logo
Prawo miejscowe
Zarz膮dzenia W贸jta 2011 - 2014

Zarz膮dzenie nr 166/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporz膮dzania informacji dodatkowej b臋d膮cej integraln膮 cz臋艣膰 sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 152 /14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na dostawy, us艂ugi i roboty budowlane, kt贸rych warto艣膰 szacunkowa nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 30 000 euro
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 151 /14
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 150 /14
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 149 /14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 148 /14
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 147 /14
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2015-2017".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 146 /14
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2015 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 145 /14
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 144 /14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 143 /14
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 142 /14
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 141 /14
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urz臋du Gminy Kwidzyn w roku 2014 w zamian za 艣wi臋to przypadaj膮ce w sobot臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 140 /14
w sprawie upowa偶nienia Pani Teresy Soko艂owskiej do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy lub organu podatkowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 139 /14
w sprawie powo艂ania dyrektora Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 138 /14
w sprawie powo艂ania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 135 /14
w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 134 /14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 133 /14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 132/14
w sprawie projektu uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021 oraz projektu uchwa艂y bud偶etowej na rok 2015.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 131/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 130/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 129/14
w sprawie obj臋cia udzia艂贸w przez W贸jta Gminy Kwidzyn w sp贸艂ce Kwidzy艅ski Park Przemys艂owo Technologiczny Sp贸艂ka z o.o. z siedzib膮 w G贸rkach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 128/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Pana Krzysztofa Michalskiego na zast臋pc臋 W贸jta Gminy Kwidzyn oraz powierzenia mu prowadzenia okre艣lonych spraw Gminy w imieniu W贸jta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 127/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 126/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 125/14
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 124/14
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 122/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 121/14
w sprawie powo艂ania koordynatora gminnego ds. obs艂ugi informatycznej oraz operator贸w system贸w informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 120/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 119/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 118/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 117/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 116/14
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 115/14
w sprawie przygotowania i zapewnienia dzia艂ania systemu wczesnego ostrzegania o zagro偶eniach oraz systemu wykrywania i alarmowania gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 114/14
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 113/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 112/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 109/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 108/14
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 107/14
w sprawie utworzenia systemu sta艂ych dy偶ur贸w w Gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 106/14
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 105/14
w sprawie powo艂ania Komisji Archiwizacyjnej do oceny dokumentacji z wybor贸w pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 104/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 103/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 102/14
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2015"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 101/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 100/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 99/14
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na dostawy, us艂ugi i roboty budowlane, kt贸rych warto艣膰 szacunkowa nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 30 000 euro
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 98/14
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor贸w w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 97/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 96/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 95/14
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w w ramach Rz膮dowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka szkolna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 94/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko 2007-2013 o nazwie "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 93/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w w ramach dzia艂ania 413 "Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju", obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Wykonanie ulotek oraz gad偶et贸w promocyjnych w ramach dzia艂a艅 w zakresie ochrony 艣rodowiska pod nazw膮 "Gmina Kwidzyn - tu mieszkam tu segreguj臋"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 92/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w w ramach dzia艂ania 413 "Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju", obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Opracowanie wydanie publikacji pn. "Smaki Powi艣la - Powi艣la艅ski St贸艂 Wielkanocny"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 91/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w w ramach dzia艂ania 413 "Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju", obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Opracowanie i wydanie publikacji pn. "Gmina Kwidzyn w obiektywie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 90/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w w ramach dzia艂ania 413 "Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju", obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Wyposa偶enie 艣wietlicy kulturalno-o艣wiatowej w Korzeniewie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 89/14
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 88/14
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 87/14
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za I-sze p贸艂rocze 2014r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 86/14
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 85/14
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 84/14
w sprawie skr贸cenia czasu pracy pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn ze wzgl臋du na szkodliwe warunki pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 83/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 82/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 81/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 80/14
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 79/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 78/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 77/14
