logo
Prawo miejscowe
Uchwa艂y Rady 2002 - 2006

Uchwa艂a Nr III/13/06
w sprawie nadania nazwy ulica "Pi臋kna" oraz ulica "Mi艂a" drogom wewn臋trznym po艂o偶onym w Rakowcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/12/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/11/06
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/10/06
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/9/06
w sprawie zatwierdzenia przychod贸w i wydatk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/06
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/06
w sprawie nadania nazwy "ulica Wsp贸lna" drodze wewn臋trznej po艂o偶onej w Rakowcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/6/06
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta stanowi膮cej podstaw臋 do ustalenia nale偶no艣ci podatku rolnego na rok podatkowy 2007 na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/5a/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwala Nr I/5/06
w sprawie ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwala Nr I/4/06
w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn i okre艣lenia przedmiotu ich dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/06
w sprawie wybory wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/06
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/06
w sprawie powo艂ania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/271/06
w sprawie przyj臋cia programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2006 – 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/270/06
w sprawie oceny aktualno艣ci Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn i miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego z uwzgl臋dnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/269/06
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Baldram.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/268/06
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/267/06
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/266/06
w sprawie trybu post臋powania o udzielenie dotacji z bud偶etu Gminy Kwidzyn podmiotom niezaliczanym do sektora finans贸w publicznych i niedzia艂aj膮cym w celu osi膮gni臋cia zysku na realizacj臋 zada艅 Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/265/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/264/06
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/263/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania Sekretarza Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/262/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/261/06
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu s艂u偶膮cych do naliczania koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych realizowanych przez radnych Gminy Kwidzyn pojazdami samochodowymi nieb臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/260/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXV/248/06 z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie okre艣lenia zasad nabycia, zbycia i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/259/06
w sprawie okre艣lenia zasad wnoszenia i zbywania udzia艂贸w oraz akcji przez W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/258/06
w sprawie przyst膮pienia do Sp贸艂ki z o.o. Kwidzy艅ski Park Przemys艂owo - Technologiczny z siedzib膮 w G贸rkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/257/06
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/256/06
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ek nr 328/1, 328/2, 328/3 i 328/4 w miejscowo艣ci Gilwa Ma艂a, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/255/06
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Dankowo w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/254/06
w sprawie utworzenia obwod贸w g艂osowania w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/253/06
w sprawie ustalenia podzia艂u na okr臋gi wyborcze, ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych do rady gminy w ka偶dym okr臋gu na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/252/06
w sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g gminnych odcinka obecnej drogi krajowej nr 90 od granicy z miastem Kwidzyn na Kanale Palemona do skrzy偶owania z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 588 Opalenie – Grabowo – Mareza.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/251/06
w sprawie okre艣lenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w samorz膮dowych mianowanych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/250/06
w sprawie nadania nazwy "ulica Sportowa" drodze wewn臋trznej w Korzeniewie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/249/06
w sprawie wyra偶enia zgody na darowizn臋 nieruchomo艣ci na cele publiczne na rzecz Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/248/06
w sprawie okre艣lania zasad nabycia, zbycia i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/247/06
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu za pierwsze p贸艂rocze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/246/06
w sprawie okre艣lania zasad wnoszenia i zbywania udzia艂贸w oraz akcji przez W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/245/06
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/244/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006 r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/243/06
w sprawie przyst膮pienia do dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do organizacji oraz przeprowadzenia w roku 2007 obchod贸w „Roku Dolnego Powi艣la”.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/242/06
w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu kwidzy艅skiego dotycz膮cego organizacji „VI Do偶ynek Powiatowych” w roku 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/241/06
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na obszarze Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/240/06
w sprawie nadania statut贸w so艂ectwom w Gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/239/06
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dw贸ch udzia艂贸w w Przedsi臋biorstwie Naprawczo - Produkcyjnym ExPOM Sp贸艂ka z o.o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/238/06
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci za ustalon膮 cen臋.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/237/06
w sprawie zarz膮dzenia poboru od os贸b fizycznych podatku rolnego, podatku le艣nego i podatku od nieruchomo艣ci w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p艂atno艣ci dla inkasent贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/236/06
w sprawie nadania nazwy „ulica Kwiatowa” drodze wewn臋trznej w Marezie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/235/06
w sprawie nadania nazwy „ulica Widokowa” drodze wewn臋trznej w Rozp臋dzinach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/234/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/233/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/232/06
w sprawie okre艣lenia zasad u偶ywania i ochrony herbu i flagi Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/231/06
w sprawie upowa偶nienia Przewodnicz膮cego Rady Gminy do dokonywania czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec W贸jta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/230/06
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn w 2005r. i udzielenia W贸jtowi absolutorium
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/229/06
w sprawie przyj臋cia Planu Odnowy So艂ectwa G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/228/06
w sprawie przyj臋cia Planu Odnowy So艂ectwa Pastwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/227/06
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/226/06
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gurczu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/225/06
w sprawie nadania nazwy drodze wewn臋trznej w Rozp臋dzinach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/224/06
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci oznaczonych numerami dzia艂ek: 187, 189, 190, 191, 192 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/ 223/06
w sprawie przyst膮pienia do Zak艂adu Utylizacji Odpad贸w Sp贸艂ka z o.o. z siedzib膮 w Gilwie Ma艂ej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/222/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/221/06
w sprawie zaopiniowania Projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/220/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw, a tak偶e wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owe zasady jego przyznawania i wyp艂acania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/219/06
