logo
Prawo miejscowe
Uchwa艂y Rady 2015 - 2018

Uchwala Nr LVII / 384 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVI/383/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie ustalenia limitu kwotowego zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr LVI/382/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 pa藕dziernika 2018 r.
W sprawie zarz膮dzenia poboru od os贸b fizycznych podatku rolnego, le艣nego i od nieruchomo艣ci w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwala Nr LVI/381/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwala Nr LVI/380/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 pa藕dziernika 2018 r.
W sprawie stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwala Nr LVI / 379 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 17 pa藕dziernika 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwala Nr LV/378/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 4 pa藕dziernika 2018r.
W sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 1V/377/18 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 4 pa藕dziernika 2018 r.
W sprawie Statutu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIV / 376 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 wrze艣nia 2018r.
W sprawie emisji obligacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIV / 375 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 wrze艣nia 2018r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIV / 374 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 wrze艣nia 2018r.
W sprawie regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIV / 373 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 wrze艣nia 2018r.
W sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych dyrektorom przedszkola i szk贸l prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIV / 372 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 wrze艣nia 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIV / 371 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 wrze艣nia 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII / 370 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Pastwie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII / 369 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018r.
W sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII / 368 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie podzia艂u Gminy Kwidzyn na okr臋gi wyborcze, ich granice i numery oraz liczb臋 radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII / 367 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018r.
W sprawie oceny aktualno艣ci studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn i miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego z uwzgl臋dnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII / 366 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII / 365 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LII / 364 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 lipca 2018r.
W sprawie upami臋tnienia 100 - lecia odzyskania przez Polsk臋 Niepodleg艂o艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/363/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/362/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/361/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/360/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/359/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda偶ny tych napoj贸w na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/358/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ciach Dankowo i Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/357/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/356/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Pastwie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/355/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/354/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/353/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/352/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem w贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L / 351 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
W sprawie zasi臋gni臋cia opinii jednostek pomocniczych Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L / 350 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
W sprawie przyj臋cia programu upowszechniania sportu i turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2018 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L / 349 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
W sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenie planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i urz膮dze艅 kanalizacyjnych b臋d膮cych w posiadaniu Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gowo - Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o., z siedzib膮 w Kwidzynie, na lata 2018-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L / 348 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
W sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w, terapeut贸w pedagogicznych, doradc贸w zawodowych, zatrudnionych w plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L / 347 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
W sprawie nadania nazwy ,, Skwer imienia Konfederat贸w Obrony Wiary i Ojczyzny" punktowi widokowemu po艂o偶onemu w Marezie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L / 346 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018 - 2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L / 345 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2018r
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX / 344 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018r
W sprawie pomocy finansowej dla Samorz膮du Wojew贸dztwa Pomorskiego w roku 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX / 343 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018r
W sprawie powo艂ania dora藕nej Komisji Statutowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX / 342 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018r
W sprawie udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn w roku 2018 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX / 341 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018r
W sprawie podzia艂u Giny Kwidzyn na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numer贸w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX / 340 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018r
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018 - 2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX / 339 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2018r
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII / 338 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie wydania opinii do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Kwidzy艅skiego w sprawie podzia艂u Powiatu Kwidzy艅skiego na okr臋gi wyborcze do rad powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII / 337 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej za rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII / 336 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII / 335 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie podzia艂u Gminy Kwidzyn na okr臋gi wyborcze, ich granice i numery oraz liczb臋 radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII / 334 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie ustalenia i rozliczenia dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawid艂owo艣ci pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII / 333 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddzia艂ach przedszkolnych w publicznych szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII / 332 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w o艣rodkach wsparcia dla os贸b bezdomnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII / 331 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci terenu po艂o偶onego w obr臋bach geodezyjnych Mareza i Podzamcze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII / 330 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2018r
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII / 329 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018r
W sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i urz膮dze艅 kanalizacyjnych b臋d膮cych w posiadaniu Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp.z o.o., z siedzib膮 w Kwidzynie, na lata 2018-2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII / 328 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018r
W sprawie przekazania projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Kwidzyn, do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej w Gda艅sku Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/ 327 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018r
W sprawie przyj臋cia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na realizacje inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania z w臋glowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych, po艂o偶onych na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/ 326 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018r
O zmianie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/ 325 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018r
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/ 324 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018r
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/ 323 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2018 r.
W sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/ 322 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2018 r.
W sprawie nabycia nieruchomo艣ci z przeznaczeniem na budow臋 艣cie偶ki pieszo-rowerowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/ 321 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2018 r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw, a tak偶e wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owe zasady jego przyznawania i wyp艂acania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/ 320 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2018 r.
W sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2018 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/ 319 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2018 r.
W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu geodezyjnego Baldram
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/ 318 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie planu pracy Komisji sta艂ych Rady Gminy na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/ 317/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/ 316 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie zawarcia Porozumienia Mi臋dzygminnego pomi臋dzy Gmina Kwidzyn a Gmin膮 Miasta Gda艅sk w sprawie zagospodarowania przez Gmin臋 Miasta Gda艅ska frakcji energetycznej wysortowanej z odpad贸w komunalnych pochodz膮cych z terenu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/ 315 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu g贸rniczego po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Podzamcze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/ 314 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/ 313 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
O zmianie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/ 312 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
O zmianie uchwa艂y w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/ 311 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/ 310 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017r
W sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/309/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie wzor贸w formularzy informacyjnych o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/308/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie wzor贸w informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/307/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie wzor贸w formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek le艣ny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/306/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/305/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Gimnazjum w Nowym Dworze w o艣mioletnia Szko艂臋 Podstawow膮 w Nowym Dworze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/304/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Gimnazjum w Liczu w o艣mioletnia Szko艂臋 Podstawow膮 w Liczu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/303/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach w o艣mioletnia Szko艂臋 Podstawow膮 im. Marii Kotlarz w Tychnowach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/302/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps "NIL"w Rakowcu na o艣mioletnia Szko艂臋 Podstawow膮 im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps "NIL"w Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/301/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie w o艣mioletnia Szko艂臋 Podstawow膮 w Korzeniewie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/300/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej w Janowie w o艣mioletnia Szko艂臋 Podstawow膮 w Janowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/299/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/298/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/297/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/296/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/295/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie nadania nazwy ulicy "Malownicza" drodze wewn臋trznej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Mareza
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/294/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV / 293/ 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV / 292 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/ 291 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 pa藕dziernika 2017r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/ 290 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 pa藕dziernika 2017r.
W sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w na okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/ 289 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 pa藕dziernika 2017r.
W sprawie metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/ 288 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 pa藕dziernika 2017r.
W sprawie stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/ 287 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 pa藕dziernika 2017r.
W sprawie ustalenia limitu kwotowego zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w w ramach pomocy deminimis na rok podatkowy 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/ 286 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 pa藕dziernika 2017r.
W sprawie stawek od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/ 285 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 pa藕dziernika 2017r.
W sprawie rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/ 284 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 pa藕dziernika 2017r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 艢w. Jana Chrzciciela w Janowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/ 283 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 pa藕dziernika 2017r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII / 282 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 pa藕dziernika 2017r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLlI/281/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
W sprawie Statutu M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/280/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
W sprawie: dotacji celowej dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII 279 I 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2017r
O zmianie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII / 278 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2017r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwala Nr XLII/277/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2017 roku
W sprawie programu polityki zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki Pr贸chnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kwidzyn na lata 2017- 2019".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/276/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2017r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/275/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2017r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030
Wi臋cej »
Uchwala Nr XLI / 274 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2017r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/273/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego po艂o偶onego w Gurczu 34a, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/272/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie okre艣lenia przeznaczenia mienia jednostek bud偶etowych po gimnazjach przekszta艂conych w szko艂y podstawowe
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/271/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/270/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/269/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2017 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/268/2017 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 29 czerwca 2017 r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, okre艣laj膮ca w szczeg贸lno艣ci cz臋stotliwo艣膰 odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i spos贸b 艣wiadczenia us艂ug przez punkt selektywnego zbierania odpad贸w komunalnych, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/267/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 29 czerwca 2017 r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/266/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2017r.