w sprawie organizacji i zasad dzia艂ania Punktu Potwierdzaj膮cego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Us艂ug Administracji Publicznej (ePUAP)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 76/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania dla Urz臋du Gminy Kwidzyn planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 75/14
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 74/14
w sprawie udzielenia dyrektorowi Gimnazjum w Liczu pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu pod nazw膮 "Wybierz lepszy start w przysz艂o艣膰" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 73/14
w sprawie udzielenia dyrektorowi Gimnazjum w Nowym Dworze pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu pod nazw膮 "Damy rad臋!" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 72/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 70/14
w sprawie upowa偶nienia Pani Gra偶yny Stobba zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw ewidencji ludno艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 69/14
w sprawie upowa偶nienia Pani Agnieszki Budakowskiej zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw dowod贸w osobistych i ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 68/14
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 67/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 66/14
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko 2007-2013 o nazwie "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 65/14
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w w ramach dzia艂ania 413 "Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju", obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Wykonanie ulotek oraz gad偶et贸w promocyjnych w ramach dzia艂a艅 w zakresie ochrony 艣rodowiska pod nazw膮 "Gmina Kwidzyn - tu mieszkam tu segreguj臋"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 64/14
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w w ramach dzia艂ania 413 "Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju", obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Opracowanie i wydanie publikacji pn. "Smaki Powi艣la - Powi艣la艅ski St贸艂 Wielkanocny"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 63/14
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w w ramach dzia艂ania 413 "Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju", obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Opracowanie i wydanie publikacji pn. "Opracowanie i wydanie publikacji pn. "Gmina Kwidzyn w obiektywie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/14
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w w ramach dzia艂ania 413 "Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju", obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "Wyposa偶enie 艣wietlicy kulturalno-o艣wiatowej w Korzeniewie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/14
w sprawie odwo艂ania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/14
w sprawie og艂oszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/14
w sprawie zmiany sk艂adu obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/14
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/14
w sprawie okre艣lenia formy przekazywania sprawozda艅 przez kierownik贸w jednostek organizacyjnych gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/14
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 53/14
w sprawie ustanowienia operator贸w obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn w wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 52/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 50/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/14
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/14
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/14
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/14
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/14
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/14
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zast臋puj膮cych dyrektor贸w szk贸艂 i przedszkola w przypadku ich nieobecno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/14
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 39/14
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urz臋du Gminy Kwidzyn w roku 2014 w zamian za 艣wi臋to przypadaj膮ce w sobot臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 38/14
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 Wojew贸dztwa Pomorskiego o nazwie: "Kszta艂towanie przestrzeni publicznej w miejscowo艣ciach Nowy Dw贸r i Pastwa poprzez budow臋 teren贸w rekreacyjno-sportowych przy wykorzystaniu 藕r贸de艂 energii odnawialnej"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/14
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew贸dztwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. 艢rodowisko i energetyka przyjazna 艣rodowisku, Dzia艂anie 5.4. Rozw贸j energetyki opartej na 藕r贸d艂ach odnawialnych o nazwie projektu: "Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej dla pompy ciep艂a, celem wykorzystania ciep艂a odpadowego do ogrzewania budynk贸w publicznych w miejscowo艣ci Korzeniewo, Gmina Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/14
w sprawie powo艂ania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/14
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu za 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 32/14
w sprawie regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, dla kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, przy realizacji zada艅 wsp贸艂finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艣rodowisko 2007 - 2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/14
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 28/14
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/14
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowo艣ci dla bud偶etu gminy Kwidzyn oraz dla Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/14
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zast臋puj膮cych dyrektor贸w szk贸艂 i przedszkola w przypadku ich nieobecno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/14
w sprawie zasad zwrotu przez Gmin臋 Kwidzyn koszt贸w zakupu pokarmu dla wolno 偶yj膮cych kot贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/14
w sprawie okre艣lenia zasad naliczania i wyp艂acania ekwiwalentu pieni臋偶nego cz艂onkom Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/14
w sprawie planu kontroli zarz膮dczej na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 20/14
w sprawie upowa偶nienia Pani Miros艂awy Tarasiuk, zatrudnionej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw wymiaru podatku rolnego, le艣nego i od nieruchomo艣ci, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu podatkowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/14
w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. systemu kontroli zarz膮dczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 18/14
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 16/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/14
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2014 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 14/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/14
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/14
w sprawie upowa偶nienia Pana Zdzis艂awa Chojnackiego, zatrudnionego w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw gospodarki odpadami oraz utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/14
w sprawie upowa偶nienia Pana Roberta Paziewskiego, zatrudnionego w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/14
w sprawie upowa偶nienia Pani Emilii Wo藕niak, zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/14
