logo
Prawo miejscowe
Zarz膮dzenia W贸jta 2007 - 2010

Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 115/10
w sprawie ewidencji i sporz膮dzania sprawozda艅 bud偶etowych Rb-WSa w zakresie wydatk贸w strukturalnych ponoszonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz jednostki organizacyjne Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 114/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 113/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 112/10
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Rozp臋dziny i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 111/10
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Obory i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 110/10
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Nowy Dw贸r
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 109/10
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Grab贸wko i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 108/10
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 107/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa i zmian wydatk贸w w ramach dzia艂u
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 104/10
w sprawie naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 103/10
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 102/10
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przys艂uguj膮cego pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn w zamian za wolny od pracy dzie艅 艣wi膮teczny 25 grudnia 2010r. przypadaj膮cy w sobot臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 101/10
w sprawie powo艂ania Pana Krzysztofa Michalskiego na Zast臋pc臋 W贸jta Gminy Kwidzyn oraz powierzenia mu prowadzenia okre艣lonych spraw Gminy w imieniu W贸jta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 100/10
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 99/10
w sprawie powo艂ania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 98/10
w sprawie powo艂ania dyrektora Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 97/10
w sprawie odwo艂ania Pana Krzysztofa Michalskiego z funkcji Zast臋pcy W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 96/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 95/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa i zmian wydatk贸w w ramach dzia艂u w zakresie wydatk贸w bie偶膮cych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 94/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 93/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa i zmian wydatk贸w w ramach dzia艂u w zakresie wydatk贸w bie偶膮cych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 91/10
w sprawie ustalenia polityki rachunkowo艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 90/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 89/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa i zmian wydatk贸w w ramach dzia艂u w zakresie wydatk贸w bie偶膮cych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 88/10
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wybor贸w samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 21 listopada 2010r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 87/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 86/10
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 85/10
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o okr臋gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 84/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa i zmian wydatk贸w w ramach dzia艂u w zakresie wydatk贸w bie偶膮cych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 83/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 82/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zmian膮 planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 80/10
w sprawie zasad dowozu i zwrotu koszt贸w przejazdu ucznia niepe艂nosprawnego oraz jego opiekuna z terenu Gminy Kwidzyn do szko艂y lub o艣rodka umo偶liwiaj膮cego realizacj臋 obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 79/10
w sprawie powo艂ania Komisji archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokument贸w z w wybor贸w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 78/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa i zmian wydatk贸w w ramach dzia艂u w zakresie wydatk贸w bie偶膮cych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 75/10
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 74/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 73/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zmian膮 planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 72/10
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do spraw gospodarki nieruchomo艣ciami i ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/10
w sprawie powo艂ania zespo艂u powypadkowego w celu ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku stra偶aka - cz艂onka Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 70/10
w sprawie nadania Urz臋dowi Gminy Kwidzyn Regulaminu organizacyjnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 69/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 68/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 67/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 66/10
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 64/10
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 63/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/10
w sprawie zbycia pojazdu b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa i zmian wydatk贸w w ramach dzia艂u w zakresie wydatk贸w bie偶膮cych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/10
w sprawie upowa偶nienia Iwony Nowogrodzkiej, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie, do przeprowadzania wywiad贸w alimentacyjnych oraz odbierania od d艂u偶nik贸w alimentacyjnych o艣wiadcze艅 maj膮tkowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/10
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w dla uczni贸w rozpoczynaj膮cych w roku szkolnym 2010/2011 nauk臋 w klasach I-III szko艂y podstawowej oraz w klasie II gimnazjum
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/10
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. Udzielenie i obs艂uga d艂ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko艣ci do 6.371.900,00 z艂 na finansowanie wydatk贸w nieznajduj膮cych pokrycia w planowanych w roku 2010 dochodach bud偶etu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/10
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Brachlewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 53/10
w sprawie upowa偶nienia Agnieszki Skrzypek, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do podejmowania dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz prowadzenia post臋powa艅 i wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 52/10
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do przekazywania informacji gospodarczej o zobowi膮zaniu lub zobowi膮zaniach d艂u偶nika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/10
