logo
Prawo miejscowe
Uchwa艂y Rady 2018 - 2023

Uchwa艂a Nr XLI/261/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2022r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/260/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2022r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/259/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2022r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla stra偶aka ratownika OSP rozliczanego za ka偶d膮 rozpocz臋t膮 godzin臋 dzia艂ania ratowniczego, akcji ratowniczej, szkolenia lub 膰wiczenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/258/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/257/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/256/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie nadania nazwy "ulica 艁膮kowa" drodze gminnej w Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/255/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie nadania nazwy "ulica My艣liwska" drodze gminnej w Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/254/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwoju Gminy Kwidzyn na lata 2021-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/253/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie zawarcia porozumienia dotycz膮cego wsp贸艂dzia艂ania Gminy Kwidzyn i Miasta Kwidzyna przy realizacji zadania polegaj膮cego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/252/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie okre艣lenia na rok szkolny 2022/2023 艣redniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/251/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022r.
okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagog贸w, pedagog贸w specjalnych, psycholog贸w, logoped贸w, terapeut贸w pedagogicznych, doradc贸w zawodowych, zatrudnionych w plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/250/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lat a2022-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/249/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/248/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
sprawie ustalenia planu sieci szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz okre艣lenia granic obwod贸w tych szk贸艂 od dnia 1 wrze艣nia 2022 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/247/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium W贸jta Gminy Kwidzyn dla uczni贸w oraz absolwent贸w szk贸艂 ponadpodstawowych, zamieszkuj膮cych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/246/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/245/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem W贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/244/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/243/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2022r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/242/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2022r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/241/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowo艣ci Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/240/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/239/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/238/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/237/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022r.
W sprawie kontynuowania cz艂onkostwa Gminy Kwidzyn w Powi艣la艅skiej Lokalnej Grupie Dzia艂ania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021- 2027
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/236/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Orzechowa" drodze prywatnej w Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/235/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 b臋dzie pomoc publiczn膮 oraz wskazania organu lub os贸b uprawnionych do udzielania tych ulg
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/234/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/233/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/232/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/231/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla stra偶aka ratownika OSP z terenu gminy Kwidzyn, za udzia艂 w dzia艂aniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 膰wiczeniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/230/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/229/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/228/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/227/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/226/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w 2022 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/225/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Kwidzyn w 2022 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/224/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet dla so艂tys贸w so艂ectw Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/223/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych z terenu gminy Kwidzyn, za udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczych, szkoleniach lub 膰wiczeniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/222/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie nadania nazwy rondu po艂o偶onemu na terenie miejscowo艣ci G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/221/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2022 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/220/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/217/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie planu pracy Komisji sta艂ych Rady Gminy na 2022 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/216/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/215/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie pokrycia cz臋艣ci koszt贸w gospodarowania odpadami komunalnymi z dochod贸w w艂asnych niepochodz膮cych z pobranej op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/214/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/213/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022- 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/212/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/211/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie przyj臋cia planu nadzoru nad 偶艂obkami, klubami dzieci臋cymi oraz dziennymi opiekunami
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/210/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych Dankowo i G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/209/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i urz膮dze艅 kanalizacyjnych b臋d膮cych w posiadaniu Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gowo - Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o., z siedzib膮 w Kwidzynie, na lata 2022-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/208/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/207/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/206/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci wynagrodzenia w贸jta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/205/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/204/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/203/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/202/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w 2022 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/201/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 13 pa藕dziernika 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/200/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 13 pa藕dziernika 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/199/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 13 pa藕dziernika 2021 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie Porozumienia mi臋dzygminnego dotycz膮cego wsp贸艂dzia艂ania celem opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/198/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 13 pa藕dziernika 2021 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 34a, po艂o偶onego w Gurczu, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/197/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 13 pa藕dziernika 2021 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/196/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie przekazania pisma zatytu艂owanego jako petycja
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/195/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kwidzyn na lata 2021-