W sprawie nadania nazwy ulicy "Malownicza" drodze wewn臋trznej po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX / 265 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2017r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda艅sku w roku 2017.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX / 264 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2017r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017 r.
W sprawie zap艂aty podatk贸w i op艂at za pomoc膮 innego instrumentu p艂atniczego, w tym instrumentu p艂atniczego, na kt贸rym przechowywany jest pieni膮dz elektroniczny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/262/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2017
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXXVIII/261/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017r.
O zmianie uchwa艂y w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/260/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017 r.
W sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at oraz okre艣lenia trybu ich pobierania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/259/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017r.
W sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 艢w. Jana Chrzciciela w Janowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/258/2017 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017 roku
W sprawie emisji obligacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII /257 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII / 256/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/255 /2017 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017r.
W sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII /254 /17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2017 r.
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 wrze艣nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/252/2017 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2017 r.
W sprawie przyznania dotacji Fundacji " Misericordia" w Kwidzynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/251/2017 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/250/2017 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2017 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/249/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 30marca 2017r.
w sprawie udzielenia zasad dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn w roku 2017 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/248/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 30marca 2017r.
W sprawie przyj臋cia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na realizacj臋 inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania z w臋glowego na proekologiczny w budynkach lub lokalah mieszkalnych, po艂o偶onych na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/247/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r.
W sprawie okre艣lenia kryteri贸w wraz z liczb膮 punkt贸w i dokumentami niezb臋dnymi do potwierdzenia tych kryteri贸w na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/246/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r.
W sprawie okre艣lenia kryteri贸w wraz z liczb膮 punkt贸w i dokumentami niezb臋dnymi do potwierdzenia tych kryteri贸w w post臋powaniu rekrutacyjnym przy przyj臋ciu kandydat贸w, zamieszka艂ych poza obwodem szko艂y, do klas pierwszych szk贸艂 podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/245/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r.
W sprawie dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 wrze艣nia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXXVI /244/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXXVI /243/ 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/242/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 23 lutego 2017 r.
W sprawie zarz膮dzenia poboru od os贸b fizycznych podatku rolnego, le艣nego i od nieruchomo艣ci w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/241/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2017r.
W sprawie nadania nazwy ulicy "Rac艂awicka" drodze wewn臋trznej w Korzeniewie
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV /240/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 23 lutego 2017r.
W sprawie przyj臋cia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na realizacj臋 inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania z w臋glowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych, po艂o偶onych na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/239/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2017r.
W sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/238/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2017r.
W sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/237/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2017 r.
W sprawie wskazania wst臋pnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr :XXXV/236/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2017 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo艣ci Gilwa Ma艂a, gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017 r.
W sprawie zawarcia przez Gmin臋 Kwidzyn z Gmin膮 Ryjewo, Gmin膮 Gardeja i Gmin膮 Sadlinki porozumienia o partnerstwie dotycz膮cego realizacji projektu partnerskiego pn. "Ograniczenie zagro偶e艅 naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powi艣la (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegaj膮ce na zakupie specjalistycznego wyposa偶enia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/234/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
W sprawie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej za rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/233/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
W sprawie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV /232/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017 r.
W sprawie ustalenia limitu kwotowego zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/231/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
W sprawie nadania nazwy ulicy "Stawowa" drodze wewn臋trznej wKorzeniewie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/230/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
W sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ci Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/229/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na okres od 1 marca 2017r. do 28 lutego 2018r. na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/228/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/227/17 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 26 stycznia 2017
W sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2017 roku
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXXIV / 226/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV / 225 / 17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/224/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/223/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 20 grudnia 2016 r.
