logo
Aktualno艣ci i og艂oszenia
Og艂oszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.09.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie odwodnienia ulicy Sobieskiego w Korzeniewie na terenie dzia艂ek nr 56/1, 81/5, 84/6, 85/7, 96/1 w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.09.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Mareza. Inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 405, 406, 437/5, 454/1, 455, obr臋b geodezyjny Mareza w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22.09.2022 r.
呕e zgodnie z art. 19a u.i.t., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lipca 2022r. Operatora Gazoci膮g贸w Przesy艂owych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 08-337 Warszawa, reprezentowanego przez Pani膮 Agat臋 Giera, w dniu 21 wrze艣nia 2022r. Wojewoda Pomorski wyda艂 decyzj臋 nr WI-111.747.1.25.2022.NS o zezwoleniu na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XLI sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 28 wrze艣nia 2022 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 26 wrze艣nia 2022 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.09.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami na dzia艂kach nr 84/1, 95/2, 165 w obr臋bie Grab贸wko oraz nr 23, 27/1, 35, 40, 69/1 w obr臋bie Nowy Dw贸r w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.09.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie dzia艂ek nr 126/3 i 188/2 w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
KOMUNIKAT Mi臋dzywojew贸dzkiego Cechu Kominiarzy i Krajowej Izby Kominiarzy
Sadza p艂onie. Czad zabija. 呕yj. Czujka na stra偶y twojego bezpiecze艅stwa.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 09.09.2022 r.
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMO艢CI informacj臋, 偶e na wniosek z dnia 15.07.2022r., z艂o偶ony przez Inwestora: PERN Sp贸艂ka Akcyjna, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 P艂ock, reprezentowanego przez pe艂nomocnika Pani膮 Ma艂gorzat臋 Twarowsk膮, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia na budow臋 strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, pn.: Budowa ruroci膮gu ropy naftowej wraz z infrastruktur膮 niezb臋dn膮 do jego obs艂ugi na odcinku od granicy woj. pomorskiego do Stacji Pomp Pelplin wraz ze Stacj膮 Pomp Pelplin, w ramach realizacji strategicznej inwestycji pod nazw膮 - BUDOWA RUROCI膭GU ROPY NAFTOWEJ GDA艃SK - P艁OCK WRAZ Z INFRASTRUKTUR膭 NIEZB臉DN膭 DO JEGO OBS艁UG, zlokalizowanej w wojew贸dztwie pomorskim
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1.09.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowa o艣wietlenia drogowego na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ki 56/1, po艂o偶onej w obr臋bie Korzeniewo w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 01.09.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej na dzia艂kach oznaczonych nr 75 i 76/20, po艂o偶onych w obr臋bie Brokowo Rakowieckie w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
III aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu, dla kt贸rego organem prowadz膮cym, jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.08.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami na dzia艂kach nr 84/1, 95/2, 165 w obr臋bie Grab贸wko oraz nr 23, 27/1, 35, 40, 69/1 w obr臋bie Nowy Dw贸r w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 25.08.2022 r.
na wniosek Operatora Gazoci膮g贸w Przesy艂owych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 08-337 Warszawa, reprezentowanego przez Pani膮 Agat臋 Giera, z dnia 27 lipca 2022r., zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.08.2022r.
W sprawie wszcz臋cia post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji polegaj膮cej na budowie odwodnienia ulicy Radosnej w Rakowcu zlokalizowanej na dzia艂kach nr 94/4, 258/2, 259/3, 259/8
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.08.2022r.
wszcz臋cie post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami na dzia艂kach nr 159, 160/3, 160/4, 160/14, 160/20, 160/22, 160/28 w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.08.2022r.
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci terenu po艂o偶onego w obr臋bach geodezyjnych Marez膮 i Podzamcze wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.08.2022r.
zawiadamia o zako艅czeniu inwestycji polegaj膮cej na budowie o艣wietlenia na terenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ek 303 i 334/1, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Licze
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.08.2022r.
zawiadamia o zako艅czeniu inwestycji polegaj膮cej na budowie o艣wietlenia na terenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ek 237 i 241, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Licze
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.08.2022r.
zawiadamia o zako艅czeniu inwestycji polegaj膮cej na budowie o艣wietlenia na terenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ki 445/23, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Licze
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.08.2022r.
zawiadamia o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji polegaj膮cej na budowie o艣wietlenia drogowego w obr臋bie geodezyjnym Licze dzia艂ka nr 277
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2022r.
zako艅czenie post臋powania w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji, polegaj膮cej na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej operatora P4 w obr臋bie geodezyjnym Gurcz w gminie kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.08.2022r.
o umorzeniu post臋powania o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2022 r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gowej w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
post臋powanie o ustalenie lokalizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie dzia艂ek nr 126/3 i 188/2 w obr臋bie Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Og艂oszenie MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII - poprawa efektywno艣ci energetycznej budynk贸w
1. Obowi膮zuj膮ce przepisy i procedury w obszarze charakterystyki energetycznej budynk贸w. 2. Podstawowa wiedza techniczna w tym obszarze, umo偶liwiaj膮ca obywatelom podj臋cie decyzji o dzia艂aniach, kt贸re w spos贸b mo偶liwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zar贸wno pod wzgl臋dem technicznym, jak i koszt贸w) przynios膮 oczekiwane rezultaty. 3. Dost臋pne programy finansowania, wspieraj膮ce popraw臋 charakterystyki energetycznej budynk贸w, wraz z warunkarmi ich wykorzystania. Szersze informacje dost臋pne s膮 na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XL sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 31 sierpnia 2022 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8.08.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie dzia艂ek nr 165, 187, 198, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Pastwa w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z 2.08.2022 r.
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w najem w m. Mareza
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 03.08.2022r.
o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z projektem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej operatora P4 (budowa wie偶y telekomunikacyjnej o wysoko艣ci 55,95 m wraz z instalacj膮 na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urz膮dze艅 steruj膮cych u podstawy wie偶y oraz wewn臋trznej linii zasilaj膮cej) na terenie cz臋艣ci dzia艂ki nr 98/18 w obr臋bie geodezyjnym Gurcz w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1.08.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 80/4, 656/2, 656/9 i 656/10, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-33/2022 z dnia 01.08.2022r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1.08.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie o艣wietlenia drogowego na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ki 56/1, po艂o偶onej w obr臋bie Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1.08.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie o艣wietlenia drogowego na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ki 23/1, po艂o偶onej w obr臋bie Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28.07.2022 r.
Rozbudowa drogi wojew贸dzkiej nr 532 w m. Rozp臋dziny na odcinku od km 3+103,39 do km 3+568,63 polegaj膮ca na budowie ci膮gu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej, chodnik贸w, poszerzenia jezdni, budowie zatok postojowych, budowie odwodnienia drogi, budowie sygnalizacji 艣wietlnej, przebudowie sieci teletechnicznej
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.07.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie o艣wietlenia drogowego na trenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ek 303 i 334/1, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Licze w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.07.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie o艣wietlenia drogowego na trenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ek 237 i 241, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Licze w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.07.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie o艣wietlenia na trenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ki 445/23, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Licze w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.07.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie o艣wietlenia drogowego na trenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ki 277, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Licze w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
Informacja dla mieszka艅c贸w gminy Kwidzyn dotycz膮ca Punktu Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20.07.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami na dzia艂kach oznaczonych nr 24/2, 36/2, 67/1, 67/2 i 67/3, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku z dnia 14 lipca 2022 r.
dot. sprostowani omy艂ki pisarskiej w decyzji: Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.07.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej PE100-RC. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 333, 393/1 i 393/3, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-32/2022 z dnia 18.07.2022r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.07.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej PE100-RC. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 332 i 333, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-31/2022 z dnia 18.07.2022r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.07.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 223/20 i 236, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-30/2022 z dnia 18.07.2022r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu dla kt贸rego organem prowadz膮cy jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 lipca 2022 r.
wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowo艣ci Mareza
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 lipca 2022 r.
wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowo艣ci Lipianki
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Gardeja z dnia 1.07.2022r.
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia pod nazw膮
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE STAROSTY KWIDZY艃SKIEGO z dnia 27 czerwca 2022r.
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budow臋 dr贸g gminnych wraz z budow膮 kanalizacji deszczowej w miejscowo艣ci Dankowo na dzia艂kach geodezyjnych nr 25, obr臋b G贸rki, nr 54, 19/1, 20/12, 19/12, 19/7, 76/4, 76/7, 76/6, 76/2, 20/11, 20/16, 76/34, 76/23, 76/31 obr臋b Dankowo, gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30.06.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej operatora P4 (budowa wie偶y telekomunikacyjnej o wysoko艣ci 55,95 m wraz z instalacj膮 na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urz膮dze艅 steruj膮cych u podstawy wie偶y oraz wewn臋trznej linii zasilaj膮cej) na terenie cz臋艣ci dzia艂ki nr 98/18 w obr臋bie geodezyjnym Gurcz w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Og艂oszenie o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korzeniowie
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze
Og艂oszenie o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.06.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 80/4, 656/2, 656/9 i 656/10, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.06.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej PE100-RC. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 332 i 333, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.06.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 233/3, 237 i 239/3, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Licze w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-29/2022 z dnia 27.06.2022r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.06.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie dzia艂ki nr 576/27, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.06.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie dzia艂ek nr 165, 187, 198, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Pastwa w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.06.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie dzia艂ek nr 97/3, 176, 181/12, 259/8, 259/12, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.06.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej PE100-RC. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 333, 393/1 i 393/3, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.06.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV. Inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 499/1, 499/8, 500/1 i 591, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-26/2022 z dnia 21.06.2022r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20.06.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn oraz z艂膮czy kablowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20.06.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 223/20 i 236, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXXIX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 24 czerwca 2022 r. (pi膮tek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 12:00
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 22 czerwca 2022 r. (艣roda) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.06.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV na terenie dzia艂ki nr 36/2, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-24/2022 z dnia 14.06.2022r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE STAROSTY KWIDZY艃SKIEGO z dnia 3 czerwca 2022r.
zawiadomienie o budowie dr贸g gminnych wraz z budow膮 kanalizacji deszczowej w miejscowo艣ci Dankowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 01.06.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej PE90. Inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 466, 480, 492, 494, 499/1, 499/5 i 591, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-23/2022 z dnia 01.06.2022r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31.05.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz z艂膮cza kablowo-pomiarowego. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 224/7, 224/11, 224/12, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko W gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31.05.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie dzia艂ek nr 97/3, 176, 181/12, 259/8, 259/12, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.05.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 233/3, 237 i 239/3, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Licze w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.05.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie dzia艂ek nr 499/1, 499/8, 500/1 i 591, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Zarz膮du Zlewni w Tczewie Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 maja 2022 r.
i偶 zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wszcz臋tej na wniosek sp贸艂ki Przedsi臋biorstwo Wodoci膮gowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.05.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie dzia艂ki nr 576/27, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20.05.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dzia艂ce nr 36/2, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.05.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz z艂膮czy kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 133/5, 133/6, 133/8, 484/4 i 484/10, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Licze w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-21/2022 z dnia 18.05.2022r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE STAROSTY KWIDZY艃SKIEGO z dnia 12 maja 2022r.
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budow臋 dr贸g wewn臋trznych wraz z budow膮 kanalizacji deszczowej w miejscowo艣ci Dankowo obejmuj膮cej ulice: Szafirow膮, Lawendow膮, Konwaliow膮, Liliow膮, zlokalizowan膮 na dzia艂kach geodezyjnych: 50/10, 50/12, 50/58, 50/60, 50/11, 50/15, 50/14, 50/25, 48/25, 46/17, 46/33, 46/32, 46/7, 47/1, 18/1, 46/41, 46/87, 46/73, 46/69, 44/2, 46/68, 44/1, 43/6, 46/13, 46/90, 46/58, 46/39, 46/26, 48/45, 22/4, obr臋b Dankowo, gmina Kwidzyn, powiat kwidzy艅ski, wojew贸dztwo pomorskie, 27/33, 27/51, 46, 36/8, obr臋b 0006, miasto Kwidzyn, powiat kwidzy艅ski, wojew贸dztwo pomorskie.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXXVIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 19 maja 2022 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY KWIDZYN
o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 17 maja 2022 r. (wtorek) godz. 17:00, w sali nr 22
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 17 maja 2022 r. (wtorek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Wykaz os贸b prawnych i fizycznych, kt贸rym W贸jt Gminy Kwidzyn udzieli艂 pomocy publicznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Wykaz os贸b prawnych i fizycznych, kt贸rym W贸jt Gminy Kwidzyn udzieli艂 pomocy publicznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6.05.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn oraz z艂膮czy kablowo-pomiarowych 0,4 kV. Inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 223/26, 223/27 i 641, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5.05.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej PE90. Inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 466, 480, 492, 494, 499/1, 499/8 i 591, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Informacja
Informacja o zamiarze po艂膮czenia Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku z dnia 29.04.2022r.
o wydaniu decyzji udzielaj膮cej pozwolenia wodnoprawnego PERN S. A. na lokalizowanie na obszarach szczeg贸lnego zagro偶enia powodzi膮 ruroci膮gu ropy naftowej DN800 oraz 艣wiat艂owodu zlokalizowanych na dzia艂kach o nr: 7220/1 i 3/1 obr臋b Adamowo, gm. Jab艂onowo Pomorskie, 55, 87/3, obr臋b Szarno艣, gm. 艢wiecie nad Os膮, 13, 14, 15 i 57, obr臋b Paw艂owo, gm. Gardeja, 849 obr臋b Czarne Dolne, gm. Gardeja, 203/2, 89/1, 146/1, obr臋b Kamionka, gm. Kwidzyn, 6 i 2 obr臋b Gurcz, gm. Kwidzyn, 313 i 312/2, obr臋b Janowo, gm. Kwidzyn, 58, 41, 111, 135/1, 195, 199/6, obr臋b Jarz臋bina, gm. Ryjewo, 304, 303, 301 i 300, obr臋b Gronowo, gm. Gniew, w ramach inwestycji pn. "Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk-P艂ock wraz z infrastruktur膮 niezb臋dn膮 do jego obs艂ugi"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29.04.2022 r.
Rozbudowa drogi krajowej nr 55 w m. Brachlewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.04.2022r.
post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na utwardzeniu terenu na boisku przyszkolnym na dzia艂ce nr 86 w obr臋bie Nowy Dw贸r w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.04.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia zasilaj膮cego budynki mieszkalne. Inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 383/64 i 383/69, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-19/2022 z dnia 26.04.2022r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.04.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami. Inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6, 352/7, 352/8, 352/9, 352/10, 352/11, 352/12, 352/13, 352/14, 363/2, 383/43, 383/64, 383/65, 383/66, 383/67, 383/68, 383/69, 383/70, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-18/2022 z dnia 26.04.2022r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.04.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz z艂膮cza kablowo-pomiarowego. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 224/7, 224/11, 224/12, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Zarz膮du Zalewni w Tczewie Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.04.2022r.
podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci, i偶 w dniu 06.04.2022 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne na wniosek sp贸艂ki Przedsi臋biorstwo Wodoci膮gowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Zarz膮du Zalewni w Tczewie Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.04.2022r.
podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci, i偶 w dniu 11.04.2022 r. na wniosek W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.04.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV dla zasilania budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 278, 291/1, 291/2, 298/1, 654/1 i 654/2, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-17/2022 z dnia 15.04.2022r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2021 rok
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczn膮 liczb臋 dzieci w publicznym przedszkolu dla kt贸rego organem prowadz膮cy jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego dotycz膮cego wniosku PERN S. A. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczeg贸lnego zagro偶enia powodzi膮 zlokalizowanych na dzia艂kach o nr: 7220/1 i 3/1 obr臋b Adamowo, gm. Jab艂onowo Pomorskie, 55, 87/3, obr臋b Szarno艣, gm. 艢wiecie nad Os膮, 13, 14, 15 i 57, obr臋b Paw艂owo, gm. Gardeja, 849 obr臋b Czarne Dolne, gm. Gardeja, 203/2, 89/1, 146/1, obr臋b Kamionka, gm. Kwidzyn, 6 i 2 obr臋b Gurcz, gm. Kwidzyn, 313 i 312/2, obr臋b Janowo, gm. Kwidzyn, 58, 41, 111, 135/1, 195, 199/6, obr臋b Jarz臋bina, gm. Ryjewo, 304, 303, 301 i 300, obr臋b Gronowo, gm. Gniew, nowych obiekt贸w budowlanych w ramach inwestycji pn. "Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk-P艂ock wraz z infrastruktur膮 niezb臋dn膮 do jego obs艂ugi"
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXXVII Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji Sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 13 kwietnia 2022 r. (艣roda) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5.04.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz z艂膮czy kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 133/5, 133/6, 133/8, 484/4 i 484/10, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Licze w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze na cz艂onk贸w Zespo艂u Strategicznego ZIT MOF Kwidzyna
Og艂oszenie o naborze na cz艂onk贸w Zespo艂u Strategicznego ZIT MOF Kwidzyna
Wi臋cej »
dzia艂ania punkt贸w porad prawnych na terenie powiatu
dzia艂ania punkt贸w porad prawnych na terenie powiatu
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
o wydaniu decyzji GD.RUZ.4210.178.10.2021.MM z dnia 29.03.2022r. w kt贸rej udzielono PERN S.A. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie 14 przewod贸w w rurach os艂onowych przez wody powierzchniowe p艂yn膮ce i przez wa艂y przeciwpowodziowe, w zwi膮zku z inwestycj膮 pn.: Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.03.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV na dzia艂kach oznaczonych nr 402/61, 402/62, 402/82, 402/83, 402/84, 402/92, 402/113,402/118, 403/2, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-15/2022 z dnia 23.03.2022r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.03.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 146/35, 146/36, 146/37, 146/39, 146/42, 146/46, 146/47, 146/48, 146/49, 146/50, 146/51, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Kamionka w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-16/2022 z dnia 23.03.2022r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.03.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji polegaj膮cej na budowie dr贸g gminnych wraz z kanalizacj膮 deszczow膮 w m. Dankowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.03.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na rozbi贸rce i budowie k艂adki dla pieszych w G贸rkach z podej艣ciem na dzia艂kach nr 24 i 233/5, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym G贸rki
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.03.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji polegaj膮cej na utwardzeniu terenu na boisku przyszkolnym na dzia艂ce nr 86 w obr臋bie Nowy Dw贸r w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.03.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 278, 291/1, 291/2, 298/1, 654/1 i 654/2, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.03.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia zasilaj膮cego budynki mieszkalne. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr :383/64 i 383/69, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.03.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami. Inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, :,52/6, 352/7, 352/8, 352/9, 352/10, 352,11, 352/12, 352/13, 352/14, 36:;/2, 383/43, 383/64, 383/65, 383/66, 3B3/67, 383/68, 383/69, 383/70, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakeowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Komunikat Starosty Kwidzynskiego z dnia 8.03.2022 r.