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/194/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/193/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/192/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie okre艣lenia na rok szkolny 2021/2022 艣redniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/191/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ki nr 383/23 w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/190/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/189/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/188/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/187/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/186/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem w贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/185/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/184/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/183/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/182/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/181/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn w roku 2021 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/180/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych dyrektorom przedszkola i szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/179/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/178/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/177/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/176/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn w roku 2021 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/175/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. 艢w. Jerzego w Tychnowach w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/174/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesi臋cy poprzedzaj膮cych dzie艅 z艂o偶enia wniosku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/173/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/172/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/171/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/170/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/169/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/168/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/167/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn z przeprowadzonej kontroli w roku 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/166/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/165/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotycz膮cej wezwania Rady Gminy Kwidzyn do pilnego przyj臋cia uchwa艂y dotycz膮cej masowych szczepie艅 przeciwko wirusowi SARS-CO-V2
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/164/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i urz膮dze艅 kanalizacyjnych b臋d膮cych w posiadaniu Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o., z siedzib膮 w Kwidzynie, na lata 2021-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/163/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Kwidzyn oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/162/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Kwidzyn w 2021 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/161/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Kwidzyn na lata 2021-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/151/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/160/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryjewo w 2021 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/159/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/158/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/157/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/156/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/155/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie planu pracy Komisji sta艂ych Rady Gminy na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/154/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/153/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Kwidzyn z lata 2021-2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/149/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/148/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/147/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/146/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
W sprawie stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/144/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
W sprawie stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/143/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
W sprawie nadania nazwy rondu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/142/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/141/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/140/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/139/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie zawarcia porozumienia dotycz膮cego wsp贸艂dzia艂ania Gminy Kwidzyn i Miasta Kwidzyn przy realizacji zadania polegaj膮cego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/138/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie wyra偶enia woli w zakresie zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ryjewo w 2021 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/137/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie przyj臋cia programu upowszechnienia sportu i turystyki w gminie Kwidzyn na lata 2021-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/136/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/135/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w schronisku dla os贸b bezdomnych oraz w schronisku dla os贸b bezdomnych z us艂ugami opieku艅czymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/134/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia z op艂at i okre艣lenia trybu ich pobierania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/133/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 wrze艣nia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/132/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 wrze艣nia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/131/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia na rok szkolny 2020/2021 艣redniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/130/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie zamiaru po艂膮czenia samorz膮dowych instytucji kultury - Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie z siedzib膮 w Marezie, ul. D艂uga 5 i Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn z siedzib膮 w Marezie, ul. D艂uga 5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/129/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie upami臋tnienia 100. Rocznicy Plebiscytu na Powi艣lu, Warmii i Mazurach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/128/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/127/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/126/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrany 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda艅sku w roku 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/125/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/124/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/123/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/122/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem w贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/121/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/120/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/119/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/118/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie emisji obligacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/117/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn w roku 2020 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/116/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/110/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2020 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/115/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/114/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/113/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda艅sku w roku 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/112/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/111/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie odrzucenia wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/109/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/108/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo艣ci Licze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/107/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. 艢w. Jana Chrzciciela w Janowie w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/106/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/105/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/104/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2020-2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/103/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/102/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/101/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia na rok szkolny 2019/2020 艣redniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/100/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/99/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kwidzyn na lata 2019-2022"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/98/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie rezygnacji z cz艂onkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/97/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania nale偶no艣ci, o kt贸rej mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zap艂aty w transakcjach handlowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/96/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/95/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/94/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie planu pracy Komisji sta艂ych Rady Gminy na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/93/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/92/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia woli na zawarcie przez Gmin臋 Kwidzyn porozumienia o partnerstwie z Gmin膮 Kwidzyn, Gmin膮 Ryjewo w celu przygotowania i wsp贸lnej realizacji projektu pn. "Mi臋dzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne Powiatu Kwidzy艅skiego"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/91/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/90/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych z terenu gminy Kwidzyn, za udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/89/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/88/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/86/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/85/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/84/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/83/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia limitu kwotowego od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/82/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie okre艣lenia trybu i sposobu powo艂ania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Gminie Kwidzyn oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/81/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/80/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/79/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/78/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ci Licze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/77/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie okre艣lenia przepis贸w porz膮dkowych w gminnym regularnym przewozie os贸b