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do podejmowania dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz post臋powania i wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 50/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa i zmian wydatk贸w w ramach dzia艂u w zakresie wydatk贸w bie偶膮cych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/10
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/10
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/10
w sprawie ewidencji i sporz膮dzania sprawozda艅 bud偶etowych Rb-WSa i Rb WSb w zakresie wydatk贸w strukturalnych ponoszonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz jednostki organizacyjne Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa i zmian wydatk贸w w ramach dzia艂u w zakresie wydatk贸w bie偶膮cych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/10
w sprawie zawieszenia zaj臋膰 w plac贸wkach o艣wiatowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/10
w sprawie og艂oszenia alarmu przeciwpowodziowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/10
w sprawie wyznaczenia zast臋pcy Gminnego Komisarza Spisowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 39/10
w sprawie og艂oszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 38/10
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/10
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/10
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Aleja Noblist贸w" w ramach Programu Polsko-Ameryka艅skiej Fundacji Wolno艣ci "Dzia艂aj lokalnie VII"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa i zmian wydatk贸w w ramach dzia艂u w zakresie wydatk贸w bie偶膮cych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/10
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Sta艂a na stacji lokomotywa. Dawniej ciuchcia, dzisiaj rower." w ramach Programu Polsko-Ameryka艅skiej Fundacji Wolno艣ci "Dzia艂aj lokalnie VII"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 32/10
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o obwodach g艂osowania, ich granicach i numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/10
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych oraz podaniu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/10
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowo艣ciach Podzamcze-Gurcz
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 28/10
w sprawie powo艂ania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wybor贸w uzupe艂niaj膮cych przeprowadzonych w toku kadencji jednostek samorz膮du terytorialnego 2006 - 2010
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/10
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2009
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/10
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2009
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/10
w sprawie zmian w sk艂adzie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/10
w sprawie powo艂ania rzeczoznawc贸w do przeprowadzania szacowania zwierz膮t oraz zniszczonych z nakaz贸w organ贸w Inspekcji Weterynaryjnej produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego i sprz臋tu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/10
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przys艂uguj膮cego pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn w zamian za wolny od pracy dzie艅 艣wi膮teczny 1 maja przypadaj膮cy w sobot臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/10
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/10
w sprawie okre艣lenia zasad i warunk贸w odbywania podr贸偶y s艂u偶bowych zamiejscowych przez pracownik贸w zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych pojazdami nieb臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 pracodawcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 20/10
w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/10
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze w referacie finansowym Urz臋du Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 18/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/10
w sprawie og艂oszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2010 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/10
w sprawie naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 14/10
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/10
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/10
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Zdrowe 偶ycie, zdrowy 艣wiat - ju偶 najwy偶szy czas!" w ramach Programu Grantowego Danone "Masz pomys艂? Podziel si臋 posi艂kiem!"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/10
w sprawie niewykonynia prawa pierwokupu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/10
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/10
w sprawie ustalenia na rok 2010 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/10
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznejw Kwidzynie do za艂atwiania spraw i wydawania decyzji dotycz膮cych potwierdzania prawa do 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/10
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/10
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2010 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku nast臋pnym jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania i termin zap艂aty up艂ywa w roku nast臋pnym w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/10
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/10
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2010 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 101/09
w sprawie okre艣lenia sposobu powierzania pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn odpowiedzialno艣ci materialnej za powierzone mienie oraz dokonywania rozliczenia z powierzonego mienia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 100/09
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa so艂ectwa Rozp臋dzony
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 99/09
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 98/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 97/09
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie pe艂nomocnictwa do reperezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w sprawie realizacji projektu systemowego "Zainwestuj w swoj膮 przysz艂o艣膰" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 96/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 95/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 94/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 93/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 92/09
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gimnazjum w Nowym Dworze pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Redagujemy i wydajemy" w ramach programu "M艂odzie偶 w dzia艂aniu"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 91/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 90/09
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 89/09
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przys艂uguj膮cego pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn w zamian za wolny od pracy dzie艅 艣wi膮teczny 26 grudnia przypadaj膮cy w sobot臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 88/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 87/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 86/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 85/09
