logo
Prawo miejscowe
Uchwa艂y Rady 2007 - 2010

Uchwa艂a Nr II/9/10
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/10
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/6/10
w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/5/10
w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/10
w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich sk艂adu osobowego oraz przedmiotu ich dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/10
w sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/10
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/10
w sprawie powo艂ania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/266/10
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania taryf z 2010r. za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na okres od 1 stycznia do 28 lutego 2011r. na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/265/10
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/264/10
w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz膮t oraz grzebowisk i spalarni zw艂ok zwierz臋cych i ich cz臋艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/263/10
w sprawie okre艣lenia zasad i warunk贸w wy艂apywania bezdomnych zwierz膮t z terenu Gminy Kwidzyn oraz dalszego z nimi post臋powania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/262/10
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 6 po艂o偶onego w budynku mieszkalnym nr 4, przy ul. Grabowskiej, obr臋b geodezyjny Mareza, gmina Kwidzyn, numer dzia艂ki 467, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/261/10
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2, po艂o偶onego w Grab贸wku 51, gmina Kwidzyn, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/260/10
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1, po艂o偶onego w Grab贸wku 51, gmina Kwidzyn, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/259/10
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/258/10
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci oraz zwolnie艅 od tego podatku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/257/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/256/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXIV/213/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/255/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXIV/212/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/254/10
w sprawie zawarcia porozumienia pomi臋dzy W贸jtem Gminy Kwidzyn - zarz膮dc膮 dr贸g gminnych na terenie Gminy Kwidzyn a Burmistrzem Miasta Kwidzyn - zarz膮dc膮 dr贸g gminnych na terenie Miasta Kwidzyna
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/253/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/252/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych zorganizowanych w szko艂ach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/251/10
w sprawie Statutu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/250/10
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do korzystania z bezp艂atnej pomocy w zakresie do偶ywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/249/10
w sprawie przyst膮pienia Gminy Kwidzyn do Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych z zadaniem "Droga powiatowa Kwidzyn - Trzciano - Straszewo Etap I - poprawa bezpiecze艅stwa poprzez remont ci膮g贸w pieszych i nawierzchni jezdnych"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/248/10
w sprawie przyst膮pienia Gminy Kwidzyn do Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych z zadaniem "Przebudowa drogi 艂膮cz膮cej drog臋 wojew贸dzk膮 nr 532 z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 588 i drog膮 krajow膮 nr 90 - ulice: Batalion贸w Ch艂opskich, G贸rna, Wi艣lana na terenie Miasta Kwidzyna i ulica D艂uga w Marezie na terenie Gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/247/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/246/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/245/10
w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek udzielanych przez W贸jta Gminy Kwidzyn w roku bud偶etowym 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/244/10
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/243/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zadania pn. "Adaptacja budynku po by艂ej hydroforni na sal臋 tradycji kulinarnych w miejscowo艣ci Rakowiec"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/242/10
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych oraz opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/241/10
w sprawie ustalenia op艂aty za 艣wiadczenia zapewniaj膮ce nauczanie i wychowanie dziecka ponad podstaw臋 programow膮 wychowania przedszkolnego, realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/240/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/239/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud偶etu Gminy Kwidzyn Gminie S艂ubice (powiat p艂ocki, wojew贸dztwo mazowieckie) dla miejscowo艣ci 艢winiary w roku 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/238/10
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Lizi艅skiego na spos贸b dzia艂ania W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/237/10
uchylaj膮ca uchwa艂臋 Rady Gminy Kwidzyn w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do za艂atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/236/10
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Janowie w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/235/10
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowcu w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/234/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Lipianki na lata 2009 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/233/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/232/10
w sprawie uchylenia uchwa艂y okre艣laj膮cej wysoko艣膰 stawek op艂aty administracyjnej za niekt贸re czynno艣ci urz臋dowe
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/231/10
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 b臋dzie pomoc publiczn膮 oraz wskazania organu lub os贸b uprawnionych do udzielania tych ulg
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/230/10
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/229/10
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn oraz innych informacji za pierwsze p贸艂rocze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/228/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/227/10
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2009r. i udzielenia W贸jtowi absolutorium
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/226/10
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Stec i Pana Stanis艂awa Lachowicza na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/225/10
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/224/10
w sprawie przyj臋cia programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2010 - 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/223/10
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na finansowanie wydatk贸w nieznajduj膮cych pokrycia w planowanych w roku 2010 dochodach bud偶etu gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/222/10
