logo
Prawo miejscowe
Zarz膮dzenia W贸jta 2015 - 2018

Zarz膮dzenie nr 166/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporz膮dzania informacji dodatkowej b臋d膮cej integraln膮 cz臋艣膰 sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 165/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 164/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2018r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 163/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 162/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 159/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 158/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018 r.
W sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 157/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 156/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 155 / 18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2019 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 153/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2018r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 150/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 grudnia 2018r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia ,,Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2021"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 149/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 148/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 147/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 146/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 145/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 listopada 2018r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia ,,Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 - 2020"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 144/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 listopada 2018r.
W sprawie zmian w sk艂adzie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 143/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 listopada 2018r.
W sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 142/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018 r.
Zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 141/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 listopada 2018r.
W sprawie opracowania projektu planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 140/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2018 r.
Zarz膮dzenie Nr 140/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 139/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2018r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 138/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2018r.
W sprawie projektu uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034 oraz projektu uchwa艂y bud偶etowej w sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 137/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2018r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 136/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 135/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 133/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 pa藕dziernika 2018r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 132/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 pa藕dziernika 2018r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 134/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 131/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 pa藕dziernika 2018r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 130/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 pa藕dziernika 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 129/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 pa藕dziernika 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 128/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 pa藕dziernika 2018 r.
W sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji Zarz膮dzania Systemami Informatycznymi s艂u偶膮cymi do przetwarzania danych osobowych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 127/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 09 pa藕dziernika 2018r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 09 pa藕dziernika 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 125/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 pa藕dziernika 2018 r.
Zarz膮dzenie Nr 125/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 pa藕dziernika 2018 r. w sprawie powo艂ania operator贸w system贸w informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Kwidzyn w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw oraz w wyborach w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast, zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 124/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 wrze艣nia 2018 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 wrze艣nia 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 wrze艣nia 2018r.
W sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia ,,Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2019".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 121/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
W sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor贸w w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2018 r.
W sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
W sprawie ustalenia wzor贸w: piecz臋ci szkolnej komisji wyborczej, formularzy i druk贸w wyborczych stosowanych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn zarz膮dzonych na 28 wrze艣nia 2018r. oraz ustalenia zasad ich stosowania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
W sprawie regulaminu pracy szkolnych komisji wyborczych powo艂anych do przeprowadzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r.
O zmianie zarz膮dzenia Nr 4/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r.
W sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. wymiaru podatku rolnego, le艣nego i od nieruchomo艣ci w Referacie podatk贸w i op艂at lokalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r.
o zmianie zarz膮dzenia Nr 3/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 sierpnia 2018 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 sierpnia 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 sierpnia 2018 r.
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej opiniuj膮cej oferty z艂o偶one w ramach konkursu dla podmiot贸w leczniczych na wyb贸r realizator贸w 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii w zakresie terapii uzale偶nie艅 na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 sierpnia 2018 r.
O zmianie Regulaminu organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 sierpnia 2018 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 sierpnia 2018r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za I p贸艂rocze 2018 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie skr贸cenia oraz zmiany czasu pracy pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn z powodu upa艂贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 sierpnia 2018 r.
W sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. wymiaru podatku rolnego, le艣nego i od nieruchomo艣ci w Referacie podatk贸w lokalnych i innych op艂at w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r.
W sprawie skr贸cenia czasu pracy w czasie upa艂贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fielforfa ps.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018 r.
W sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2018 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u do nadzoru nad realizacj膮 powi膮zanych ze sob膮 udzielonych zam贸wie艅 w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu mi臋dzynarodowym R10 i Wi艣lana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 lipca 2018 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 lipca 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie konkursu ofert dla podmiot贸w leczniczych na wyb贸r realizator贸w 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii w zakresie terapii uzale偶nie艅 na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 lipca 2018 r.
W sprawie organizacji i zakresu dzia艂ania archiwum zak艂adowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 lipca 2018 r.
W sprawie wyznaczenia nauczycieli zast臋puj膮cych dyrektor贸w szk贸l i przedszkola w przypadku ich nieobecno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2018 r.
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. ,,Nil" w Rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil" w rakowcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawie 艣wiadczenia dobry start, a tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, z niepomini臋ciem decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia dobry start
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85 / 18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Agnieszki Przyborowskiej, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawie 艣wiadczenia dobry start, a tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, z pomini臋ciem decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia dobry start
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/18 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawie 艣wiadczenia dobry start, a tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia dobry start
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78 / 18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 czerwca 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77 / 18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2018 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. inwestycji w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76 / 18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 czerwca 2018 r.
W sprawie sposobu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75 / 18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74 / 18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018 r.
Wsprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w zakresie zdrowia publicznego dla podmiot贸w w 2018 roku oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73 / 18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania polanu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71 / 18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2018 r.
o zmianie zarz膮dzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2018 r.
