logo
Prawo miejscowe
Zarz膮dzenia W贸jta 2002 - 2006

Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 87/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 86/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych w roku 2007.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 85/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonywanie w 2007 roku remont贸w budowlanych w zakresie rob贸t og贸lnobudowlanych, hydraulicznych i instalacji elektrycznych w budynkach b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 84/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonywanie projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy oraz projekt贸w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2007.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 83/06
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 82/06
w sprawie powo艂ania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 81/06
w sprawie powo艂ania dyrektora Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 80/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 77/06
w sprawie powo艂ania zast臋pcy w贸jta oraz powierzenia mu prowadzenia okre艣lonych spraw gminy w imieniu w贸jta.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 76/06
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urz臋dowi Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 75/06
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zast臋puj膮cych dyrektor贸w szk贸艂 i przedszkoli w przypadku ich nieobecno艣ci.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 73/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 72/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 69/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 68/06
w sprawie nadania Regulaminu pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 67/06
w sprawie zatwierdzenia instrukcji archiwalnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 66/06
w sprawie powo艂ania komisji do sporz膮dzenia protoko艂u oceny dokumentacji niearchiwalnej, przechowywanej w archiwum zak艂adowym Urz臋du Gminy Kwidzyn oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej do przekazania na makulatur臋 lub zniszczenie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 65/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 zatoki autobusowej dla autobus贸w w Podzamczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 64/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie map do cel贸w projektowych w skali 1:500 dla obszar贸w po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych Mareza, Podzamcze, Ja艂owiec i Gurcz na potrzeby opracowania projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 63/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 pojazdu osobowego do przewozu dziewi臋ciu os贸b wraz z kierowc膮
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 pojazdu osobowego do przewozu dziewi臋ciu os贸b wraz z kierowc膮.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/06
w sprawie ustanowienia Pe艂nomocnika do spraw wybor贸w samorz膮dowych - urz臋dnika wyborczego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie map do cel贸w projektowych w skali 1:500 dla obszar贸w po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych Korzeniewo, Lipianki, Gniewskie Pole, Pastwa i Janowo na potrzeby opracowania projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 艣cie偶ki rowerowo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 drogi 艣r贸dpolnej w Pastwie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/06
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 53/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 drogi 艣r贸dpolnej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 52/06
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o okr臋gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 50/06
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji w sprawie rejestracji przedpoborowych, m臋偶czyzn urodzonych w 1988 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 dr贸g 艣r贸dpolnych w Pastwie i Lipiankach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na docieplenie cz臋艣ci budynku Szko艂y Podstawowej w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 艣cie偶ki rowerowo - pieszej z Korzeniewa do Marezy - etap III.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/06
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/06
w sprawie poinformowania mieszka艅c贸w o jako艣ci wody przeznaczonej do spo偶ycia przez ludzi.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy chodnika w Rakowcu wzd艂u偶 drogi wojew贸dzkiej nr 521
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 dr贸g 艣r贸dpolnych w Pastwie i Lipiankach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 zatoki autobusowej dla autobus贸w szkolnych przy przedszkolu w Marezie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 39/06
w sprawie poinformowania mieszka艅c贸w o jako艣ci wody przeznaczonej do spo偶ycia przez ludzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 38/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/06
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/06
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urz臋dowi Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/06
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wykonaniu bud偶etu Gminy Kwidzyn za 2005r. oraz innych informacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 32/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy chodnika w Rakowcu wzd艂u偶 drogi wojew贸dzkiej nr 521
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na doko艅czenie parku wiejskiego w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/06
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2005
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/06
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2005
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 28/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 alejki spacerowej w parku w G贸rkach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na modernizacj臋 budynku mieszcz膮cego 艣wietlic臋 wiejsk膮 w Pastwie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na doko艅czenie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – t艂ocznej wraz z przykanalikami w miejscowo艣ciach: Mareza, Obory, Nowy Dw贸r, Grab贸wko - II etap
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wyb贸r banku udzielaj膮cego i obs艂uguj膮cego d艂ugoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatk贸w maj膮tkowo - inwestycyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy kot艂owni na biomas臋 w budynku Szko艂y Podstawowej w Janowie oraz dokumentacji dotycz膮cych termomodernizacji budynk贸w szk贸艂 podstawowych w Janowie, Tychnowach i Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na sporz膮dzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/06
w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami gminy w sprawie nadania nowych statut贸w so艂ectw
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 18/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/06
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 16/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy wodoci膮gu w Rakowcu przy ulicy Le艣nej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 materia艂贸w biurowych na potrzeby Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy chodnika wzd艂u偶 drogi wojew贸dzkiej nr 521 w miejscowo艣ci G贸rki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/06