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Rakowiec ul. S艂oneczna"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/221/10
w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/220/10
w sprawie zmian w statucie Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/219/10
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/218/10
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/217/10
w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub wynajmowania na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/216/10
w sprawie uchylenia uchwa艂y ustalaj膮cej wysoko艣膰 stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/215/10
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/214/10
w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/213/09
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/212/09
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/211/09
w sprawie przyznania dotacji Fundacji "Misericordia" na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/210/09
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Tychnowach w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/209/09
w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/208/09
w sprawie zawarcia ugody administracyjnej z Wojew贸dztwem Pomorskim w post臋powaniu administracyjnym o ustalenie wysoko艣ci odszkodowania za dzia艂ki nr 18/1 oraz nr 18/2 po艂o偶one w gminie Kwidzyn obr臋b G贸rki zaj臋te na realizacj臋 inwestycji drogowej pn: "Przebudowa skrzy偶owania drogi wojew贸dzkiej nr 521 Kwidzyn - Prabuty - Susz - I艂awa z drog膮 powiatow膮 Kwidzyn - Dankowo i drog膮 gminn膮 Kwidzyn - G贸rki"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/207/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Tychnowy na lata 2009 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/206/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Rozp臋dziny na lata 2009 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/205/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Licze na lata 2009 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/204/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Kamionka na lata 2009 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/203/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyst膮pienia Gminy Kwidzyn do realizacji w 2009 roku projektu systemowego "Zainwestuj w swoj膮 przysz艂o艣膰" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/202/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/201/09
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/200/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XX/ 116/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie Gminy Kwidzyn do stowarzyszenia Powi艣la艅ska Lokalna Grupa Dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/199/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIII/ 140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/198/09
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Rakowcu w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/197/09
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/196/09
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/195/09
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci oraz zwolnie艅 od tego podatku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/194/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIII/145/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/193/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIII/144/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/192/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIII/ 140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/191/09
w sprawie zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zadania pn. "Adaptacja budynku po by艂ej hydroforni na sal臋 tradycji kulinarnych w miejscowo艣ci Rakowiec".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/190/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Gurcz na lata 2009 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/189/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Rakowiec na lata 2009 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/188/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIII/140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/187/09
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki czynszu za najem nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przedszkola w Marezie, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/186/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIII/ 140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/185/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/184/09
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki czynszu za najem nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przedszkola w Marezie, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/183/09
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bninenie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/182/09
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw, a tak偶e wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owe zasady jego przyznawania i wyp艂acania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/181/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Pawlice na lata 2009 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/180/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Mareza na lata 2009 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/179/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Lipianki na lata 2009 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/178/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Baldram na lata 2009 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/177/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIII/ 140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/176/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/175/09
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/174/09
w sprawie likwidacji publicznego przedszkola w Marezie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/173/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIII/ 140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/172/09
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2008r. i udzielenia W贸jtowi absolutorium
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/171/09
w sprawie przyj臋cia raportu z wykonania Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2010 za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/170/09
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2010 za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/169/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania statutu Gminnemu O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/168/09
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na finansowanie wydatk贸w nieznajduj膮cych pokrycia w planowanych w roku 2009 dochodach bud偶etu gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/167/09