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/218/06
w sprawie zarz膮dzenia konsultacji z mieszka艅cami wszystkich so艂ectw w gminie Kwidzyn w sprawie nadania nowych statut贸w so艂ectwom.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/217/06
w sprawie przedterminowych wybor贸w so艂tysa so艂ectwa Nowy Dw贸r
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/216/06
w sprawie diet dla przewodnicz膮cych organ贸w wykonawczych jednostek pomocniczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/215/06
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy Ordynacja podatkowa, a tak偶e wskazania organu do tego uprawnionego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/214/06
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na finansowane wydatk贸w nieznajduj膮cych pokrycia w planowanych w roku 2006 dochodach bud偶etu gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/213/06
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/212/06
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na obszarze Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/211/06
w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/210/05
w sprawie rozpatrzenia skargi pana J贸zefa Babiszaka na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/209/05
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/208/05
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/207/05
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/206/05
w sprawie wyboru banku do obs艂ugi bud偶etu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/205/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie bud偶etu gminy na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/204/05
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw, a tak偶e wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owe zasady jego przyznawania i wyp艂acania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/203/05
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto艣ci jednego punktu dla pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w szko艂ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/202/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/201/05
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek le艣ny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/200/05
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/199/05
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/198/05
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci oraz zwolnie艅 od tego podatku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/197/05
w sprawie podj臋cia zobowi膮za艅 finansowych na realizacj臋 inwestycji pn. Budowa Zak艂adu Gospodarki Odpadami w Gilwie Ma艂ej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/196/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie bud偶etu gminy na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/195/05
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Rozp臋dzinach i Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/194/05
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki procentowej op艂aty adiacenckiej z tytu艂u stworzenia warunk贸w do pod艂膮czenia nieruchomo艣ci do poszczeg贸lnych urz膮dze艅 infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunk贸w do korzystania z wybudowanej drogi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/193/05
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki procentowej op艂aty adiacenckiej z tytu艂u wzrostu warto艣ci nieruchomo艣ci w wyniku jej podzia艂u
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/192/05
w sprawie zaopiniowania projektu listy obszar贸w Natura 2000
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/191/05
w sprawie wyra偶enia opinii o uznaniu las贸w za ochronne
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/190/05
w sprawie nadania nazwy drodze wewn臋trznej w Marezie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/189/05
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/188/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie bud偶etu gminy na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/187/05
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Brachlewie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/186/05
w sprawie wyra偶enia opinii o uznaniu las贸w za ochronne
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/185/05
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/184/05
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych Dankowo i G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/183/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie bud偶etu gminy na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/182/05
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/181/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie bud偶etu gminy na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/180/05
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci w Lipiankach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/179/05
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bbie geodezyjnym Dankowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/178/05
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/177/05
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Korzeniewo na lata 2002 - 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/176/05
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Rakowiec na lata 2005 - 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/175/05
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Mareza na lata 2005 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/174/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie bud偶etu gminy na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/173/05
w sprawie okre艣lenia zasad zbycia udzia艂贸w w Przedsi臋biorstwie Naprawczo – Produkcyjnym ExPOM Sp贸艂ka z o.o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/172/05
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci i przyznania pierwsze艅stwa w nabyciu lokali ich najemcom
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/171/05
w sprawie okre艣lenia dni i godzin otwierania oraz zamykania plac贸wek handlu detalicznego, zak艂ad贸w gastronomicznych i zak艂ad贸w us艂ugowych dla ludno艣ci na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/170/05
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto艣ci jednego punktu dla pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/169/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw, a tak偶e wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owe zasady jego przyznawania i wyp艂acania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/168/05
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kwidzyn i Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/167/05
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/166/05
w sprawie wyst膮pienia z wnioskiem o zmian臋 urz臋dowej nazwy miejscowo艣ci Szalwinek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/165/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/164/05
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/163/05
w sprawie upowa偶nienia W贸jta do wniesienia aportu do Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gowo - Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/162/05
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na finansowanie wydatk贸w nieznajduj膮cych pokrycia w planowanych w roku 2005 dochodach bud偶etu gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/161/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu gminy na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/160/05
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn w 2004 r. i udzielenia W贸jtowi absolutorium
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/159/05
w sprawie uczczenia pami臋ci Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/158/05
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu przeznaczonego dla potrzeb dzia艂alno艣ci gospodarczej zwi膮zanej z eksploatacj膮 z艂贸偶 i kopalin na terenie wsi Kamionka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/157/05
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/156/05
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/155/05
w sprawie zarz膮dzenia konsultacji z mieszka艅cami so艂ectwa Szalwinek dotycz膮cych zmiany nazwy miejscowo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/154/05
w sprawie przyst膮pienia Gminy Kwidzyn do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kwidzy艅skiej „LIWA