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. "Budowa teren贸w rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowo艣ciach: Baldram, Lipianki, Mareza, Pawlice"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 84/09
w sprawie powo艂ania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wybor贸w do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 83/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 82/09
w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Brachlewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 81/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 80/09
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 78/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 77/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie nadania Urz臋dowi Gminy Kwidzyn regulaminu oryganizacyjnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 76/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 75/09
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 74/09
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2010 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 73/09
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 72/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/09
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przys艂uguj膮cego pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn w zamian za wolny od pracy dzie艅 艣wi膮teczny 15 sierpnia przypadaj膮cy w sobot臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 70/09
w sprawie okre艣lenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, okres贸w, za kt贸re jest sporz膮dzana ocena, kryteri贸w, na podstawie kt贸rych jest sporz膮dzana ocena oraz skali ocen
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 69/09
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 68/09
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu przeprowadzania s艂u偶by przygotowawczej i organizowania egzaminu ko艅cz膮cego t臋 s艂u偶b臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 67/09
w sprawie maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia zasadniczego Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 65/09
w sprawie powo艂ania Pana Krzysztofa Michalskiego na Zast臋pc臋 W贸jta Gminy Kwidzyn oraz powierzenia mu prowadzenia okre艣lonych spraw Gminy w imieniu W贸jta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 64/09
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 63/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/09
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/09
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2008
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/09
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2008
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/09
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/09
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na udzielenie i obs艂ug臋 d艂ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko艣ci do 5 229 000 z艂 na finansowanie wydatk贸w maj膮tkowo - iinwestycyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 53/09
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/09
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/09
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wykonaniu bud偶etu Gminy Kwidzyn za 2008 r. oraz innych informacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/09
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/09
w sprawie ustanowienia operator贸w informatycznej obs艂ugi obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn oraz ustanowienia koordynatora gminnego obs艂ugi informatycznej wybor贸w do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 7 czerwca 2009r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/09
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o obwodach g艂osowania, ich granicach i numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/09
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa so艂ectwa Licze
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/09
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dow贸z uczni贸w do plac贸wek o艣wiatowych na terenie Gminy Kwidzyn w roku szkolnym 2009/2010
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/09
w sprawie upowa偶nienia Pani Ireny Szcz臋snej, starszego pracownika socjalnego, do przeprowadzania wywiad贸w 艣rodowiskowych oraz odbierania o艣wiadcze艅 o stanie maj膮tkowym w sprawach dodatk贸w mieszkaniowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/09
w sprawie upowa偶nienia Pani Iwony Sikory, starszego pracownika socjalnego, do przeprowadzania wywiad贸w 艣rodowiskowych oraz odbierania o艣wiadcze艅 o stanie maj膮tkowym w sprawach dodatk贸w mieszkaniowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/09
w sprawie upowa偶nienia Pani Ma艂gorzaty 艁aszewskiej, starszego pracownika socjalnego, do przeprowadzania wywiad贸w 艣rodowiskowych oraz odbierania o艣wiadcze艅 o stanie maj膮tkowym w sprawach dodatk贸w mieszkaniowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/09
w sprawie upowa偶nienia Pani Anny Troper, starszego pracownika socjalnego, do przeprowadzania wywiad贸w 艣rodowiskowych oraz odbierania o艣wiadcze艅 o stanie maj膮tkowym w sprawach dodatk贸w mieszkaniowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/09
w sprawie upowa偶nienia Pani Ewy Brzostowskiej, starszego pracownika socjalnego, do przeprowadzania wywiad贸w 艣rodowiskowych oraz odbierania o艣wiadcze艅 o stanie maj膮tkowym w sprawach dodatk贸w mieszkaniowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 32/09
w sprawie upowa偶nienia Pani Iwony Nowogrodzkiej, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie, do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 艣wiadcze艅 rodzinnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/09
w sprawie upowa偶nienia Agnieszki Skrzypek, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie, do przeprowadzania wywiad贸w alimentacyjnych oraz odbierania od d艂u偶nik贸w alimentacyjnych o艣wiadcze艅 maj膮tkowych, prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego, a tak偶e do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/09
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatk贸w mieszkaniowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/09
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 kanalizacji sanitarnej Korzeniewo - Pastwa etap II w miejscowo艣ciach Gniewskie Pole - Pastwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 28/09
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/09
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatk贸w mieszkaniowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/09
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 艣wiadcze艅 rodzinnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowo艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/09
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/09
w sprawie zmian organizacyjnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz nadania Urz臋dowi Gminy Kwidzyn Regulaminu organizacyjnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 20/09
