logo
Aktualno艣ci i og艂oszenia » Ochrona 艣rodowiska » Obwieszczenia W贸jta Gminy Kwidzyn
Rok 2019

OBWIESZCZENIE
Zawiadamia spo艂ecze艅stwo, 偶e post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn. ,,Punkt zbierania odpad贸w (z艂omu) zlokalizowany w miejscowo艣ci G贸rki (gm. Kwidzyn), na dzia艂ce nr 23/31" zosta艂o zako艅czone wydaniem decyzji znak O艢iGW.6220.1.2018, stwierdzaj膮cej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedmiotowego przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko.
Wi臋cej »
Obwieszczenie - O艢iGW.6220.5.2018
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach oraz o przyst膮pieniu do przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na ,,otwarciu stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu surowc贸w wt贸rnych i zak艂adu przetwarzania zu偶ytego sprz臋tu elektrycznego i elektronicznego, kt贸re planuje si臋 realizowa膰 na dz. ew. nr 189, obr臋b Paczkowo, gm, Kwidzyn, powiat kwidzy艅ski, wojew贸dztwo pomorskie".
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.03.2019r.
w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach nr O艢iGW.6220.4.2018 dla przedsi臋wzi臋cia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowice A i Rakowice B o mocy 1MW ka偶da, wraz z drog膮 dojazdow膮 oraz przy艂膮czeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezb臋dnymi do prawid艂owego funkcjonowania przedsi臋wzi臋cia"
Wi臋cej »
Obwieszczenie O艢iGW.6220.5.2018
obwieszczenie o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 oraz wypowiedzenia odno艣nie zgromadzonych materia艂贸w dowodowych przed wydaniem decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach - otwarcie stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu surowc贸w wt贸rnych i zak艂adu przetwarzania zu偶ytego sprz臋tu elektrycznego i elektronicznego m. Paczkowo
Wi臋cej »
Zawiadomienie O艢iGW.6220.2.2018
zawiadomienie o post臋powaniu administracyjnym prowadzonym z udzia艂em spo艂ecze艅stwa -"Instalacja odnawialnego 藕r贸d艂a energii wykorzystuj膮ca do wytwarzania energii elektrycznej wy艂膮cznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowc贸w, produkt贸w ubocznych rolnictwa, p艂ynnych lub sta艂ych odchod贸w zwierz臋cych, produkt贸w ubocznych, odpad贸w lub pozosta艂o艣ci z przetw贸rstwa produkt贸w pochodzenia rolniczego lub biomasy le艣nej zebranej z teren贸w innych ni偶 zewidencjonowane jako rolne lub le艣ne, z wy艂膮czeniem biogazu pozyskanego z surowc贸w pochodz膮cych z oczyszczalni 艣ciek贸w oraz sk艂adowisk odpad贸w w m. Obory
Wi臋cej »
Zawiadomienie O艢iGW.6220.2.2018
zawiadomienie o wyst膮pieniu o uzgodnienie warunk贸w realizacji przedsi臋wzi臋cia RDO艢 Gda艅sk, PGWWP RZGW Gda艅sk oraz o wyst膮pieniu o wydanie opinii odno艣nie warunk贸w realizacji przedsi臋wzi臋cia do PPIS Kwidzyn -"Instalacja odnawialnego 藕r贸d艂a energii wykorzystuj膮ca do wytwarzania energii elektrycznej wy艂膮cznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowc贸w, produkt贸w ubocznych rolnictwa, p艂ynnych lub sta艂ych odchod贸w zwierz臋cych, produkt贸w ubocznych, odpad贸w lub pozosta艂o艣ci z przetw贸rstwa produkt贸w pochodzenia rolniczego lub biomasy le艣nej zebranej z teren贸w innych ni偶 zewidencjonowane jako rolne lub le艣ne, z wy艂膮czeniem biogazu pozyskanego z surowc贸w pochodz膮cych z oczyszczalni 艣ciek贸w oraz sk艂adowisk odpad贸w w m. Obory
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE O艢iGW.6220.2.2018
obwieszczenie o wyst膮pieniu o uzgodnienie warunk贸w realizacji przedsi臋wzi臋cia do Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Gda艅sku i Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz o wyst膮pieniu o wydanie opinii odno艣nie warunk贸w realizacji przedsi臋wzi臋cia do Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5.09.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomo艣ci informacji o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi臋wzi臋cia O艢iGW.6220.5.2018
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2.10.2019 r.
o post臋powaniu administracyjnym prowadzonym z udzia艂em spo艂ecze艅stwa w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach oraz o przyst膮pieniu do przeprowadzeniu oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko - budowa farmy fotowoltaicznej "Kwidzyn Solar Park" w m. Kamionka
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.10.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego - w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮ca w miejscowo艣ci Korzeniewo, gmina Kwidzyn, powiat kwidzy艅ski, wojew贸dztwo pomorskie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.10.2019 r.
o wyst膮pieniu o opini臋 co do obowi膮zku przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮ca w miejscowo艣ci Korzeniewo, gmina Kwidzyn, powiat kwidzy艅ski, wojew贸dztwo pomorskie
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania administacyjnego z dnia 4.12.2019r.
o budowie kanalizacji sanitarnej w Piekarskim M艂ynie, gmina Kwidzyn, powiat kwidzy艅ski, wojew贸dztwo pomorskie
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wyst膮pieniu o opini臋 co do obowi膮zku przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko
Budowa kanalizacji sanitarnej w Piekarskim M艂ynie, gmina Kwidzyn, powiat kwidzy艅ski, wojew贸dztwo pomorskie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.12.2019r.
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na Budowie hali produkcyjnej wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 w miejscowo艣ci Baldram, gmina Kwidzyn, powiat kwidzy艅ski, wojew贸dztwo pomorskie, na dzia艂kach oznaczonych numerami dzia艂ek 111/34, 111/35, 111/36
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.12.2019r.
o wyst膮pieniu o opini臋 co do obowi膮zku przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko - Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 w miejscowo艣ci Baldram, gmina Kwidzyn, powiat kwidzy艅ski, wojew贸dztwo pomorskie, na dzia艂kach oznaczonych numerami dzia艂ek 111/34, 111/35, 111/36
Wi臋cej »
Obwieszczenie O艢iGO.I.6220.3.2019
o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 oraz wypowiedzenia odno艣nie zgromadzonych materia艂贸w dowodowych przed wydaniem decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 w miejscowo艣ci Korzeniewo"
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893442