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw zam贸wie艅 publicznych i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/14
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania 艢rodkami Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 7/14
w sprawie zespo艂u ds. opracowania Strategii Rozwoju Spo艂eczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/14
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacji zada艅 publicznych w 2014 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/14
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/14
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/14
w sprawie opracowania dla Urz臋du Gminy Kwidzyn planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/14
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 130/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 129/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 128/13
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 127/13
w sprawie ustalenia na rok 2014 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 126/13
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2014 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 125/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 124/13
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 123/13
w sprawie kontroli zarz膮dczej w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 122/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 121/13
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 120/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 119/13
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 118/13
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 117/13
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2014 - 2016"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 116/13
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw gospodarki nieruchomo艣ciami w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 115/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 114/13
w sprawie powo艂ania Zespo艂u Samooceny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 113/13
w sprawie powo艂ania Koordynatora CAF oraz osoby wspieraj膮cej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 112/13
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Kwidzy艅skiej Grupy Zakupowej"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 111/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 110/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 109/13
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2014 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 108/13
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2014"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 107/13
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2014"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 106/13
w sprawie projektu uchwa艂y bud偶etowej na rok 2014 i projektu uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014 - 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 105/13
w sprawie powo艂ania pe艂nomocnika do spraw informacji niejawnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 104/13
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2014 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 103/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 102/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 101/13
w sprawie powo艂ania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 100/13
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 99/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 98/13
w sprawie upowa偶nienia Pani Agnieszki P膮tkowskiej, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do podejmowania dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy w sprawach dodatk贸w mieszkaniowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 97/13
w sprawie upowa偶nienia Pani Agnieszki P膮tkowskiej, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do podejmowania dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz prowadzenia post臋powa艅 i wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 96/13
w sprawie przegl膮du materia艂贸w zawieraj膮cych informacje niejawne
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 95/13
w sprawie upowa偶nienia Pani Agnieszki Budakowskiej zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw dowod贸w osobistych i ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 94/13
w sprawie upowa偶nienia Pani Gra偶yny Stobby zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw ewidencji ludno艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 93/13
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 14/13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania 艢rodkami Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 92/13
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 91/13
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 19/13 W贸jta Gminy Kwidzyn w sprawie wprowadzenia norm zu偶ycia paliw p艂ynnych dla pojazd贸w i sprz臋tu silnikowego eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych stra偶y po偶arnych z terenu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 90/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 89/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 88/13
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2014"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 87/13
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 86/13
w sprawie dokonania zmiany zarz膮dzenia 84/13 z dnia 10 wrze艣nia 2013r. w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 85/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 84/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 83/13
w sprawie og艂oszenia o przeznaczeniu do wydzier偶awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie komunalne
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 82/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 81/13
w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 80/13
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2014 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 79/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 78/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 77/13
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 76/13
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 75/13
w sprawie og艂oszenia o przeznaczeniu do wydzier偶awienia w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie komunalne
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 74/13
w sprawie szczeg贸艂owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz okre艣lenie wzoru wniosku o przyznanie tej nagrody, dyrektorom instytucji kultury, dla kt贸rych organizatorem jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 73/13
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w w ramach Rz膮dowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 72/13
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw rozwoju i promocji gminy oraz wsp贸艂pracy regionalnej i mi臋dzynarodowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/13
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na dostawy, us艂ugi i roboty budowlane, kt贸rych warto艣膰 szacunkowa nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 14 000 euro
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 70/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 69/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 68/13