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/06
w sprawie ustalenia na rok 2006 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/06
w sprawie powo艂ania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wybor贸w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 25 wrze艣nia 2005 r. i z wybor贸w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 pa藕dziernika 2005 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/06
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie map do cel贸w projektowych w skali 1:1000 dla obszaru po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 7/06
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/06
w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2006 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/06
w sprawie powo艂ania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/06
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2006 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/06
w sprawie planu szkolenia obronnego w gminie Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – t艂ocznej w miejscowo艣ciach Rakowiec – Licze - O艣no.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/06
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonywanie prac geodezyjnych w roku 2006
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 105/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gimnazjum w Nowym Dworze na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 104/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gimnazjum w Liczu na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 103/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Szko艂y Podstawowej w Rakowcu na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 102/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 100/05
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 99/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 98/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci w roku 2006.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 97/05
w sprawie zwi臋kszenia planu finansowego Gimnazjum w Liczu na rok 2005
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 96/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonywanie w 2006 roku remont贸w budowlanych w zakresie rob贸t og贸lnobudowlanych, hydraulicznych i instalacji elektrycznych w budynkach b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 95/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na sporz膮dzenie projekt贸w miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych Dankowo i G贸rki oraz Rakowiec.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 94/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonywanie projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy oraz projekt贸w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2006.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 93/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 92/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 91/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 90/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 89/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie map do cel贸w projektowych w skali 1:1000 dla obszaru po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 88/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 87/05
w sprawie zwi臋kszenia planu finansowego Gimnazjum w Nowym Dworze na rok 2005
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 86/05
w sprawie zwi臋kszenia planu finansowego Gimnazjum w Liczu na rok 2005
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 85/05
w sprawie zwi臋kszenia planu finansowego Szko艂y Podstawowej w Rakowcu na rok 2005
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 84/05
w sprawie zwi臋kszenia planu finansowego Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie na rok 2005
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 83/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 zjazdu gospodarczego w G贸rkach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 82/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie kot艂owni opalanej gazem w budynku 艣wietlicy wiejskiej w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 81/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 80/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 79/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy ci膮gu pieszo – jezdnego na osiedlu domk贸w jednorodzinnych w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 77/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 alejek spacerowych w parku w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 76/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie map do cel贸w projektowych w skali 1:1000 dla obszar贸w po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych: Dankowo i G贸rki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 75/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 74a/05
w sprawie powo艂ania zespo艂u roboczego do aktualizacji Strategii Rozwoju Spo艂eczno – Gospodarczego Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 74/05
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia wybrakowania sprz臋tu i materia艂贸w obrony cywilnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 73/05
w sprawie zmian w sk艂adzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Nowym Dworze, powo艂anej dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 72/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 艣cie偶ki rowerowo – pieszej z Korzeniewa do Marezy – etap II.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/05
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 70/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wymian臋 pokrycia dachu budynku nr 54 w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 69/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 68/05
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu gminy na IV kwarta艂 2005 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 66/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na utwardzenie oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 65/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 64/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie modernizacji budynku 艣wietlicy wiejskiej w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 63/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wymian臋 nawierzchni chodnika wzd艂u偶 drogi wojew贸dzkiej nr 518 Gniew - Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/05
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum w Nowym Dworze
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na urz膮dzenie terenu rekreacyjnego w Marezie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na utwardzenie oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/05
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji w sprawie rejestracji przedpoborowych, m臋偶czyzn urodzonych w 1987 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie nadania Urz臋dowi Gminy Kwidzyn regulaminu organizacyjnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/05
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/05