w sprawie wznowienia stacjonarnej dzia艂alno艣ci punkt贸w nieodp艂atnej pomocy prawnej i nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kwidzy艅skiego
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXXVI sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 16 marca 2022 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji Sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 14 marca 2022 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2.03.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 131/4, 133/4, 133/5, 133/6, 133/8, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 152, 153/6, 153/9, 162, 484/1, 484/3, 484/4, 484/5, 484/6, 484/7, 484/8, 484/9, 484/10, 484/11, 484/12, 484/13, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Licze w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP-ULICP-12/2022 z dnia 21.02.2022r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2.03.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie dr贸g gminnych wraz z kanalizacj膮 deszczow膮 w m. Dankowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk- P艂ock wraz ze 艣wiat艂owodem
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie zg艂aszania kandydat贸w do udzia艂u w pracach komisji konkursowej
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE STAROSTY KWIDZY艃SKIEGO z dnia 18 lutego 2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na: budowie dr贸g wewn臋trznych wraz z budow膮 kanalizacji deszczowej w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11.02.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV na dzia艂kach oznaczonych nr 402/61, 402/62, 402/82, 402/83, 402/84, 402/92, 402/113,402/118, 403/2, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 09.02.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV oraz s艂upowej stacji transformatorowej. Inwestycja obejmuje dziatki nr 322/3, 322/8, 322/16, 322/17, 344, 346/3, 346/5, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9.02.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na rozbi贸rce i budowie k艂adki dla pieszych w G贸rkach z podej艣ciami na dzia艂kach nr 24, 233/4, 233/5 i 233/6, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym G贸rki w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Zarz膮du Zalewni w Tczewie Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7.02.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz膮dze艅 wodnych: budow臋 zbiornik贸w w贸d deszczowych oznaczonych symbolami ZBW1, ZBW2, budow臋 wylotu kanalizacji deszczowej oznaczonego symbolem WL2 do projektowanego zbiornika w贸d deszczowych ZBW1 oraz wylotu oznaczonego symbolem WL1 do projektowanego rowu przydro偶nego RP1, budow臋 row贸w przydro偶nych oznaczonych symbolami RP1
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7.02.2022 r.
Przebudowa, rozbi贸rka i budowa linii kolejowej nr 207 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 na szlaku Sadlinki-Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzy艅skiego z dnia 7.02.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na: budowie dr贸g wewn臋trznych wraz z budow膮 kanalizacji deszczowej w miejscowo艣ci Dankowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31.01.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 616, 658/4, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31.01.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami oraz sieci kanalizacji sanitarnej t艂ocznej wraz z przydomowymi przepompowniami 艣ciek贸w. Inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 322/3, 322/5, 322/6, 322/8, 322/9, 322/10, 328, obr臋b Mareza w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Og艂oszenie Nadle艣nictwa Kwidzyn
o mo偶liwo艣ci zakupu las贸w i grunt贸w przeznaczonych do zalesienia
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.01.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na utwardzeniu terenu w celach rekreacyjnych, monta偶u tablicy informacyjnej i urz膮dzaniu klombu na terenie dzia艂ki nr 146/14, obr. Licze
Wi臋cej »
UWAGA_INFORMACJA
dzia艂alno艣膰 punkt贸w nieodp艂atnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.01.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 na terenie dzia艂ki nr 224/3 w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP.6730.23.2021.I z dnia 24.01.2022 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
o wydaniu decyzji GD.RUZ.4210.180.9.2021.MM z dnia 20.01.2022r., w kt贸rej udzielono PERN S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odbudow臋 61 row贸w, w zwi膮zku z inwestycj膮 pn: "Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
o wydaniu decyzji GD.RUZ.4210.179.9.2021.MM z dnia 20.01.2022r., w kt贸rej udzielono PERN S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odbudow臋 101 urz膮dze艅 melioracyjnych
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20.01.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia zasilaj膮cego budynki mieszkalne obejmuj膮ce dzia艂ki nr 80/35, 80/37, 89/1, 165 po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20.01.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na potrzeby zasilania dzia艂ek budowlanych w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXXV sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 31 stycznia 2022 r. w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji Sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Og艂oszenie Rady Gminy Kwidzyn
posiedzenie Komisji ds. skarg, wniosk贸w i petycji odb臋dzie si臋 27 stycznia 2022 r. o godz. 15:10, w sali nr 22 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN z dnia 19.01.2022r.
o mo偶liwo艣ci ubiegania si臋 o dotacj臋 na usuwanie pokry膰 dachowych zawieraj膮cych azbest w roku 2022
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18.01.2022 r.
w dniu 17.01 2022 r. postanowieniem nr WI-111.7820.13.2021.MCH-h zobowi膮za艂 inwestora do uzupe艂nienia z艂o偶onej dokumentacji projektowej, dotycz膮cej inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 55 w m. Brachlewo
Wi臋cej »
Dyrektora Zarz膮du Zlewni w Tczewie Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 stycznia 2022 r.
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz膮dze艅 wodnych: budow臋 zbiornik贸w w贸d deszczowych oznaczonych symbolami ZBW1, ZBW2, budow臋 wylotu kanalizacji deszczowej oznaczonego symbolem WL2 do projektowanego zbiornika w贸d deszczowych ZBW1 oraz wylotu oznaczonego symbolem WL1 do projektowanego rowu przydro偶nego RP1, budow臋 row贸w przydro偶nych oznaczonych symbolami RP1
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.01.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmuje dzia艂ki oznaczone nr 131/4, 133/4, 133/5, 133/6, 133/8, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 152, 153/6, 153/9, 162, 484/1, 484/3, 484/4, 484/5, 484/6, 484/7, 484/8, 484/9, 484/10, 484/11, 484/12, 484/13, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Licze w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11.01.2022r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 76, 81/13, 81/14, 82 i 93/8, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.01.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na terenie dzia艂ki nr 56/1, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.01.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 371/2, 371/9, 371/11, 371/17, 375/2, 375/6, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Podzamcze w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.01.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 109/1, 124/18, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny w gminie Kwidzyn. Post臋powanie zako艅czono wydaniem decyzji nr GP
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w publicznym przedszkolu, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 03.01.2022r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 24/2, 36/2 i 72, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.12.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 52, 53, 57/3, 69/16, 70/2 i 70/3, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.12.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 278, 291/1, 296/2, 297/1m 297/2, 297/3, 654/1 i 654/3, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.12.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie o艣wietlenia drogowego na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 343, 361/1, 363, 364/8 i 364/10, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.12.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 179/4, 179/6, 179/7, 179/8, 179/23, 179/34, 179/35, 179/38, 180, 181/1, 349/2 po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Komunikat pomocy prawnej
Komunikat pomocy prawnej
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 616, 658/4, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2021 r. o konsultacjach
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Kwidzyn w 2022 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na utwardzeniu terenu w celach rekreacyjnych, monta偶u tablicy informacyjnej i urz膮dzeniu klombu na terenie dzia艂ki nr 146/14, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Licze w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 146/35, 146/36, 146/37, 146/39, 146/42, 146/46, 146/47, 146/48, 146/49, 146/50, 146/51, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Kamionka w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23.12.2021 r.
Rozbudowa drogi krajowej nr 55 w m. Brachlewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.12.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na rozbi贸rce istniej膮cego oraz budowie nowego mostu drogowego na Kanale Palemona w ci膮gu drogi powiatowej nr 3240G na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek: 155, 163, obr臋b Nowy Dw贸r i 208, 209, obr臋b Grab贸wko, gmina Kwidzyn oraz 327, obr臋b Olszanica i 291, 292/1, 292/2, obr臋b Bia艂ki, gmina Sadlinki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV, linii kablowej SN 15kV oraz s艂upowej stacji transformatorowej (dz. nr 322/3, 322/8, 322/16, 322/17, 344, 346/3, 346/5, 347, obr臋b geod. Mareza)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia zasilaj膮cego budynki mieszkalne (dz. nr 80/35, 80/37, 89/1, 165, obr臋b geod. Grab贸wko)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4kV na potrzeby zasilania dzia艂ek budowlanych (dz. nr 616, 658/1, 658/4, 658/5, 658/6, 658/7 obr臋b geod. Mareza)
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 371/2, 371/9, 371/11, 371/17, 375/2, 375/6, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Podzamcze w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.12.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie dr贸g gminnych wraz z odwodnieniem na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych dzia艂ek 199, 205/15 i 206/3 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 56/1, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 52, 53, 57/3, 69/16, 70/2 i 70/3, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 24/2, 36/2 i 72, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 109/1,124/15, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXXIV sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 14 grudnia 2021 r. w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji Sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 13 grudnia 2021 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Og艂oszenie Rady Gminy Kwidzyn
posiedzenie Komisji ds. rozwoju gminy, bud偶etu i rolnictwa odb臋dzie si臋 13 grudnia 2021 r. o godz. 18:00, w sali nr 22 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej elektroenergetycznej mi 0,4kV dla zasilania budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 278, 291/1, 296/2, 297/1, 297/2, 297/3, 654/1 i 654/2, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa o艣wietlenia drogowego. Inwestycja obejmuje dzia艂ki 343, 361/1, 363, 364/8, 364/10, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2.12.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 179/4, 179/6, 179/7, 179/8, 179/23, 179/34, 179/35, 179/38, 180, 181/1, 349/2 po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 2 grudnia 2021 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:45
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji Sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 2 grudnia 2021 r. (czwartek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.11.2021 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 340/7, 344, 350/7, 654/1, 654/2, 654/3, 654/4, 654/5, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.11.2021 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 185/8, 185/9, 194/4, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26.11.2021 r.
Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk - P艂ock wraz z infrastruktur膮 niezb臋dna do jego obs艂ugi
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji Sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 listopada 2021 r.
wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w najem oraz u偶yczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.11.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa dr贸g gminnych wraz z odwodnieniem na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 199, 205/15 i 206/3, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17.11.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 291/1 i 291/2, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.11.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 na terenie dzia艂ki nr 224/3 w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.11.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbi贸rka istniej膮cego oraz budowie nowego mostu drogowego na Kanale Palemona w ci膮gu drogi powiatowej nr 3240G na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek: 155, 163, obr臋b Nowy Dw贸r 208, 209, obr臋b Grab贸wko, gmina Kwidzyn oraz 327, obr臋b Olszanica i 291, 292/1, 292/2, obr臋b Bia艂ki, gmina Sadlinki
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXXII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 17 listopada 2021 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 15 listopada 2021 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5.11.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji - budowa linii kablowej nn 0,4 kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych. Inwestycja obejmuje dzia艂 ki nr 340/7, 344, 350/7, 654/1, 654/2, 654/3, 654/4, 654/5, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28.10.2021 r.
Przebudowa, rozbi贸rka i budowa linii kolejowej nr 207 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 na szlaku Sadlinki-Kwidzyn, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica wojew贸dztwa
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk-P艂ock wraz z infrastruktur膮 niezb臋dn膮 do jego obs艂ugi
Wi臋cej »
Og艂oszenie
II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacja statystycznej liczby dzieci w publicznym przedszkolu, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26.10.2021 r.
Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk - Nock wraz z infrastruktur膮 niezb臋dn膮 do jego obs艂ugi
Wi臋cej »
Zawiadomienie RDO艢 w Gda艅sku z dnia 18.10.2021r.
Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk - Rock wraz z infrastruktur膮 niezb臋dn膮 do jego obs艂ugi
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
o wszcz臋ciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dr贸g Krajowych i Autostrad w Warszawie, w imieniu kt贸rego wyst膮pi艂 Zast臋pca Dyrektora Oddzia艂u GDDKiA w Gda艅sku, ost臋powania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidacj臋 istniej膮cych przepust贸w zlokalizowanych na dzia艂kach nr 133, 131/1 obr臋b Brachlewo i 60/1, 56/3 obr臋b Tychnowy, gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.10.2021r.
zawiadamia o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 291/1 i 291/2, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13.10.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 185/8, 185/9, 194/4, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.10.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej SN 15kV, s艂upowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nn 0,4 kV, z艂膮cz kablowo-pomiarowych dla zasilania zak艂ad贸w produkcyjnych w m. Nowy Dw贸r na dzia艂kach nr 51/37, 51/38, 51/39, 51/44, 51/51. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 51/21, 51/29, 51/31, 51/34, 51/35, 51/37, 51/38, 51/39, 51/40, 51/42, 51/44, 51/45, 51/46, 51/49, 51/50, 51/51, 51/54, 51/55, 51/56, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Nowy Dw贸r w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.10.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowo艣ci G贸rki. Inwestycja obejmuje dzia艂ki 17/10, 17/18, 17/42, 17/41, 20, 23/29, 23/38, 23/39, 23/58, 23/103, 23/105, 23/107, 23/113, 23/115, 23/118, 23/119, 26/12, 26/16, 26/18, 26/19, 27/1, 27/2, 60/1, 60/2, 61/7, 61/12, 61/13, 82/8, 82/27, 154/5, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym G贸rki w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6.10.2021r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 160/3, 160/4 i 160/14, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6.10.2021r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przy艂膮czami na terenie dzia艂ek oznaczonych numerami 9, 40/2, 41/4, 61, 67/3 i 68, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Kamionka w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5.10.2021r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na utwardzeniu terenu na dzia艂kach nr 149/1 i 151, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Licze w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY
o zwo艂aniu XXXI sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 13 pa藕dziernika 2021 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 11 pa藕dziernika 2021 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.09.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowo艣ci G贸rki. Inwestycja obejmuje dzia艂ki 17/10, 17/18, 17/42, 17/41, 20, 23/29, 23/38, 23/39, 23/58, 23/103, 23/105, 23/107, 23/113, 23/115, 23/118, 23/119, 26/12, 26/16, 26/18, 26/19, 27/1, 27/2, 60/1, 60/2, 61/7, 61/12, 61/13, 82/8, 82/27, 154/5, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym G贸rki w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.09.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowych nn-0,4kV wraz ze z艂膮czami kablowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.09.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kablowej nn-0,4kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 352, 363/2, 383/43, 383/64, 383/65, 383/66, 383/67 i 383/68 po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.09.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie linii kablowej SN 15kV, s艂upowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nn 0,4 kV, z艂膮cz kablowo-pomiarowych dla zasilania zak艂ad贸w produkcyjnych w m. Nowy Dw贸r na dzia艂kach nr 51/37, 51/38, 51/39, 51/44, 51/51.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3.09.2021r.
o wszcz臋ciu Post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przy艂膮czami na terenie dzia艂ek oznaczonych numerami 9, 40/2, 41/4, 61, 67/3 i 68, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Kamionka w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2.09.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowych nn-0,4kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 93/12, 93/15, 93/16 oraz 93/18, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 01.09.2021r.
zawiadamia o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej w miejscowo艣ci Rakowiec, na dzia艂kach nr 160/3, 160/4, 160/14.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2021r.
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych Dankowo i G贸rki wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1.09.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - utwardzenie terenu na dzia艂kach 149/1 i 151 w m. Licze
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.08.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowych po艂o偶onych w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.08.2021r.
o wyst膮pieniu o opini臋 co do obowi膮zku przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.08.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na "budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowo艣ci Korzeniewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.08.2021r.
zawiadamia o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej oraz kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowo艣ci Grab贸wko na dzia艂kach nr 39/6, 40/7, 40/8, 53/7, 158. Post臋powanie zako艅czono decyzj膮.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17.08.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej na dzia艂kach 352, 363/2, 383/65, 383/66, 383/67, 383/68 po艂o偶one w miejscowo艣ci Rakowiec.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 25 sierpnia 2021 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 23 sierpnia 2021 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.08.2021r.