w sprawie wniesienia aportu do Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzib膮 w Kwidzynie, ul. Sportowa 28 w postaci 艣rodk贸w trwa艂ych i nieruchomo艣ci, z przeznaczeniem na podniesienie kapita艂u zak艂adowego sp贸艂ki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/09
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 18/09
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2009 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/09
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na sporz膮dzenie operat贸w szacunkowych warto艣ci nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 16/09
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa so艂ectwa Lipianki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/09
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw inwestycji w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 14/09
w sprawie przyznania niekt贸rym pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn ekwiwalentu pienie偶nego za u偶ywanie prywatnego telefonu kom贸rkowego do cel贸w s艂u偶bowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/09
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu systemowego Zainwestuj w swoj膮 przysz艂o艣膰 w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/09
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych mieszanych z budynk贸w i obiekt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn na lata 2009 - 2012
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/09
w sprawie ustalenia zasad wyp艂aty ekwiwalentu pieni臋偶nego cz艂onkom ochotniczej stra偶y po偶arnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/09
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/09
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 7/09
w sprawie ustalenia na rok 2009 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/09
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn (na rok 2009)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/09
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/09
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2009 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/09
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku nast臋pnym jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania i termin zap艂aty up艂ywa w roku nast臋pnym w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/09
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/09
w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2009 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 92/08 93/08 94/08 95/08
92/08 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie ; 93/08 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Przetargowej ; 94/08 - w sprawie wprowadzenia w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn instrukcji obiegu i kontroli druk贸w 艣cis艂ego zarachowania ; 95/08 - w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokument贸w finansowo - ksi臋gowych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 91/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 90/08
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Kierownikowi Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do sk艂adania jednoosobowo o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 89/08
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do wydawania decyzji administracyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 88/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie modernizacji o艣wietlenia drogowego na terenie gminy Kwidzyn finansowanej z oszcz臋dno艣ci w zu偶yciu energii elektrycznej i oszcz臋dno艣ci w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 87/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 86/08
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 85/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wyb贸r banku udzielaj膮cego i obs艂uguj膮cego d艂ugoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatk贸w maj膮tkowo inwestycyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 84/08
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 83/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 82/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 81/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli zast臋puj膮cych dyrektor贸w szk贸艂 i przedszkoli w przypadku ich nieobecno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 80/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 79/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych dla teren贸w inwestycyjnych w G贸rkach i Rozp臋dzinach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 77/08
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przys艂uguj膮cego pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn w zamian za dzie艅 艣wi膮teczny Wszystkich 艢wi臋tych 1 listopada przypadaj膮cy w sobot臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 76/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 75/08
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 74/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 73/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych dla teren贸w inwestycyjnych w G贸rkach i Rozp臋dzinach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 72/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na utwardzenie drogi 艣r贸dpolnej p艂ytami JOMB w miejscowo艣ci Janowo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 70/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na modernizacj臋 nawierzchni dr贸g osiedlowych wraz z odwodnieniem w miejscowo艣ci Obory
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 69/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wymian臋 nawierzchni chodnika w miejscowo艣ciach: Mareza oraz Korzeniewo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 68/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 67/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlanej na remont budynku Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 66/08
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji w sprawie rejestracji przedpoborowych, m臋偶czyzn urodzonych w 1990 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 65/08
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw zasob贸w mienia komunalnego w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 64/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 63/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku nast臋pnym jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania i termin zap艂aty up艂ywa w roku nast臋pnym w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/08
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/08
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa so艂ectwa Pastwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/08
w sprawie powierzenia pe艂nienia zast臋pstwa na stanowisku dyrektora Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/08
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/08
w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowo艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/08