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wykonaniu bud偶etu Gminy Kwidzyn za 2017 rok oraz innych informacji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69 / 18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2018 r.
W sprawie Zespo艂u ds. monitorowania Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2016-2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2018 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia ,,Programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2018-2020".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 maja 2018 r.
W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert w zakresie zdrowia publicznego dla podmiot贸w w 2018 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie Zespo艂u Zadaniowego ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Spo艂eczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2020.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzanie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 kwietnia 2018 r.
W sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagr贸d W贸jta Gminy Kwidzyn absolwentom szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 kwietnia 2018 r.
W sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2017 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 kwietnia 2018 r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 kwietnia 2018 r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 kwietnia 2018 r.
W sprawie okre艣lenia zasad realizacji obowi膮zku zapewnienia pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okular贸w koryguj膮cych wzrok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 kwietnia 2018 r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 kwietnia 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 kwietnia 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 kwietnia 2018 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. zam贸wie艅 publicznych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia przerw pracy przedszkola oraz oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn w roku szkolnym 2017/2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 kwietnia 2018 r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2017.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 kwietnia 2018 r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2017.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i przyk艂ady klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w budzetu Gminy Kwidzyn na rok 2018.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2018 r.
W sprawie przedstawienia sprawozdana rocznego z wykonania bud偶etu za 2017 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania plany finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 marca 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania plany finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 marca 2018 r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. ,,Kwidzy艅ska Grypa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2018 r."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 marca 2018 r.
W sprawie powo艂ania komisji do dokonania pomiaru paliw p艂ynnych w pojazdach i sprz臋cie silnikowym eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 Lutego 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018 r.
W sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn w roku szkolnym 2017/2018.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018 r.
O zmianie Regulaminu organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. ,,Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Gminy Kwidzyn".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. ,,Rozw贸j oferty turystyki wodnej w obszarze P臋tli 呕u艂awskiej i Zatoki Gda艅skiej".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Liw膮 w nieznane".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu mi臋dzynarodowym R10 i Wi艣lana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Kwidzyn".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. ,,Ograniczenie zagro偶e艅 naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powi艣la (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegaj膮ce na zakupie specjalistycznego wyposa偶enia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018 r.
Zarz膮dzenie Nr 29/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyj臋cia "Instrukcji przyjmowania wp艂at bezgot贸wkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 lutego 2018 r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/18 W贸jta Gminy kwidzyn z dnia 1 lutego 2018 r.
Zarz膮dzenie Nr 27/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie upowa偶nienia Pana 艁ukasza Weredy, zatrudnionego w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku Kierownika Referatu podatk贸w i op艂at lokalnych, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy lub organu podatkowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 01 stycznia 2018 r.
O zmianie Zarz膮dzenie Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lutego 2018 r.
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj膮 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2018 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2018 r.
W sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2018 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2018 r.
W sprawie dokonania zmian w planach dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2018 r.
Zarz膮dzenie Nr 21/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie upowa偶nienia Pani Agaty Szcze艣niak, zatrudnionej na stanowisku Sekretarza Gminy, do dzia艂ania w imieniu W贸jta Gminy jako organu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2018 r.
Zarz膮dzenie o zmianie Zarz膮dzenia Nr 131/16 z z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2018 r.
Zarz膮dzenie w sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa G贸rki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2018 r.
Zarz膮dzenie w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2018 r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 stycznia 2018 r.
Zarz膮dzenie w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli, specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 stycznia 2018 r.
W sprawie podania kryteri贸w branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym i post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szk贸艂 podstawowych, przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia spe艂nienia tych kryteri贸w, a tak偶e liczb臋 punkt贸w mo偶liw膮 do uzyskania za poszczeg贸lne kryteria.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 stycznia 2018 r.
W sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym termin贸w sk艂adania dokument贸w, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz klas pierwszych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 stycznia 2018 r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 stycznia 2018 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze koordynatora projektu w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 stycznia 2018 r.
W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2018 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 stycznia 2018 r.
W sprawie zmian w sk艂adzie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 stycznia 2018 r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Sylwii Nowak, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do podejmowania dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organ gminy do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 艣wiadcze艅 rodzinnych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.
O zmianie Zarz膮dzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.
W sprawie opracowania dla Urz臋du Gminy Kwidzyn planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.
W sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2018 r.
W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urz臋du Gminy Kwidzyn w roku 2018 w zamian za 艣wi臋to przypadaj膮ce w sobot臋.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 151/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2017r
W sprawie wprowadzenia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 150/17 W贸jta Gminy Kwidzyn dnia 29 grudnia 2017 r.
O zmianie Regulaminu organizacyjnego Urz臋du gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 149/18 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
W sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 27/14 z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowo艣ci dla bud偶etu Gminy Kwidzyn oraz dla Urz臋du Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 148/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
W sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowi膮cym w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn obowi膮zuj膮cych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz procedur kontroli ich stosowania.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 147/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 146/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2017r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 145/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017 r.
W sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 144/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 143/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 grudnia 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 139/17 W贸jta Gminy Kwidzynz dnia 15 grudnia 2017 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2018 r. z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 138/17 W贸jta Gminy Kwidzynz dnia 14 grudnia 2017 r.
W sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze do spraw wymiaru podatku rolnego, le艣nego i od nieruchomo艣ci w Referacie Podatk贸w i Op艂at Lokalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 137/17 W贸jta Gminy Kwidzynz dnia 12 grudnia 2017 r.
W sprawie ustalenia wysoko艣ci sk艂adek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 136/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 135/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2017r
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 133/17 W贸jta Gminy Kwidzynz dnia 30 listopada 2017 r.
O zmianie Regulaminu organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 132a /17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 130/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 listopada 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 129/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 listopada 2017r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 128 /17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2017r.
W sprawie opracowania projektu planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2018 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 127/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2017r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. "Zakup 艣redniego samochodu ratowniczo-ga艣niczego dla OSP w Rakowcu".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2017 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy w sprawie przyj臋cia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2018"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 125/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 listopada 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 124/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 listopada 2017 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw gospodarki odpadami i ochrony zwierz膮t w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 listopada 2017 r.
O zmianie zarz膮dzenia w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 121/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2017 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw ksi臋gowo艣ci i egzekucji w Referacie Podatk贸w i op艂at lokalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rektutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2017r.
W sprawie projektu uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032 oraz projektu uchwa艂y bud偶etowej w sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2017 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 pa藕dziernika 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 pa藕dziernika 2017 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 pa藕dziernika 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 pa藕dziernika 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 pa藕dziernika 2017r
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 pa藕dziernika 2017 r.
W sprawie nadania Urz臋dowi Gminy Kwidzyn Regulaminu Organizacyjnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2017r
W sprawie zasad odbywania oraz rozliczania krajowych podr贸偶y s艂u偶bowych przez pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn i kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2017r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 wrze艣nia 2017r
W sprawie zmiany sk艂adu Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 wrze艣nia 2017r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Martyny Piernickiej zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw infrastruktury drogowej i transportu w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do za艂atwiania spraw w imieniu W贸jta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 wrze艣nia 2017r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. "Zakup 艣redniego samochodu ratowniczo-ga艣niczego dla OSP w Rakowcu".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 wrze艣nia 2017 roku
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminu Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 wrze艣nia 2017 roku
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 wrze艣nia 2017 roku
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej opiniuj膮cej oferty z艂o偶one w ramach konkursu dla podmiot贸w leczniczych na wyb贸r realizator贸w 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania narkomanii w zakresie terapii uzale偶nie艅 na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2017r.m
W sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2018".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99 /17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2017r
W sprawie wprowadzenia norm zu偶ycia paliw p艂ynnych dla pojazd贸w i sprz臋tu silnikowego eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych stra偶y po偶arnych z terenu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2017 roku
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2017 roku
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2017 roku
O zmianie Zarz膮dzenia Nr 124/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozlicze艅 VAT w Gminie Kwidzyn i jej jednostkach bud偶etowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2017 roku
W sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 plan贸w wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2017 roku
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienie ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92a/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 sierpnia 2017 r.
W sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia zasadniczego Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 89/17 W脫JTA GMINY KWIDZYN z dnia 23 sierpnia 2017 r.
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 sierpnia 2017r.
W sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze do spraw rozwoju i promocji w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 sierpnia 2017r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw inwestycji w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 86/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 sierpnia 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 sierpnia 2017 r.
W sprawie konkursu ofert dla podmiot贸w leczniczych na wyb贸r realizator贸w 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii w zakresie terapii uzale偶nie艅 na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 sierpnia 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 sierpnia 2017r
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenia Nr 82/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2017 r.
W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za I p贸艂rocze 2017 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 sierpnia 2017r.
W sprawie upowa偶nienia Pani 呕anety Czarnuch, zatrudnionej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku do spraw ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarzdzenie Nr 80/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 sierpnia 2017 r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 79/17 W贸jta Gminy Kwidzyn- Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017 r.
W spawie udzia艂u w 膰wiczeniu obronnym pn. "Kryzys 2017" organizowanym przez Starost臋 Kwidzy艅skiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017r.
W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpiecze艅stwa i Instrukcji Zarz膮dzania Systemem Informatycznym w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Liczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2017r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Magdaleny Narloch zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw ewidencji ludno艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw infrastruktury drogowej i transportu w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2017r
O zmianie zarz膮dzenia w sprawie upowa偶nienia Pana Zdzis艂awa Chojnackiego, zatrudnionego w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku do spraw gospodarki odpadami oraz utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 lipca 2017 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 66/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 lipca 2017 r.
W sprawie ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 65/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze z oddzia艂em przedszkolnym oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Nowym Dworze
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 64/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Liczu z oddzia艂em przedszkolnym oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Liczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63 /17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2017r.