Obwieszczenie zawiadamiaj膮ce o zawieszeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych nn-0,4kV wraz ze z艂膮czami kablowo-pomiarowymi dz. 9,40/2,40/3,40/4,40/5,40/6,41/6,41/4,41/5,61,67/4,68,69 w m. Kamionka
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9.08.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielnicy nn -0,4 kV wolnostoj膮cej.. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 118, 124/1, 124/2, 126/1, 126/3, 129/2, 179/23, 179/42, 179/43, 179/44, 179/45 oraz 179/46, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4.08.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 311, 335, 336/1, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4.08.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 97/8, 97/14, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4.08.2021r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodoci膮gowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2.08.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej t艂ocznej wraz z przydomowymi przepompowniami 艣ciek贸w w m. Mareza
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.07.2021r.
o zawieszeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych nn-0,4kV wraz ze z艂膮czami kablowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1.07.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV do zasilania dom贸w jednorodzinnych w m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7.07.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 93/12, 93/15, 93/16, 93/18 , po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1.07.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 97/8, 97/14, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30.06.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych nn-0,4kV wraz ze z艂膮czami kablowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.06.2021r.
zawiadamia o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 311, 335, 336/1, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17.06.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-0,4kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 383/43 i 383/64, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXIX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 25 czerwca 2021 r. (pi膮tek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 12:00
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie i Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.06.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej o艣wietlenia drogowego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi na terenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ki 249/1, po艂o偶onej w obr臋bie Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.06.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania o ustalenie inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej o艣wietlenia terenu publicznego wraz ze s艂upem o艣wietleniowym na terenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ki 66/1, po艂o偶onej w obr臋bie Brokowo Rakowieckie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.06.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej o艣wietlenia drogowego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi na ternie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 41/4, 41/4, 41/9, 42/2, 43, 254/5, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9.06.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV do zasilania dom贸w jednorodzinnych w m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ki nr 383/23 w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko, w dniach od 17 czerwca 2021 r. do 9 lipca 2021 r. w siedzibie Urz臋du Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi
zawiadamia, 偶e wyda艂 postanowienie z dnia 27 maja 2021 r. (...) odmawiaj膮ce wznowienia postanowienia (...) Rozbudowa drogi wojew贸dzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4.06.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 17/18, 17/25, 17/41, 20, 23/100, 23/110, 23/111, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym G贸rki w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.05.2021r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia zasilaj膮cego budynki mieszkalne. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 75/6, 76, 164/1, 224/7, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.05.2021r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 45, 50/1, 53/3, 54/3, 54/12, 54/14, 54/15, 54/16, 54/17, 158, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.05.2021r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 125/5, 125/8, 125/15, 126/6, 126/11, 126/12, 126/16, 126/17, 188/3, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.05.2021r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 145/5, 148/3, 153, 304, 305, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Mareza
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.05.2021r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV do zasilania domu jednorodzinnego w m. Rozp臋dziny
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXVIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 26 maja 2021 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY KWIDZYN
o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 24 maja 2021 r. (poniedzia艂ek) godz. 17:00, w sali nr 22
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 24 maja 2021 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17.05.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej o艣wietlenia drogowego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi w m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.05.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej o艣wietlenia terenu publicznego wraz ze s艂upem o艣wietleniowym na terenie nieruchomo艣ci w m. Brokowo Rakowieckie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.05.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz ze z艂膮czami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania w energi臋 elektryczn膮 dzia艂ek budowlanych w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11.05.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej o艣wietlania drogowego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi w m. Brachlewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 05.05.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych w m. Rakowiec do zasilania budynk贸w mieszkalnych
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 艢rodowiska w Gda艅sku
Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk- P艂ock wraz z infrastruktur膮 niezb臋dn膮 do jego obs艂ugi" tzw. II nitka Ruroci膮gu Pomorskiego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.04.2021r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych nn 0,4 kV ze z艂膮czami kablowo-pomiarowymi oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.04.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w m. G贸rki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzy艅skiego z dnia 20 kwietnia 2021 r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji nr W0.6541.1.1.2021 z dnia 20 kwietnia 2021r. zatwierdzaj膮cej dokumentacj臋 geologiczno-in偶yniersk膮 pt.:
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.04.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia zasilaj膮cego budynki mieszkalne w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.04.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.04.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w m. Rozp臋dziny
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXVII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 28 kwietnia 2021 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.04.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie inwestycji celu publicznego - budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia zasilaj膮cego budynki mieszkalne w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.04.2021r.
zawiadomienie o wydaniu w dniu 15 kwietnia 2021r. decyzja Nr GP-ULICP-11/2021 (sygn. GP.6733.7.2021.II) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.04.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w m. Mareza
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8.04.2021r.
zawiadamia o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV do zasilania domu jednorodzinnego w m. Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Informacja dla mieszka艅c贸w gminy Kwidzyn dotycz膮ca Punktu Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych
Informacja dla mieszka艅c贸w gminy Kwidzyn dotycz膮ca Punktu Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.03.2021r.
o wydaniu dnia 26 marca 2021r. decyzji Nr GP-ULICP-8/2021 (sygn. GP.6733.3.2021.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie przepompowni 艣ciek贸w wraz z kanalizacj膮 sanitarn膮 oraz wydzielenie terenu pod prze-pompowni臋 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26.03.2021r.
Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 w rejonie przystanku osobowego Bia艂ki
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.03.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV ze z艂膮czem kablowo-pomiarowym oraz prze-budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV w m. Pawlice, gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.03.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV i z艂膮czy kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Og艂oszenie
aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci w publicznym przedszkolu dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXVI sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 18 marca 2021 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 16 marca 2021 r. (wtorek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.03.2021r.
zawiadamia o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii kablowej nn 0,4 kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Obory
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8.03.2021r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia dn 63 mm w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9.03.2021r.
zawiadamia o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie drogi wewn臋trznej oraz budowie kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek: 73/149, 73/151, 73/156, 73/173, 73/184, 73/222, w obr臋bie geodezyjnym Obory w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDA呕 NIERUCHOMO艢CI
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDA呕 NIERUCHOMO艢CI W M. KAMIONKA
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26.02.2021r.
Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Gardeja
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXV sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 18 lutego 2021 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 16 lutego 2021 r. (wtorek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.02.2021 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci elektroenergetycznej 艣redniego i niskiego napi臋cia oraz stacji transformatorowej w m. Kamionka
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3.02.2021 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni 艣ciek贸w wraz z kanalizacj膮 sanitarn膮 i wydzieleniem terenu pod przepompownie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2.02.2021 r.
o mo偶liwo艣ci ubiegania si臋 o dotacj臋 na usuwanie pokry膰 dachowych zawieraj膮cych azbest w roku 2021
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27.01.2021 r.
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Gardeja
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.01.2021 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celi publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku us艂ugowego w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.01.2021 r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z rozdzielni膮 kablow膮 i szafkami pomiarowymi dla budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.01.2021 r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej nn 0,4kV w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.01.2021 r.
o wydaniu decyzji - budowa linii kablowej nn 0,4kV i z艂aczy kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.01.2021 r.
o wydaniu decyzji - budowa linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮czy kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.01.2021 r.
o wydaniu decyzji - budowa linii kablowych nn 0,4 kV, budowie z艂膮czy oraz wymianie s艂up贸w w m. Rakowiec
Wi臋cej »
KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W KWIDZYNIE
komunikat dot. stacjonarnej dzia艂alno艣ci punkt贸w nieodp艂atnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.12.2020 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej do zasilania budynku us艂ugowego w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.12.2020
wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w najem
Wi臋cej »
konsultacje projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Kwidzyn na lata 2021-2025
Zarz膮dzenie nr 176/20
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.12.2020 r.
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn (w zakresie cz臋艣ci dzia艂ki nr 82/32 w obr臋bie geodezyjnym G贸rki)
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.12.2020
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn (w zakresie cz臋艣ci dzia艂ki nr 82/32 w obr臋bie geodezyjnym G贸rki)
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO KOMISJI RADY GMINY KWIDZYN
Informuj臋, i偶 w dniu 28 grudnia 2020r. (poniedzia艂ek) o godz. 17:00, w sali nr 22 (I pi臋tro) Urz臋du Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30, odb臋dzie si臋 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO KOMISJI RADY GMINY KWIDZYN
Informuj臋, i偶 w dniu 28 grudnia 2020r. (poniedzia艂ek) o godz. 16:30, w sali nr 22 (I pi臋tro) Urz臋du Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30, odb臋dzie si臋 posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosk贸w i Petycji
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku
o wszcz臋ciu na wniosek International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o. post臋powania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod odpadowych i roztopowych z terenu International Paper - Kwidzyn za pomoc膮 wylot贸w W3, W5, W7
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.12.2020 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej 艣redniego i niskiego napi臋cia w m. Kamionka
Wi臋cej »
Terminy odbior贸w odpad贸w z terenu Gminy Kwidzyn w roku 2021
terminy odbior贸w odpad贸w z terenu Gminy Kwidzyn w roku 2021
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:00, w sali nr 22
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXIV sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 29 grudnia 2020 r. (wtorek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 14:00
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.12.2020 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z rozdzielnic膮 kablow膮 i szafkami pomiarowymi dla budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych w Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11.12.2020 r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowanie linii kablowej nn 0,4 kV w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.12.2020 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych nn-0,4 kV, budowie z艂膮czy oraz wymianie s艂up贸w w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.12.2020 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4 kV kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.12.2020 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji po ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-04 kV i z艂膮czy kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 09.12.2020 roku
zawiadomienie o wydaniu w dniu 7.12.2020 roku decyzji GP-ULICP-53/2020 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia na dz. 126/1, 146/2, 179/23 w m. Rakowiec.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 09.12.2020 roku
zawiadomienie o wydaniu w dniu 7.12.2020 roku decyzji GP-ULICP-52/2020 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia na dz. 223/20, 223/35, 236, 539/10 w m. Rakowiec.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
Informuj臋, i偶 w dniu 14 grudnia 2020r. (poniedzia艂ek) o godz. 15:30, w sali nr 22 (I pi臋tro) w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30, odb臋dzie si臋 posiedzenie Komisji ds. rozwoju gminy, bud偶etu i rolnictwa.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 01.12.2020 roku
Zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej w m. G贸rki dz. 15/10, 16/14, 17/23 oraz cz臋艣ci dzia艂ki 15/9
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 01.12.2020 roku
Zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej 0,4 kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych na dz. 51/2 w m. Lipianki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 01.12.2020 roku
Zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia na dzia艂kach 45, 54/12, 158 w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 2 grudnia 2020 r. (艣roda) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 listopada 2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮, w miejscowo艣ci Grab贸wko"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 listopada 2020r.
o wystawieniu o opini臋 co do obowi膮zku przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko w sprawie "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮, w miejscowo艣ci Grab贸wko"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 listopada 2020r.
o wystawieniu o opini臋 co do obowi膮zku przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko w sprawie "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮, w miejscowo艣ci Gniewskie Pole"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 listopada 2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮, w miejscowo艣ci Gniewskie Pole"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 listopada 2020r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa o艣wietlenia drogowego w m. Brachlewo
Wi臋cej »
PROGRAM WSPIERAJ SENIORA
Program wspieraj SENIORA
Wi臋cej »
Kalendarz polowa艅 zbiorczych_sezon 2020/2021_Darz B贸r
kalendarz polowa艅
Wi臋cej »
Plan polowa艅 zbiorowych 2020-2021_Odyniec
plan polowa艅 zbiorczych
Wi臋cej »
ANKIETA_Gminna Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Gminie Kwidzyn
zapraszamy do wype艂nienia ankiety: http://www.profitest.pl/s/35504/U0fIrSEF
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 18 listopada 2020 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 16 listopada 2020 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.10.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodoci膮gowej w m. G贸rki
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.10.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych dla zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Lipianki
Wi臋cej »
Komunikat G艂贸wnego Lekarza Weterynarii o ryzyku wyst膮pienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptak贸w (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym
Komunikat G艂贸wnego Lekarza Weterynarii o ryzyku wyst膮pienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptak贸w (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.10.2020r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami do granic dzia艂ek oraz sieci kanalizacji sanitarnej t艂oczonej wraz z przepompowni膮 艣ciek贸w w m. Kamionka
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.10.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Og艂oszenie
aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacja statystycznej liczby dzieci w publicznym przedszkolu dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.10.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa o艣wietlenia drogowego w m. Brachlewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzy艅skiego z dnia 14.10.2020r.
o wydaniu decyzji nr WO.6540.2.3.2020 z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r. zatwierdzaj膮cej "Projekt rob贸t geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - in偶ynierskiej (...)
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.10.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia dn 63 mm w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.10.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia dn 63 mm do budynku mieszkalnego w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Plan polowa艅 zbiorowych 2020-2021
Plan polowa艅 zbiorowych 2020-2021
Wi臋cej »
Plan polowa艅 zbiorowych ko艂a Daniel Kwidzyn sezon 2020.2021
Plan polowa艅 zbiorowych ko艂a Daniel Kwidzyn sezon 2020.2021
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.10.2020r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.10.2020r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia w m. tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.10.2020r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowymi na zasilanie budynk贸w mieszkalnych w m. Mareza
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.10.2020r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV z w m. Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5.10.2020r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze z艂膮czami kablowo-pomiarowymi w m. Mareza
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEJ KOMISJI
o posiedzeniu Komisji ds. Skarg Wniosk贸w i Petycji Rady Gminy Kwidzyn, w dniu 12 pa藕dziernika 2020 r. (poniedzia艂ek) godz. 17:30, w sali nr 22 Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Powszechny Spis Rolny 2020
Od 1 wrze艣nia do 30 listopada 2020 na terenie ca艂ej Polski odbywa si臋 najwa偶niejsze dla polskiego rolnictwa badanie - Powszechny Spis Rolny 2020. Spisy rolne dostarczaj膮 kluczowych danych, w oparciu o kt贸re prowadzone s膮 analizy zmian, jakie zasz艂y w rolnictwie na przestrzeni lat. Pozyskane dane wykorzystywane s膮 do podejmowania strategicznych decyzji niezb臋dnych do realizacji krajowej, regionalnej oraz lokalnej polityki rolnej i spo艂ecznej na wsi
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 14 pa藕dziernika 2020 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 12 pa藕dziernika 2020 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1.10.2020r.
wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶yczenie
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o jako艣ci wody przeznaczonej do spo偶ycia przez ludzi
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.09.2020r.
w wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami do granicy dzia艂ek oraz sieci kanalizacji t艂ocznej wraz z przepompowni膮 艣ciek贸w w m. Kamionka
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.09.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia DN 63 PE w m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21.09.2020
o wydaniu decyzji nr 51z/2020/AZ o pozwoleniu na budow臋 dla inwestycji pn.: Przebudowa uk艂adu torowego wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 (...) w m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21.09.2020
o wydaniu decyzji nr WI-III.747.1.8.2020.AM o zezwoleniu na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci w m. Licze, Rakowiec - w celu wykonania bada艅 podlo偶a gruntowego dla okre艣lenia geotechnicznych warunk贸w posadowienia projektowanych obiekt贸w w ramach przedsi臋wzi臋cia pn.: "Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk - Nock wraz z infrastruktur膮 niezb臋dn膮 do jego obs艂ugi"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora Zarz膮du Zlewni w Tczewie Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 wrze艣nia 2020 r.
o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz膮dze艅 wodnych - ziemnego stawu rybnego przeznaczonego do cel贸w rekreacyjnych (...) w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17.09.2020r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Mareza
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8.09.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafk膮 pomiarow膮 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Brachlewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8.09.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w m. Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7.09.2020r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodoci膮gowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budow膮 przy艂膮czy w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7.09.2020r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
WI-III.747.1.8.2020.AM.g - o zezwoleniu na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci - budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk - P艂ock wraz z infrastruktur膮 niezb臋dna do jego obs艂ugi - o. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
WI-III.747.1.7.2020.AM.h - o zezwoleniu na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci - budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk - P艂ock wraz z infrastruktur膮 niezb臋dn膮 do jego obs艂ugi - o. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.08.2020r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 celu publicznego - przebudowa drogi - budowa o艣wietlenia drogowego w m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.08.2020r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi - budowa o艣wietlenia drogowego w m. Tychnowy
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XXI sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 10 wrze艣nia 2020 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 16:00
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 10 wrze艣nia 2020 r. (czwartek) godz. 15:00, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.08.2020r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - s艂upowa stacja transformatorowa zasilana lini膮 kablow膮 SN poprzez roz艂膮cznik SN oraz budowie sieci kablowej nn w celu zasilania podmiot贸w w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
o zezwoleniu na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci w m. Licze, Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.08.2020r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2020r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze z艂膮czami kablowo-pomiarowymi w m. Mareza
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2020r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodoci膮gowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budow膮 przy艂膮czy w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2020r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4 kV w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13.08.2020r.
dot. przedsi臋wzi臋cia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 w msc. Korzeniewo, Mareza i Obory, gm. Kwidzyn, pow. kwidzy艅ski, woj. pomorskie"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13.08.2020r.
podanie do publicznej wiadomo艣ci o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi臋wzi臋cia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Kwidzyn Solar Park" o mocy do 60 MW, zlokalizowanej w pobli偶u msc. Kamionka, gm. Kwidzyn, powiat kwidzy艅ski, woj. pomorskie"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.08.2020r.
o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 oraz wypowiedzenia odno艣nie zgromadzonych materia艂贸w dowodowych przed wydaniem decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci w celu wykonania bada艅 pod艂o偶a gruntowego dla okre艣lenia geotechnicznych warunk贸w posadowienia projektowanych obiekt贸w w ramach przedsi臋wzi臋cia pn. "Budowa ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk-P艂ock (...)"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzy艅skiego z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie zawiadomienia o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego o zatwierdzenie "Projektu rob贸t geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-in偶ynierskiej okre艣laj膮cej warunki geologiczno-in偶ynierskie oraz dokumentacji hydrologicznej okre艣laj膮cej warunki hydrologiczne dla budowy ruroci膮gu ropy naftowej Gda艅sk - P艂ock (...)"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5.08.2020r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w m. Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.07.2020r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.07.2020r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w m. Brokowo Tychnowieckie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.07.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.07.2020r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji ustaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodoci膮gowej w m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.07.2020r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze agenta na emisj臋 obligacji komunalnych Gminy kwidzyn
informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6.07.2020r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa s艂upowej stacji transformatorowej zasilanej lini膮 kablow膮 SN poprzez roz艂膮cznik SN, budowie sieci kablowej nn w celu zasilania podmiot贸w przy艂膮czonych oraz jako powi膮zanie z istniej膮c膮 sieci膮 nn w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 10 lipca 2020 r. (pi膮tek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 12:00
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 8 lipca 2020 r. (艣roda) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.06.2020r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodoci膮gowej - doprowadzenie wody do dzia艂ek budowlanych w O艣nie
Wi臋cej »
G艁OSUJ BEZPIECZNIE
G艁OSUJ BEZPIECZNIE
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.06.2020r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego w m. Rakowiec
Wi臋cej »
DOWOZY MIESZKA艃C脫W NA WYBORY_O艢NO
INFORMACJA DOT. DOWOZ脫W MIESZKA艃C脫W
Wi臋cej »
DOWOZY MIESZKA艃C脫W NA WYBORY_DUBIEL
INFORMACJA DOT. DOWOZ脫W MIESZKA艃C脫W
Wi臋cej »
DOWOZY MIESZKA艃C脫W NA WYBORY_BROKOWO
INFORMACJA DOT. DOWOZ脫W MIESZKA艃C脫W_ BROKOWO
Wi臋cej »
Komunikat W贸jta Gminy Kwidzyn
Komunikat W贸jta Gminy Kwidzyn w sprawie przywr贸cenia od 26 czerwca 2020r. obowi膮zuj膮cych dni i godzin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych (PSZOK)
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.06.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Brokowo Tychnowieckie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.06.2020r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Janowo
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci w publicznym przedszkolu
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.06.2020r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w najem
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8.06.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodoci膮gowej w m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8.06.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8.06.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-04 kV w m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie Pa艅stwego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Gda艅sk
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego + Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska dot. przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na Odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wi艣le w km 718-932
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE PRZEWODNICZEGO KOMISJI REWIZYJNEJ GMINY KWIDZYN
o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 15:00, w sali nr 22
Wi臋cej »
Komunikat W贸jta Gminy Kwidzyn
post臋powanie z zu偶ytymi 艣rodkami ochrony osobistej
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.05.2020r.