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2009 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 53/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 52/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 kanalizacji sanitarnej Bronno - Licze
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 kanalizacji sanitarnej Korzeniewo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 50/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na termomodernizacj臋 budynku Przedszkola w Marezie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na termomodernizacj臋 budynku Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych Gminy Kwidzyn w Nowym Dworze, Janowie, Tychnowach i Marezie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynk贸w gospodarczych w zabudowie szeregowej w Marezie oraz opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/08
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Rakowcu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/08
w sprawie przyznania uprawnie艅 okre艣lonym pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn do korzystania z telefon贸w kom贸rkowych zakupionych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn oraz ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznych limit贸w kwotowych obci膮偶aj膮cych wydatki Urz臋du Gminy Kwidzyn za telefony kom贸rkowe przydzielone pracownikom i zasad rozliczania koszt贸w przekraczaj膮cych ustalone limity
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 i monta偶 drewnianych element贸w zabawowo-rekreacyjnych na placach zabaw na terenie Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gowej na osiedlu w Rakowcu przy ul. Le艣nej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na utwardzenie drogi p艂ytami JOMB w miejscowo艣ci Janowo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 39/08
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2007.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 38/08
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2007r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/08
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wykonaniu bud偶etu Gminy Kwidzyn za 2007r. oraz innych informacji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/08
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/08
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przys艂uguj膮cego pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn w zamian za dzie艅 艣wi膮teczny 3 Maja przypadaj膮cy w sobot臋.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 32/08
w sprawie powo艂ania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wybor贸w do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 pa藕dziernika 2007r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 ci膮gu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz chodnik贸w na osiedlu domk贸w jednorodzinnych w Rakowcu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych dla teren贸w inwestycyjnych w G贸rkach i Rozp臋dzinach - bran偶a drogowa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 ci膮gu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych wzd艂u偶 drogi wojew贸dzkiej nr 521 Kwidzyn -I艂awa na odcinku Rakowice-Rakowiec km 4+725 - 5+443.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 28/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych mieszanych z budynk贸w i obiekt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn na lata 2008 - 20011.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy 艣cie偶ki rowerowo - pieszej z Marezy do Grab贸wka.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 dr贸g z p艂yt JOMB w miejscowo艣ciach: Korzeniewo, Lipianki, Podzamcze, Mareza, Brachlewo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do rady so艂eckiej so艂ectwa Mareza oraz ustalenia wzoru karty do g艂osowania w tych wyborach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/08
w sprawie zwo艂ania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do rady so艂eckiej so艂ectwa Mareza oraz ustalenia wzoru karty do g艂osowania w tych wyborach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/08
w sprawie zmian organizacyjnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 18/08
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do rady so艂eckiej so艂ectwa Obory.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/08
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Mareza Osiedle.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 16/08
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy 艣cie偶ki rowerowo - pieszej w Rozp臋dzinach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 14/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy 艣cie偶ki rowerowo - pieszej z Marezy do Grab贸wka.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie mapy do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynk贸w gospodarczych w zabudowie szeregowej w Marezie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/08
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na sporz膮dzenia Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/08
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/08
w sprawie ustalenia na rok 2008 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/08
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2008 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 7/08
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku nast臋pnym jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania i termin zap艂aty up艂ywa w roku nast臋pnym w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/08
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/08
w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu gminy na rok 2008 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/08
w sprawie zmian w sk艂adzie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/08
w sprawie zmiany cz艂onka komisji przetargowej powo艂anej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w Rakowcu ul. S艂oneczna.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/08
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonywanie w 2008 roku remont贸w budowlanych w zakresie rob贸t og贸lnobudowlanych w budynkach b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/08
w sprawie ustalenia terminu i miejsca konsultacji z mieszka艅cami so艂ectw Baldram, Kamionka, Tychnowy i O艣no
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 135/07
w sprawie zmiany cz艂onka komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w Bronnie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 134/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w Rakowcu ul. S艂oneczna.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 133/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 132/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 sieci wodoci膮gowej dla osedla Dankowo II.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 131/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w Bronnie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 130/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 129/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 艣wiadczenie us艂ug zbierania i transportu odpad贸w selekcjonowanych w latach 2008 - 2010.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 128/07