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 19/13 W贸jta Gminy Kwidzyn w sprawie wprowadzenia norm zu偶ycia paliw p艂ynnych dla pojazd贸w i sprz臋tu silnikowego eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych stra偶y po偶arnych z terenu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 67/13
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 66/13
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 65/13
w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 64/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 63/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/13
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpiecze艅stwa i Instrukcji Zarz膮dzania Systemem Informatycznym w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/13
w sprawie powo艂ania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/13
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/13
w sprawie ustalenia procedur nadzoru w zakresie gromadzenia i rozdysponowania 艣rodk贸w publicznych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/13
w sprawie wprowadzenia "Programu zapewnienia i poprawy jako艣ci" audytu wewn臋trznego przeprowadzanego w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/13
w sprawie dodatkowego naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 53/13
w sprawie powo艂ania komisji do dokonania pomiaru paliw p艂ynnych w pojazdach i sprz臋cie silnikowym eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 52/13
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 Wojew贸dztwa Pomorskiego o nazwie: "Wirtualny spacer po gminie Kwidzyn sposobem na promocj臋 walor贸w przyrodniczych, kulturalnych i turystycznych"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/13
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 Wojew贸dztwa Pomorskiego o nazwie: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn - Janowo i Sza艂winek"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 50/13
zmieniaj膮ca w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 Wojew贸dztwa Pomorskiego o nazwie: "Podniesienie walor贸w turystycznych gminy Kwidzyn poprzez przebudow臋 ci膮gu pieszego oraz urz膮dzenie punktu widokowego w miejscowo艣ci Mareza"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/13
zmieniaj膮ca zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 Wojew贸dztwa Pomorskiego o nazwie: "Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie gminy Kwidzyn w miejscowo艣ci Brachlewo"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/13
w sprawie dokumentacji sporz膮dzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wy艂膮cze艅 nale偶no艣ci i zobowi膮za艅, przychod贸w i koszt贸w oraz funduszu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowo艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/13
w sprawie przyj臋cia planu kontroli w podleg艂ych gminnych jednostkach organizacyjnych i samorz膮dowych instytucjach kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/13
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/13
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie okre艣lenia trybu i szczeg贸艂owych kryteri贸w oceny wniosk贸w o realizacj臋 zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/13
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 39/13
w sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa O艣no
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 38/13
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw gospodarki odpadami oraz utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie, w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/13
w sprawie odwo艂ania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/13
w sprawie zmian w sk艂adzie Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/13
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2012
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 32/13
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2012
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/13
w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/13
w sprawie og艂oszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 28/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa Brokowo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/13
w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wyj艣膰 prywatnych w czasie godzin pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/13
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz przyznawania 艣wiadcze艅 dodatkowych dyrektorom instytucji kultury, dla kt贸rych organizatorem jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/13
w sprawie archiwizacji dokument贸w z referendum powiatowego przeprowadzonego w dniu 12 sierpnia 2012 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/13
w sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa Brokowo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/13
w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji likwidacyjnej, okre艣lenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji sk艂adnik贸w maj膮tkowych Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 20/13
w sprawie zmian osobowych w sk艂adzie Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/13
w sprawie wprowadzenia norm zu偶ycia paliw p艂ynnych dla pojazd贸w i sprz臋tu silnikowego eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych stra偶y po偶arnych z terenu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 18/13
w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowi膮cym w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn obowi膮zuj膮cych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz procedur kontroli ich stosowania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 16/13
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/13
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 14/13
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania 艢rodkami Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/13
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/13
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2013 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/13
w sprawie powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego, ustalenia jego sk艂adu, organizacji, siedziby i trybu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/13
w sprawie zmian w sk艂adzie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/13
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/13
w sprawie ustalenia na rok 2013 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 7/13
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/13
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/13
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2013 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/13
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/13
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/13
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 105/12
w sprawie upowa偶nienia Pani Ma艂gorzaty Kaczmarek, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie, do przekazywania informacji gospodarczej o zobowi膮zaniu lub zobowi膮zaniach d艂u偶nika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 104/12
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 103/12
w sprawie upowa偶nienia Pani Anny Mielniczek, zatrudnionej na stanowisku Sekretarza Gminy, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 102/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 101/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 100/12
w sprawie upowa偶nienia Pana Jaros艂awa Obuchowskiego, zatrudnionego na stanowisku Inspektora do spraw gospodarki lokalowej, us艂ug komunalnych i informatyzacji w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, do dzia艂ania w imieniu w贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 99/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 98/12