o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej operatora P4" w m. Brachlewo
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.05.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 maja 2020 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie sieci wodoci膮gowej - doprowadzenie wody do dzia艂ek budowlanych w m. Brokowo Rakowieckie
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XIX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 27 maja 2020 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:15
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 27 maja 2020 r. (艣roda) godz. 14:00, w sali nr 22
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o zwo艂aniu XIX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 27 maja 2020 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:15
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 27 maja 2020 r. (艣roda) godz. 14:00, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.05.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.05.2020r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 117 oraz 169/2, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Janowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4.05.2020r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie sieci kablowej NN 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 74/5, 75/1, 76, 164/1, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4.05.2020r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie linii kablowych nn-0,4kV wraz ze z艂膮czami kablowo-pomiarowymi, przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 4, 7/1, 7/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/4, 20, 23, 24/1, 25, 27, 42, 114 po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Obory
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4.05.2020r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie s艂upowej stacji transformatorowej zasilanej linia kablow膮 SN poprzez roz艂膮cznik SN oraz budowie sieci kablowej nn w celu zasilenia podmiot贸w przy艂膮czanych oraz jako powi膮zanie z istniej膮c膮 sieci膮 nn w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
KONSULTACJE SPO艁ECZNE
Konsultacje spo艂eczne w zakresie przyj臋cia projektu Zewn臋trznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6.05.2020r.
o wydaniu w dniu 4 maja 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-24/2020 (sygnatura GP.6733.18.2020.II) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.04.2020r.
zawiadomienie o wydaniu w dniu 28 kwietnia 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-23/2020 (sygnatura GP.6733.17.2020.II) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodoci膮gowej w Piekarskim M艂ynie"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.04.2020r.
o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej operatora P4 Sp. z o.o. - na dzia艂ce nr 111, w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.04.2020r.
o wydaniu w dniu 23 kwietnia 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-22/2020 (sygnatura GP.673316.2020.II) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i z艂膮cz kablowo- pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.04.2020r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i z艂膮cz kablowo - pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.04.2020r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie o艣wietlenia drogowego na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 97/8, 98/4, 166/1, po艂o偶onych w obr臋bie Grab贸wko w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.04.2020r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie o艣wietlenia drogowego na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 30/1, 30/2, 33, 34/2, 157, 221/1, po艂o偶onych w obr臋bie Grab贸wko w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.04.2020r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 367/7, 367/13, 367/15, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.04.2020r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej t艂ocznej na terenie dzia艂ek nr 80/29, 80/33 i 165, obr臋b Grab贸wko w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9.04.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na: budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej operatora P4 na dzia艂ce geodezyjnej nr 111, w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.03.2020r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze z艂膮czami kablowymi w celu zasilania budynk贸w mieszkalnych i gospodarczych. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 657/6, 657/7, 657/8, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9.04.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci kablowej nn-0,4 kV; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 278, 630/1, 630/2, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 kwietnia 2020 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kablowej nn-0,4 kV; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 278, 630/1, 630/2, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 kwietnia 2020 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej operatora P4 na dzia艂ce geodezyjnej nr 111, w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzonych ogranicze艅 w wykonywaniu zada艅 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Informacja Wojewody Pomorskiego
dot. utworzenia infolinii na wypadek wyst膮pienia trudno艣ci w dost臋pie do us艂ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpad贸w w zwi膮zku z wyst膮pieniem koronawirusa SARS-CoV-2
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 03.04.2020 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywani Problem贸w Narkomanii na rok 2020
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2020 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Pawlickiej nr 4 i 6 w Rakowcu; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 402/21, 402/22, 402/23, 402/24, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31.03.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w Piekarskim M艂ynie; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 175, 142, 143/4, 152/3, 171/4, 172/1, 172/4, 172/5, 172/6, w obr臋bie geodezyjnym Kamionka, w gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Komunikat W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie ograniczenia dost臋pno艣ci w funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych (PSZOK)
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30.03.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie linii kablowej NN 0,4 kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 94, 150/6, 150/7, w obr臋bie geodezyjnym Rakowice, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31.03.2020r.
o wszcz臋ciu budowie sieci kablowej NN 0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 74/5, 75/1, 76, 164/1, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.02.2020r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych dotycz膮cych wybor贸w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 10 maja 2020 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.03.2020r.
o wydaniu w dniu 25 marca 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-16/2020 (sygn. GP.6733.7.2020.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.03.2020 r.
w sprawie zg艂aszania kandydat贸w do udzia艂u w pracach komisji konkursowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.03.2020 r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania GP.6733.21.2020.I o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowych nn-0,4 KV wraz ze z艂膮czami kablowo-pomiarowymi, przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 42, 18/4, 15, 18/1, 17, 16, 20, 7/2, 7/1, 4, 23, 24/1, 25, 27, 114 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Obory, gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.03.2020r.
o wydaniu w dniu 16 marca 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-14/2020 (sygnatura GP.6733.5.2020.II) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na
Wi臋cej »
Komunikat W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie ograniczenia dost臋pno艣ci w funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych (PSZOK) do ko艅ca marca 2020 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.03.2020r.
o wydaniu w dniu 16 marca 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-13/2020 (sygnatura GP.6733.3.2020.II) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XVIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 25 marca 2020 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 16:00
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 25 marca 2020 r. (艣roda) godz. 15:00, w sali nr 22
Wi臋cej »
UWAGA
W zwi膮zku z konieczno艣ci膮 zapobiegania rozprzestrzenianiu si臋 koronawirusa SARS-CoV-2 od dnia 13.03.2020. r. od godz. 12.00 do odwo艂ania zawieszona zostaje dzia艂alno艣膰 punkt贸w nieodp艂atnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego
Wi臋cej »
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNE
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.03.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 378/5, 378/6, 378/9, 378/10, 378/11, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.03.2020r.
o wydaniu w dniu 9 marca 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-12/2020 (sygn. GP.6733.2.2020.II) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na
Wi臋cej »
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia zasilaj膮cego budynki mieszkalne. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 163, 165, 207, 209/8, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Pastwa w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2020 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie s艂upowej stacji transformatorowej zasilanej lini膮 kablow膮 SN poprzez roz艂膮cznik SN, budowie sieci kablowej nn w celu zasilenia podmiot贸w przy艂膮czanych oraz jako powi膮zanie z istniej膮c膮 sieci膮 nn w m. Grab贸wko, gm. Kwidzyn. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 82/5, 165, 80/37, 80/35, 80/29, 80/34, 80/33, 80/32, 80/31, 80/25, 80/26, 80/27, 80/28, 150/8, 150/9, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie o艣wietlenia drogowego w m. Grab贸wko, gm. Kwidzyn. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 9W4, 166/1, 918, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie o艣wietlenia drogowego w m. Grab贸wko, gm. Kwidzyn. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 30/1, 30/2, 157, 33, 2412, 221/1, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie sieci kablowej NN 0,4 kV w m. Mareza, gm. Kwidzyn. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 367/15, 367/13, 367/7, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegaj膮cej na: budowie sieci kanalizacji t艂ocznej, inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 80/29, 80/33, 165 w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.02.2020r.
o wydaniu w dniu 24 lutego 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-10/2020 (sygn. GP.6733.81.2019.II) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.02.2020r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na wymianie rozdzielnicy stacji T-71641 na rozdzielnic臋 wolno-stoj膮c膮 oraz budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilenia projektowanego budynku mieszkalnego; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 138/1, 139, 140/4, 140/5, 140/8, 140/9, 141/10, w obr臋bie geodezyjnym Rakowice, gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20.02.2020r.
o wydaniu w dniu 17 lutego 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-9/2020 (sygn. GP.6733.78.2019.II) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.02.2020r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ki nr 383/23 w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec oraz o przyst膮pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko i opracowania prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko do projektu w/w planu.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XVII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 27 lutego 2020 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Wyniki otwartego konkursu ofert 2020
Wyniki otwartego konkursu ofert 2020
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.02.2020r.
zawiadomienie, i偶 zosta艂a wydana w dniu 11 lutego 2020r. decyzja Nr GP-ULICP-8/2020 (sygn. GP.6733.79.2019) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na:
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.02.2020r.
o wydaniu w dniu 11 lutego 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-7/2020 (sygn. GP.6733.80.2019.II) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3.02.2020r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze z艂膮czami kablowymi w celu zasilania budynk贸w jednorodzinnych, gospodarczych w m. Mareza
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.01.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Pawlickiej, ul. Ja艣minowej, ul. Robotniczej i ul. Szkolnej w Rakowcu
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.01.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii kablowej nn-0,4 kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.01.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.01.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa wodoci膮gu 艣redniego ci艣nienia zasilaj膮cego budynki mieszkalne w m. Pastwa
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2020 r.
o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.01.2020 r.
w sprawie zg艂aszania kandydat贸w do udzia艂u w pracach komisji konkursowej
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XVI sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 29 stycznia 2020 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.01.2020r.
og艂oszenie o mo偶liwo艣ci ubiegania si臋 o dotacj臋 na realizacj臋 w 2020 roku inwestycji w zakresie demonta偶u, transportu oraz unieszkodliwienia pokry膰 dachowych zawieraj膮cych azbest
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.01.2020r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.01.2020r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego w m. Nowy Dw贸r
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.01.2020r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego w m. Korzeniewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.01.2020r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego w m. G贸rki
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.01.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia DN 63 PE w m. Tychnowy
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2020 roku
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9.01.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia (do 0,5 MPa, dn 63 mm PE, d艂ugo艣ci ok. 86 mb) w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9.01.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8.01.2020r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej nn-04 rozbi贸rka i budowa linii napowietrznej nn-04kV w m. Brachlewo
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w publicznym przedszkolu, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Informacja dotycz膮ca planowanych polowa艅 zbiorowych
Obw贸d 艂owiecki 214
Wi臋cej »
Termin odbioru odpad贸w kamunalnych
BRACHLEWO NOWY DW脫R BROKOWO O艢NO BRONNO PAWLICE DANKOWO RAKOWICE DUBIEL RAKOWIEC GILWA MA艁A RAKOWIECKIE POLE G脫RKI ROZP臉DZINY KAMIONKA SZADOWO LICZE WOLA SOSENKA MA艁Y BALDRAM GRAB脫WKO OBORY
Wi臋cej »
Termin odbioru odpad贸w kamunalnych
BALDRAM GNIEWSKIE POLE GURCZ JANOWO KORZENIEWO LIPIANKI NOWA WIE艢 KWIDZY艃SKA MAREZA PASTWA PODZAMCZE SZA艁WINEK TYCHNOWY
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.12.2019r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV w m. Lipianki
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.12.2019r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych w m. Korzeniewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.12.2019r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.12.2019r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej zasilaj膮cej wiat臋 rekreacyjn膮 w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13.12.2019r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13.12.2019r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XV sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 20 grudnia 2019 r. (pi膮tek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 12:00
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 18 grudnia 2019 r. (艣roda) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.12.2019r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w m. Nowy Dw贸r
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.12.2019r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w m. Korzeniewo
Wi臋cej »
Komunikat Wojta Gminy Kwidzyn
Uprzejmie informuj臋 mieszka艅c贸w gminy Kwidzyn oraz inne zainteresowane osoby, 偶e 27 grudnia 2019 r. ustalam dniem wolnym od pracy dla Urz臋du Gminy Kwidzyn, z obowi膮zkiem odpracowania tego dnia w dniu 14 grudnia 2019 r. (godz. 7:00 do 14:00)
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 4 grudnia 2019 r. (艣roda) godz. 15:00, w sali nr 22
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26.11.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia w m. Rakowiec
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu XIV sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 28 listopada 2019 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.11.2019 r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu postanowienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej 15 KV i 0,4 KV, demonta偶 istniej膮cej linii napowietrznej oraz budowie wewn膮trzzak艂adowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w m. G贸rki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.11.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni 艣ciek贸w wraz z kanalizacj膮 sanitarn膮 i przewodem t艂ocznym w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 listopada 2019r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie linii kablowej do zasilenia projektowanego budynku mieszkalnego w m. Rakowiec gmina Kwidzyn; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 500/1, 513, 506, 505, 507/6, 507/2, 508, 500/4, 500/3, w obr臋bie geod. Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 listopada 2019 r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-04, kV w m. Mareza
Wi臋cej »
Og艂oszenie z dnia 6.11.2019 r.
wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w najem i u偶yczenie
Wi臋cej »
Informacja
Informacja dla mieszka艅c贸w gminy Kwidzyn dotycz膮ca Punktu Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4.11.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia w m. Rakowiec
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4.11.2019 r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV w m. Lipianki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4.11.2019 r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej NN 0,4 kV i z艂膮cza kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Korzeniewo
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4.11.2019 r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej NN 0,4 kV i z艂膮cza kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.10.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej zasilaj膮cej wiat臋 rekreacyjn膮 w m. Licze
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.10.2019 r.
o wydaniu decyzji na budow臋 linii kablowej do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego w m. Rakowiec
Wi臋cej »
Og艂oszenie
aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacja statystycznej liczby dzieci w publicznym przedszkolu, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie Rady Gminy Kwidzyn
o zwo艂aniu XIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 30 pa藕dziernika 2019 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
Og艂oszenie Rady Gminy Kwidzyn
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 29 pa藕dziernika 2019 r. (wtorek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.10.2019 r.
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16.10.2019 r.
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Dankowo i G贸rki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.10.2019 r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni 艣ciek贸w wraz z kanalizacj膮 i przewodem t艂ocznym w m. Grab贸wko
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9.10.2019 r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-04 kV w m. Podzamcze
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9.10.2019 r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-04 kV ze z艂膮czem kablowo- pomiarowy, przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV w m. Pastwa i Janowo
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.10.2019 r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-54/2019 ustalaj膮cej lokalizacj臋 celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV (napowietrznej oraz kablowej) w m. Brachlewo
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.10.2019 r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-55/2019 ustalaj膮cej lokalizacj臋 celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej nn 0,4kV, linii kablowej SN 15 kV, s艂upowej stacji transformatorowej w m. Licze
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.09.2019 r.
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-53/2019 ustalaj膮c膮 lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia dn 63 PE zasilaj膮cego budynki mieszkalne
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.09.2019 r.
o wydaniu decyzji nr GP-ULICP-52/2019 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Tychnowy
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.09.2019 r.
o wydaniu decyzji nr GP-ULICP-51/2019 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych m. Kamionka
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.09.2019 r.
o wydaniu decyzji nr GP-ULICP-50/2019 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci wodoci膮gowej i kanalizacyjnej wraz z przy艂膮czami - cel mieszkaniowy w m. Tychnowy
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.09.2019 r.
o wydaniu decyzji nr GP-ULICP-49/2019 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami - cel mieszkaniowy w m. Brokowo Tychnowieckie
Wi臋cej »
Og艂oszenie Rady Gminy Kwidzyn
o zwo艂aniu XII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 26 wrze艣nia 2019 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
Og艂oszenie Rady Gminy Kwidzyn
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 25 wrze艣nia 2019 r. (艣roda) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17.09.2019 r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych m. Podzamcze
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17.09.2019 r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4 kV, rozdzielnicy stacyjnej oraz wymianie s艂upa linii napowietrznej nn - 0,4kV w m. Janowo
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.09.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej m. Rakowiec
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.09.2019 r.
o wydanej decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie linii kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kamionka
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9.09.2019 r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-04 kV w m. Mareza
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2.09.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV i szafy pomiarowej w m. Rozp臋dziny
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2.09.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych w m. Mareza
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O KONSULTACJACH
OG艁OSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi
Wi臋cej »
Informacja
informacja prasowa Powa偶na awaria na Wi艣le
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.08.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej nn-04 kV m. Brachlewo
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.08.2019 r.
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV i z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych m. Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie
og艂oszenie o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29.08.2019 r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4kV rozdzielnicy stacyjnej oraz szafy pomiarowej m. Dubiel
Wi臋cej »
Obwieszczenie
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV m. Podzamcze
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - urz膮dzenie terenu sportowo-rekreacyjnego m. Obory
Wi臋cej »
Obwieszczenie
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowa Brokowo Rakowieckie oraz Licze
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2019 r.
obwieszczenie wszcz臋ciu post臋powania o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej NN 0,4 kV z艂膮cza kablowo - pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych m. Podzamcze
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2019 r.
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-04 kV ze z艂膮czem kablowo-pomiarowym oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV m. Pastwa i Janowo
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2019 r.