W sprawie powo艂ania komisji do dokonania pomiaru paliw p艂ynnych w pojazdach i sprz臋cie silnikowym eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2017 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 60/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 czerwca 2017r.
W sprawie powo艂ania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych, kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 59/2017 W脫JTA GMINY KWIDZYN z dnia 5 czerwca 2017 r.
W sprawie ustalenia zasad korzystania z telefon贸w kom贸rkowych do cel贸w s艂u偶bowych przez pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017 r.
W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektor贸w plac贸wek o艣wiaty
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2017 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2017r.
Uchylaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyznania niekt贸rym pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn ekwiwalentu pieni臋偶nego za u偶ywanie prywatnego telefonu kom贸rkowego do cel贸w s艂u偶bowych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 53/2017 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2017 roku
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wykonaniu bud偶etu Gminy Kwidzyn za 2016 rok oraz innych informacji.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 52/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 maja 2017 r.
W sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Poznaj z nami rzek臋 Wis艂臋" w ramach Programu Dzia艂aj Lokalnie X 2017 Polsko-Ameryka艅skiej Fundacji Wolno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr51 /17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2017r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. "Uporz膮dkowanie gospodarki wodno-艣ciekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budow臋 kanalizacji sanitarnej - Ma艂y Baldram, Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Oubiel- cz臋艣膰 1: Zlewnie pompowni P7, P8, Pdl l., Pd12
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 maja 2017 r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr39 a/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 04 kwietnia 2017r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. "Budowa dr贸g gminnych w G贸rkach".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2017 r.
W sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 kwietnia 2017r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze do spraw inwestycji w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 44 /17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 kwietnia 2017r
W sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz przyznawania 艣wiadcze艅 dodatkowych dyrektorom instytucji kultury, dla kt贸rych organizatorem jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43 /17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 kwietnia 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 kwietnia 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 kwietnia 2017r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r
w sprawie kontroli zarz膮dczej na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r.
W sprawie Zespo艂u Zadaniowego ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Spo艂eczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2020
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 37/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r.
W sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym termin贸w sk艂adania dokument贸w, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz klas pierwszych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r
W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urz臋du Gminy Kwidzyn w roku 2017 w zamian za 艣wi臋to przypadaj膮ce w sobot臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r.
W sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze do spraw ewidencji ludno艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r.
W sprawie naboru na zwalniaj膮ce sie stanowisko urz臋dnicze do spraw inwestycji w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017 r. oraz Zarz膮dzenie Nr 33a/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2017 r.
Zarz膮dzenie 33/17 - Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w oraz Zarz膮dzenie Nr 33a/17 - zmieniaj膮ce wieloletni膮 prognoz臋 finansow膮 Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Wi臋cej »
Zarz膮dzenia Nr 32/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2017r
W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu za 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2017r
W sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 marca 2017r.
W sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 marca 2017r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw inwestycji w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2017r
W sprawie upowa偶nienia Pana 艁ukasza Weredy, zatrudnionego w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku Zast臋pcy Kierownika Referatu podatk贸w i op艂at lokalnych, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy lub organu podatkowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 marca 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 marca 2017 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2017r.
W sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2017 r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2017r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej i rozlicze艅 podatku VAT w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2017 roku
W sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa Brachlewo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 luty 2017 rok
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw inwestycje w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 lutego 2017 rok
W sprawie zespo艂u ds. monitorowania Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2016-2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lutego 2017r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw inwestycji w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lutego 2017r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej i rozlicze艅 podatku VAT w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2017 r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lutego 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lutego 2017 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn zna rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 lutego 2017r
W sprawie Regulaminu Gospodarowania 艢rodkami Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 13/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2017r.
W sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli, specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr12/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania w planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie dokonania zamian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2017 r.
W sprawie zwrotu przez Gmin臋 Kwidzyn koszt贸w zakupu pokarmu dla wolno 偶yj膮cych kot贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 9/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2017 r.
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2017 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2017r.
W sprawie karty obiegowej formularza zadania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2017 r.
W sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 stycznia 2017r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. "Zakup us艂ugi merytorycznej w ramach realizacji projektu pn. Kompetentni= gotowi na lepsz膮 przysz艂o艣膰".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 stycznia 2017 roku
W sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady So艂eckiej so艂ectwa Rakowiec
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 stycznia 2017 r.
W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2017 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 stycznia 2017r.
W sprawie zmiany sk艂adu Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/17 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2017r.
W sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach o jednorazowe 艣wiadczenie oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 132/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016r
W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na dostawy, us艂ugi i roboty budowlane, kt贸rych warto艣膰 szacunkowa nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 30 000 euro
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 131/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016 r.
W sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 130/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016 r.
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 129/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016 r.
W sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 128/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016r.
W sprawie opracowania dla Urz臋du Gminy Kwidzyn planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 127/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w iwydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 125/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 124/16 w贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r.