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 127/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 126/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy oraz projekt贸w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2008.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 125/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 124/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie Nr 4a/07 z dnia 28 lutego 2004r. w sprawie okre艣lenia zasad i warunk贸w odbywania podr贸偶y s艂u偶bowych zamiejscowych przez pracownik贸w zatrudnionych w urz臋dzie Gminy w Kwidzynie oraz kieronik贸w gminnych jednostek organizacyjnych pojazdami nieb臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 pracodawcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 123/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 122/07
w sprawie Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 121/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie map do cel贸w projektowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w Bronnie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 120/07
w sprawie utworzenia funduszu nagr贸d za szczeg贸lne osi膮gni臋cia w pracy zawodowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 119/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 sieci wodoci膮gowej dla osedla Dankowo I.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 118/07
w sprawie powo艂ania cz艂onka Rady Nadzorczej Przedsi臋biorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Kwidzyn sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 117/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 116/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 115/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 114/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 113/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli zast臋puj膮cych dyrektor贸w szk贸艂 i przedszkoli w przypadku ich nieobecno艣ci.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 112/07
w sprawie zmian w sk艂adzie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 111/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 110/07
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji w sprawie rejestracji przedpoborowych, m臋偶czyzn urodzonych w 1989r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 109/07
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 108/07
w sprawie ustalenia terminu i miejsca konsultacji z mieszka艅cami so艂ectwa Mareza w sprawie podzia艂u so艂ectwa Mareza i utworzenie so艂ectwa Mareza Osiedle oraz zmiany statutu so艂ectwa Mareza i nadania statutu so艂ectwu Mareza Osiedle.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 107/07
w sprawie ustalenia terminu i miejsca konsultacji z mieszka艅cami so艂ectw Kamionka i Podzamcze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 106/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 105/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku nast臋pnym jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania i termin zap艂aty up艂ywa w roku nast臋pnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 104/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 103/07
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 102/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 mostu na Kanale Palemona w Nowym Dworze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 101/07
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Rakowcu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 100/07
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Marezie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 99/07
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Korzeniewie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 98/07
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Liczu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 97/07
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Nowym Dworze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 96/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 95/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 drogi 艣r贸dpolnej w Janowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 94/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 drogi w Grab贸wku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 93/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 92/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 91/07
w sprawie ustalenia terminu i miejsca konsultacji z mieszka艅cami so艂ectwa Baldram.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 90/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 boiska przy Szkole Podstawowej w Rakowcu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 89/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 88/07
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 87/07
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 86/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy 艣cie偶ki rowerowej z Baldramu do Tychn贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 85/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 84/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych na potrzeby budowy 艣cie偶ki rowerowej z Korzeniewa do Janowa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 83/07
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2008 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 82/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 81/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 drogi 艣r贸dpolnej w Pastwie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 80/07
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2007 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 79/07
w sprawie dokonania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 78/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Szko艂y Podstawowej w Tychnowach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 77/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na remont nawierzchni ulicy Piekarskiej w Rozp臋dzinach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 76/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 75/07
w sprawie powo艂ania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektor贸w gimnazj贸w w Liczu i Nowym Dworze oraz przedszkoli w Korzeniewie, Marezie i Rakowcu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 74/07
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2006r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 73/07
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2006.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 72/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa so艂ectwa O艣no.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/07
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw zam贸wie艅 publicznych i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 68/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 67/07
