logo
Prawo miejscowe
Uchwa艂y Rady 2011 - 2014

UCHWA艁A Nr IV/13/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/12/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/11/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/10/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/9/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie pracy Komisji Sta艂ych Rady Gminy
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/8/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/7/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IIII/6/14 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IIII/5/14 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IIII/4/14 z dnia 8 grudnia 2014
w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich sk艂adu osobowego oraz przedmiotu ich dzia艂ania
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/3/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/2/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/1/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/276/14 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/275/14 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie oceny aktualno艣ci studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn i miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego z uwzgl臋dnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/274/14 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie wzor贸w formularzy informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/273/14 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie wzor贸w formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek le艣ny
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/272/14 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie wzor贸w formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/271/14 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/270/14 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w realizuj膮cych nowe inwestycje lub tworz膮cych nowe miejsca pracy na terenie Kwidzy艅skiego Parku Przemys艂owo-Technologicznego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/269/14 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w realizuj膮cych nowe inwestycje lub tworz膮cych nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/268/14 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/267/14 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/266/14 z dnia 19 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia woli zawarcia porozumienia mi臋dzygminnego pomi臋dzy Gmin膮 Kwidzyn a Gmin膮 Miasta Gda艅ska w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gda艅ska wykonania zadania publicznego polegaj膮cego na zagospodarowaniu odpad贸w komunalnych w zakresie termicznego przekszta艂cania frakcji energetycznej wysortowanej z odpad贸w komunalnych pochodz膮cych z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/265/14 z dnia 19 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie wskazania wst臋pnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/264/14 z dnia 19 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 247022G wraz z wy艂膮czeniem odcinka z u偶ytkowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/263/14 z dnia 19 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie pozbawienia wybranych dr贸g kategorii dr贸g gminnych i wy艂膮czenia ich z u偶ytkowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/262/14 z dnia 19 wrze艣nia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/261/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/260/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/259/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazw膮 "Damy rad臋!" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/258/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazw膮 "Wybierz lepszy start w przysz艂o艣膰" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/257/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie regulaminu przyznawania stypendium W贸jta Gminy Kwidzyn dla uczni贸w oraz absolwent贸w szk贸艂 ponadgimnazjalnych, zamieszkuj膮cych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/256/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie regulaminu przyznawania stypendium W贸jta Gminy Kwidzyn dla student贸w, zamieszkuj膮cych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/255/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddzia艂ach przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/254/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 b臋dzie pomoc publiczn膮 oraz wskazania organu lub os贸b uprawnionych do udzielania tych ulg
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/253/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/252/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/251/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/250/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/249/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Lipianki na lata 2014 - 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/248/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/247/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych i ustalenia jej przebiegu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/246/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych oraz opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/245/14 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ustalania uprawnie艅 do zasi艂k贸w dla opiekun贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/244/14 z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/243/14 z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/242/14 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/241/14 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/240/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/239/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 艢w. Jana Chrzciciela w Janowie w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/238/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 艢w. Jerzego w Tychnowach w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/237/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Tychnowach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/236/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014 - 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/235/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/234/14 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/233/14 z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustanowienia zasad, na jakich so艂tysom w Gminie Kwidzyn przys艂uguj膮 diety
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/232/14 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/231/14 z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia trybu i szczeg贸艂owych kryteri贸w oceny wniosk贸w o realizacj臋 zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/230/14 z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014 - 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/229/14 z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/228/14 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn w roku 2014 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest pochodz膮cych z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/227/14 z dnia 28 lutego 2014r.
w sprawie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/226/14 z dnia 28 lutego 2014r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/225/14 z dnia 28 lutego 2014r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda艅sku na zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn - Janowo - Sza艂winek" w roku 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/224/14 z dnia 28 lutego 2014r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie deficytu bud偶etowego w roku 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/223/14 z dnia 28 lutego 2014r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/222/14 z dnia 28 lutego 2014r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/221/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania" na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/220/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie do偶ywiania w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania" na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/219/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania nieodp艂atnie pomocy w zakresie do偶ywiania w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania" na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/218/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/217/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/216/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/215/14 z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie gminy Kwidzyn na okres od 1 marca 2014r. do 28 lutego 2015r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/214/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/213/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2014 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/212/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/211/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie planu pracy Komisji sta艂ych Rady Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/210/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/209/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/207/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatku energetycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/206/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania statutu Gminnemu O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/205/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/204/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/203/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/202/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/201/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/200/13 z dnia 14 grudnia 2013r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/199/13 z dnia 30 listopada 2013r.
w sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/198/13 z dnia 30 listopada 2013r.
w sprawie okre艣lenia terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/197/13 z dnia 30 listopada 2013r.