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/153/05
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/152/05
w sprawie podj臋cia zobowi膮za艅 finansowych przy budowie Zak艂adu Gospodarki Odpadami w Gilwie Ma艂ej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/151/05
w sprawie bud偶etu gminy na rok 2005.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/150/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie procedury uchwalania bud偶etu gminy Kwidzyn oraz rodzaju i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych towarzysz膮cych projektowi bud偶etu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/149/05
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/148/05
w sprawie wyra偶enia zgody na darowizn臋 nieruchomo艣ci na cele publiczne na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/147/05
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/146/05
w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Wsi Korzeniewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/145/05
w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Wsi Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/144/05
w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Wsi O艣no
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/143/05
w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Wsi Mareza
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/142/05
o przyst膮pieniu do realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 偶ywno艣ciowego oraz rozw贸j obszar贸w wiejskich” dzia艂anie Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie so艂ectw Korzeniewo, Mareza, O艣no i Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/141/05
w sprawie przyst膮pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn dla dzia艂ek nr 303/2, 139 i 143/2 w miejscowo艣ci Gilwa Ma艂a
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/140/05
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu przeznaczonego dla potrzeb dzia艂alno艣ci gospodarczej zwi膮zanej z eksploatacj膮 z艂贸偶 i kopalin na terenie wsi Kamionka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/139/05
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/138/05
w sprawie rozstrzygni臋cia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/137/05
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dziennych stawek i poboru op艂aty targowej na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/136/05
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka艅cami Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/135/05
w sprawie organizacji Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/134/05
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw, a tak偶e wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owe zasady jego przyznawania i wyp艂acania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/133/04
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/132/04
w sprawie nadania nazw ulicom w Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/131/04
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/130/04
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty administracyjnej za niekt贸re czynno艣ci urz臋dowe
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/129/04
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychod贸w i wydatk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/128/04
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu g贸rniczego po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Podzamcze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/127/04
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/126/04
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/125/04
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze oraz ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego zwolnienia od op艂at
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/124/04
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatk贸w za pomoc dora藕n膮 albo okresow膮 w postaci jednego gor膮cego posi艂ku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/123/04
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/122/04
w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci po偶yczki i por臋cze艅 udzielanych przez W贸jta w roku 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/121/04
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowego kredytu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/120/04
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/119/04
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/118/04
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci oraz zwolnie艅 od tego podatku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/117/04
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/116/04
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/115/04
w sprawie ustalenia trybu i kryteri贸w przyznawania nagr贸d dla nauczycieli za ich osi膮gni臋cia dydaktyczno-wychowawcze, opieku艅cze oraz realizacj臋 innych zada艅 statutowych szko艂y lub przedszkola
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/114/04
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszka艅c贸w wsi Rakowiec na W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/113/04
w sprawie akceptacji Planu Odnowy Wsi Korzeniewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/112/04
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/111/04
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/110/04
w sprawie wyra偶enia zgody na darowizn臋 nieruchomo艣ci na cele publiczne Gminy Miasta Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/109/04
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia sk艂adu osobowego oraz zasad powo艂ywania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/108/04
w sprawie sieci publicznych szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w oraz granic ich obwod贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/107/04
w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/106/04
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/105/04
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/104/04
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2004 – 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/103/04
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/102/04
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/101/04
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2004-2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/100/04
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 – 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/99/04
w sprawie ustalania stawek oprocentowania przy zbywaniu nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/98/04
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/97/04
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/96/04
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci i przyznania pierwsze艅stwa w nabywaniu lokali ich najemcom
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/95/04
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/94/04
w sprawie wyra偶enia zgody na darowizn臋 nieruchomo艣ci na cele publiczne na rzecz innej jednostki samorz膮du terytorialnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/93/04
w sprawie upowa偶nienia W贸jta Gminy do wniesienia aportu do Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/92/04
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn w 2003 r. i udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium za 2003 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/91/04
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/90/04
w sprawie ustalenia programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/88/04
w sprawie procedury uchwalania bud偶etu gminy Kwidzyn oraz rodzaju i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych towarzysz膮cych projektowi bud偶etu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/87/04
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowego kredytu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/86/04
w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/85/03
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/84/03
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/83/03
w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek i kredyt贸w kr贸tkoterminowych, kt贸re W贸jt mo偶e zaci膮gn膮膰 w roku bud偶etowym 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/82/03
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychod贸w i wydatk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/81/03
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/79/03