W sprawie wyra偶enia woli na zawarcie przez Gmin臋 Kwidzyn porozumienia o partnerstwie z Gmin膮 Ryjewo, Gmin膮 Sadlinki, Gmin膮 Gardeja, oraz partnerem spoza sektora finans贸w publicznych w celu przygotowania i wsp贸lnej realizacji projektu pn. "Monta偶 mikroinstalacji odnawialnych 藕r贸de艂 energii dla mieszka艅c贸w na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki Ryjewo, Gardeja"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/222/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym i oddzia艂ach przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/221/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie planu pracy Komisji sta艂ych Rady Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/220/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/219/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2017-2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/218/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/217/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/216/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzy艅skiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII1/215/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII /214/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
Uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII /213/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII / 212 / 16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/ 211 /16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r
W sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/ 210/ 16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r
W sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/209/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016 r.
Uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w realizuj膮cych nowe inwestycje lub tworz膮cych nowe miejsca pracy na terenie Kwidzy艅skiego Parku Przemys艂owo-Technologicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/208/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016 r.
W sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku od 艣rodk贸w transportowych, stanowi膮cych regionaln膮 pomoc inwestycyjn膮, dla przedsi臋biorc贸w realizuj膮cych nowe inwestycje na terenie Kwidzy艅skiego Parku Przemys艂owo-Technologicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/207/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016 r.
W sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/206/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016 r.
W sprawie stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXXII / 205/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII / 204 / 16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/203/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 pa藕dziernika 2016r.
W sprawie rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2017.
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXXI / 202 / 16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 pa藕dziernika 2016r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/201/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
Zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/200/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 6 pa藕dziernika
W sprawie przyst膮pienia Gminy Kwidzyn do realizacja projektu pt. " Kompetentni= gotowi na lepsz膮 przysz艂o艣膰" w ramach Osi priorytetowej 3. Edukacja, Dzia艂ania 3.2. Edukacja og贸lna, Poddzia艂ania 3.2.1. Jako艣膰 edukacji og贸lnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Pomorskiego na lata 2014-2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/199/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 6 pa藕dziernika 2016 r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIX/198/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIX/197/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/196/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
W sprawie wyra偶enia woli na zawarcie przez Gmin臋 Kwidzyn porozumienia o partnerstwie z Miastem Kwidzyn, Gmin膮 Ryjewo, Gmin膮 Sadlinki. Gmin膮 Mi艂oradz, Miastem i Gmin膮 Sztum w celu przygotowania i wsp贸lnej realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe"
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/195/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/194/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/193/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/192/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 3 po艂o偶onego w Nowym Dworze 22, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/191/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2 po艂o偶onego w Nowym Dworze 22, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/190/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po艂o偶onego w Korzeniewie przy ulicy 艁膮kowej 10/1, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/189/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
W sprawie wskazania wst臋pnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/188/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011 - 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/187/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/186/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016 r.
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzy艅skiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/185/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/184/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/183/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 wrze艣nia 2016r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/182/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 30 czerwca 2016r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na powo艂anie M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVIII/181/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie Statutu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/180/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVIII/179/16 RADY GM.lNY KWIDZYN z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzania-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu g贸rniczego po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Podzamcze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/178/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011 - 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/177/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016 r.
W sprawie upowa偶nienia W贸jta do zawarcia Porozumienia Mi臋dzygminnego pomi臋dzy Miastem Gda艅sk a Gmin膮 Kwidzyn w sprawie zagospodarowania przez Miasto Gda艅sk frakcji energetycznej wysortowanej z odpad贸w komunalnych pochodz膮cych z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/176/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016r.
W sprawie porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Gmin臋 Kwidzyn Gminie Sadlinki realizacji zadania publicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII /175/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finans~o.wej Gminy Kwidzyn nalata 20.16-2021
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXVIII / 174 / 16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/173/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2016 r.