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/196/13 z dnia 30 listopada 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/195/13 z dnia 30 listopada 2013r.
w sprawie rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/194/13 z dnia 30 listopada 2013r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzy艅skiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/193/13 z dnia 30 listopada 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/192/13 z dnia 25 pa藕dziernika 2013r.
w sprawie wzor贸w formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek le艣ny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/191/13 z dnia 25 pa藕dziernika 2013r.
w sprawie wzor贸w formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/190/13 z dnia 25 pa藕dziernika 2013r.
w sprawie wzor贸w formularzy informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/189/13 z dnia 25 pa藕dziernika 2013r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/188/13 z dnia 25 pa藕dziernika 2013r.
w sprawie projektu planu aglomeracji Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/187/13 z dnia 25 pa藕dziernika 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/186/13 z dnia 25 pa藕dziernika 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/185/13 z dnia 25 pa藕dziernika 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/184/13 z dnia 25 pa藕dziernika 2013r.
w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Tychnowach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/183/13 z dnia 27 wrze艣nia 2013r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia i wdra偶ania Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz aktualizacji Za艂o偶e艅 do planu zaopatrzenia w ciep艂o, energi臋 elektryczn膮 oraz paliwa gazowe dla Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/182/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/181/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/180/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/179/13 z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie przyst膮pienia do opracowania "Strategii Rozwoju Spo艂eczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/178/13 z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/177/13 z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie okre艣lenia trybu i szczeg贸艂owych kryteri贸w oceny wniosk贸w o realizacj臋 zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/176/13 z dnia 24 maja 2013r.
w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/175/13 z dnia 24 maja 2013r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 艢w. Jana Chrzciciela w Janowie w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/174/13 z dnia 24 maja 2013r.
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na realizacj臋 inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/173/13 z dnia 24 maja 2013r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/172/13 z dnia 24 maja 2013r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/171/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie ustalenia stawki op艂aty za korzystanie z przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/170/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/169/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/168/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.
sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/167/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie nadania imienia gen. Augusta Emila Fieldorfa ps."Nil" Szkole Podstawowej w Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/166/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/165/13 z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Kwidzyn oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/164/13 z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie wyst膮pienia ze stowarzyszenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/163/13 z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/162/13 z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn w roku 2013 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest pochodz膮cych z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/161/13 z dnia 22 marca 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/160/13 z dnia 22 marca 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/159/13 z dnia 22 lutego 2013r.
w sprawie przyj臋cia sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/158/13 z dnia 22 lutego 2013r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/157/13 z dnia 22 lutego 2013r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/156/13 z dnia 22 lutego 2013r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie deficytu bud偶etowego w roku 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/155/13 z dnia 22 lutego 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/154/13 z dnia 22 lutego 2013r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/153/13 z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie nieuwzgl臋dnienia wezwania do usuni臋cia narusze艅 prawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/152/13 z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ek oznaczonych numerami: 257/6, 257/8, 147/2, 256/9, 256/10, 256/12, 256/13 i 256/14, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/151/13 z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na okres od 1 marca 2013r. do 28 lutego 2014r. na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/150/13 z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie zarz膮dzenia poboru op艂aty targowej w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/149/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/148/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji sta艂ych Rady Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/147/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/146/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie okre艣lenia terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/145/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/144/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/143/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/142/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/141/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/140/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/139/12 z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/138/12 z dnia 7 grudnia 2012r.
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Kwidzyn w 2013 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/137/12 z dnia 7 grudnia 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/136/12 z dnia 7 grudnia 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/135/12 z dnia 7 grudnia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sadlinki w roku 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/134/12 z dnia 7 grudnia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/133/12 z dnia 16 listopada 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/132/12 z dnia 16 listopada 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/131/12 z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1, po艂o偶onego w budynku numer 30 przy ulicy Kwidzy艅skiej w Rakowcu, gmina Kwidzyn, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/130/12 z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/129/12 z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/128/12 z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/127/12 z dnia 26 pa藕dziernika 2012r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych z terenu Gminy Kwidzyn, za udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub gmin臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/126/12 z dnia 26 pa藕dziernika 2012r.