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych koszt贸w unieszkodliwiania odpad贸w azbestowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/166/09
w sprawie uhonorowania mieszka艅c贸w Gminy Kwidzyn obchodz膮cych jubileusz d艂ugoletniego po偶ycia ma艂偶e艅skiego oraz wieloletni膮 rocznic臋 urodzin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/165/09
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania 艣wiadcze艅 pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/164/09
w sprawie przyst膮pienia Gminy Kwidzyn do realizacji w 2009 roku projektu systemowego Zainwestuj w swoj膮 przysz艂o艣膰 w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/163/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIII/ 140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/162/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Pawlice na lata 2009 - 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/161/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Mareza na lata 2009 - 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/160/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Lipianki na lata 2009 - 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/159/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Baldram na lata 2009 - 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/158/09
w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2004-2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/157/09
w sprawie utworzenia obwod贸w g艂osowania w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/156/09
w sprawie ustalenia podzia艂u na okr臋gi wyborcze, ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych do rady gminy w ka偶dym okr臋gu na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/155/09
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo-Lipianki-Gniewskie Pole-Pastwa-cz臋艣膰 Janowa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/154/09
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po艂o偶onego w Brachlewie w budynku Nr 43, oznaczonego nr 2, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/153/09
w sprawie powzi臋cia zamiaru likwidacji publicznego przedszkola w Marezie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/152/08
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki procentowej op艂aty adiacenckiej z tytu艂u stworzenia warunk贸w do pod艂膮czenia nieruchomo艣ci do poszczeg贸lnych urz膮dze艅 infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunk贸w do korzystania z wybudowanej drogi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/151/08
w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia z op艂at i okre艣lenia trybu ich pobierania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/150/08
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 - 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/149/08
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 - 2001
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/148/08
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw, a tak偶e wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owe zasady jego przyznawania i wyp艂acania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/147/08
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do za艂atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/146/08
w sprawie nadania statutu Gminnemu O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/145/08
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/144/08
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/143/08
w sprawie przyznania dotacji Fundacji MISERICORDIA w Kwidzynie na prace remontowo konserwatorskie przy dworze w zespole dworsko parkowym w G贸rkach wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/142/08
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Tychnowach w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/141/08
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Rakowcu w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/140/08
w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/139/08
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/138/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIV/ 85/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/137/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIV/88/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/136/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIV/87/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/135/08
w sprawie przyst膮pienia Gminy Kwidzyn do realizacji Programu Wieloletniego pod nazw膮 Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008 - 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/134/08
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Adama Kaczora i Pana Zbigniewa 艁uszczy艅skiego na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/133/08
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Baldram
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/132/08
w sprawie nadania nazw ulicom w Dankowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/131/08
w sprawie nawi膮zania przez Gmin臋 Kwidzyn przyjacielskich stosunk贸w i wsp贸艂pracy z samorz膮dem terytorialnym Sielskiej Rady Oriechowo w Rejonie Sakskim Autonomicznej Republiki Krym na Ukrainie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/130/08
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu otrzymywanego przez cz艂onk贸w ochotniczej stra偶y po偶arnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/129/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIV/ 85/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/128/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryjewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/127/08
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/126/08
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2009 na obszarze gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/125/08
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci oraz zwolnie艅 od tego podatku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/124/08
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/123/08
w sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g gminnych niekt贸rych dr贸g na terenie gminy Kwidzyn i ustalenia ich przebiegu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/122/08
w sprawie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po艂o偶onego w Korzeniewie przy ul.艁膮kowej 10/1, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/121/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIV/ 85/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/120/08
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud偶etu Gminy Kwidzyn dla niepublicznych przedszkoli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/119/08
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/118/08
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Rakowcu w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/117/08
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Tychnowach w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/116/08
