logo
Aktualno艣ci i og艂oszenia
Petycje

Petycja 2
Aby pracownicy Jednostki Samorz膮du Terytorialnego wype艂niaj膮cy w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania zwi膮zane z popraw膮 efektywno艣ci energetycznej - dokonali analizy wy偶ej sygnalizowanej problematyki - 23 kwietnia 2016 r.
Wi臋cej »
Petycja 1
Zaplanowanie procesu wymiany system贸w operacyjnych z Windows XP na systemy posiadaj膮ce obecnie wsparcie Producenta - 17 marca 2016 roku
Wi臋cej »
Petycja 3
Utworzenie przez kierownika JST biblioteczki samorz膮dowca w kt贸rej kompletowane b臋d臋 pozycje ksi膮偶kowe przydatne Pracownikom Urz臋du do podnoszenia kwalifikacji - 19 kwietnia 2016 roku
Wi臋cej »
Petycja 4
Archiwizacja w zasobach Urz臋du niniejszego wniosku wraz z za艂膮cznikami jako kolejny wk艂ad do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu poj臋cia " efektywno艣ci Energetycznej "
Wi臋cej »
Petycja 6
Przekazanie niniejszego tekstu/petycji obj臋tego cudzys艂owem - do wszystkich podleg艂ych szk贸艂 podstawowych ( r贸wnie偶 tzw. Zespo艂y Szk贸艂)
Wi臋cej »
Petycja 7
Petycja w sprawie zamieszczenia wniosku na w Biuletynie Informacji Publicznej
Wi臋cej »
Petycja 8
Petycja w sprawie dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod k膮tem zachowania standard贸w otwarto艣ci danych
Wi臋cej »
Petycja 9
Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zak艂adki "Czystsze Powietrze", w kt贸rej, znajd膮 si臋 informacje edukacyjne dla mieszka艅c贸w na temat prawid艂owych zachowa艅 sprzyjaj膮cych poprawie jako艣ci powietrza (niespalanie 艣mieci).
Wi臋cej »
Petycja 10
O umieszczenie na g艂贸wnych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiper艂膮cza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/) prezentuj膮cej ZAGRO呕ENIA ZWI膭ZANE ZE SCALANIEM GRUNTOW.
Wi臋cej »
Rozpatrzenie petycji nr 10 z艂o偶onej przez Nieformalne Towarzystwo Osob Poszkodowanych Scalaniem Grunt贸w KOMASOWANI.PL
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zmianami) - petycj臋 pozostawiono bez rozpatrzenia, gdy偶 nie spe艂nia wymog贸w art. 4 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy
Wi臋cej »
Petycja 11
Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Urz膮d (Gmina) ustanowi艂a i eksploatuje - System Zarz膮dzania Bezpiecze艅stwem Informacji - scilicet - w rozumieniu dyspozycji 搂20 ust. 1 Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno艣ci, minimalnych wymaga艅 dla rejestr贸w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga艅 dla system贸w teleinformatycznych (Dz. U.2012.526) ?
Wi臋cej »
Petycja12
Petycja do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej pro艣by - dotycz膮cej przyst膮pienia Gminy/Miasta/Szko艂y - do konkursu w ramach programu "Podw贸rko Talent贸w NIVEA"- edycja 2017
Wi臋cej »
Petycja 13
Na mocy art. 61 Konstytucji RPw zwi膮zku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - Jakie dzia艂ania wspieraj膮ce przedsi臋biorczo艣膰 wykona艂 Kierownik JST - w przeci膮gu ostatnich 12 miesi臋cy - stosownie do wymog贸w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.)? Aby nie absorbowa膰 zbytnio czasu pracy Urz臋dnik贸w - Wnioskodawca uzna za wystarczaj膮cy opis rzeczonej aktywno艣ci - w postaci podania jednego przyk艂adu wzmiankowanej aktywno艣ci - opisanego w formie jednego lub dw贸ch zda艅. W trybie ww. przepis贸w - wnosimy o podanie danych kontaktowych Pracownika Urz臋du, kt贸ry w zakresie wykonywanych kompetencji - realizuje permanentnie lub sporadycznie -zadania zwi膮zane ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsi臋biorczo艣ci - w ramach przedmiotowego art. 8 ust. 1 ww. Ustawy.
Wi臋cej »
Petycja 14
O podanie danych kontaktowych Pracownika Urz臋du, kt贸ry w zakresie wykonywanych kompetencji - realizuje permanentnie lub sporadycznie - zadania informacyjne zwi膮zane ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsi臋biorczo艣ci - w ramach przedmiotowego art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej. Gminy, kt贸re w uprzednio udzielonych odpowiedziach poda艂y nam ju偶 przedmiotowe dane mog膮 pomin膮膰 odno艣n膮 cz臋艣膰 niniejszego wniosku.
Wi臋cej »
Petycja 15
Celem niniejszej petycji jest aby urz膮d na sta艂e uczestniczy艂 w przekazywaniu za po艣rednictwem kana艂贸w informacyjnych Gminy, bezp艂atnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsi臋biorstw - przydatnych im do podejmowania i prowadzenia dzia艂alno艣ci.
Wi臋cej »
2019 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893478