W sprawie zasad centralizacji rozlicze艅 VAT w Gminie Kwidzyn i jej jednostkach bud偶etowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2016 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2017 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 121/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 grudnia 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 grudnia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 rudnia 2016 r.
W sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2016r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2016r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie upowa偶nienia Pani Miros艂awy Tarasiuk, zatrudnionej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw wymiaru podatku rolnego, le艣nego i od nieruchomo艣ci, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu podatkowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 listopada 2016r.
W sprawie upowa偶nienia Zast臋pcy W贸jta Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 listopada 2016r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2017"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106 /16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 listopada 2016r.
W sprawie opracowania projektu planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2017 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia10 listopada 2016r.
W sprawie projektu uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026 oraz projektu uchwa艂y bud偶etowej w sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/16 W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KWIDZYN NA LATA 2017-2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu :fmansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 listopada 2016r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Teresy Soko艂owskiej zatrudnionej na stanowisku do spraw ksi臋gowo艣ci i egzekucji podatku rolnego, le艣nego i od nieruchomo艣ci w Referacie podatk贸w i op艂at lokalnych, do dzia艂ania w imieniu w贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2016r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Anny Czerwiec zatrudnionej na stanowisku do spraw podatk贸w lokalnych i innych op艂at w Referacie podatk贸w i op艂at lokalnych, do dzia艂ania w imieniu w贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2016r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Iwony Skrajda, zatrudnionej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku Skarbnika Gminy, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy lub organu podatkowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze koordynatora projektu w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
W sprawie zmiany regulaminu przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 pa藕dziernika 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 pa藕dziernika 2016r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 pa藕dziernika 2016r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 pa藕dziernika 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 pa藕dziernika 2016r.
W sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 wrze艣nia 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 wrze艣nia 2016 r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 wrze艣nia 2016 r.
W sprawie wprowadzania " Instrukcji post臋powania w zakresie przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy oraz finansowania terroryzmu w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 wrze艣nia 2016r.
W sprawie zmian w sk艂adzie Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016r.
W sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w w ramach Rz膮dowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2016r.
W sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2017".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenia Nr 80 /16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2016r.
W sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2016r.
W sprawie ustalenia wzor贸w: piecz臋ci szkolnej komisji wyborczej, formularzy i druk贸w wyborczych stosowanych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn zarz膮dzonych na 29 wrze艣nia 2016r. oraz ustalenia zasad ich stosowania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2016r.
W sprawie regulaminu pracy szkolnych komisji wyborczych powo艂anych do przeprowadzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2016r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2016 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw gospodarki nieruchomo艣ciami w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania sk艂adu komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2016 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za I p贸艂rocze 2016 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2016 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 sierpnia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2016 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2016 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 sierpnia 2016 r.
W sprawie powo艂ania Zespo艂u Oceny Ryzyka Zawodowego w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2016r.
W sprawie archiwizacji dokument贸w z wybor贸w do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 2S pa藕dziernika 201Sr.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 20l6r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw podatk贸w lokalnych i innych op艂at w Referacie podatk贸w i op艂at lokalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2016 r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 lipca 2016 r.
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 lipca 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 lipca 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 lipca 2016r.
W sprawie zasad dowozu i zwrotu koszt贸w przejazdu ucznia niepe艂nosprawnego oraz jego opiekuna z terenu Gminy Kwidzyn do szko艂y lub o艣rodka umo偶liwiaj膮cego realizacj臋 obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 60/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 lipca 2016r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 59/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 lipca 2016r.
w sprawie sposobu post臋powania przy za艂atwianiu spraw z zakresu dzia艂alno艣ci lobbingowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 58/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 lipca 2016r.
W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 56/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2016r.
W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Kompetentni = gotowi na lepsz膮 przysz艂o艣膰" w ramach Dzia艂ania 3.2. Edukacja og贸lna, Poddzia艂ania 3.2.1. Jako艣膰 edukacji og贸lnej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca maja 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/16 W贸jta Gmfny Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 53/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2016 r.
W sprawie zmian w sk艂adzie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2016r.
W sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 maja 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 maja 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 49/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30.maja 2016r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Gimnazjum w Nowym Dworze pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy W zakresie realizacji projektu "Z ekonomi膮 na Ty" w ramach dofinansowywania projekt贸w z zakresu edukacji ekonomicznej przez Narodowy Bank Polski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 maja 2016 roku
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wykonaniu bud偶etu Gminy Kwidzyn za 2015 rok oraz innych informacji.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 45/16 W脫JTA GMINY KWIDZYN z dnia 19 maja 2016 r.
W sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 maja 2016r.
W sprawie legitymacji s艂u偶bowych dla pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2016 r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 39/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2016r.
W sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y- Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Historyczne podr贸偶e ma艂e i du偶e" w ramach Programu Dzia艂aj Lokalnie IX" 2016 Polsko-Ameryka艅skiej Fundacji Wolno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 38/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 kwietnia 2016 r.
W sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) zwi膮zanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2016 r.
W sprawie Procedury tworzenia i aktualizacji kart us艂ug wraz z niezb臋dnymi wnioskami i formularzami w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenia Nr 36 /16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2016r.
W sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2016r.
W sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen, okres贸w, za kt贸re jest sporz膮dzana ocena, kryteri贸w, na podstawie kt贸rych jest sporz膮dzana ocena oraz skali ocen
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32 /16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 kwietnia 2016 r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 kwietnia 2016r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 kwietnia 2016 r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Olimpii J贸藕wik, zatrudnionej w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 kwietnia 2016 r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Danuty Kisiel, zatrudnionej w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIENr 28/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenia Nr 25/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2016r.
W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu za 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2016r.
w sprawie planu kontroli zarz膮dczej na rok 2016.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2016r.
W sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016 r.
W sprawie "Instrukcji sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 lutego 2016r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Gra偶yny Stobby zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw ewidencji ludno艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 lutego 2016r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Agnieszki Budakowskiej zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw dowod贸w osobistych i ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2016 roku
W sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w Gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2016r.
W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 14/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2016r.
W sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂aty za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2016r.
W sprawie zmiany sk艂adu osobowego Zespo艂u ds. systemu kontroli zarz膮dczej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 lutego 2016r.
W sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu zaj臋膰 sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Sport po 16"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych i szk贸艂 podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 8/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
W sprawie zatwierdzenia diagnozy problem贸w Fpotrzeb szk贸艂, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn, stworzonej na potrzeby projektu "Kompetentni = gotowi na lepsz膮 przysz艂o艣膰" W ramach Dzia艂ania 3.2. Edukacja og贸lna, Poddzia艂ania 3.2.1. Jako艣膰 edukacji og贸lnej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIENr 7/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2016 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIENr 6/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 stycznia 2016 r.
W sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2016r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 stycznia 2016r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 stycznia 2016 r.
W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2016 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/16 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 stycznia 2016r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie podatk贸w i op艂at lokalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 190/15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2015r. r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 188/15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2015r. r.
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnienia do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 187/15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2015r. r.
W sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 186 /15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2015r. r.
W sprawie opracowania dla Urz臋du Gminy Kwidzyn planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 185 /15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2015r. r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 184/15
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2016 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 183/2015 W脫JTA GMINY KWIDZYN z dnia 11 grudnia 2015r.
W sprawie przyj臋cia Gminnej Ewidencji Zabytk贸w Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 182 /15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacjidochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 181/15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 grudnia 2015r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 180 /15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 179/15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 grudnia 2015r. r.
w sprawie ustalenia wzor贸w: piecz臋ci szkolnej komisji wyborczej, formularzy i druk贸w wyborczych stosowanych w pierwszych wyborach do M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn zarz膮dzonych na 14 stycznia 2016r. oraz ustalenia zasad ich stosowania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 178/15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 grudnia 2015r.
W sprawie regulaminu pracy szkolnych komisji wyborczych powo艂anych do przeprowadzenia pierwszych wybor贸w do M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 177/15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 grudnia 2015r.
w sprawie zarz膮dzenia pierwszych wybor贸w do M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 176 /15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 listopada 2015 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 175/15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 listopada 2015r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 174/15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2015r.
W sprawie opracowania projektu planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 173/15
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2016"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 172/15
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2016"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 171/15
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2016-2020"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 170/15
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 169/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y , rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 168/15
w sprawie projektu uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021 oraz projektu uchwa艂y bud偶etowej w sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 167/15
w sprawie upowa偶nienia Pana Maurycego Kultysa zatrudnionego na stanowisku referenta do spraw gospodarki nieruchomo艣ciami w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, do dzia艂ania w imieniu w贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 166/15
w sprawie upowa偶nienia Pani Joanny D臋bickiej zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw dzier偶aw oraz op艂at adiacenckich i planistycznych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, do dzia艂ania w imieniu w贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 165/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 164/15 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2015r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. "Kwidzy艅ska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.03.2016r. do 30.06.2018r."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 163/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 162/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 161/15
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw inwestycji w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 160/15
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Moja, twoja, nasza przysz艂o艣膰" w ramach Programu Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bry艂y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 159/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 158/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 157/15
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 156/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 25 pa藕dziernika 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 155/15
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 25 pa藕dziernika 2015r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 154/15
w sprawie powo艂ania operator贸w obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz膮dzonych na dzie艅 25 pa藕dziernika 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 153/15
w sprawie powo艂ywania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz膮dzonych na dzie艅 25 pa藕dziernika 2015r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 152/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 151/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 150/15