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 52/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/05
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 50/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na sporz膮dzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Dankowo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/05
w sprawie okre艣lenia zasad realizacji obowi膮zku zapewnienia pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okular贸w koryguj膮cych wzrok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48a/05
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na sporz膮dzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Dankowo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na remonty dr贸g z p艂yt typu JOMB w Pastwie ko艂o Pana Susa, w Janowie w kierunku Pastwy, w Janowie za Panem Czumielem, w Lipiankach ko艂o Pana Laskowskiego oraz drog臋 Gniewskie Pole - Pastwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/05
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2005 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/05
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 chodnika wraz z odwodnieniem drogi wojew贸dzkiej nr 518 Gniew - Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/05
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu gminy na III kwarta艂 2005 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wymian臋 okien oraz ocieplenie budynku przedszkola w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 39/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 38/05
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/05
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej na wy艂onienie ofert z zakresu realizacji zada艅 po偶ytku publicznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/05
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2005 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/05
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2004.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/05
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2004
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 32/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na remont drogi gminnej gruntowej, wykonanie nawierzchni z p艂yt wielootworowych wraz z wjazdami do zabudowa艅 gospodarczych w Marezie, ul. Nadrzeczna
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie aktualizacji map do cel贸w projektowych pod drogi osiedlowe w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 28/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci lokalowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/05
w sprawie oceny przydatno艣ci do dalszej eksploatacji sprz臋tu komputerowego pozostaj膮cego na wyposa偶eniu biura Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wyb贸r banku udzielaj膮cego i obs艂uguj膮cego d艂ugoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatk贸w maj膮tkowo - inwestycyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/05
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu za wynajmowanie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/05
w sprawie powo艂ania na cz艂onk贸w Rady Nadzorczej Przedsi臋biorstwa Naprawczo - Produkcyjnego EXPOM Kwidzyn sp贸艂ka z o.o. w Nowym Dworze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 20/05
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Stypendialnej oraz okre艣lenia szczeg贸艂owych zada艅 i trybu jej pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/05
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu gminy na II kwarta艂 2005r
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 18/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na sporz膮dzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu g贸rniczego po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Podzamcze oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowo艣ci Gilwa Ma艂a po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Paczkowo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/05
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 16/05
w sprawie ustalenia na rok 2005 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/05
w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 14/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/05
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/05
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/05
w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2005 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w dla budynku wielorodzinnego nr 12 w Dubielu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych z nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn w latach 2005 - 2008.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych mieszanych z budynk贸w i obiekt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn w latach 2005 - 2008.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 7/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie map do cel贸w projektowych w skali 1: 500 pod budow臋 wodoci膮gu w Kamionce.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/05
w sprawie zmian w sk艂adzie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych w celu okre艣lenia ich warto艣ci rynkowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 materia艂贸w biurowych na potrzeby Urz臋du Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonywanie w 2005 roku remont贸w budowlanych w budynkach b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonywanie prac geodezyjnych w 2005 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/05
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 艣wiadczenie us艂ug zbierania i transportu odpad贸w selekcjonowanych w latach 2005 - 2007
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 84/04
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 83/04
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 82/04
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 81/04
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 79/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonywanie projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy oraz projekt贸w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2005
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 78/04
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 77/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie map do cel贸w projektowych w skali 1: 500 pod budow臋 kanalizacji w G贸rkach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 76/04
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 75/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie map do cel贸w projektowych w skali 1: 500 pod budow臋 oczyszczalni 艣ciek贸w w Dubielu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 74/04
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 73/04
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 72/04
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie map do cel贸w projektowych w skali 1: 500 pod budow臋 wodoci膮gu i kanalizacji w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 70/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie aktualizacji map zasadniczych w skali 1:1000 dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Podzamczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 69/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie aktualizacji map zasadniczych w skali 1:1000 dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dankowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 68/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie aktualizacji map zasadniczych w skali 1:1000 dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w G贸rkach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 67/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie modernizacji pokrycia dachowego mieszkalnego budynku komunalnego w Rakowcu nr 84 a