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4 kV, budowie rozdzielnicy stacyjnej nn-0,4 kV, wymiana s艂upa w linii napowietrznej nn-0,4 kV m. Janowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
w sprawie zawiadomienia o przekazaniu skargi na decyzj臋 Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 maja 2019 r., znak: DLI.1.6621.21.2018.SG.19
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2019 r.
w sprawie szacowania szk贸d w gospodarstwach rolnych i dzia艂ach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez opady gradu w dniu 13 czerwca 2019 r. na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 sierpnia 2019 r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa urz膮dzenia (stacja podnoszenia ci艣nienia ze zbiornikiem retencyjnym) zaopatrzenia rolnictwa w wod臋 dla potrzeb rolnictwa i mieszka艅c贸w wsi Podzamcze, Gurcz, Sza艂winek i Jarz臋bina - post臋powanie zako艅czone wydaniem decyzji nr GP-ULICP-41/2019 z dnia 07.08.2019 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 sierpnia 2019 r.
o zawieszeniu post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pplegajacej na: przebudowie lub/i budowie sieci wodoci膮gowej - Kwidzyn ul. Gda艅ska - Mareza ul. Grabowska - post臋powanie zako艅czone wydaniem decyzji nr GP-ULICP-40/2019 z dnia 02.08.2019 r.
Wi臋cej »
Informacja dla mieszka艅c贸w gminy Kwidzyn dotycz膮ca odbioru odpad贸w wielkogabarytowych
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2019 r.
o wydaniu w dniu 31 lipca 2019 r. decyzji Nr GP-ULICP-38/2019 (sygn. GP.6733.39.2019.II) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego obejmuj膮cej dzia艂ki nr 188, 189 i 190/1 w Rakowcu
Wi臋cej »
Og艂oszenie Rady Gminy Kwidzyn
o zwo艂aniu XI sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 12 sierpnia 2019 r. (poniedzia艂ek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
Og艂oszenie Rady Gminy Kwidzyn
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 8 sierpnia 2019 r. (czwartek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 sierpnia 2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: budowie gazoci膮gu 艣/c dn 63 PE zasilaj膮cego budynki mieszkalne - Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii kablowej nn 0,4 kV i z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych - Kamionka
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 sierpnia 2019 r.
o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2019 r. decyzji Nr GP-ULICP-39/2019 (sygn. GP.6733.41.2019.II) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmuj膮cej dz. 32/7 i 32/8 w Kamionce
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 lipca 2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodoci膮gowej i kanalizacyjnej wraz z przy艂膮czami - cel mieszkaniowy - Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 lipca 2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami - cel mieszkaniowy - Brokowo Tychnowieckie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 lipca 2019 r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 188/3 w Rozp臋dzinach - wydanie decyzji nr GP-ULICP-36/2019
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 lipca 2019 r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Mareza - wydanie decyzji nr GP-ULICP-35/2019
Wi臋cej »
Obwieszczcenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc Kamionka, ul. Le艣na gmina Kwidzyn (dz. nr 32/3, 32/4, 32/8, obr臋b geod. Kamionka, gm. Kwidzyn)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30.07.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV i szafy pomiarowej m. Rozpedziny
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30.07.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej NN 0,4kV m. Mareza
Wi臋cej »
Obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie z dnia 15.07.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej nn-04 kV m. Dubiel
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11.07.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego - budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia PE dn63 mm m. Mareza - wydanie decyzji
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11.07.2019 r.
zawiadomienie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego - budowa sieci kablowej m. Mareza - wydanie decyzji
Wi臋cej »
protok贸艂 z posiedzenia komisji konkursowej
wyniki konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 w zakresie zdrowia publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.06.2019 r.
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji celu publicznego m. Obory
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.06.2019 r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego m. Rakowice
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.06.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego m. Licze
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.06.2019 r.
obwieszczenie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia dn 63 PE m. Korzeniewo
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 26 czerwca 2019 r. (艣roda) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17.06.2019 r.
obwieszczenie o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowej nN m. Rozp臋dziny
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu X sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 27 czerwca 2019 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 12:00
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.06.2019 r.
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nN m. Kamionka
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14.06.2019 r.
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji katodowej m. Rakowiec
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE KONKURSU OFERT
konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.06.2019 r.
obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia m. Rakowiec
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.06.2019 r.
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa urz膮dzenia zaopatrzenia rolnictwa w wod臋 dla potrzeb rolnictwa i mieszka艅c贸w wsi: Podzamcze, Gurcz, Sza艂wienk, Jarz臋bina
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 03.06.2019 r.
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie sieci wodoci膮gowej Kwidzyn ul. Gda艅ska - Mareza ul. Grabowska
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 03.06.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej (podziemnej) niskiego napi臋cia 0,4kV (dz. nr 9,4, obr臋b geod. Tychnowy)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 03.06.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej inwestycj臋 celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych (dz. nr 362/13, 365/15, 362/16 obr臋b geod. Tychnowy)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31.05.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji deszczowej (dz. nr 188/3 obr臋b geod. Rozp臋dziny)
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
DYREKTORA SZKO艁Y PODSTAWOWEJ IM. MARII KOTLARZ W TYCHNOWACH
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
DYREKTORA SZKO艁Y PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE
Wi臋cej »
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.05.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie s艂upa linii napowietrznej SN-15kV, linii kablowej SN- 15kV, s艂upowej stacji transformatorowej z wolnostoj膮c膮 rozdzielnic膮 nn, linii kablowych nn-0,4kV wraz ze z艂膮czem kablowym w msc. Mareza (dz. nr. 572, 561/17, 559, 558, 561/16, 561/15, 524/2, 530/4, 519/2, 576/25, obr臋b geod. Mareza)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.05.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia PE dn 63 mm wraz z przy艂膮czem gazowym 艣redniego ci艣nienia PE dn 32 mm (dz. nr 576/8, 576/27, 576/28, obr臋b geod. Mareza)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.05.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV do budynku mieszkalnego na dzia艂ce nr 52/7 w msc. Mareza (dz. nr 56, 54, 52/8, 52/7, obr臋b geod. Mareza)
Wi臋cej »
KOMUNIKAT ZARZ膭DU WOEJW脫DZTWA POMORSKIEGO
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
w miejscowo艣ci Mareza
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24.05.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kablowej sieci energetycznej eNN wraz z szafk膮 pomiarow膮 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. nr 121/6, 105/1, 60, 61/1 obr臋b geod. Mareza)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.05.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV w msc. Licze (dz. nr 447/2 obr臋b geod. Licze)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.05.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze z艂膮czem kablowym do zasilania domu jednorodzinnego (dz. nr 282/4, 282/5 obr臋b geod. Rakowiec)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.05.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia (dz. nr 39/6, 40/8 obr臋b geod. Grab贸wko)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.05.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie s艂upowej stacji transformatorowej i linii kablowej SN-15kV i nn 0,4kV (dz. nr 365/1, 365/2, 365/3, 368/1, 387, 388/5, 388/7, obr臋b geod. Mareza)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.05.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafk膮 pomiarow膮 (dz. nr 181/12, 257, obr臋b geod. Korzeniewo)
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu IX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 29 maja 2019 r. (艣roda) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 27 maja 2019 r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22.05.2019 r.
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy po艂o偶onych w miejscowo艣ci Rakowiec i Tychnowy
Wi臋cej »
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15.05.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowym do zasilania budynk贸w mieszkalnych (dz. nr 331/3, 331/4, 331/8, 331/9, 331/10, 331/11, 331/13, 331/14, 333, 337, obr臋b geod. Tychnowy)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 09.05.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze z艂膮czem kablowym do zasilania budynk贸w gospodarczych (dz. nr 239, 262, 295, 301, 304/2, 305/2, obr臋b geod. Korzeniewo)
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 08.05.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegaj膮cej na budowie kabla elektroenergetycznego cz臋艣ciowo w rurze os艂onowej wraz ze z艂膮czem kablowo-pomiarowym (dz. 13/5, 92, 119/1, obr臋b geod. Rakowice)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 09.05.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych (dz. nr 336/1, 336/3, obr臋b geod. Mareza)
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w najem - Korzeniewo
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 06.05.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej an budowie linii kablowej nN do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzia艂kach nr 77/39, 77/40 w msc. Rozp臋dzony.
Wi臋cej »
Informacja dla mieszka艅c贸w gminy Kwidzyn dotycz膮ca odbioru odpad贸w wielkogabarytowych
W贸jt Gminy Kwidzyn informuje, 偶e 25 maja 2019 roku b臋d膮 odbierane odpady wielkogabarytowe przez Przedsi臋biorstwo Us艂ug Sanitarnych PUS.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 07.05.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych (dz. nr. 133/4, 133/5, 133/6, obr臋b geod. Licze)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 06.05.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia dn 63 PE zasilaj膮cego budynki mieszkalne (dz. nr 86, 56/1) obr臋b geod. Korzeniewo
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.04.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika wzd艂u偶 ulicy Pawlickiej (dz. nr 380/9, 381, 395, 396, 402/4, 403, 406/4, 406/8, 413, obr臋b geod. Rakowiec)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.04.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia p=do 0,5 MPA dn 63 mm PE d艂. ok. 145 mb (dz. nr 224, 226/9, obr臋b geod. Rakowiec)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17.04.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych (dz. nr. 340/7, 344, 350/7, 654/8, 654/9, obr臋b geod. Mareza)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17.04.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika i o艣wietlenia ulicznego przy ul. Kwidzy艅skiej (dz. nr 176), obr臋b geod. Korzeniewo
Wi臋cej »
INFORMACJA dla mieszka艅c贸w Gminy Kwidzyn
Punkt Selektywnego Zbierania Odpad贸w (PSZOK) w dniu 20 kwietnia 2019 r. (sobota) b臋dzie nieczynny.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwo艂aniu VIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, w dniu 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 15:30, w sali nr 22
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ciach Mareza, Rozp臋dziny
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Gurcz
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.04.2019 r.
obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w celu zasilania domk贸w jednorodzinnych m. Tychnowy
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 09.04.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cz kablowo-pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych, dzia艂ki nr 362/13, 362/15, 362/16, obr臋b geod. Tychnowy, gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.04.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia, inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 39/6, 40/8 obr臋b geod. Grab贸wko
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10.04.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie s艂upowej stacji transformatorowej i linii kablowych SN-15 kV i nn 0,4 kV w msc. Mareza, gm. Kwidzyn (dz. nr 365/1, 365/2, 365/3, 368/1, 387, 388/5, 388/7 obr臋b geod. Mareza, Gmina Kwidzyn)
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
Wykaz nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzier偶awy po艂o偶onych w miejscowo艣ci Mareza
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 08.04.2019 r.
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV w miejscowo艣ci Licze, gm. Kwidzyn (dz. nr 447/2, obr臋b geod. Licze)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 08.04.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze z艂膮czem kablowym do zasilania domu jednorodzinnego w Rakowcu (dzia艂ki nr 282/5, 282/4), obr臋b geod. Rakowiec, gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE KONKURSU OFERT
dla podmiot贸w leczniczych na realizacj臋 艣wiadczonych us艂ug zdrowotnych w zakresie terapii dla os贸b uzale偶nionych, spo偶ywaj膮cych alkohol, u偶ywaj膮cych substancji psychoaktywnych oraz us艂ug w zakresie przeciwdzia艂ania przemocy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE KONKURSU OFERT
dla podmiot贸w uprawnionych na realizacj臋 w 2019 roku zadania polegaj膮cego na przeciwdzia艂aniu wykluczeniu spo艂ecznemu i narkomanii oraz innym uzale偶nieniom poprzez wspieranie organizacji pozarz膮dowych; przeciwdzia艂anie alkoholizmowi poprzez realizacj臋 projekt贸w profilaktycznych przeznaczonych dla os贸b uzale偶nionych, os贸b zagro偶onych uzale偶nieniem i cz艂onk贸w ich rodzin
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 03.04.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz szafk膮 pomiarow膮, inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 181/12, 257, obr臋b geod. Korzeniewo, gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia na terenie dz. nr 402/21, 383/53, obr臋b geod. Rakowiec, gm. Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN o mo偶liwo艣ci ubiegania si臋 o dotacj臋 na usuwanie pokry膰 dachowych zawieraj膮cych azbest w roku 2019
Wi臋cej »
Wykaz os贸b prawnych i fizycznych
kt贸rym W贸jt Gminy Kwidzyn udzieli艂 pomocy publicznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej - obr臋b geod. Rakowiec, dzia艂ka nr 375/2
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.03.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze z艂膮czem kablowym do zasilania budynk贸w gospodarczych, inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 262, 239, 295, 301, 304/2, 305/2, obr臋b geod. Korzeniewo, gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.03.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV i z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych, inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 336/1, 336/3, obr臋b geod. Mareza
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21.03.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV do budynku mieszkalnego na dzia艂ce nr 52/7 w msc. Mareza, inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 56, 54, 52/8, 52/7, po艂o偶onych w obr臋bie geod. Mareza
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.03.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia zasilaj膮cego budynki mieszkalne na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dz. 340/7, 344, po艂o偶onych w obr臋bie geod. Mareza
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.03.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy艂膮czami, przepompowni膮 艣ciek贸w wraz z sieci膮 t艂oczn膮, inwestycja zlokalizowana na dzia艂kach nr 80/29, 80/35, 80/18, 80/9, 165 w obr臋bie geod. Grab贸wko
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o zwo艂aniu VII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 28 marca 2019r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urz臋du Gminy Kwidzyn. Pocz膮tek obrad o godz. 15:30
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19.03.2019 r.
budowa linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cz kablowo pomiarowych do zasilania budynk贸w mieszkalnych m. Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o wsp贸lnym posiedzeniu Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn w dniu 26 marca 2019 r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18.03.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze z艂膮czem kablowo-pomiarowym, obejmuje dzia艂ki nr 128/5, 174, 128/11, 128/8 po艂o偶one w obr臋bie geodez. Grab贸wko oraz dzia艂k臋 nr 107 w obr臋bie geodez. Nowy Dw贸r, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Dyrektora RZGW W贸d Polskich w Gda艅sku z dnia 08.03.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczeg贸lne korzystanie z w贸d, polegaj膮ce na poborze w贸d podziemnych w ilo艣ci wi臋kszej ni偶 5m3/dob臋.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12.03.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o ustawienie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej NN 0,4KV i z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych na dzia艂kach nr 340/7, 344, 350/7, 654/9 obr臋b geod.Mareza
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11.03.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cza kablowego do zasilania budynk贸w gospodarczych, dzia艂ki nr 402/21, 402/30, 402/45, obr臋b geodezyjny Rakowiec, gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 08.03.2019 r.
o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego - nr sprawy GP.6733.55.2018.I
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11.03.2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika wzd艂u偶 ulicy Pawlickiej, obr臋b Rakowiec (dzia艂ki nr 380/9, 381, 395, 396, 402/4, 403, 406/8, 406/4, 413)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Obwieszczenie - GP.6733.3.2019.I
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
budowa gazoci膮gu 艣/c PE dn 63 mm wraz z przy艂膮czem PE dn 32 m. Rakowiec
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE
obwieszczenie GP.6733.13.2019.I z dnia 5.03.2019 r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Og艂oszenie
wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y m. Pastwa
Wi臋cej »
Og艂oszenie
wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y m. Gurcz
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y m. Rozp臋dziny ul. Kwiatowa 18
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV m. Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji na dzia艂ce 107 m. Nowy Dw贸r
Wi臋cej »
Obwieszczenie
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji na dzia艂kach nr 80/29, 80/35, 80/18, 80/9, 165 m. Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dzia艂ki nr 340/7, 344 m. Mareza
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIIE
Obwieszczenie o zako艅czeniu z dnia 15.02.2019r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia (do 0,5 MPa, dn 90 mm PE, d艂ugo艣ci ok. 280 mb); inwestycja obejmuje dzia艂ki numer: 402/21, 383/53, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o zwo艂aniu sesji
W sprawie zwo艂ania VI Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 15 lutego 2019 r
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
W贸jt Gminy Kwidzyn
Informuje o podaniu do publicznej wiadomo艣ci na okres 21 dni wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Protok贸艂 z przebiegu otwartego konkursu ofert
na realizacj臋 zada艅 publicznych, uj臋tych w rocznym programie wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2019
Wi臋cej »
KOMUNIKAT SEJMIKU WOJEW脫DZTWA POMORSKIEGO
O udziale spo艂ecze艅stwa w opracowaniu Program贸w ochrony 艣rodowiska przed ha艂asem na lata 2019-2023-z perspektyw膮 na lata nast臋pne dla teren贸w poza aglomeracjami w wojew贸dztwie pomorskim, po艂o偶onych wzd艂u偶 odcink贸w dr贸g krajowych, wojew贸dzkich i gminnych na terenie miasta S艂upsk, dr贸g wojew贸dzkich, dr贸g krajowych i ekspresowych, kt贸rych eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddzia艂ywanie akustyczne, okre艣lone wska藕nikami ha艂asu LDWN i LN
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia 27 listopada 2018r., zosta艂a wydana w dniu 29 stycznia 2019r. decyzja Nr GP-ULICP-3/2019 (sygn. GP.6733.51.2018.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,budowie sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafk膮 pomiarow膮 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 194 i 199, w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia 12 grudnia 2018r., zosta艂a wydana w dniu 29 stycznia 2019r. decyzja Nr GP-ULICP-4/2019 (sygn. GP.6733.52.2018.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 12/1, 13/6, 15/1, 15/5, 17/2, w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia 29 listopada 2018r. zosta艂a wydana w dniu 28 stycznia 2019r. decyzja Nr GP-ULICP-2/2019 (sygn. GP.6733.50.2018.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynk贸w mieszkalnych"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 25/3, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 26/5, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, po艂o偶one w obr臋bie geod. Brokowo Tychnowieckie, w gm. Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣/c PE dn 63 mm wraz z przy艂膮czem PE dn 32; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 76, 92, 93/10, w obr臋bie geod. Rakowiec, w gm. Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Og艂oszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych m. Rakowiec
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i z艂膮cza kablowego do zasilania budynk贸w gospodarczych; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 402/21, 402/30, 402/45, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o zwo艂aniu sesji
W sprawie zwo艂ania V Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 25 stycznia 2019 r
Wi臋cej »
APEL O POMOC DLA POGORZELC脫W
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam 偶e na wniosek z dnia 2 listopada 2018r., zosta艂a wydana w dniu 4 stycznia 2019r. decyzja Nr GP-ULICP-1/2019 (sygn. GP.6733.48.2018.I) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,budowie sieci kablowej nn 0,4 kV" na terenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ki 256, w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na realizacj臋 zada艅 publicznych okre艣lonych w uchwale Rady Gminy Kwidzyn z dnia 4 pa藕dziernika 2018 r. w sprawie rocznego programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2019
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Og艂asza si臋 informacj臋 o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w publicznym przedszkolu, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
HARMONOGRAM ZEBRA艃 WIEJSKICH na rok 2019
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 26 pa藕dziernika 2018r. zosta艂a wydana w dniu 21 grudnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-48/2018 (sygn. GP.6733.47.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego w m. Grab贸wko. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 40/8 i 40/11, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2018r.