w sprawie utworzenia obwod贸w g艂osowania w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/125/12 z dnia 26 pa藕dziernika 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/124/12 z dnia 26 pa藕dziernika 2012r.
w sprawie op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/123/12 z dnia 26 pa藕dziernika 2012r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/122/12 z dnia 26 pa藕dziernika 2012r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci oraz zwolnie艅 od tego podatku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/121/12 z dnia 5 pa藕dziernika 2012r.
w sprawie wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie umowy u偶ytkowania wieczystego dla cz臋艣ci nieruchomo艣ci oznaczonej numerami dzia艂ek 43/1 i 43/4 po艂o偶onej w Lipiankach, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/120/12 z dnia 21 wrze艣nia 2012r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/119/12 z dnia 21 wrze艣nia 2012r.
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/118/12 z dnia 21 wrze艣nia 2012r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g gminnych odcinka drogi na terenie gminy Kwidzyn i ustalenia jej przebiegu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/117/12 z dnia 21 wrze艣nia 2012r.
w sprawie ustalenia podzia艂u na okr臋gi wyborcze, ich granic i numer贸w na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/116/12 z dnia 21 wrze艣nia 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/115/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie przyst膮pienia Gminy Kwidzyn do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/114/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie odpowiedzi na skarg臋 Pana Miros艂awa Kalmana
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/113/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie nadania nazw ulic w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/112/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/111/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie za艂o偶enia gimnazjum w Nowym Dworze Kwidzy艅skim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/110/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/109/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/108/12 z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie nieuwzgl臋dnienia wezwania do usuni臋cia narusze艅 prawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/107/12 z dnia 18 maja 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/106/12 z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy Kwidzyn z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/105/12 z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/104/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie nieuwzgl臋dnienia wezwania do usuni臋cia narusze艅 prawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/103/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/102/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/101/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie przyj臋cia programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2012 - 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/100/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Burdy艅skiej - Sekretarza Gminy na bezzasadne wypowiedzenie przez W贸jta Gminy Kwidzyn umowy o prac臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/99/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Brachlewo na lata 2012 - 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/98/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie wyra偶enia zgody na pozyskanie p臋d贸w z drzewa pomnikowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/97/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/96/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania na rzecz Powiatu Kwidzy艅skiego nieruchomo艣ci gruntowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/95/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Kwidzyn w 2012 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/94/12 z dnia 30 marca 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania statutu Gminnemu O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/93/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie wyznaczenia Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do realizacji zada艅 gminy, wynikaj膮cych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/92/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazw膮 "Dla chc膮cego nic trudnego...." w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/91/12 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/90/12 z dnia 24 lutego 2012r.
w sprawie przyj臋cia sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych rady gminy Kwidzyn za rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/89/12 z dnia 24 lutego 2012r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/88/12 z dnia 24 lutego 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XX/116/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie Gminy Kwidzyn do stowarzyszenia Powi艣la艅ska Lokalna Grupa Dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/87/12 z dnia 24 lutego 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/86/12 z dnia 24 lutego 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/85/12 z dnia 27 stycznia 2012r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyst膮pienia Gminy Kwidzyn do realizacji projektu systemowego "Zainwestuj w swoj膮 przysz艂o艣膰" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/84/12 z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie gminy Kwidzyn na okres od 1 marca 2012r. do 28 lutego 2013r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/83/12 z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn w roku 2012 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest pochodz膮cych z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/82/12 z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na realizacj臋 inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania z w臋glowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych po艂o偶onych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/81/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uhonorowania mieszka艅c贸w Gminy Kwidzyn obchodz膮cych jubileusz d艂ugoletniego po偶ycia ma艂偶e艅skiego oraz wieloletni膮 rocznic臋 urodzin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/80/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowcu w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/79/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/78/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/77/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/76/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/75/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/74/11 z dnia 25 listopada 2011r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki czynszu za najem nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przedszkola w Rakowcu, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/73/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w realizuj膮cych nowe inwestycje lub tworz膮cych nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn w ramach pomocy de minimis