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie Gminy Kwidzyn do stowarzyszenia Powi艣la艅ska Lokalna Grupa Dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/115/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryjewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/114/08
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 - 2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/113/08
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki czynszu za najem nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przedszkola w Rakowcu, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/112/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo- Lipianki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/111/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda艅sku na zadanie inwestycyjne pn. Pod艂膮czenie sieci kanalizacji w Bronnie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 艣ciek贸w w Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/110/08
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na finansowanie wydatk贸w nieznajduj膮cych pokrycia w planowanych w roku 2008 dochodach bud偶etu gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/109/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIV/ 85/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/108/08
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/107/08
w sprawie nadania nazwy "ulica Storczykowa" drodze wewn臋trznej w Dankowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/106/08
w sprawie przyst膮pienia Gminy Kwidzyn do Towarzystwa Budownictwa Spo艂ecznego sp贸艂ka z o.o. w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/105/08
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto艣ci jednego punktu dla pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/104/08
w sprawie przyj臋cia programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2008 - 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/103/08
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/102/08
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych koszt贸w unieszkodliwiania odpad贸w azbestowo cementowych z terenu Gminy Kwidzyn w roku 2008 ze 艣rodk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/101/08
w sprawie likwidacji publicznego przedszkola w Rakowcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/100/08
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2007r. i udzielenia W贸jtowi absolutorium.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/99/08
w sprawie wyst膮pienia z wnioskiem o zmian臋 urz臋dowych nazw i rodzaj贸w miejscowo艣ci w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/98/08
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/97/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatk贸w za pomoc dora藕n膮 albo okresow膮 w postaci jednego gor膮cego posi艂ku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/96/08
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych zorganizowanych w szko艂ach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/95/08
w sprawie zarz膮dzenia poboru od os贸b fizycznych podatku rolnego, podatku le艣nego i podatku od nieruchomo艣ci w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p艂atno艣ci dla inkasent贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/94/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIV/85/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/93/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/92/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorz膮du Wojew贸dztwa Pomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/91/08
w sprawie nadania nazwy - ulica Cisowa - drodze wewn臋trznej w Brachlewie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/90/08
w sprawie powzi臋cia zamiaru likwidacji publicznego przedszkola w Rakowcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/89/08
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw, a tak偶e wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owe zasady jego przyznawania i wyp艂acania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/88/07
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/87/07
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/86/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie diet dla przewodnicz膮cych organ贸w wykonawczych jednostek pomocniczych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/85/07
w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/84/07
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/83/07
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych Dankowo i G贸rki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/82/07
w sprawie wyst膮pienia z wnioskiem o zniesienie urz臋dowej nazwy miejscowo艣ci Bedrony.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/81/07
w sprawie zarz膮dzenia konsultacji z mieszka艅cami Gminy Kwidzyn w sprawie zmiany nazw i okre艣le艅 rodzaj贸w miejscowo艣ci na terenie Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/80/07
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto艣ci jednego punktu dla pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w szko艂ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/79/07
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/78/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/77/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VI/ 28/07 z dnia 16 marca 2007r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/76/07
w sprawie podzia艂u so艂ectwa Mareza i utworzenia so艂ectwa Mareza Osiedle oraz w sprawie zmiany statutu so艂ectwa Mareza i nadania statutu so艂ectwu Mareza Osiedle.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/75/07
w sprawie zmiany granic so艂ectw Baldram, Kamionka i Podzamcze oraz w sprawie zmiany statut贸w tych so艂ectw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/74/07
w sprawie przystapienia Gminy Kwidzyn do projektu S艂oneczne Dachy dla Powi艣la.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/73/07
w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/72/07
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/71/07
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci oraz zwolnie艅 od tego podatku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/70/07
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2008 na obszarze gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/69/07
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/68/07
w sprawie wyboru 艂awnik贸w S膮du Rejonowego w Kwidzynie i S膮du Okr臋gowego w Gda艅sku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/67/07
w sprawie regulaminu wyboru 艂awnik贸w do s膮du rejonowego i s膮du okr臋gowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/66/07
w sprawie nadania nazwy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/65/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VI/ 28/07 z dnia 16 marca 2007r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/64/07
w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytu艂u "Honorowego Obywatela Gminy Kwidzyn".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/63/07