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/76/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/75/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w schronisku dla os贸b bezdomnych oraz w schronisku dla os贸b bezdomnych z us艂ugami opieku艅czymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/74/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/73/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/72/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie odwo艂ania opiekuna M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/71/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie organizacji wsp贸lnej obs艂ugi finansowo - ksi臋gowej, administracyjnej oraz organizacyjnej szk贸艂 i przedszkola, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/70/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/69/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i urz膮dze艅 kanalizacyjnych b臋d膮cych w posiadaniu Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gowo-kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o., z siedzib膮 w Kwidzynie, na lata 2018-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/68/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/67/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/66/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/65/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie uchylenia Statutu M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/64/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozwi膮zania M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/63/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszka艅c贸w miejscowo艣ci Mareza i Podzamcze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/62/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ki nr 383/23 w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/61/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/60/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda偶y lokalu mieszkalnego b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/59/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomo艣ci oznaczonych numerami dzia艂ek 14/4 i 14/3, po艂o偶onych w G贸rkach, b臋d膮cych przedmiotem sprzeda偶y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/58/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/57/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/56/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Uchwa艂y Nr XIII/83/2007 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych Dankowo i G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/55/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych pracuj膮cych z grupami obejmuj膮cymi dzieci 6-letnie i dzieci m艂odsze, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/54/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz okre艣lenia granic obwod贸w tych szk贸艂 od dnia 1 wrze艣nia 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/53/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawid艂owo艣ci pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/52/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/51/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/50/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/49/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem w贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/48/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/47/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmian Uchwa艂y Nr IX/43/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn, zmienionej Zarz膮dzeniem Zast臋pczym Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych z艂贸偶 kopalin do Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/46/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn w roku 2019 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/45/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o wyp艂at臋 dodatku energetycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/44/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/43/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/42/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych wymog贸w dotycz膮cych Raportu o stanie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/41/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Rajska" drodze wewn臋trznej w Marezie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/40/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/39/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda艅sku w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/38/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/37/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/36/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/35/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/34/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XX/126/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w realizuj膮cych nowe inwestycje lub tworz膮cych nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/33/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/32/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/31/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/30/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶ania zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 32a po艂o偶onego w Janowie, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶ny na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/29/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/28/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/27/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysoko艣ci stawki tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie powo艂ania opiekuna M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwala Nr V/25/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego ,,Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Wi臋cej »
Uchwala Nr V/24/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwala Nr V/23/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2018.
Wi臋cej »
Uchwala Nr V / 22 / 19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV / 21 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/20/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie planu pracy Komisji sta艂ych Rady Gminy na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/19/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2019.
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/18/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zniesienie wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Grab贸wko
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/17/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 r.
W sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Gminy Kwidzyn przys艂uguj膮 diety oraz zwrot koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/16/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 listopada 2018r
W sprawie ,,Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/15/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 r
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2021
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/14 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/13/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/12/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/ 11 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r
W sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/ 10 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r
W sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwala Nr III / 9/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Wi臋cej »
Uchwala Nr III / 8 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwala Nr II/7/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018 r.
W sprawie zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie do偶ywiania w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim rz膮dowym programem ,,Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".
Wi臋cej »
Uchwala Nr II/6/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018r.
W sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania nieodp艂atnie pomocy w zakresie do偶ywiania w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b obj臋tych wieloletnim rz膮dowym programem ,,Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"
Wi臋cej »
Uchwala Nr II/5/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018 roku
W sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich sk艂adu osobowego oraz przedmiotu ich dzia艂ania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta.
Wi臋cej »
Uchwala Nr I/3/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie wyboru przewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/1/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie powo艂ania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893473