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/72/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci, ich wydzier偶awiania lub wynajmowania na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata oraz umieszczania reklam na nieruchomo艣ciach i obiektach stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/71/11 z dnia 25 listopada 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/70/11 z dnia 25 listopada 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/69/11 z dnia 28 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 3, po艂o偶onego w Tychnowach 83, gmina Kwidzyn, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/68/11 z dnia 28 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 6, po艂o偶onego w Brokowie 11, gmina Kwidzyn, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/67/11 z dnia 28 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie przyj臋cia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011 - 2014 dla Gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/66/11 z dnia 28 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/65/11 z dnia 28 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/64/11 z dnia 28 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/63/11 z dnia 28 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci oraz zwolnie艅 od tego podatku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/62/11 z dnia 28 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/61/11 z dnia 5 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie wyboru 艂awnik贸w do S膮du Okr臋gowego w Gda艅sku i S膮du Rejonowego w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/60/11 z dnia 5 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie regulaminu wybor贸w 艂awnik贸w do S膮du Okr臋gowego w Gda艅sku i S膮du Rejonowego w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/59/11 z dnia 5 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Wsp贸lna" drodze wewn臋trznej w Brachlewie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/58/11 z dnia 5 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/57/11 z dnia 5 pa藕dziernika 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/56/11 z dnia 5 pa藕dziernika 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/55/11 z dnia 5 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie przyst膮pienia Gminy Kwidzyn do Narodowego programu przebudowy dr贸g lokalnych - Etap II Bezpiecze艅stwo - Dost臋pno艣膰 - Rozw贸j, z zadaniem "Droga powiatowa Kwidzyn - Trzciano - Straszewo Etap I - poprawa bezpiecze艅stwa poprzez remont ci膮g贸w pieszych i nawierzchni jezdnych"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/54/11 z dnia 5 pa藕dziernika 2011r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Ka偶dy z nas jest indywidualno艣ci膮 - wyr贸wnywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczni贸w klas I-III szk贸艂 podstawowych Gminy Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/53/11 z dnia 2 wrze艣nia 2011r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/52/11 z dnia 2 wrze艣nia 2011r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Le艣na" drogom w Kamionce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/51/11 z dnia 2 wrze艣nia 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011 - 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/50/11 z dnia 2 wrze艣nia 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/49/11 z dnia 2 wrze艣nia 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/48/11 z dnia 2 wrze艣nia 2011r.
w sprawie przyj臋cia informacji z przebiegu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2007 - 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/47/11 z dnia 2 wrze艣nia 2011r.
w sprawie przyj臋cia informacji z przebiegu realizacji Strategii Spo艂eczno-Gospodarczej Gminy Kwidzyn do roku 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/46/11 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u do wypracowania opinii o zg艂oszonych kandydatach na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/45/11 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Kwidzynie oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/44/11 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋b贸w geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/43/11 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/42/11 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie przyj臋cia programu zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t domowych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/41/11 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za wpis do rejestru 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/40/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Tychnowach w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/39/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/38/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie S艂ubice w powiecie p艂ockim, wojew贸dztwie mazowieckim, w roku 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/37/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/36/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/35/11 z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Tychnowach w gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/34/11 z dnia 27 maja 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/33/11 z dnia 27 maja 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/32/11 z dnia 29 kwietnia 2011r.
w sprawie przyj臋cia raportu z wykonania Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 - 2011 za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/31/11 z dnia 29 kwietnia 2011r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 - 2011 za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/30/11 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie ustanowienia zasad, na jakich so艂tysom w Gminie Kwidzyn przys艂uguj膮 diety
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/29/11 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie zarz膮dzenia poboru od os贸b fizycznych podatku rolnego, podatku le艣nego i podatku od nieruchomo艣ci w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p艂atno艣ci dla inkasent贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/28/11 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie wyra偶enia zgody na obj臋cie statusem specjalnej strefy ekonomicznej i w艂膮czenie w obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunt贸w na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/27/11 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie udzia艂贸w w Kwidzy艅skim Parku Przemys艂owo - Technologicznym Sp贸艂ce z o.o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/11 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu gminy w roku 2011 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest pochodz膮cych z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/25/11 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest dla gminy Kwidzyn na lata 2011 - 2014"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/24/11 z dnia 25 marca 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/23/11 z dnia 25 marca 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/22/11 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011 - 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/21/11 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn - etap I Janowo - Sza艂winek"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/20/11 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Rakowiec ul. S艂oneczna"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/19/11 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na finansowanie wydatk贸w nieznajduj膮cych pokrycia w planowanych w roku 2011 dochodach bud偶etu gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/18/11 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Gminy Kwidzyn przys艂uguj膮 diety oraz zwrot koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/15/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie dop艂aty do taryfowej grupy odbiorc贸w us艂ug zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w "gospodarstwa domowe" na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/14/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na okres od 1 marca 2011r. do 29 lutego 2012r. na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/13/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/12/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/11/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/10/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893441