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 66/04
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 65/04
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 64/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie drogi gminnej dwu艣ladowej w Gniewskim Polu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie budowy wodoci膮gu rozdzielczego w strefie przemys艂owej w miejscowo艣ci G贸rki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie placu zabaw dla dzieci i jego ogrodzenie w miejscowo艣ci Pawlice
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego „Wis艂a” i wykonanie pi艂ko艂apu w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonywanie projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/04
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/04
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/04
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/04
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/04
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 53/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 52/04
w sprawie utworzenia funduszu nagr贸d
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 50/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 jednego u偶ywanego 艣redniego samochodu po偶arniczego dla jednostki OSP Rakowiec
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/04
w sprawie szczeg贸艂owych zasad, trybu i termin贸w opracowania materia艂贸w planistycznych do projektu uchwa艂y bud偶etowej na rok 2005
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie termomodernizacji sali gimnastycznej i skrzyd艂a dydaktycznego z wymian膮 okien w Szkole Podstawowej w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/04
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu gminy na III kwarta艂 2004 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/04
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie modernizacji kot艂owni oraz wymiany kot艂贸w z tradycyjnych na gazowe w Szkole Podstawowej w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi gminnej dwu艣ladowej w miejscowo艣ci Janowo gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi gminnej pe艂nej w miejscowo艣ci Janowo gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi gminnej pe艂nej w miejscowo艣ci Pastwa gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 39/04
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 38/04
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/04
w sprawie powo艂ania cz艂onka Rady Nadzorczej Przedsi臋biorstwa Wodno - Kanalizacyjnego sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/04
w sprawie powo艂ania Horyzontalnego Zespo艂u Zadaniowego oraz Pe艂nomocnika do spraw rozwoju lokalnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 艣cie偶ki rowerowo – pieszej z Korzeniewa do Marezy, etap I
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 32/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/04
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za 2003 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/04
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2003 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 28/04
w sprawie powo艂ania Gminnego Zespo艂u Reagowania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/04
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie nadania Urz臋dowi Gminy Kwidzyn regulaminu organizacyjnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/04
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu gminy na II kwarta艂 2004r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/04
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo艂ecznej nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/04
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/04
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 20/04
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie docieplenia skrzyd艂a dydaktycznego i wymiany okien w Gimnazjum w Liczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 18/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych w roku 2004
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 16/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 艣cie偶ki rowerowo – pieszej z Korzeniewa do Marezy, etap I
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 14/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi gminnej na odcinku Stary Dw贸r - Tychnowy gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowo艣ci Dubiel gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowo艣ciach: Mareza, Obory, Nowy Dw贸r, Grab贸wko - gm. Kwidzyn II etap
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11a/04
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/04
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/04
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/04
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/04
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu gminy na I kwarta艂 2004r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 7/04
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/04 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/04
w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2004 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 materia艂贸w biurowych na potrzeby Urz臋du Gminy Kwidzyn w roku 2004 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/04
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remont贸w budowlanych w budynkach b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/04
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/04
w sprawie ustalenia na rok 2004 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/04
w sprawie wprowadzenia w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn procedur wewn臋trznej kontroli finansowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 69/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do rozstrzygni臋cia zam贸wienia publicznego na aktualizacj臋 podk艂ad贸w geodezyjnych pod budow臋 wodoci膮gu w G贸rkach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 68/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 67/03
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 66/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do rozstrzygni臋cia zam贸wienia publicznego na aktualizacj臋 podk艂ad贸w geodezyjnych pod budow臋 wodoci膮gu i kanalizacji w G贸rkach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 65/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 64/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie tablicy informacyjnej w postaci mapy gminy Kwidzyn i okolic oraz jej monta偶u w miejscowo艣ci Rakowiec przy nowopowsta艂ym parkingu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 63/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na realizacj臋 pomocy rzeczowej w postaci bon贸w towarowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/03
