logo
Prawo miejscowe
Zarz膮dzenia W贸jta 2019 - 2023

Zarz膮dzenie Nr 161/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 listopada 2020 r.
W sprawie zatwierdzenia zmiany sk艂adu Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.06.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwala Nr V/24/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej za rok 2018
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 14/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym termin贸w sk艂adania dokument贸w, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz klas pierwszych szk贸l podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 16/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. ochrony 艣rodowiska i gospodarki odpadami w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustaleniu sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania Urz臋dowi Gminy Kwidzyn Regulaminu organizacyjnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Janowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 lipca 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na ro 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2019 r.
zmieniaj膮ce Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na nowotworzone stanowisko urz臋dnicze ds. pracowniczych i ksi臋gowo艣ci bud偶etowej o艣wiaty w Referacie finansowym o艣wiaty w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego, a tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia wychowawczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. pracowniczych i ksi臋gowo艣ci bud偶etowej o艣wiaty w Referacie finansowym o艣wiaty w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Danuty Kisiel, zatrudnionej w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego, a tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia wychowawczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu fotograficznego pod tytu艂em "Moja Ma艂a Polska"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Edyty Nowak, zatrudnionej w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego, a tak偶e do przekazywania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia wychowawczego, z pomini臋ciem wydawania decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu plastycznego pod tytu艂em "100 - lecie Plebiscytu na Powi艣lu, Warmii i Mazurach"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lipca 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na nowotworzone stanowisko urz臋dnicze ds. pracowniczych i ksi臋gowo艣ci bud偶etowej o艣wiaty w Referacie finansowym o艣wiaty w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Dubiel i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszcz贸艂 na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 sierpnia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Liczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2020 r.
uchylaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2020 r.
uchylaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przekazania uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Teresy Soko艂owskiej, zatrudnionej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku Zast臋pcy Kierownika Referatu podatk贸w i op艂at lokalnych, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy lub organu podatkowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2019 r.
o zmianie Zarz膮dzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze g艂贸wnej ksi臋gowej SP w Liczu i SP w Nowym Dworze w Referacie finansowym o艣wiaty w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przedstawienie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za I p贸艂rocze 2020r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Brokowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2020 r.
W sprawie: wprowadzenia wewn臋trznej procedury w zakresie przeciwdzia艂ania niewywi膮zywaniu si臋 z obowi膮zku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/1/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z bud偶etu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/1/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 wrze艣nia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 124/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 wrze艣nia 2020 r.
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 125/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 wrze艣nia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie naboru na nowotworzone stanowisko urz臋dnicze ds. pracowniczych i ksi臋gowo艣ci bud偶etowej o艣wiaty w Referacie finansowym o艣wiaty w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zarz膮dzenie zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 3/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 wrze艣nia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze g艂贸wnej ksi臋gowej SP w Liczu i SP w Nowym Dworze w Referacie finansowym o艣wiaty w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 127/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zarz膮dzenie zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 4/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂贸w um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 127/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2020"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 128/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 128/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Programu upowszechniania sportu i turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2021-2023"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 129/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 129/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygni臋cia konkursu fotograficznego pn. "Moja Ma艂a Polska"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa G贸rki i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn" oraz "Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrze偶one" oraz zakres i warunki stosowania 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa fizycznego w celu ich ochrony w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 130/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia koordynatora gminnego ds. informatyki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 130/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu plastycznego na kartk臋 pocztow膮 pod tytu艂em "100-lecie Plebiscytu na Powi艣lu, Warmii i Mazurach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 131/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 13 pa藕dziernika 2019 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 131/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia osoby pe艂ni膮cej funkcj臋 koordynatora do spraw dost臋pno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 132/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2020"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 132/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 133/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn.: "艢wiadczenie us艂ugi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy z terenu gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 133/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 134/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie planu kontroli na rok 2019 w podleg艂ych gminnych jednostkach organizacyjnych i samorz膮dowych instytucjach kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 134/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 pa藕dziernika 2020 r.
o zmianie Zarz膮dzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 135/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 135/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie wype艂niania i przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 136/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. organizacyjnych i obs艂ugi biura Rady w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 136/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygni臋cia konkursu plastycznego pn. "100-lecie plebiscytu na Powi艣lu, Warmii i Mazurach"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 137/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 137/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie zmian w sk艂adzie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 138/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 139/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie Zespo艂u ds. opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2020-2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 139/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 pa藕dziernika 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nas zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2020 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 140/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 140/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 141/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 141/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 142/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 142/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 143/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 144/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 144/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie upowa偶nienia Ma艂gorzaty Piotrowskiej, Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie, do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach, o kt贸rych mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska, w tym do wydawania w tych sprawach za艣wiadcze艅
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 145/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 pa藕dziernika 2020 r.
uchylaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Liczu pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji Projektu w ramach Konkursu grantowego pod has艂em "Polski Z艁OTY ma sto lat!"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 146/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. organizacyjnych i obs艂ugi biura Rady w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 146/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie udzielenia p.o. dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Liczu pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji Projektu w ramach Konkursu grantowego pod has艂em "Polski Z艁OTY ma sto lat!"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 147/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 147/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 samodzielne stanowisko urz臋dnicze ds. rozwoju i promocji gminy w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 148/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 148/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 149/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 149/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 pa藕dziernika 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie podania kryteri贸w branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym i post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szk贸l podstawowych, przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia spe艂nienia tych kryteri贸w, a tak偶e liczb臋 punkt贸w mo偶liw膮 do uzyskania za poszczeg贸lne kryteria
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zasad zwrotu przez Gmin臋 Kwidzyn koszt贸w zakupu pokarmu dla wolno 偶yj膮cych kat贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 150/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y, paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 150/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 pa藕dziernika 2020 r.
zmieniaj膮ce wieloletni膮 prognoz臋 finansow膮 Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 151/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. rozwoju i promocji gminy w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 152/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn."艢wiadczenie us艂ugi w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy z terenu gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 152/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie pe艂nomocnictwa do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Spo艂ecznej "Wspieraj Seniora"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 153/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie podatk贸w i op艂at lokalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 153/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn ba rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 154/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i spraw gospodarczych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 154/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 listopada 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 155/19 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 30 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie stosowania mechanizmu podzielnej p艂atno艣ci (split payment)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 155/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie projektu uchwa艂y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037 oraz projektu uchwa艂y bud偶etowej w sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 156/19 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 30 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 156/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2021"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 157/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Kwidzyn na lata 2021-2022"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 158/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Joanny Pomianowskiej, zatrudnionej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw gospodarki nieruchomo艣ciami, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 158/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dniai 18 listopada 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 159/19 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany sk艂adu Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 159/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 160/19 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Liczu pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji Projektu w ramach Konkursu grantowego pod has艂em " Polski Z艁OTY ma sto lat!"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 160/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 161/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i spraw gospodarczych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 162/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie projektu uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037 oraz projektu uchwa艂y bud偶etowej w sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 162/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 163/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie odwo艂ania dyrektora Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 163/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 listopada 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 164/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 164/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ce Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 165/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2019 r.
o zmianie Zarz膮dzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 165/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 166/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 166/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 167/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 167/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia procedury wy艂aniania reprezentacji pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn w celu wsp贸艂dzia艂ania z pracodawc膮 przy wyborze instytucji finansowej, zarz膮dzaj膮cej i prowadz膮cej Pracownicze Plany Kapita艂owe
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 168/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 168/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 168a/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 169/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczni贸w do szk贸艂 na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 169/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2019 r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Ma艂gorzaty Kowalskiej zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw ewidencji ludno艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn ba rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 170/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomani na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 170/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania 艢rodkami Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 171/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 171/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 172/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach obs艂ugiwanych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 173/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 173/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji likwidacyjnej rzeczowych sk艂adnik贸w maj膮tku ruchomego Urz臋du Gminy Kwidzyn oraz ustalenia regulaminu jej dzia艂ania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 174/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 174/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 175/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 175/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 176/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji Projektu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 176/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Kwidzyn na lata 2021-2025
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 177/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 177/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. pracowniczych i ksi臋gowo艣ci bud偶etowej o艣wiaty w Referacie o艣wiaty w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 178/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 178/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 179/1/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 179/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 179/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2019 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Janowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2020-2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 180/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie powo艂ania dyrektora Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 180/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 181/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 181/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wykonywania zada艅 obronnych w 2021 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 182/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 182/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie zasad odbywania oraz rozliczania krajowych podr贸偶y s艂u偶bowych przez pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn i kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 183/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋dy Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 183/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie planu kontroli zarz膮dczej na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 185/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowo艣ci dla bud偶et贸w jednostek obs艂ugiwanych przez Urz膮d Gminy w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 186/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej dla jednostek obs艂ugiwanych przez Urz膮d Gminy w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Grab贸wko i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa Janowo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Nowy Dw贸r i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa O艣no i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Bronno i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2020 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany sk艂adu zespo艂u do nadzoru nad realizacj膮 powi膮zanych ze sob膮 udzielonych zam贸wie艅 w ramach projektu pn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 stycznia 2019r.
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej, wzoru oferty, karty oceny formalnej i merytorycznej oraz sprawozdania z realizacji zada艅 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 stycznia 2019 r.
W sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany sk艂adu komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2020 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kwidzyn w warunkach zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i w czasie wojny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie okre艣lenia zasad naliczania i wyp艂acania ekwiwalentu pieni臋偶nego cz艂onkom Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gni臋cia zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w sk艂adzie Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2019 oraz ustalenie Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych dotycz膮cych wybor贸w Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 10 maja 2020 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2020 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji spo艣r贸d pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn w celu dokonania oceny stanu samochodu s艂u偶bowego, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku
Zarz膮dzenie Nr 34/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia szczeg贸lnych zasad obs艂ugi klient贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2020 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 marca 2020 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn w roku szkolnym 2019/2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie planu finansowego dla zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2020 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2020 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 kwiatnia 2020 r.
w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn.: "Kwidzy艅ska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.07.2020 r. do 30.06.2022r."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie opracowania dla Urz臋du Gminy Kwidzyn planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2020 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 kwietnia 2020 r.
zmieniaj膮ce wieloletni膮 prognoz臋 finansow膮 Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15lutego 2019 roku
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/1/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szko艂a - wsparcie Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kszta艂cenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dost臋p do szybkiego internetu" dzia艂ania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych r贸偶nic w mo偶liwo艣ci dost臋pu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowo艣ciach"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 lutego 2019 roku
w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez uczelnie, specjalno艣ci i formy kszta艂cenia nauczycieli prowadzone przez uczenie, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 kwietnia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn.: "Kwidzy艅ska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.07.2020 r. do 30.06.2022r."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2019 roku
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie ograniczenia dokonywania wydatk贸w bie偶膮cych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kwidzyn w roku 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 55/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 marca 2019 r.
o zmianie Zarz膮dzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 57/19 W贸jta Gminy kwidzyn z dnia 13.03.2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w szk贸艂 podstawowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u Zadaniowego ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Spo艂eczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020 w celu przygotowania sprawozdania za rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie zmian w sk艂adzie Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie planu kontroli zarz膮dczej na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.03.2019 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie okre艣lenia formy przekazywania sprawozda艅 przez kierownik贸w jednostek organizacyjnych gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym termin贸w sk艂adania dokument贸w, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz klas pierwszych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.03.2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych w wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego, zarz膮dzonych na dzie艅 26 maja 2019 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 maja 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagr贸d W贸jta Gminy Kwidzyn absolwentom szk贸艂 podstawowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie odwo艂ania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie powo艂ania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wykonaniu bud偶etu Gminy Kwidzyn za 2019 rok oraz innych informacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie Zespo艂u Zadaniowego ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Spo艂eczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia okresowej zmiany organizacji pracy i obs艂ugi interesant贸w w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 68/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 roku i dnia 24 grudnia 2020 r. dniami wolnymi od pracy dla pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 69/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szko艂a+ w ramach Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dost臋p do szybkiego Internetu" dzia艂ania 1. 1: "Wyeliminowanie terytorialnych r贸偶nic w mo偶liwo艣ci dost臋pu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowo艣ciach"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 07 stycznia 2019 r.
W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2019 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie podania kryteri贸w branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym i post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szk贸艂 podstawowych, przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia spe艂nienia tych kryteri贸w, a tak偶e liczb臋 punkt贸w mo偶liw膮 do uzyskania za poszczeg贸lne kryteria
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 70/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 71/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wykonaniu bud偶etu Gminy Kwidzyn za 2018 rok oraz innych informacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 72/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2020 r.
zmieniaj膮ce wieloletni膮 prognoz臋 finansow膮 Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/1/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczenie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych dotycz膮cych wybor贸w Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 28 czerwca 2020 r. oraz podania wykazy tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 74/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie udzielenie Dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Bezpieczniej" w ramach programu grantowego Tesco "Decydujesz, pomagamy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 czerwca 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 75/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonania prac zwi膮zanych z przeprowadzeniem w 2020 r. powszechnego spisu rolnego na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Krzysztofa Michalskiego. Zast臋pcy W贸jta Gminy Kwidzyn, do dzia艂ania w imieniu W贸jta Gminy Kwidzyn jako organu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia koordynatora gminnego ds. informatyki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cowego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 78/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 79/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenia w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze oraz form i specjalno艣ci kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 80/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u powypadkowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zewn臋trznej dora藕nej w podleg艂ej jednostce organizacyjnej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 81/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 82/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 83/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Na tropach symetrii" w ramach Programu grantowego "mPot臋ga" - VII edyja
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa so艂ectwa G贸rki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Matematyczna Liga Klas" w ramach Programu grantowego "mPot臋ga" - VII edycja
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 85/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie odwo艂ania ze stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/20 贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 86/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie og艂oszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zast臋puj膮cych dyrektor贸w szk贸艂 i przedszkola w przypadku ich nieobecno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 87/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie odwo艂ania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/19 z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Pana Roberta Paziewskiego, zatrudnionego w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 89/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2020 r.
o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Sza艂winek i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/1/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 90/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 91/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Danuty Kisiel, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawie 艣wiadczenia dobry start, a tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia dobry start
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 94/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu plastycznego na projekt kartki pocztowej pod tytu艂em "100-lecie Plebiscytu na Powi艣lu, Warmii i Mazurach"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych dotycz膮cych ponownego g艂osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 12 lipca 2020 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sk艂adu Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. "艢wiadczenie us艂ugi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy z terenu gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie "Instrukcji sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 99/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "75 lat 偶ycia Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie" w ramach konkursu grantowego "TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM" - V edycja
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/20 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu fotograficznego pod tytu艂em "Moja Ma艂a Polska"
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893461