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/78/03
w sprawie zaliczenia dr贸g do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/77/03
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/76/03
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek, zasad ustalania i poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w, a ponadto zarz膮dzenia poboru tego podatku w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w oraz wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/75/03
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/74/03
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci oraz zwolnie艅 od tego podatku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/73/03
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/72/03
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/71/03
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/70/03
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/69/03
w sprawie nadania nazw ulicom w Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/68/03
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/67/03
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/66/03
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2004 – 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/65/03
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/64/03
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/63/03
w sprawie wyboru 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego w Kwidzynie i S膮du Okr臋gowego w Gda艅sku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/62/03
w sprawie regulaminu wyboru 艂awnik贸w do s膮du rejonowego i s膮du okr臋gowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/61/03
w sprawie wyra偶enia zgody na darowizn臋 nieruchomo艣ci na cele publiczne na rzecz innych jednostek samorz膮du terytorialnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/60/03
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/59/03
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/58/03
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu przeznaczonego dla potrzeb dzia艂alno艣ci gospodarczej zwi膮zanej z eksploatacj膮 z艂贸偶 i kopalin na terenie wsi Kamionka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/57/03
w sprawie powo艂ania Zespo艂u do przedstawienia opinii o zg艂oszonych kandydatach na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/56/03
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/55/03
w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/54/03
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/53/03
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/52/03
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/51/03
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/50/03
w sprawie wyst膮pienia Gminy Kwidzyn ze Zwi膮zku Mi臋dzygminnego pod nazw膮 Towarzystwo Turystyczne „LIWA”
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/49/03
w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Wsi Pawlice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/48/03
o przyst膮pieniu do realizacji Pomorskiego Programu Odnowy Wsi i o wysoko艣ci udzia艂u 艣rodk贸w w艂asnych Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/47/03
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazw膮 Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/46/03
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazw膮 Gminny O艣rodek Kultury w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/45/03
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie likwidacji jednostki bud偶etowej „Gminnego Zespo艂u Kultury, Sportu i Turystyki” Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/44/03
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/43/03
w sprawie podj臋cia zobowi膮za艅 finansowych przy budowie Zak艂adu Gospodarki Odpadami w Gilwie Ma艂ej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/42/03
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/41/03
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/40/03
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/39/03
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/38/03
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy w 2002r. i udzielenia W贸jtowi Gminy absolutorium za 2002 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/37/03
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/36/03
w sprawie akceptacji zmiany charakteru u偶ytkowania gruntu z rolnego na le艣ny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/35/03
w sprawie nadania statutu Gminnemu O艣rodkowi Kultury w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/34/03
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/33/03
w sprawie utworzenia instytucji kultury „Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn”
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/32/03
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazw膮 „Gminny O艣rodek Kultury w Kwidzynie”
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/31/03
w sprawie likwidacji jednostki bud偶etowej „Gminnego Zespo艂u Kultury, Sportu i Turystyki” Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/30/03
w sprawie wsp贸艂pracy w zakresie prowadzenia plac贸wki doskonalenia nauczycieli pod nazw膮 „Akademia Umiej臋tno艣ci Pedagogicznych”
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/29/03
w sprawie zasad zwrotu, w cz臋艣ci, lub w ca艂o艣ci, wydatk贸w poniesionych na przyznany posi艂ek w 2003r. uczniom szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w, zamieszkuj膮cych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/28/03
w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/27/02
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu og贸lnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn zatwierdzonego uchwa艂膮 Rady Gminy Kwidzyn Nr XVII/72/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/26/02
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich w so艂ectwach w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/02
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychod贸w i wydatk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/02
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2002
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/02
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/22/02
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/21/02
w sprawie wyra偶enia zgody na darowizn臋 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/20/02
w sprawie wyboru banku do obs艂ugi bud偶etu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/19/02
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/18/02
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/17/02
w sprawie powo艂ania Sekretarza Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/16/02
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet radnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/15/02
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/02
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek, zasad ustalania i poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w, a ponadto zarz膮dzenia poboru tego podatku w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnie艅 od tego podatku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/02
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek le艣ny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/02
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/02
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/02
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci oraz zwolnie艅 od tego podatku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/02
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2002
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/02
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Dankowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/02
w sprawie rozpatrzenia pisma Pana Mieczys艂awa Guziewicza i Zygmunta Guziewicza zamieszka艂ych w Marezie, ul. Polna 85
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/02
w sprawie ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/02
w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn i okre艣lenia przedmiotu ich dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/02
w sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/02
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/02
w sprawie powo艂ania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/02
w sprawie ustalenia regulaminu wybor贸w przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893499