w sprawie uchylenia zarz膮dzenia wprowadzaj膮cego w 偶ycie instrukcj臋 obiegu i kontroli dokument贸w finansowo-ksi臋gowych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 149/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji likwidacyjnej, okre艣lenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji sk艂adnik贸w maj膮tkowych Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 148/15
zmieniaj膮ca wieloletni膮 prognoz臋 finansow膮 Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 147/15
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. "Termomodernizacja budynku szko艂y Gimnazjum w Liczu etap I- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 146/15
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. "Termomodernizacja budynku Szko艂y Podstawowej w Janowie- remont dachu, sala pami臋ci."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 145/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 144/15
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 143/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko 2007-2013 o nazwie "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 142/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 141/15
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2016".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 140/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 139/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 138/15
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2016 przez jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownik贸w referat贸w i samodzielne stanowiska pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 137/15
w sprawie utworzenia systemu sta艂ych dy偶ur贸w w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 136/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 135/15
w sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady So艂eckiej so艂ectwa Rakowiec
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 134/15
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 133/15
w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 dotycz膮cych wybor贸w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonym na dzie艅 25 pa藕dziernika 2015r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 132/15
w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 dotycz膮cych referendum gminnego zarz膮dzonego na dzie艅 20 wrze艣nia 2015r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 131/15
w sprawie archiwizacji dokument贸w z wybor贸w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 130/15
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 129/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 128/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 127/15
w sprawie powo艂ania operator贸w informatycznej obs艂ugi obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Kwidzyn w referendum og贸lnokrajowym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 126/15
w sprawie powo艂ania koordynatora gminnego w referendum og贸lnokrajowym zarz膮dzonym na dzie艅 6 wrze艣nia 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 125/15
w sprawie skr贸cenia czasu pracy pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn ze wzgl臋du na szkodliwe warunki pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 124A/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 124/15
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w referendum og贸lnokrajowym zarz膮dzonym na dzie艅 6 wrze艣nia 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 123/2015
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. "艢wiadczenie us艂ugi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy z terenu gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 122/15
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w w ramach Rz膮dowego programu pomocy uczniom w 2015r.- "Wyprawka szkolna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 121/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 120/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 119/15
w sprawie upowa偶nienia Danuty Kisiel, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowi膮zaniu lub zobowi膮zaniach d艂u偶nika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 118/15
w sprawie opracowania Planu Akcji Kurierskiej dla Urz臋du Gminy Kwidzyn oraz organizacji rozplakatowania obwieszcze艅 o stawieniu si臋 do czynnej s艂u偶by wojskowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 117/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 116/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 115/15
w sprawie konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 114/15
w sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa Grab贸wko
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 113/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 112/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 111/15
w sprawie upowa偶nienia Pani Iwony Nowogrodzkiej- Czabaj, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do podejmowania dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 艣wiadcze艅 rodzinnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 110/15
w sprawie upowa偶nienia Pani Iwony Nowogrodzkiej - Czabaj, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do podejmowania dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy w sprawach przeprowadzania wywiad贸w alimentacyjnych i odbierania od d艂u偶nik贸w alimentacyjnych o艣wiadcze艅 maj膮tkowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 109/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 108/2015
w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 dotycz膮cych referendum og贸lnokrajowego i plakat贸w komitet贸w uczestnicz膮cych w referendum og贸lnokrajowym zarz膮dzonym na dzie艅 6 wrze艣nia 2015r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 107/2015
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 106/2015
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w Kwidzynie na czas zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa, kryzysu i wojny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 105/2015
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie upowa偶nienia Pani 呕anety Czarnuch, zatrudnionej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 104/2015
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 103/2015
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 102/15
w sprawie archiwizacji dokument贸w z wybor贸w do organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 101/15
w sprawie upowa偶nienia pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn do prowadzenia czynno艣ci z przyjmowaniem zg艂osze艅 kandydat贸w na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 100/15
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 99/15
w sprawie zespo艂u ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2016-2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 98/15
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wy艂onienie podmiotu prowadz膮cego przedszkole niepubliczne w budynku nale偶膮cym do zasobu mienia komunalnego Gminy Kwidzyn znajduj膮cego si臋 w Rakowcu przy ul. Polnej 2
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 97/15
w sprawie polityki szkoleniowej pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzeniee W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 96/15
w sprawie sposobu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 95/15
w sprawie upowa偶nienia Pani Danuty Kisiel, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do podejmowania dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz prowadzenia post臋powa艅 i wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 94/15
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadczenia woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "e-rado艣ni i bezpieczni" w ramach Programu Fundacji Orange
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 93/15
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji pn. "Budowa 艣cie偶ki pieszo - rowerowej w miejscowo艣ci Lipianki" realizowanej w ramach dzia艂ania "Odnowa i rozw贸j wsi" obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 92/15
w sprawie przeprowadzenia konkursu na wy艂onienie podmiotu prowadz膮cego przedszkole niepubliczne w budynku nale偶膮cym do zasobu mienia komunalnego Gminy Kwidzyn znajduj膮cego si臋 w Rakowcu przy ul. Polnej 2
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 91/15
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla Urz臋du Gminy Kwidzyn w roku 2015 w zamian za 艣wi臋ta przypadaj膮ce w sobot臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 90/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 89/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 88/15
w sprawie zatwierdzenia sk艂adu Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 87/15
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 86/15
w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokument贸w w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 85/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wsp贸艂finansowanego z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew贸dztwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. 艣rodowisko i energetyka przyjazna 艣rodowisku, Dzia艂anie 5.4. Rozw贸j energetyki opartej na 藕r贸d艂ach odnawialnych o nazwie projektu: "Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej dla pompy ciep艂a, celem wykorzystania ciep艂a odpadowego do ogrzewania budynk贸w publicznych w miejscowo艣ci Korzeniewo, Gmina Kwidzyn".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 84/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 83/15