w sprawie przyj臋cia Regulaminu okre艣laj膮cego zasady i tryb przyznawania stypendium W贸jta Gminy Kwidzyn dla uczni贸w szk贸艂 ponadgimnazjalnych, zamieszkuj膮cych na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/62/07
w sprawie przyj臋cia Regulaminu okre艣laj膮cego zasady i tryb przyznawania stypendi贸w W贸jta Gminy Kwidzyn dla student贸w, zamieszkuj膮cych na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/61/07
w sprawie przystapienia Gminy Kwidzyn do projektu "P臋tla 呕u艂awska - Mi臋dzynarodowa Droga Wodna E-70" z zadaniem "Szlak kajakowy rzeki Liwy w powiecie kwidzy艅skim".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/60/07
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu g贸rniczego po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Podzamcze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/59/07
w sprawie uchwalenia za艂o偶e艅 do planu zaopatrzenia w ciep艂o, energi臋 elektryczn膮 i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/58/07
w sprawie op艂at w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn, za 艣wiadczenia zapewniaj膮ce nauczanie i wychowanie dziecka ponad podstawy programowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/57/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VI/ 28/07 z dnia 16 marca 2007r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/56/07
w sprawie powo艂ania Zespo艂u do przedstawienia opinii o zg艂oszonych kandydatach na 艂awnik贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/55/07
w sprawie zarz膮dzenia konsultacji z mieszka艅cami so艂ectwa Baldram w sprawie zniesienia nazwy miejscowo艣ci Bedrony.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/54/07
w sprawie ustalenia sklad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/53/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IX/ 66/03 z dnia 24 pa藕dziernika 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/52/07
w sprawie wydzielania 艣rodk贸w finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotn膮 dla nauczycieli korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej, okre艣lenia rodzaj贸w 艣wiadcze艅 przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunk贸w i sposobu ich przyznawania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/51/07
w sprawie dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w ze 艣rodk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/50/07
w sprawie procedury uchwalenia bud偶etu gminy Kwidzyn oraz rodzaju i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych towarzysz膮cych projektowi bud偶etu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/49/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VI/28/07 z dnia 16 marca 2007r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/48/07
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci oznaczonych numerami dzia艂ek: 187, 189, 190, 191, 192 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/47/07
o zarz膮dzeniu konsultacji z mieszka艅cami so艂ectwa Mareza w gminie Kwidzyn w sprawie podzia艂u so艂ectwa Mareza i utworzeniu so艂ectwa Mareza Osiedle oraz w sprawie zmiany statutu so艂ectwa Mareza i nadaniu statutu so艂ectwu Mareza Osiedle.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/46/07
w sprawie zarz膮dzenia konsultacji z mieszka艅cami so艂ectw Baldram, Kamionka i Podzamcze w gminie Kwidzyn w sprawie zmiany granic tych so艂ectw oraz w sprawie zmiany ich statut贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/45/07
w sprawie wyra偶enia zgody na wyst膮pienie Gminy Kwidzyn ze Sp贸艂ki z o.o. Przedsi臋biorstwo Naprawczo Produkcyjne "ExPOM" Kwidzyn w Nowym Dworze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/44/07
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Januszewskiej na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/43/07
w sprawie powiadomienia o obowi膮zku z艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/42/07
w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych koszt贸w unieszkodliwiania odpad贸w azbestowo – cementowych z terenu Gminy Kwidzyn w roku 2007 ze 艣rodk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/41/07
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Kwidzyn" na lata 2007 - 2010".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/40/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VI/28/07 z dnia 16 marca 2007r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/39/07
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na finansowanie wydatk贸w nieznajduj膮cych pokrycia w planowanych w roku 2007 dochodach bud偶etu gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/38/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/37/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/36/07
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn w 2006r. i udzielenia W贸jtowi absolutorium.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/35/07
w sprawie przyj臋cia pierwszego sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/34/07
w sprawie przyj臋cia pierwszego raportu z realizacji Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/33/07
w sprawie ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/32/07
w sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/31/07
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/30/07
w sprawie powo艂ania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/29/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/28/07
w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/27/07
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Malbork.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/26/07
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/25/07
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/24/07
w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/23/07
w sprawie przyj臋cia rezygnacji Przewodnicz膮cego Rady.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/22/07
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w:
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/21/07
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/20/07
w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2007 - 2013.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/19/07
w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwoju Spo艂eczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn do roku 2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/18/07
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/17/07
w sprawie zaopiniowania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/16/07
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/15/07
w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych lub opieku艅czych pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/14/07
w sprawie sposobu ustalania tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych nauczycieli realizuj膮cych w ramach stosunku pracy obowi膮zki okre艣lone dla stanowisk o r贸偶nym tygodniowym obowi膮zkowym wymiarze godzin.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893436