w sprawie upowa偶nienia Pani Agaty Brzezi艅skiej zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw podatk贸w lokalnych i innych op艂at, w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 97/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 96/12
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 Wojew贸dztwa Pomorskiego o nazwie: "Podniesienie walor贸w turystycznych gminy Kwidzyn poprzez przebudow臋 ci膮gu pieszego oraz urz膮dzenie punktu widokowego w miejscowo艣ci Mareza"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 95/12
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 94/12
w sprawie zmian osobowych w sk艂adzie Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 93/12
w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na rok 2013 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 92/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 91/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 90/12
w sprawie upowa偶nienia Pani Joanny Pomianowskiej, zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw zasob贸w mienia komunalnego w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, do dzia艂ania w imieniu w贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 89/12
w sprawie powo艂ania pe艂nomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 88/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 87/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 86/12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2013"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 85/12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2013"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 84/12
w sprawie ustanowienia pe艂nomocnika do spraw wybor贸w - urz臋dnika wyborczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 83/12
w sprawie odwo艂ania pe艂nomocnika do spraw wybor贸w, urz臋dnika wyborczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 82/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 81/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 80/12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Kwidzyn w 2013 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 79/12
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urz臋du Gminy Kwidzyn za odpracowaniem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 78/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 77/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 76/12
w sprawie upowa偶nienia Pani Joanny Jankowskiej, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowi膮zaniu lub zobowi膮zaniach d艂u偶nika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 75/12
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 Wojew贸dztwa Pomorskiego o nazwie: "Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie gminy Kwidzyn w miejscowo艣ci Brachlewo"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 74/12
w sprawie upowa偶nienia Pani Lilianny Derdej, zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw gospodarki nieruchomo艣ciami w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 73/12
w sprawie upowa偶nienia Pana Roberta Paziewskiego zatrudnionego na stanowisku inspektora do spraw gospodarki przestrzennej budownictwa w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, do dzia艂ania w imieniu w贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 72/12
w sprawie upowa偶nienia Pana Jacka Findlinga, zatrudnionego na stanowisku inspektora do spraw zarz膮dzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, do dzia艂ania w imieniu w贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/12
w sprawie upowa偶nienia Pani Agnieszki Budakowskiej, zatrudnionej na stanowisku Inspektora do spraw dowod贸w osobistych i ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, do dzia艂ania w imieniu w贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 70/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 69/12
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 68/12
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 67/12
w sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa Korzeniewo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 66/12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2013"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 65/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 64/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 63/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/12
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/12
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/12
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w w ramach Rz膮dowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/12
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu innych jednostek samorz膮du terytorialnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 53/12
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2013 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 52/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 50/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/12
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewn臋trznego w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu innych jednostek samorz膮du terytorialnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/12
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 pracownika Urz臋du Gminy Kwidzyn Pani Ewy Szwajkowskiej-Tul
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/12
powo艂ania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - Sekretarza Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu innych jednostek samorz膮du terytorialnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/12
w sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/12
w sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora szko艂y Gimnazjum w Nowym Dworze
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/12
w sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora szko艂y Gimnazjum w Liczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 39/12
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o obwodach g艂osowania, ich granicach i numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn, w kt贸rych odb臋dzie si臋 referendum powiatowe, zarz膮dzone na dzie艅 12 sierpnia 2012 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 38/12
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze Sekretarza Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowo艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/12
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/12
w sprawie odbywania i rozliczania podr贸偶y s艂u偶bowych pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn oraz zwrotu koszt贸w u偶ywania do cel贸w s艂u偶bowych w jazdach lokalnych pojazd贸w nieb臋d膮cych w艂asno艣ci膮 pracodawcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/12
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Dawniej ciuchcia, dzisiaj rower III" w ramach Programu Polsko-Ameryka艅skiej Fundacji Wolno艣ci "Dzia艂aj lokalnie VIII"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/12
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 pracownika Urz臋du Gminy Pani Katarzyny Kisiel
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/12
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2011
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/12
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2011
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/12