w sprawie nieodp艂atnego wypo偶yczania sprz臋tu kajakowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 82/15
w spawie maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia zasadniczego Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 81/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 80/15
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 79/15
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Ciekawe Korzeniewo i okolice" w ramach Programu Polsko- Ameryka艅skiej Fundacji Wolno艣ci "Dzia艂aj lokalnie IX"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 78/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 77/15
z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej w Referacie finansowym w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 76/15
z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powo艂ania operator贸w obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 75/15
z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie powo艂ania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 74/15
z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 10 maja 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 73/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 72/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 71/15
z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie planu kontroli zarz膮dczej na rok 2015.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 70/15
z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 62/15
z dnia 26 marca 2015r. w sprawie upowa偶nienia Pani 呕anety Czarnuch, zatrudnionej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku do spraw ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 61/15
z dnia 25 marca 2015r. w sprawie powo艂ania komisji do spraw brakowania druk贸w 艣cis艂ego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowod贸w osobistych do dnia 28 lutego 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 60/15
z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 59/15
z dnia 17 marca 2015r. w sprawie upowa偶nienia Pani Anny Mielniczek, zatrudnionej na stanowisku Sekretarza Gminy, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 58/15
z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu za 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 57/15
z dnia 20 lutego 2015 roku zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 56/15
z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 55/15
z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie organizacji zasad dzia艂ania Punktu Potwierdzaj膮cego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Us艂ug Administracji Publicznej (ePUAP)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 54/15
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 10 maja 2015r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 53/15
z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w w ramach dzia艂ania 413 "Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju", kt贸re odpowiadaj膮 warunkom przyznania pomocy w ramach dzia艂ania "Odnowa i rozw贸j wsi", obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "Doposa偶enie 艣wietlicy kulturalno-o艣wiatowej w Marezie w sprz臋t kajakowy".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 52/15
z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w w ramach dzia艂ania 413 "Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju", kt贸re odpowiadaj膮 warunkom przyznania pomocy w ramach dzia艂ania "Odnowa i rozw贸j wsi", obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "Remont 艣wietlicy kulturalno- o艣wiatowej w miejscowo艣ci Korzeniewo".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 51/15
z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 50/15
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 49/15
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 48/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie upowa偶nienia Pani Agaty Brzezi艅skiej, zatrudnionej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku Kierownika Referatu podatk贸w i op艂at lokalnych, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy lub organu podatkowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 47/15
z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 46/15
z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 45/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Bronno i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 44/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa O艣no i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 43/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Dankowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 42/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa G贸rki i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 41/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Licze i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 40/15
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 39/15
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 38/15
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek za ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 37/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Pawlice i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 36/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Rakowice i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 35/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Rakowiec i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 34/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Brokowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 33/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Kamionka i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 32/15
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2015 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 31/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Dubiel i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 30/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Brachlewo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 29/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Tychnowy i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 28/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Gurcz i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 27/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Baldram i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 26/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Podzamcze i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 25/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Pastwa i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 24/15
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 23/15
w sprawie ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 22/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Gniewskie Pole i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 21/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Lipianki i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 20/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Mareza i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 19/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Mareza Osiedle i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 18/15
w sprawie konsultacji spo艂ecznych dotycz膮cych zmiany statut贸w wszystkich so艂ectw w Gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 17/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Sza艂winek i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 16/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Rozp臋dziny i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 15/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Obory i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 14/15
w sprawie upowa偶nienia Pani Gra偶yny Stobba zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw ewidencji ludno艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 13/15
w sprawie upowa偶nienia Pani Agnieszki Budakowskiej zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw dowod贸w osobistych i ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 12/15
zmieniaj膮ca wieloletni膮 prognoz臋 finansow膮 Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 11/15
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2015 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 10/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Korzeniewo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 9/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Janowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 8/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Nowy Dw贸r i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 7/15
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Grab贸wko i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 6/15
w sprawie zmian w sk艂adzie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 5/15
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 4/15
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym iw latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 3/15
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 2/15
w sprawie opracowania dla Urz臋du Gminy Kwidzyn planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 1/15
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2015 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893523