Dzia艂aj膮c na podstawie przepis贸w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kablowej wraz z szafk膮 pomiarow膮 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ek 157/140 i 157/142 po艂o偶onymi w obr臋bie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Dzia艂aj膮c na podstawie przepis贸w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 13/6, 15/1, 17/2, 15/5, 12/1, w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
zawiadamiam 偶e na wniosek z dnia 24 pa藕dziernika 2018r. zosta艂a wydana w dniu 18 grudnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-47/2018 (sygn. GP.6733.46.2018.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,budowie linii kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzia艂ce nr 32/1 w m. Kamionka", inwestycja obejmuje dz. nr: 31/3, 32/3, 33, w obr臋bie geodezyjnym Kamionka, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier偶aw臋 ni偶ej wymienionej nieruchomo艣ci gruntowej
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 3 pa藕dziernika 2018r. zosta艂a wydana w dniu 13 grudnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-46/2018 (sygn. GP.6733.44.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej budowie linii kablowej o艣wietlenia ulicznego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi i szafk膮 o艣wietleniow膮 na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 33/1, 70/1, 70/2, 70/3, po艂o偶onych w obr臋bie Obory w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia 12 pa藕dziernika 2018r. zosta艂a wydana w dniu 12 grudnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-45/2018 (sygn. GP.6733.45.2018.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV" inwestycja obejmuje dzia艂ki oznaczone nr: 1, 2, 3/2, 5, 6, 9, 612/2, 616, po艂o偶one w obr臋bie geod. Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynk贸w mieszkalnych; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 26/5, 25/3, 25/5, 26/10, 25/8, 25/7, 25/6, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kablowej eNN wraz z szafk膮 pomiarow膮 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 194, 199, w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie o zwo艂aniu sesji
w sprawie zwo艂ania IV Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 21.12.2018 r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
zawiadamiam 偶e na wniosek z dnia 1 X 2018r. zosta艂a wydana w dniu 4 grudnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-44/2018 (sygn. GP.6733.43.2018.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej operatora P4" inwestycja obejmuje dzia艂k臋 oznaczon膮 nr 279/2, w obr臋bie geodezyjnym Licze, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
w sprawie zwo艂ania III Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 12.12.2018 r.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania II Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 29.11.2018 r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej o艣wietlenia ulicznego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi i szafk膮 o艣wietleniow膮 na nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ek 33/1, 70/1, 70/2, 70/3 po艂o偶onymi w obr臋bie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o terminie posiedzenia Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia, po艂o偶onych w miejscowo艣ci Grab贸wko, Janowo, Korzeniewo, Mareza, Obory i Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
zawiadamiam 偶e na wniosek z dnia 10 wrze艣nia 2018r. (skorygowany dnia 24 wrze艣nia 2018r.) zosta艂a wydana w dniu 14 listopada 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-43/2018 (sygn. GP.6733.39.2018.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,budowie linii kablowej nn 0,4 kV" inwestycja obejmuje dzia艂ki oznaczone nr: 261/12, 261/17, 261/18, 172, obr臋b geodezyjny Brachlewo, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
INFORMACJA
odbi贸r odpad贸w komunalnych
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
Og艂oszenie Komisarza Wyborczego o zwo艂aniu sesji na dzie艅 19 listopada 2018r. (poniedzia艂ek) na godz. 9.00
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
u偶yczenie - Rozp臋dziny
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
og艂oszenie o przetargu m. Tychnowy nr dzia艂ki 373/8 GD1I/00022180/0
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018r.
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018 r. dot. budowy sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 256 po艂o偶onej w Korzeniewie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018 r. - budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV m. Rakowiec w celu zasilania domk贸w jednorodzinnych
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2018r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: ,,budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 32/1, w miejscowo艣ci Kamionka ul. Le艣na gm. Kwidzyn'; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 33, 32/3, 31/3, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Kamionka, w gm. Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
Zawiadamiam, 偶e zwo艂uj臋 ostatni膮 sesj臋 VII kadencji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 14 listopada 2018r.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 pa藕dziernika 2018r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ek 40/8 i 40/11 po艂o偶onymi w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
INFORMACJA- dow贸z os贸b niepelnosprawnych
Wi臋cej »
Dow贸z na wybory z Brokowa - og艂oszenie dla mieszkanc贸w
II TURA WYBOR脫W
Wi臋cej »
Dow贸z na wybory z Osna - og艂oszenie dla mieszka艅c贸w
II TURA WYBOR脫W
Wi臋cej »
Dow贸z na wybory z Dubiela - og艂oszenie dla mieszka艅c贸w
II TURA WYBOR脫W
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam 偶e na wniosek z 4 lipca 2018r. (uzupe艂nionego/skorygowanego dnia: 20 sierpnia, 5 wrze艣nia oraz 3, 5 i 11 pa藕dziernika 2018r.) zosta艂a wydana w dniu 25 pa藕dziernika 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-41/2018 (sygn. GP.II.6733.27.2018) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV (napowietrznej oraz kablowej)" na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek: 4, 8, 9, 10, 14/1, 15/1, 15/4, 16/1, 16/2, 17/2, 17/3, 17/5, 17/7, 17/8, 18, 19, 21, 181/5, 254/7, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo, gm. Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 pa藕dziernika 2018
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: ,,przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 1, 2, 3/2, 5, 6, 9, 612/2, 616, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam 偶e na wniosek z dnia 28 sierpnia 2018r., zosta艂a wydana w dniu 22 pa藕dziernika 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-35/2018 (sygn. GP.II.6733.36.2018) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 10 wrze艣nia 2018r., zosta艂a wydana w dniu 25 pa藕dziernika 2018r. decyzja nr GP-ULICP-40/2018 (sygn. GP.6733.42.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ki 70/3, 73/151, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 10 wrze艣nia 2018r. zosta艂a wydana w dniu 24 pa藕dziernika 2018r. decyzja nr GP-ULICP-39/2018 (sygn. GP.6733.41.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ki 504/1, po艂o偶ona w obr臋bie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
zawiadamiam,偶e na wniosek z dnia z dnia 10 wrze艣nia 2018r. zosta艂a wydana w dniu 23 pa藕dziernika 2018r. decyzja nr GP-ULICP-38/2018 (sygn. GP.6733.40.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 483/17, 483/19, 484, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 7 wrze艣nia 2018r. zosta艂a wydana w dniu 23 pa藕dziernika 2018r. decyzja nr GP-ULICP-37/2018 (sygn. GP.6733.38.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣/c Dn 63 PE wraz z przy艂膮czem gazu PE Dn 32. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 19/10, 21, 23 w obr臋bie Nowy Dw贸r oraz nr 80/8, 80/9, 80/20 i 165 w obr臋bie Grab贸wko, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 3 wrze艣nia 2018r. zosta艂a wydana w dniu 23 pa藕dziernika 2018r. decyzja nr GP-ULICP-36/2018 (sygn. GP.6733.35.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej o艣wietlenia ulicznego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi i szafk膮 o艣wietleniow膮 terenie dzia艂ek nr 530/4 oraz 561/15, po艂o偶onych w obr臋bie Mareza w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza podstawow膮 kwot臋 dotacji oraz statystyczn膮 liczb臋 dzieci w publicznym przedszkolu, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
INFORMACJA
DOW脫Z OSOBY NIEPE艁NOSPRAWNEJ DO LOKALU WYBORCZEGO NA TERENIE GMINY KWIDZYN
Wi臋cej »
Dow贸z na wybory - Brokowo
Wi臋cej »
Dow贸z na wybory - Dubiel
Wi臋cej »
Dow贸z na wybory - O艣no
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 pa藕dziernika 2018r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej operatora P4 na dzia艂ce geodezyjnej nr 279/2, w obr臋bie geodezyjnym Licze, w gm. Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W sprawie zwo艂ania LVI Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 17.10.2018 r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Adresy i godziny pracy punkt贸w nieodp艂atnej pomocy prawn膮 zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzy艅skiego
Wi臋cej »
wyniki wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
wyniki wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 pa藕dziernika 2018 r.
obwieszczenie ustalaj膮ce lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV m. Tychnowy
Wi臋cej »
INFORMACJA DLA WYBORC脫W
W zwi膮zku z zarz膮dzonymi na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast informuj臋, 偶e zosta艂 sporz膮dzony spis wyborc贸w. Ka偶dy wyborca mo偶e sprawdzi膰, czy zosta艂 w spisie uwzgl臋dniony.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W sprawie zwo艂ania LV sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 4 pa藕dziernika 2018r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
O zwo艂aniu zebrania wiejskiego so艂ectwa PASTWA
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
W dniu 25 wrze艣nia 2018r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30, odb臋dzie si臋 wsp贸lne posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 wrze艣nia 2018 r.
zawiadomienie o wydanej w dniu 18 wrze艣nia 2018r. decyzji nr GP-ULICP-32/2018 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " rozbudowie sieci wodoci膮gowej" inwestycja obejmuje dz. nr: 60, 81, 85, 233/6 w obr臋bie geodezyjnym G贸rki, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 wrze艣nia 2018r.
zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na:,,budowie linii kablowej nn-0,4 kV"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 261/17, 261/18, 172, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 wrze艣nia 2018r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: ,,budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Rakowiec gm. Kwidzyn w celu zasilenia domk贸w jednorodzinnych"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 402/24, 402/21, 403, 420, 438, 466, 491/2, 491/4, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 wrze艣nia 2018r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ek 73/151 i 70/3 po艂o偶onymi w obr臋bie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 wrze艣nia 2018r.
zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ki 504/1 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 wrze艣nia 2018r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 483/17, 483/19 i 484 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 wrze艣nia 2018 r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: ,,budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV - budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowa linii kablowej nn-0,4 kV"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 21, 18, 17/2, 17/3, 15/4, 15/1, 14/1, 17/8, 19, 17/7, 17/5, 16/2, 16/1, 8, 9, 10, 254/7, 254/6, 181/5, 4, 3, 2/2, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 wrze艣nia 2018 r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej o艣wietlenia ulicznego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi i szafk膮 o艣wietleniowymi i szafk膮 o艣wietleniow膮 na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 561/15 i 530/4 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 wrze艣nia 2018 r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej budowie gazoci膮gu 艣/c PE dn 63 wraz z przy艂膮czem gazu PE dn 32 na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 19/10, 21 i 23 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Nowy Dw贸r oraz nr dzia艂ek 165, 80/9, 80/8 i 80/20 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE 0 KONSULTACJACH
projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzier偶awy, po艂o偶onych w miejscowo艣ci Korzeniewo, Mareza, Rakowiec i Rozp臋dziny, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 wrze艣nia 2018 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej o艣wietlenia drogowego; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 205/13, 205/15, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gm. Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W sprawie zwo艂ania LIV sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 11 wrze艣nia 2018r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W sprawie wsp贸lnego posiedzenia komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zawiadomienie o III sesji M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Informuj臋, 偶e dnia 29 sierpnia 2018r. /艣roda/ o godz. 14:00 odb臋dzie si臋 III sesja M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Informacja dla mieszka艅c贸w qminy Kwidzyn dotycz膮ca odbioru odpad贸w wielkogabarytowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie skr贸cenia oraz zmiany czasu pracy pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn z powodu upa艂贸w
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam 偶e zosta艂a wydana w dniu 6 sierpnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-30/2018 (sygn. GP.6733.26.2018.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych oraz przepompowni 艣ciek贸w" na terenie dzia艂ki nr 391/2, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: ,,budowie linii kablowej nn do budynku mieszkalnego jednoro-dzinnego na dz. 163/11 w miejscowo艣ci Licze, gm. Kwidzyn"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 163/13, 161/5, 163/11, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Licze, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r.
W sprawie skr贸cenia czasu pracy na okres upa艂贸w.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 29 maja 2018r. Pana Tomasza Wi艣niewskiego, zosta艂a wydana w dniu 1 sierpnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-29/2018 (sygn. GP.6733.25.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej t艂ocznej wraz z przepompowni膮 艣ciek贸w. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 26, 27, 48, 49 w obr臋bie geodezyjnym Lipianki w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 29 maja 2018r. Pani Agaty Wi艣niewskiej, zosta艂a wydana w dniu 1 sierpnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-28/2018 (sygn. GP.6733.24.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 112/3, 112/7, 112/8 w obr臋bie geodezyjnym Janowo w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzier偶awy i najmu, po艂o偶onych w miejscowo艣ci Baldram, Dankowo, G贸rki, Janowo, Lipianki, Pastwa, Rakowiec i Rozp臋dziny, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam 偶e na wniosek z dnia 24 maja 2018r. Pana Andrzeja Guzow - ELEKTRO-KOMPLEKS S.C. Andrzej Guzow, Tomasz Ho艂ub, ul. Sienkiewicza 57c/2, 82-200 Malbork b臋d膮cego pe艂nom.: Energa-Operator S.A. Oddzia艂 w Olsztynie, zosta艂a wydana w dniu 30 sierpnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-27/2018 (sygn. GP.6733.23.2018.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV dla zasilania dzia艂ki nr 292/1"; inwestycja obejmuje dz. nr: 291 i 292/1, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Informacja Starosty Kwidzy艅skiego
HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej rozbudowie sieci wodoci膮gowej na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 60, 81, 85 i 233/6 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym G贸rki, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 ni偶ej wymienionych nieruchomo艣ci niezabudowanych:
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 ni偶ej wymienionych nieruchomo艣ci niezabudowanych:
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 ni偶ej wymienionych nieruchomo艣ci niezabudowanych
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 ni偶ej wymienionych nieruchomo艣ci niezabudowanych
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 134/1, 135, 60/3 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania LIII sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 31 lipiec 2018r.
Wi臋cej »
Generalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska
Generalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska, dalej GDO艢, przekaza艂 do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Warszawie skarg臋 Ventus Kwidzyn Sp. z o.o., reprezentowan膮 przez r.pr. Andrzeja Dziur臋, na decyzj臋 Generalnego Dyrektora Ochrony艢rodowiska z dnia 11 kwietnia. 2018 r., znak: DOO艢-d艣1.4210.23.2017.AB.18, uchylaj膮c膮 w ca艂o艣ci decyzj臋 Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Gda艅sku z dnia 13 stycznia 2015 r., znak: RDO艢-Gd-W00.4210.36.2012.AM.58, okre艣laj膮c膮 艣rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie farmy wiatrowej Kwidzyn wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 w gminie Kwidzyn i umarzaj膮c膮 post臋powanie pierwszej instancji w ca艂o艣ci.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 ni偶ej wymienionych nieruchomo艣ci niezabudowanych
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W sprawie wsp贸lnego posiedzenia komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Elektroniczne zwolnienia lekarskie
Informacja o bezp艂atnym szkoleniu jakie organizuje 25 lipca br. Inspektorat ZUS w Kwidzynie.
Wi臋cej »
Regionalna Dyrekcja Ochrony 艢rodowiska w Gda艅sku
Kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Gda艅sku w zakresie ochrony przed ha艂asem.