w sprawie udzielenia dyrektorowi Gimnazjum w Nowym Dworze pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu pod nazw膮 "Dla chc膮cego nic trudnego..." w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2012-2014"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 20/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze w referacie finansowym Urz臋du Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie okre艣lenia zasad realizacji obowi膮zku zapewnienia pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okular贸w koryguj膮cych wzrok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 16/12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Kwidzyn w 2012 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/12
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 14/12
w sprawie ustanowienia pe艂nomocnika do spraw wybor贸w - urz臋dnika wyborczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/12
w sprawie odwo艂ania pe艂nomocnika do spraw wybor贸w, urz臋dnika wyborczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/12
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze w referacie finansowym Urz臋du Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/12
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2012 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/12
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/12
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/12
w sprawie powo艂ania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wybor贸w do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 pa藕dziernika 2011r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 7/12
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/12
w sprawie ustalenia na rok 2012 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/12
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2012 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/12
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/12
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/12
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/12
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 119/11
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w ramach dzia艂ania 413, "Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju wsi" obj臋tego "Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 Wojew贸dztwa Pomorskiego o nazwie: "Przebudowa pomieszcze艅 u偶ytecznych publicznej w budynku po艂o偶onym w miejscowo艣ci Pastwa"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 118/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 117/11
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 116/11
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 115/11
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 114/11
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 113/11
w sprawie naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze do spraw organizacyjnych i samorz膮dowych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 111/11
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 110/11
w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2012 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 109/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2012"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 108/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2012"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 107/11
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiekt贸w i na potrzeby o艣wietlenia drogowego"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 106/11
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 105/11
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 100/11
w sprawie upowa偶nienia Joanny Jankowskiej, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do przekazania informacji gospodarczej o zobowi膮zaniu lub zobowi膮zaniach d艂u偶nika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 99/11
w sprawie upowa偶nienia Ma艂gorzaty Kaczmarek, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie, do przekazywania informacji gospodarczej o zobowi膮zaniu lub zobowi膮zaniach d艂u偶nika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 98/11
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 97/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012- 2015"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 96/11
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 95/11
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 94/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 93/11
w sprawie organizacji sta艂ego dy偶uru w Gminie Kwidzyn na czas zagro偶enia i wojny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 92/11
w sprawie powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego, ustalenia jego sk艂adu, organizacji, siedziby i trybu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 91/11
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 90/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 89/11
w sprawie upowa偶nienia Pana Krzysztofa Michalskiego - Zast臋pcy W贸jta Gminy Kwidzyn do za艂atwiania w imieniu W贸jta spraw z zakresu administracji publicznej oraz wydawania decyzji administracyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 88/11
w sprawie przyj臋cia planu kontroli w podleg艂ych gminnych jednostkach organizacyjnych i samorz膮dowych instytucjach kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 87/11
w sprawie: wprowadzenia (polityki) rachunkowo艣ci dotycz膮cych projektu "Ka偶dy z nas jest indywidualno艣ci膮 - wyr贸wnanie szans edukacyjno-rozwojowych uczni贸w klas I-III szk贸艂 podstawowych Gminy Kwidzyn" dofinansowanego ze 艣rodk贸w Europejskich Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 86/11
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋dzu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 85/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 84/11
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 83/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 82/11
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 9 pa藕dziernika 2011r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 81/11
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 pracownika Urz臋du Gminy Pani Joanny Pomianowskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 80/11
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 79/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 78/11
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operator贸w obs艂ugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz膮dzonych na dzie艅 9 pa藕dziernika 2011r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 77/11
w sprawie okre艣lenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Ka偶dy z nas jest indywidualno艣ci膮 - wyr贸wnywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczni贸w klas I - III szk贸艂 podstawowych Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 76/11
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o obwodach g艂osowania, ich granicach i numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn, w kt贸rych odb臋dzie si臋 g艂osowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz膮dzonych na dzie艅 9 pa藕dziernika 2011r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 75/11
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 74/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 73/11
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 72/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2012"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/11
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 9 pa藕dziernika 2011r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 70/11
w sprawie zmiany opracowanego planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 69/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 68/11
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2012 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 67/11