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 66/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 65/07
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydat贸w na stanowiska dyrektor贸w gimnazj贸w w Liczu i Nowym Dworze oraz przedszkoli w Korzeniewie, Marezie i Rakowcu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 64/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dow贸z dzieci z terenu gminy Kwidzyn do plac贸wek o艣wiatowych w Nowym Dworze i Janowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 63/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dow贸z dzieci z terenu gminy Kwidzyn do plac贸wek o艣wiatowych w Korzeniewie, Rakowcu i Liczu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/07
w sprawie powo艂ania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/07
w sprawie naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie nadania Urz臋dowi Gminy Kwidzyn regulaminu organizacyjnego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/07
w sprawie powo艂ania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wybor贸w do rad gmin, rad powiat贸w i Sejmiku Wojew贸dztwa Pomorskiego oraz wybor贸w w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast przeprowadzonych w 2006r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/07
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/07
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wykonaniu bud偶etu Gminy Kwidzyn za 2006r. oraz innych informacji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/07
zmieniaj膮cy zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 53/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie map do cel贸w projektowych na potrzeby opracowania projektu technicznego budowy 艣cie偶ki rowerowo - pieszej z Korzeniewa do Janowa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 52/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/07
w sprawie powo艂ania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 50/07
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2007 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 艣cie偶ki rowerowo - pieszej wraz z k艂adk膮 przez rzek臋 Liw臋 w G贸rkach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/07
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/07
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o granicach okr臋gu wyborczego, w kt贸rym przeprowadzane s膮 wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Gminy Kwidzyn, liczbie radnych wybieranych w tym okr臋gu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/07
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Stypendialnej oraz okre艣lenia szczeg贸艂owych zada艅 i trybu jej pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/07
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/07
w sprawie ustalenia na rok 2007 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/07
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli zast臋puj膮cych dyrektor贸w szk贸艂 i przedszkoli w przypadku ich nieobecno艣ci.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/07
w sprawie utworzenia w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn funduszu premiowego dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obs艂ugi oraz wprowadzenia regulaminu premiowania.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na budow臋 kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - t艂ocznej wraz z przykanalikami w miejscowo艣ciach: Mareza, Obory, Nowy Dw贸r, Grab贸wko - etap III.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/07
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku nast臋pnym jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania i termin zap艂aty up艂ywa w roku nast臋pnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 39/07
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 38/07
w sprawie opracowania uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2007 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 materia艂贸w biurowych na potrzeby Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/07
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2007 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/07
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/07
w sprawie Planu Szkolenia Obronnego w Gminie Kwidzyn na rok 2007.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa G贸rki.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 32/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zm贸wienia publicznego na sporz膮dzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Baldram.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na remont pomieszcze艅 biurowych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/07
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/07
w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinni spe艂nia膰 przedsi臋biorcy ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, opr贸藕niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 28/07
w sprawie zasad funkcjonowania publicznych urz膮dze艅 zaopatrzenia w wod臋 w warunkach specjalnych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Dankowo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Sza艂winek.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa G贸rki.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Pawlice.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Brokowo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Kamionka.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Baldram.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 20/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Brachlewo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Dubiel.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 18/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Gurcz.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Podzamcze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 16/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Obory.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Rozp臋dziny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 14/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Grab贸wko.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Nowy Dw贸r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Tychnowy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Bronno.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa O艣no.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Licze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Rakowiec.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸tja Gminy Kwidzyn Nr 7/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Rakowice.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Janowo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Pastwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Gniewskie Pole.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Mareza.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Korzeniewo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/07
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Lipianki.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893563