Wi臋cej »
Adresy i godziny pracy punkt贸w nieodp艂atnej pomocy prawn膮 zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzy艅skiego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 26 kwietnia 2018r. zosta艂a wydana w dniu 5 lipca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-25/2018 (sygn. GP.6733.19.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na na budowie linii kablowej nn 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 48/3 i 50, po艂o偶one w obr臋bie geod. Mareza, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
0 WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO dyrektora Szko艂y Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. ,,Nil" w Rakowcu.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 9 maja 2018r. zosta艂a wydana w dniu 9 lipca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-26/2018 (sygn. GP.6733.20.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynk贸w mieszkalnych. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 117, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165/1, 166/4, 166/5, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Janowo, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania LII sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 14 lipca 2018r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2018r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji w dniu 29 czerwca 2018 roku Nr GP-ULICP-24/2018 ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz z艂膮cza kablowo-pomiarowego dla zasilania budynk贸w mieszkalnych" - Janowo
Wi臋cej »
Komunikat
w sprawie suszy w uprawach
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2018 z dnia 19.06.2018 r. dla zamierzenia pod nazw膮: "przebudowa odcinka elektroenergetycznego linii napowietrznej nn-0,4kV o d艂ugo艣ci ok. 1.151 m w m. Szramowo, gm. Prabuty i Brokowo Rakowieckie gm. Kwidzyn na dz. nr 156, 155, 154/2, 192/1 obr臋b Szramowo, gm. Prabuty i na dz. 175/4, 175/5, 175/3, 57/1 obr臋b Brokowo Rakowieckie, gm. Kwidzyn"
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 czerwca 2018r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz z艂膮cza kablowo - pomiarowego do zasilenia budynk贸w mieszkalnych oraz przepompowni 艣ciek贸w; inwestycja obejmuje dzia艂k臋 nr 391/2, w obr臋bie geod. Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 czerwca 2018r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: ,,budowie linii elektroenergetycznej kablowej dla zasilania dzia艂ki nr 292/1 w m. Rakowiec ul. Sportowa"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 291, 292/1, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania LI sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 26 czerwca 2018r.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
W sprawie wsp贸lnego posiedzenia komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2018r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV do zasilania budynk贸w mieszkalnych na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 117, 166/4, 166/5, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165/1 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Janowo, Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 11 czerwca 2018r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do budynk贸w mieszkalnych na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 26, 27, 48, 49 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Lipianki, Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia 10 kwietnia 2018r. Pana Krzysztofa Michalskiego - Zast臋pcy W贸jta Gminy Kwidzyn, zosta艂a wydana w dniu 8 czerwca 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-23/2018 (sygn. GP.6733.15.2018.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,rozbi贸rce i budowie nowego mostu drogowego przez rzek臋 Liw臋 w ci膮gu drogi gminnej nr 247026G" na terenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ek: 89/2, 139, 142, 143/2, w obr臋bie geodezyjnym Kamionka, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 8 czerwca 2018r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do budynk贸w mieszkalnych na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 112/3, 112/8, 112/7 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Janowo, Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020. Gmina Kwidzyn przyst膮pi艂a w 2017 r. do wieloletniego programu wspierania organ贸w prowadz膮cych szko艂y w zakresie rozwijania zainteresowa艅 uczni贸w przez promocj臋 i wspieranie czytelnictwa dzieci i m艂odzie偶y, w tym zakup nowo艣ci wydawniczych ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 5 kwietnia 2018r. Pana Tomasza Kasprowicz - Biuro Projektowe ,,ELTOM", ul. Kwidzy艅ska 9, 14-200 I艂awa, b臋d膮cego pe艂nomocnikiem: Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30, 82-500 Kwidzyn, zosta艂a wydana w dniu 4 czerwca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-21/2018 (sygn. GP.6733.14.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej o艣wietlenia ulicznego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi i szafk膮 o艣wietleniow膮 na terenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ki 530/4 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 28 marca 2018r. Pana Tomasza Kasprowicz - Biuro Projektowe ,,ELTOM", ul. Kwidzy艅ska 9, 14-200 I艂awa, b臋d膮cego pe艂nomocnikiem: Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30, 82-500 Kwidzyn, zosta艂a wydana w dniu 4 czerwca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-20/2018 (sygn. GP.6733.11.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej o艣wietlenia ulicznego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi i szafk膮 o艣wietleniow膮 na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 10/1, 30, 31, 37, po艂o偶onych w obr臋bie Lipianki w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzier偶awy w miejscowo艣ci Jonowo, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Decyzj膮 Nr GP - ULICP - 18/2018 ustala lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,przebudowie linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN-0,4 kV celem zasilenia w energi臋 elektryczn膮 budynku jednoro-dzinnego na dzia艂ce nr 103, w miejscowo艣ci Tychnowy"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 114, 102/2, 103, 104/11, 107/1, 376, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy, w gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych.
Wi臋cej »
Informacja
W贸jt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomo艣ci na okres 21 dni wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
O mo偶liwo艣ci sk艂adania wniosk贸w z propozycjami nazw ulic w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
O mo偶liwo艣ci sk艂adania wniosk贸w z propozycjami nazw ulic w miejscowo艣ci Dankowo.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania L sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 29 maja 2018r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
zosta艂a wydana decyzja ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na
Wi臋cej »
Obwieszczenie
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV do zasilania budynk贸w mieszkalnych na nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 117, 166/4, 166/5, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Janowo, Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do najmu w miejscowo艣ci Dankowo, Mareza, Rakowiec i Tychnowy, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Informacja Regionalnego Rzecznika Prasowego ZUS wojew贸dztwa pomorskiego Krzysztofa Cieszy艅skiego
Pomorskie plac贸wki Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych zapraszaj膮 19 maja na og贸lnopolskie wydarzenie pod has艂em
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W dniu 24 maja 2018r. (czwartek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30, odb臋dzie si臋 posiedzenie komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
Wi臋cej »
Informacja
Informacja o odwo艂aniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
OG艁OSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W sprawie wsp贸lnego posiedzenia komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Informacja
Informacja dla mieszka艅c贸w gminy Kwidzyn dotycz膮ca odbioru odpad贸w wielogabarytowych.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
W贸jt Gminy Kwidzyn zawiadamia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dal inwestycji polegaj膮cej na ,,budowie 艣wietlicy kulturalno-o艣wiatowej wraz z wydzielaniem drogi dojazdowej do m. Wola-Sosenka" na terenie nieruchomo艣ci oznaczonej nr. dzia艂ek 65 i 66/1 w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Rakowieckie w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2017r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY
O wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego oraz zawarciu porozumienia dwustronnego w sprawie dotycz膮cej wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie istniej膮cej linii napowietrznej nN - 0,4 KV w m. Szramowo gm. Prabuty i Brokowo Rakowieckie gm. Kwidzyn na dz. nr 156, 155, 154/2, 192/1 obr臋b Brokowo Rakowieckie, gm. Kwidzyn.
Wi臋cej »
Generalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska
Zawiadomienie w sprawie ,,Budowy famy wiatrowej Kwidzyn wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 w gminie Kwidzyn"
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Zawiadamia o wydaniu decyzji nr GP-ULIC-14/2018 (sygn. GP.6733.6.2018.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Tychnowy I Podzamcze. inwestycja obejmuje dzia艂ki nr:363, 364/7, 364/8, 364/10, 365/2, 365/4, 365/5, 365/6, 65/7, 365/8, 366/1, 366/3, 366/4, 367, 368/2, 368/3, 368/5, 369/2, 369/3, 369/5, 370, 371/19, 371/20, 371/21, 371/22, 371/23, 371/28, 372/7, 381, 382, 391/1, 391/2, w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy oraz nr 265/1, 265/5, 326, 337/19, 337/20, 340, 341, 342/5, w obr臋bie geodezyjnym Podzamcze w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
informuje o padaniu do publicznej wiadomo艣ci na okres 21 dni wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w obr臋bie geodezyjnym Mareza.
Wi臋cej »
W贸jt Gminy Kwidzyn
informuje o padaniu do publicznej wiadomo艣ci na okres 21 dni wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 ni偶ej wymienionych nieruchomo艣ci niezabudowanych - obr臋b geodezyjny Brokowo Tychnowieckie
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 ni偶ej wymienionych nieruchomo艣ci niezabudowanych - obr臋b geodezyjny Rozp臋dziny oraz Mareza
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia z dnia 30 sierpnia 2017 roku (wraz z uzupe艂nieniem z dnia 21 marca 2018 r.) Pana Micha艂a Rajkiewicz, Biuro Techniczne ,,EKO-WOD", ul. Legion贸w 27, 82-300 Elbl膮g, b臋d膮cego pe艂nomocnikiem: Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30, 82-500 Kwidzyn, zosta艂a wydana w dniu 24 kwietnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-13/2018 (sygn. GP.6733.45.2017.I.) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Obory. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 11/1, 4, 7/1, 7/2, 10, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 20, 23, 24/1, 27, 32/1, 32/2, 33/1, 34, 36/1, 42, 43, 69/5, 69/11, 69/12, 73/223, 114 w obr臋bie geodezyjnym Obory w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Obwieszczenie Dyrektora Zarz膮du Zlewni w Tczewie z dnia 17 kwietnia 2018r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz z艂膮cza kablowo - pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 117, 168/5, 169 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Janowo, Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Ryjewo
Z dnia 21 marca 2018 r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV do zasilenia budynkow mieszkalnych jednorodzinnych na dz. geod. nr 351, 352, 353, 350/2, 342, 340/2, 344, 335, 339, 336/1, 328, 324, 308, 307/1 obr臋b Trzciano, gm. Ryjewo i na dz. geod. nr 167 obreb Dubiel, gm. Kwidzyn na wniosek Pana Tomasza Gajewskiego, ul. 1 Maja 58/29, 82-300 Elbl膮g pe艂nomocnika Energa - Operator SA, z siedzib膮 w Gda艅sku.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na ,,rozbi贸rce i budowie nowego mostu drogowego przez rzek臋 Liwa w ci膮gu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce, gmina Kwidzyn"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 89/2, 139, 142, 143/2, obr臋b Kamionka, gm. Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o podj臋ciu przez Rad臋 Gminy Kwidzyn uchwa艂y Nr XLVIII / 331 / 18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci terenu po艂o偶onego w obr臋bach geodezyjnych Mareza i Podzamcze.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XLIX sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 26 kwietnia 2018r.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
W sprawie wsp贸lnego posiedzenia komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 11 kwietnia 2018r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej o艣wietlenia ulicznego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi i szafk膮 o艣wietleniow膮 na nieruchomo艣ci oznaczonej nr dzia艂ki 530/4 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Mareza, Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 11 kwietnia 2018r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej o艣wietlenia ulicznego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi i szafk膮 o艣wietleniow膮 na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 70/2, 71, 72, 34 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Obory, Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
Og艂asza si臋 aktualizacj臋 podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczn膮 liczb臋 dzieci w publicznym przedszkolu dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie linii kablowej o艣wietlenia ulicznego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi i szafk膮 o艣wietleniow膮 na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 10/1, 30, 31, 37 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Lipianki, Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 97/3, 134/7, 176 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo, Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na :,,przebudowie linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN-0,4 kV celem zasilenia energi膮 elektryczn膮 budynku jednorodzinnego na dzia艂ce nr 103, w miejscowo艣ci Tychnowy ul. Ko艣cielna, gmina Kwidzyn"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr:114, 102/2, 103, 104/11, 107/1, 376 po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy,gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
M艂odzie偶owa Rada Gminy Kwidzyn zawiadamia o II sesji
Informuj臋, 偶e dnia 11 kwietnia 2018r. o godz. 14:30 odb臋dzie si臋 II sesja M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2018r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 43, 42, 18/2, 15, 18/1, 14, 10, 7/1, 7/2, 17, 20, 23, 24/1, 27, 69/11, 69/12, 114, 32/2, 32/1, 33/1, 34, 73/223, 36/1 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Obory, w gminie Kwidzyn oraz korekty wniosku z dnia 21 marca 2018r. poprzez dopisanie do wniosku dzia艂ek oznaczonych nr 1/1, 4, 16 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Obory, gm. Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2018r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie linii kablowej o艣wietlenia ulicznego wraz ze s艂upami o艣wietleniowymi i szafk膮 o艣wietleniow膮; inwestycja obejmuje dz. nr 172, w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do wiadomo艣ci publicznej wykaz nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do najmu i dzier偶awy w miejscowo艣ci Dankowo, Gurcz i Tychnowy, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2018r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 80/7, 109/2, 121/10 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Rozbudowa drogi wojew贸dzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn- Prabuty
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do wiadomo艣ci publicznej wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w najem.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
w sprawie zwo艂ania XLVIII sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 27 marca 2018r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Og艂oszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych w Brachlewie, Rakowcu i Tychnowach.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W sprawie wsp贸lnego posiedzenia komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
O przyj臋ciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu geod. Baldram, gm. Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2018r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie 艣wietlicy kulturalno-o艣witowej ( w miejscowo艣ci O艣no) wraz z wydzieleniem drogi dojazdowej do Woli-Sosenki" obejmuj膮cej dz. nr:66/1, 65 w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Rakowieckie, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 marca 2018r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy oraz Podzamcze, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia 28 grudnia 2017 roku Pani Ma艂gorzaty Mago艅, reprezentuj膮cej Us艂ugi In偶ynieryjne Ma艂gorzata Bry膰ko-Krauza, ul. Obro艅c贸w Pokoju 46G/2, 83-00 Pruszcz Gda艅ski, dzia艂aj膮cej z pe艂nomocnictwa ENERGA OPERATOR SA,oddzia艂 w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zosta艂a wydana w dniu 6 marca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-12/2018 (sygn. GP.I. 6733.1.2018) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie istniej膮cej linii napowietrznej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 102, 269/2, 252/2, 253, 167/4, 167/3, 167/2, 167/6, 167/5, 371/6, 147/3, 147/2, 149, 148, 165, 371/4, 371/17, 371/8, 371/21, 371/20, 371/19, 371/18, 371/16, 371/15, 371/14, 371/13, 371/12 w obr臋bie Podzamcze, Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
W贸jt Gminy Kwidzyn zawiadamia, 偶e na wniosek z dnia 14 grudnia 2017 roku Biura Projektowego "ELTOM" in偶. Tomasz Kasprowicz, ul. Kwidzynska 9, 14-200 I艂awa, b臋d膮cego pe艂nomocnikiem: ENERGA-OPERATOR SA, Oddzia艂 w Olsztynie, ul. Tuwima6, 10-950 Olsztyn, zosta艂a wydana w dniu 28 lutego 2018r. decyzja nr GP-ULICP-11/2018 (sygn. GP.I.6733.61.2017) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz szafki pomiarowej. Inwestycja obejmuje dzia艂k臋 nr 35/8, 35/9 w obr臋bie Grab贸wko, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
W贸jt Gminy Kwidzyn zawiadamia, 偶e na wniosek z dnia 14 grudnia 2017 roku Biura Projektowego "ELTOM" in偶. Tomasz Kasprowicz, ul. Kwidzynska 9, 14-200 I艂awa, b臋d膮cego pe艂nomocnikiem: ENERGA-OPERATOR SA, Oddzia艂 w Olsztynie, ul. Tuwima6, 10-950 Olsztyn, zosta艂a wydana w dniu 28 lutego 2018r. decyzja nr GP-ULICP-10/2018 (sygn. GP.I.6733.60.2017) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz szafki pomiarowej. Inwestycja obejmuje dzia艂k臋 nr 576/27 w obr臋bie Mareza, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶yczenie. (GL.6850.1.2018)
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza podstawow膮 kwot臋 dotacji oraz statystyczn膮 liczb臋 dzieci w publicznym przedszkolu, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3 / 18 Zebrania Wiejskiego so艂ectwa G贸rki z dnia 16 lutego 2018r.
W sprawie wyboru so艂tysa so艂ectwa G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2 / 18 Zebrania Wiejskiego so艂ectwa G贸rki z dnia 16 lutego 2018r.
W sprawie przyj臋cia rezygnacji so艂tysa so艂ectwa G贸rki.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XLVII sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 27 lutego 2018r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia 3 stycznia 2018r. Pana Jerzego Glaza - PUPH "EL-BUD" Micha艂 Szyma艅ski, ul. Zdrojowa 2, 82-522 Sadlinki b臋d膮cego pe艂nomocnikiem: Energa-Operator S.A. Odzia艂 w Olsztynie, zosta艂a wydana w dniu 14 lutego 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-10/2018 (sygn. GP.6733.2.2018.II) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilenia budynkow mieszkalnych"; inwestycja obejmuje dz. nr:28/5, 28/6, 28/8, 28/9, 28/15, w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W sprawie wsp贸lnego posiedzenia komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamia, 偶e na wniosek z dnia 15 grudnia 2017r. pani Ma艂gorzata Bry膰ko-Krauza z firmy "PROJEKTOR" Us艂ugi In偶ynieryjne, ul. Obr. Pokoju 46G/2, 83-000 Pruszcz Gda艅ski - b臋d膮cej pe艂nomocnikiem: Energa-Operator SA Oddzia艂 w Olsztynie, zosta艂a wydana w dniu 12 lutego 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-7/2018 (sygn. GP.II.6733.59.2017) ustalaj膮ca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze z艂膮czami kablowo-pomiarowymi dla zasilania dzia艂ek przeznaczonych pod budownictwo" inwestycja obejmuje dzia艂ki oznaczone nr: 402/61, 402/21, 383/53, 383/51, 383/52, 383/57, 383/56, 383/55, 383/54, 383/48, 383/49, 383/46, 383/60, 383/58, 383/59, 383/63, 383/62, 383/61, obr臋b geodezyjny Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
W贸jt Gminy Kwidzyn informuje w zwi膮zku z obowi膮zuj膮c膮 ustaw膮 z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z dnia 1 lipca 2016r., poz. 961)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamia, 偶e na wniosek z dnia 12 grudnia 2017r. Pani Ma艂gorzaty Jercha z firmy Us艂ugi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie "PROJBUD" Zbigniew Dolewski Sp. j., ul.W膮brzeska 46, 82-500 Kwidzyn - b臋d膮cej pe艂nomocnikiem: Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia艂 Zak艂ad Gazowniczy w Gda艅sku, ul. Wa艂owa 41/43, 80-858 Gda艅sk, zosta艂a wydana w dniu 5 lutego 2018r. decyzja nr GP-ULICP-6/2018 (sygn. GP.II.6733.55.2017) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie gazoci膮gu S/c Dn 63 PE zasilaj膮cego budynki mieszkalne"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 460, 461/5, 509/1, 591 w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa G贸rki
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do najmu w miejscowo艣ciach Dankowo, G贸rki i Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomo艣ci na okres 21 dni wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam 偶e na wniosek z dnia 22 listopada 2017r. Pana Remigiusza Feliksiak, zam. Brachlewo 42/2, 82-500 Kwidzyn, zosta艂a wydana w dniu 22 stycznia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-5/2018 (sygn. GP.II.6733.54.2017) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie sieci kanalizacji t艂ocznej wraz z przepompowni膮 艣ciek贸w oraz sieci wodoci膮gowej dla dzia艂ek przeznaczonych pod zabudow臋 mieszkaniow膮 jednorodzinn膮; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 3/3, 3/4, 7, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2018r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowa istniej膮cej linii napowietrznej nn-0,4 kV; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 102, 269/2, 252/2, 253, 167/4, 167/3, 167/2, 167/6, 167/5, 371/6, 147/3, 147/2, 149, 148, 165, 371/4, 371/17, 371/8, 371/21, 371/20, 371/19, 371/18, 371/16, 371/15, 371/14, 371/13, 371/12 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Podzamcze, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek z dnia 7 listopada 2017 roku Pana Krystiana Brandt - Przedsi臋biorstwo In偶ynierskie "ELION" ul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elbl膮g b臋d膮cego pe艂nomocnikiem: ENERGA-OPERATOR SA, Oddzia艂 w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zosta艂a wydana w dniu 15 stycznia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-3/2018 (sygn. GP.I. 6733.51.2017) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 109/1 i 122/4 po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
O mo偶liwo艣ci ubiegania si臋 o dotacje na usuwanie pokry膰 dachowych zawieraj膮cych azbest
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zosta艂a wydana w dniu 17 stycznia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-4/2018
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 stycznia 2018r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV oraz szafki pomiarowej; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 35/8 i 35/9 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 stycznia 2018r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV oraz szafki pomiarowej; inwestycja obejmuje dzia艂k臋 nr: 576/27 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Mareza, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie wsp贸lnego posiedzenia komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XLVI sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 25 stycznia 2018r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek 13 pa藕dziernika 2017 roku skorygowanego w dniu 23 listopada 2017r. Pani Ma艂gorzaty Jercha z pe艂nomocnictwa: Pomorskiej Sp贸艂ki Gazownictwa Sp. z o. o., zosta艂a wydana w dniu 9 stycznia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-2/2018 (sygn. GP.I. 6733.49.2017) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣/c Dn 63 PE zasilaj膮cego budynki mieszkalne. Inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 56/1, 85/7, 86, 96/1 w obr臋bie Korzeniewo, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam 偶e na wniosek z dnia 31 pa藕dziernika 2017r. (skorygowanego w dniu 6 grudnia 2017r.) Pana Bartosza Sielickiego z firmy ELPROS Projektowanie, Kosztorysowanie i Us艂ugi Elektryczne, ul. Lipowa 2/2, 10-065 Olsztyn, zosta艂a wydana w dniu 5 stycznia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-1/2018 (sygn. GP.II.6733.50.2017) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV ze z艂膮czem kablowo-pomiarowym oraz budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzia艂ce nr 630/2 w obr臋bie Rakowiec; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 144/3, 229, 230/1, 230/2, 231, 232, 233, 234, 235/4, 278, 318, 320, 323/5, 323/8, 323/9, 325, 343, 454, 627/15, 627/16, 627/17, 627/18, 627/19, 630/1, 630/2, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 stycznia 2018r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz z艂膮cza kablowo pomiarowego do zasilenia budynk贸w mieszkalnych; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 28/5, 28/6, 28/8, 28/9, 28/15, w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Informuj臋 o zwo艂aniu I Sesji M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn II kadencji na dzie艅 15 stycznia 2018r. /poniedzia艂ek/ o godz. 17:00, kt贸ra odb臋dzie si臋 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, sala narad nr 22.