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie okre艣lenia zasad i warunk贸w odbywania podr贸偶y s艂u偶bowych zamiejscowych przez pracownik贸w zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych pojazdami nieb臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 pracodawcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 66/11
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 65/11
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w ramach dzia艂u w zakresie wydatk贸w bie偶acych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 64/11
w sprawie powo艂ania Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 63/11
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 pracownika Urz臋du Gminy Kwidzyn 艁ukasza Weredy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/11
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw organizacyjnych i samorz膮dowych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/11
w sprawie przyznania uprawnie艅 okre艣lonym pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn do korzystania z telefon贸w kom贸rkowych zakupionych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn oraz ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznych limit贸w kwotowych obci膮偶aj膮cych wydatki Urz臋du Gminy Kwidzyn za telefony kom贸rkowe przydzielone pracownikom i zasad rozliczania koszt贸w przekraczaj膮cych ustalone limity
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/11
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 pracownika Urz臋du Gminy Kwidzyn Teresy Soko艂owskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/11
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w w ramach Rz膮dowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania cz艂onk贸w Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Kwidzynie oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Programu zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t domowych na terenie gminy Kwidzyn" z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/11
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 53/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 52/11
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Ocali膰 od zapomnienia" w ramach Programu Polsko-Ameryka艅skiej Fundacji Wolno艣ci "Dzia艂aj lokalnie - VIII"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/11
w sprawie archiwizacji dokument贸w z wybor贸w do organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 50/11
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "M贸j region - moje korzenie - moje istnienie. Dawniej ciuchcia, dzisiaj rower II" w ramach Programu Polsko-Ameryka艅skiej Fundacji Wolno艣ci "Dzia艂aj lokalnie - VIII"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/11
w sprawie upowa偶nienia Pani Agnieszki Budakowskiej, zatrudnionej na stanowisku Inspektora do spraw dowod贸w osobistych i ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, do dzia艂ania w imieniu w贸jta jako organ gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/11
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzieleniu zam贸wienia publicznego na zadania pn. Udzielenie i obs艂uga d艂ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko艣ci do 8.731.153,00 z艂 na finansowanie wydatk贸w nieznajduj膮cych pokrycia w planowanych w roku 2011 dochodach bud偶etu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/11
w sprawie powo艂ania zespo艂u zadaniowego w celu opracowania procedur kontroli zarz膮dczej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/11
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/11
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2010
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/11
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2010
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/11
w sprawie zatwierdzenia sk艂adu Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/11
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gospodarowania 艢rodkami Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/11
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 39/11
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2011 zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 38/11
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/11
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do spraw zasobu mienia komunalnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/11
w sprawie planu szkolenia obronnego w Gminie Kwidzyn na rok 2011
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/11
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/11
w sprawie ustalenia na rok 2011 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/11
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do spraw zasob贸w mienia komunalnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 32/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Dankowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa G贸rki i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Bronno i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa O艣no i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 28/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Licze i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Pawlice i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Rakowice i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Rakowiec i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Brokowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Kamionka i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Dubiel i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Brachlewo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 20/11
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2011 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/11
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2011 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 18/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Tychnowy i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Baldram i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 16/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Podzamcze i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Gniewskie Pole i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 14/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Gurcz i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Janowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Sza艂winek i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Pastwa i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/11
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/11
w sprawie nadania Urz臋dowi Gminy Kwidzyn regulaminu organizacyjnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Korzeniewo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 7/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Lipianki i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Mareza Osiedle i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/11
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Mareza
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/11
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku nast臋pnym jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania i termin zap艂aty up艂ywa w roku nast臋pnym w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/11
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u, mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/11
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/11
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2011 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893568