w sprawie ustalenia przebiegu dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/03
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu gminy na IV kwarta艂 2003 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/03
w sprawie ustalenia wykazu dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2003
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie drogi 艣r贸dpolnej dwu艣ladowej w Gniewskim Polu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 jednego u偶ywanego 艣redniego samochodu po偶arniczego dla jednostki Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Pastwie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 53/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie odcinka wodoci膮gu w Gurczu wraz z przy艂膮czami do budynk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 52/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie remontu drogi gminnej w Janowie oraz chodnika w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie w zakresie wodno-kanalizacyjnym „Adaptacji budynku by艂ej hydroforni na 艣wietlic臋 wiejsk膮 we wsi Pawlice”
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 50/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie w zakresie elektrycznym „Adaptacji budynku by艂ej hydroforni na 艣wietlic臋 wiejsk膮 we wsi Pawlice”
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie w zakresie og贸lnobudowlanym „Adaptacji budynku by艂ej hydroforni na 艣wietlic臋 wiejsk膮 we wsi Pawlice”
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci przeznaczonych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn pod budow臋 drogi dojazdowej do mostu przez rzek臋 Wis艂臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i chodnikiem wzd艂u偶 parkingu w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie zapytania o cen臋 na dostaw臋 materia艂贸w do budowy kanalizacji sanitarnej pod uzbrojenie dzia艂ek w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/03
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu gminy na III kwarta艂 2003r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/03
sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniej膮cej drodze betonowej w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 39/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie drogi 艣r贸dpolnej z p艂yt JOMB w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 38/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie drogi 艣r贸dpolnej dwu艣ladowej w Gniewskim Polu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/03
w sprawie wyznaczenia pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn odpowiedzialnych za redagowanie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/03
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urz臋dowi Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 32/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie podk艂ad贸w geodezyjnych do cel贸w projektowych w skali 1:1000 (zgodnie z rozp. M.G.P i B z dnia 21.02.1995 r.) pod rozbudow臋 wodoci膮gu w Gurczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/03
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/03
w sprawie wyznaczenia os贸b do sk艂adu Rady Nadzorczej Przedsi臋biorstwa Naprawczo - Produkcyjnego EXPOM Kwidzyn sp. z o.o w Nowym Dworze Kwidzy艅skim
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 28/03
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagrody W贸jta absolwentom szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w za wybitne osi膮gni臋cia i godne reprezentowanie Gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/03
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji ds. referendum
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/03
w sprawie przeprowadzenia losowania publicznego sk艂adu obwodowych komisji ds. referendum
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/03
w sprawie podania do wiadomo艣ci publicznej informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/03
w sprawie powo艂ania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/03
w sprawie powo艂ania dyrektora Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 20/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 jednego u偶ywanego 艣redniego samochodu po偶arniczego dla jednostki Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/03
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 10/03 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 18/03
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu gminy na I i II kwarta艂 2003r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/03
w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia spisu z natury 艣rodk贸w rzeczowych o charakterze wyposa偶enia oraz zapas贸w materia艂贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 16/03
w sprawie zasad funkcjonowania publicznych urz膮dze艅 zaopatrzenia w wod臋 w warunkach specjalnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/03
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 14/03
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/03
w sprawie ustalenia na rok 2003 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do rozstrzygni臋cia przetargu na najem nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na prace geodezyjne zwi膮zane z zasobem grunt贸w Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/03
w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2003 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/03
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu za wynajmowanie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kanalizacji sanitarnej Mareza - Obory I etap
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 7/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej Mareza - Obory I etap
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na realizacj臋 pomocy rzeczowej w postaci bon贸w towarowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie o艣wietlenia ulicznego w Liczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zakup materia艂贸w biurowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na prace geodezyjne zwi膮zane z zasobem grunt贸w Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na ustalenie ceny nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/03
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 7/02
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/02
w sprawie wyznaczenia czasu i miejsca zebra艅 wiejskich w poszczeg贸lnych so艂ectwach gminy Kwidzyn, podczas kt贸rych zostan膮 przeprowadzone wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/02
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr 75/108/02 Zarz膮du Gminy Kwidzyn z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2002 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/02
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr 75/108/02 Zarz膮du Gminy Kwidzyn z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2002 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/02
w sprawie powo艂ania komisji ds. wyceny wyposa偶enia budynku hydroforni w Pawlicach stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/02
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/02
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr 75/108/02 Zarz膮du Gminy Kwidzyn z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2002 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893456