Wi臋cej »
HARMONOGRAM ZEBRA艃 WIEJSKICH
Zwo艂anych przez W贸jta Gminy Kwidzyn w styczniu i lutym 2018r.
Wi臋cej »
Aktualne adresy i godziny pracy punkt贸w nieodp艂atnej pomocy prawnych zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzy艅skiego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze z艂膮czami kablowo-pomiarowymi dla zasilenia dzia艂ek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 402/61, 402/21, 383/53, 383/51, 383/52, 383/57, 383/56, 383/55, 383/54, 383/48, 383/49, 383/46, 383/60, 383/58, 383/59, 383/63, 383/62, 383/61, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gm. Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz z艂膮cza kablowo pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 235, 226/1, 227 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Mareza, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz z艂膮cza kablowo pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 150/3, 150/4, 150/6, 150/8 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o korekcie wniosku w zakresie dzia艂ek obj臋tych planowan膮 inwestycj膮 - w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮c na "budowie sieci kablowej eNN (YAKXS 4x 70 SE) oraz lokalizacji szafki pomiarowej; po korekcie wniosku inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 253/3, 48, 46/2, 46/3 oraz 274, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Licze, w gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
W zwi膮zku z zamiarem sporz膮dzenia"Oceny aktualno艣ci studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn oraz miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego" w 2018 roku informuje o mo偶liwo艣ci sk艂adania wniosk贸w
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣/c dn 63 PE zasilaj膮cego budynki mieszkalne; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 460, 461/5, 509/1, 591, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie sieci kanalizacji t艂oczonej wraz z przepompowni膮 艣ciek贸w oraz sieci wodoci膮gowej dla dzia艂ek przeznaczonych pod zabud. mieszkaniowa jednorodzinna; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 3/3, 3/4, 7, w obr臋bie geod. Brokowo Tychnowieckie, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
21 grudnia 2017r. (czwartek) godz. 15:30 - XLV sesja Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
14 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 - wsp贸lne posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zestawienie wynik贸w g艂osowania w wyborach do II kadencji M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn zarz膮dzonych na dzie艅 1 grudnia 2017 r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Gminy, Bud偶etu i Rolnictwa w Urz臋dzie Gminy w Kwidzynie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gmniy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2017r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Korzeniewo
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E W脫JTA GMINY GARDEJA z dnia 24 listopada 2017 roku.
W贸jt Gminy Gardeja w dniu 15.11.2017 r. wyda艂 decyzj臋 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o sygn. AB.6733.16.2017 dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV o 艂膮cznej d艂ugo艣ci do 11000,0 m. (Gmina Gardeja o d艂. 7315,0m, Gmina Kwidzyn o d艂. 3640,0m) wraz z odga艂臋zieniami
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
W dniu 21 listopada 2017r.zosta艂a wydana odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej operatora P4" na terenie dzia艂ki nr 457/2, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 listopada 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego w miejscowo艣ci Rozp臋dziny; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 109/1 i 124/4 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w miejscowo艣ciach Brachlewo, Gniewskie Pole, Grab贸wko, Pastwa, Rakowiec i Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Polowanie zbiorowe na terenie OHZ Nadle艣nictwo Kwidzyn, obw贸d 艂owiecki 214 w dniu 22.11.2017 r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
XLIV sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn - 30 listopada 2017r. (czwartek) godz. 15:30 w sali nr 22, Urz膮d Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Wsp贸lne posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn-28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 listopada 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci kablowej eNN (YAKXS 4 x 70 SE) oraz lokalizacja szafki pomiarowej; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 253/3, 48, 46/2, 46/3, w obr臋bie geodezyjnym Licze, w gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn-23 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 22
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
W dniu 14 listopada zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-14/2017 ustalaj膮ca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "zmianie sposobu u偶ytkowania us艂ugowej cz臋艣ci budynku w celu przystosowania do potrzeb 艣wietlicy kulturalno-o艣wiatowej w miejscowo艣ci Kamionka"
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomo艣ci na okres 21 dni wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza sz贸sty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 listopada 2017r.
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4 kV ze z艂膮czem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzia艂ce nr 630/2, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn; inwestycja obejmuje dzia艂ki oznaczone nr: 630/2, 278, 320, 318, 627/15, 627/16, 627/17, 627/18, 627/19, 325, 323/5, 323/8, 229, 230/1, 230/2, 231, 144/3, 343, 454, 236, 232, 233, 234, 235/4, 323/9, 630/1, w obr臋bie geod. Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
W dniu 7 listopada zosta艂a wydana decyzja Nr GP- ULICP-42/2017 ustalaj膮ca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowanie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego", inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 41/7, 41/8, w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo, Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Rozbudowa drogi wojew贸dzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn- Prabuty
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
W 3 listopada 2017 r. zosta艂a wydana decyzja Nr GP - ULICP - 41/2017 ustalaj膮ca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na"rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Rakowiec" ; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 206/1, 206/3, 206/4, 206/5, 205/15, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
W dniu 25 pa藕dziernika 2017 r. zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-40/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych; inwestycja obejmuje dz. nr: 633/1, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
W dniu 24 pa藕dziernika 2017 r. zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-39/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych; inwestycja obejmuje dz. nr: 52/7, w obr臋bie geodezyjnym Kamionka w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 pa藕dziernika 2017r.
W贸jt Gminy Kwidzyn zawiadamia o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu geodezyjnego Baldram wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko. Dyskusja publiczna odb臋dzie sie w dniu 22.11.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 22 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 pa藕dziernika 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej operatora P4 na dzia艂ce geodezyjnej nr 457/2, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 pa藕dziernika 2017 r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣/c dn 63 PE zasilaj膮cego budynki mieszkalne; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 96/1, 86, 56/1 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
W dniu 19 pa藕dziernika 2017r.zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-38/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie sieci wodoci膮gowej na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 56/1, 336/3, 336/5 w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
W dniu 12 pa藕dziernika 2017r. zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-35/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie linii kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego" na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek: 378/1, 378/4, 378/5, 378/6, w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
W dniu 17 pa藕dziernika 2017r.zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-37/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz z艂膮cza kablowo- pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych na terenie dzia艂ek nr 79/5, 79/30, 79/34, 79/36, 79/48, 79/54, w obr臋bie Lipianki, gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
W dniu 16 pa藕dziernika 2017r.zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-36/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz zestawu z艂膮czowo - pomiarowego na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 569/3, 569/5, 569/6, 579 w obr臋bie Mareza, gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
XLIII sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn- 26 pa藕dziernika 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali nr 22, Urz膮d Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E W脫JTA GMINY GARDEJA z dnia 16 pa藕dziernika 2017 roku
Zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV wraz z odga艂臋zieniami, przebiegaj膮cej w gminie Kwidzyn i gminy Gardeja przez teren obejmuj膮cy w cz臋艣ci lub w ca艂o艣ci dzia艂ki w obr臋bie Paczkowo 0019, w obr臋bie Morawy 0010 , w obr臋bie Otoczyn 0011, w obr臋bie Klasztorek 0007,w obr臋bie Jaromierz 0005
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Wsp贸lne posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn - 17 pa藕dziernika 2017 r. (wtorek) o godz. 15:30
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Dnia 3 pa藕dziernika 2017r.zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-32/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie linii kablowej i napowietrznej o艣wietlenia drogowego w Rakowcu
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
dotycz膮ce wydania decyzji Nr GP-ULICP-33/2017 ustalaj膮c膮 lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowo艣ci Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
Dotycz膮ce wydania decyzji Nr GP-ULICP-34/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowo艣ci Korzeniewo.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
o zawiadomieniu, 偶e postanowieniem nr GP.I.6733.33.2017 roku sprostowano oczywist膮 omy艂k臋 w decyzji nr GP-ULICP-23/07 wydanej dla inwestycji polegaj膮cej na: budowie podziemnej, elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowo艣ci Mareza
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Zosta艂a wydana w dniu 28 wrze艣nia 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-31/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie gazoci膮gu 艣/c Dn 63 PE zasilaj膮cego budynki mieszkalne w Tychnowach
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Zosta艂a wydana w dniu 28 wrze艣nia 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-30/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie gazoci膮gu 艣/c Dn 63 PE zasilaj膮cego budynki mieszkalne w Rakowcu
Wi臋cej »
Og艂oszenie
wsp贸lne posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn-5 pa藕dziernika 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 22
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Rakowiec; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 206/1, 206/3, 206/4, 206/5, 205/15, w obr臋bie geod. Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
W dniu 26 wrze艣nia 2017r.zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-23/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 56/1, 336/5 i 336/3 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z 20 wrze艣nia 2017 r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dzia艂ka nr 41/7 i 41/8 Brachlewo
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
W 18 wrze艣nia 2017 r. zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-28/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na "budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz z艂膮cza kablowo-pomiarowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych; dz. nr: 370, 372/8 Tychnowy
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
W dniu 15 wrze艣nia 2017r.zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-27/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie o艣wietlenia drogowego na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 13/6, 13/17, 13/18, 14, 15, 16, 17 miejscowo艣膰 Tychnowy w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
XLII sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn-28 wrze艣nia 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali nr 22, Urz膮d Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYNIKU KONKURSU
PROTOK脫艁 Z PRZEBIEGU KONKURSU OFERT DLA PODMIOT脫W LECZNICZYCH NA WYB脫R REALIZATOR脫W 艢WIADCZE艃 OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA艁ANIA NARKOMANII W ZAKRESIE TERAPII UZALE呕NIE艃 NA ROK 2017
Wi臋cej »
Og艂oszenie
wsp贸lne posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn - 20 wrze艣nia 2017r. (艣roda) o godz. 15:30 w sali nr 22
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E W贸jta Gminy Kwidzyn
O wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu g贸rniczego po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Podzamcze wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci gruntowej Lipianki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Zosta艂a wydana w dniu 6 wrze艣nia 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-25/2017 (sygn. GP.II.6733.27.2017) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie linii kablowej nn-0,4 kV o艣wietlenia drogowego w miejscowo艣ci Rakowiec, dzia艂ka nr 235/4 i 236
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Zosta艂a wydana w dniu 7 wrze艣nia 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-26/2017 (sygn. GP.II.6733.28.2017) ustalaj膮ca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie linii kablowej nn-0,4 kV o艣wietlenia drogowego w miejscowo艣ci Rakowiec , dzia艂ka nr 146
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Zosta艂a wydana w dniu 6 wrze艣nia 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-24/2017 (sygn. GP.II.6733.26.2017) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie linii kablowej nn-0,4 kV oswietlenia drogowego w miejscowo艣ci G贸rki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Zosta艂a wydana w dniu 5 wrze艣nia 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-23/2017 (sygn. GP.II.6733.25.2017) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie sieci elektro-energetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dzia艂ek w Tychnowy
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 wrze艣nia 2017r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 43, 42, 18/2, 15, 18/1, 14, 10, 7/1, 7/2, 17, 20, 23, 24/1, 27, 69/11, 69/12, 69/5, 114, 32/2, 32/1, 33/1, 34, 73/223, 36/1 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Obory, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
Dnia 4 wrze艣nia 2017r.zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-22/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na" budowie linii kablowej i napowietrznej o艣wietlenia drogowego", Rakowiec
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
W dniu 31 sierpnia 2017r.zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-21/2017 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na " budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze z艂膮czem kablowo-pomiarowym w celu zasilania budynku mieszkalno-gospodarczego, dzia艂ka nr 77/2 Brachlewo
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie z艂膮cza linii kablowej nn 0,4kV oraz zestawu z艂膮czowo- pomiarowego na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 579, 569/6, 569/5 i 569/3 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Mareza, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz z艂膮cza kablowo - pomiarowego do zasilenia budynk贸w mieszkalnych; dzia艂ka nr 633/1 Rakowiec
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz z艂膮cza kablowo - pomiarowo do zasilenia budynk贸w mieszkalnych; dzie艂ka nr 52/7 Kamionka
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza pi膮ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 ni偶ej wymienionych nieruchomo艣ci niezabudowanych
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2017r
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci wodoci膮gowej na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 56/1 i 336/3 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV do budynku mieszkalnego; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 378/4, 378/1, 378/5, 378/6, w obr臋bie geod. Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz z艂膮cza kablowo pomiarowego na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 79/5, 79/30, 79/34, 79/36, 79/48, 79/54 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Lipianki, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
XLI sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn - 31 sierpnia 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali nr 22
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Wsp贸lne posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn - 29 sierpnia 2017r. (wtorek) o godz. 15:30
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Dyrektor Pomorskiego Oddzia艂u Regionalnego ARiMR w Gdyni zwraca si臋 z pro艣b膮 o przekazanie poni偶szych informacji za po艣rednictwem w贸jt贸w i so艂tys贸w poszczeg贸lnych powiat贸w, jak najwi臋kszej liczbie rolnik贸w, kt贸rzy mogli zosta膰 poszkodowani podczas wyst膮pienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w wojew贸dztwie pomorskim.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
na dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Wi臋cej »
Og艂oszenie
VI sesja M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn - 28 sierpnia 2017r. o godz. 12:00
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci gruntowych, przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowo艣ci Lipianki
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Gurcz
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 sierpnia 2017 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dzia艂ki nr 222/1 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o odwo艂aniu sesji Rady Gminy Kwidzyn zaplanowanej na dzie艅 10 sierpnia 2017 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
z dnia 1 sierpnia 2017r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Mareza
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
z dnia 1 sierpnia 2017r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
o zwo艂aniu Nadzwyczajnej XL Sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 3 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 17:00
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
z dnia 31 lipca 2017r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmuj膮ce dz. nr 372, 378/8, 378/6 w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszcenie W贸jta Gmniy Kwidzyn
z dnia 31 lipca 2017r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmuj膮c膮 dz. nr 284/1 w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
z dnia 26 lipca 2017r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy na dz. nr: 16,17,13/8,13/6,14
Wi臋cej »
Zapytanie
o cen臋 zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w najem w miejscowo艣ciach Mareza i Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 43/2017 Starosty Kwidzy艅skiego z dnia 18 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych plan贸w urz膮dzenia lasu dla las贸w niestanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie wsp贸lnego posiedzenia Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn, kt贸re odb臋dzie si臋 dnia 3 sierpnia 2017 roku.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego
Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomo艣ci, i偶 w dniu 17 lipca 2017 r. wyda艂 decyzj臋 nr 13zrid/2017/AG o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej
Wi臋cej »
Obwieszcenie Wojewody Pomorskiego
Wojewoda Pomorski zawiadamia,i偶 w dniu 17 lipca 2017 r. wyda艂 decyzj臋 nr 13zrid/2017/AG o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej
Wi臋cej »
Obwieszcenie Wojewody Pomorskiego
Wojewoda Pomorski zawiadamia, 偶e w dniu 13.07.2017 r. postanowieniem nr WI-II.7820.5.2017.AG-i, zosta艂o podj臋te zawieszone post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzj i- inwestycja obejmuje dzia艂ki nr 372/8, 370, w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
Zawiadamiam, 偶e zwo艂uj臋 XL sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 10 sierpnia 2017r. (czwartek) godz. 15:30
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893528