W sprawie zawarcia Porozumienia Mi臋dzygminnego pomi臋dzy Miastem Gda艅sk a Gmin膮 Kwidzyn w sprawie zagospodarowania przez Miasto Gda艅sk frakcji energetycznej wysortowanej z odpad贸w komunalnych pochodz膮cych z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII 172/2016 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2016r.
W sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2015
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXVII / 171 /16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2016 r.
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/170/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 28 kwietnia 2016 r.
W sprawie wyra偶enia woli na zawarcie przez Gmin臋 Kwidzyn porozumienia o partnerstwie z Miastem Kwidzyn, Miastem i Gmin膮 Prabuty oraz z Gmin膮 Ryjewo w celu przygotowania i wsp贸lnej realizacji projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Liw膮 w nieznane"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI 169 16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 82 w Tychnowach, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/168/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 35 w Tychnowach, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/167/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr B w budynku przy ulicy Korzeniewskiej 3 w Marezie, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/166/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/165/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
W sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn w roku 2016 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest pochodz膮cych z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI /164/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda艅sku na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Le艣na" w roku 2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI /163/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie deficytu bud偶etowego w roku 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/162/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/161/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2016 r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Kwidzyn oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/160/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2016 r.
W sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXIVI155116 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXV /159/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2016r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV /158/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 22 marca 2016r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/157/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 201
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy w艂a艣ciwej do realizacji zada艅 z zakresu 艣wiadczenia wychowawczego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/156/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
W sprawie zasad, na jakich so艂tysom w Gminie Kwidzyn przys艂uguj膮 diety
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/155/16 / Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 lokalu mieszkalnego, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn na lokal mieszkalny stanowi膮cy w艂asno艣膰 prywatn膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/154/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
W sprawie ustalenia ~ udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci POb:i'n~wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV / 153 /16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w wraz z liczb膮 punkt贸w i dokumentami niezb臋dnymi do potwierdzenia tych kryteri贸w w post臋powaniu rekrutacyjnym przy przyj臋ciu kandydat贸w, zamieszka艂ych poza obwodem szko艂y, do klas pierwszych szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV / 152 /16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
W sprawie okre艣lenia kryteri贸w wraz z liczb膮 punkt贸w i dokumentami niezb臋dnymi do potwierdzenia tych kryteri贸w na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV / 151 /16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
W sprawie wyra偶enia zgody na obj臋cie udzia艂贸w w sp贸艂ce
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXIV /150/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV /149/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/148/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
W sprawie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej za rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI11/147/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
W sprawie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/146/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
W sprawie powo艂ania opiekuna M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII-145-16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016 r.
W sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Kwidzyn oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIII/144/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016
W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/143/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 29 stycznia 2016 r.
W sprawie ustalenia limitu kwotowego zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/142/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 29 stycznia 2016 r.
W sprawie zarz膮dzenia poboru od os贸b fizycznych podatku, rolnego, le艣nego i od nieruchomo艣ci w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p艂atno艣ci dla inkasent贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/141/16 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 29 stycznia 2016 r.
W sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwala nr XXIII/140/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r
W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym G贸rki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/139/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
W sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowcu w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/138/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na okres od 1 marca 2016r. do 28 lutego 2017r. na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/137/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 7 stycznia 2016r.
W sprawie planu pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/136/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 7 stycznia 2016 r.
W sprawie wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa z艂o偶onego przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Powiatu Kwidzy艅skiego"Kamionka", Genowef臋 Szczotka, Miros艂awa Kalman, Krzysztofa Cichowlaz oraz Iren臋 Hauer z dnia 7 grudnia 2015 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/135/15 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 18 grudnia 2015r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na powo艂anie M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/134/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2015r.
W sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/133/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2015r
W sprawie planu pracy Komisji sta艂ych Rady Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/132/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2015r.
W sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/131/15 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 18 grudnia 2015r.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich sk艂adu osobowego oraz przedmiotu ich dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/ 130 /15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2015r
W sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/129/15 RADY GMINY KWIDZYN Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 R.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/128/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/127/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w realizuj膮cych nowe inwestycje lub tworz膮cych nowe miejsca pracy na terenie Kwidzy艅skiego Parku Przemys艂owo-Technologicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/126/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w realizuj膮cych nowe inwestycje lub tworz膮cych nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/125/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2016-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/124/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/123/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/122/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/121/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/120/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/119/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci obr臋b贸w geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/118/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zarz膮dzenia poboru op艂aty targowej w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/117/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/116/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wzor贸w formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek le艣ny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/115/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wzor贸w formularzy informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/114/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/113/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/112/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/111/15 z dnia 9 listopada 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/110/15 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego po艂o偶onego w Kamionce, przy ulicy Le艣nej 15 b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzec najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/109/15 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu geodezyjnego Baldram
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/108/15 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo艣ci Gilwa Ma艂a
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/107/15 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu g贸rniczego po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Podzamcze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/106/15 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na powo艂anie M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/105/15 z dnia 28 pa藕dzienika 2015 r.
w sprawie okre艣lenia terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/104/15 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/103/15 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/102/15 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw, a tak偶e wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/101/15 z dnia 18 wrze艣nia 2015r.
w sprawie powo艂ania skarbnika gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/100/15 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie odwo艂ania skarbnika gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/99/15 z dnia 18 wrze艣nia 2015r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/98/15 z dnia 18 wrze艣nia 2015r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/97/15 z dnia 18 wrze艣nia 2015r.
w sprawie zatwierdzenia i przyj臋cia do wdro偶enia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV1/96/15 z dnia 10 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie rozwi膮zania Gminnej Komisji do spraw referendum gminnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/95/15 z dnia 10 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 2 po艂o偶onego w budynku nr 23 w Liczu, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/94/15 z dnia 10 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od lokalu mieszkalnego na1 po艂o偶onego w budynku nr 23 w Liczu, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/93/15 z dnia 10 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego po艂o偶onego w Janowie nr 6, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/92/15 z dnia 10 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego po艂o偶onego w Janowie Nr 4, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/91/15 z dnia 10 wrze艣nia 2015r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ek oznaczonych numerami: 257/6, 257/8, 147/2, 256/9, 256/10, 256/12, 256/13, 256/14, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/90/15 z dnia 10 wrze艣nia 2015r.
w sprawie przyj臋cia Strategii Spo艂eczno-Gospodarczej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/89/15 z dnia 10 wrze艣nia 2015r.
w sprawie wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 od 2016r. do 2019r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/88/15 z dnia 10 wrze艣nia 2015r.
w sprawie ustalenia regulaminu g艂osowania w wyborach na 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/87/15 z dnia 10 wrze艣nia 2015r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/86/15 z dnia 10 wrze艣nia 2015 r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/85/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji do spraw referendum gminnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/84/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zarz膮dzenia referendum gminnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/83/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/82/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r.
w sprawie sposobu zg艂aszania kandydat贸w na cz艂onk贸w komisji ds. referendum, wzor贸w zg艂oszenia, zasad powo艂ywania, zada艅 oraz regulamin贸w gminnej i obwodowych komisji ds. referendum
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/81/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zarz膮dzenia referendum gminnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/80/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie zarz膮dzenia referendum gminnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/79/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/78/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/77/15 z dnia 22 lipca 2015 r.
Uchwa艂a Nr XII/77/15 z dnia 22 lipca 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/76/15 z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie zasi臋gni臋cia od Komendanta Wojew贸dzkiego Policji informacji o kandydatach na 艂awnik贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/75/15 z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, okre艣laj膮ca w szczeg贸lno艣ci cz臋stotliwo艣膰 odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i spos贸b 艣wiadczenia us艂ug przez punkt selektywnego zbierania odpad贸w komunalnych, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/74/15 z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/73/15 z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Azaliowa" drodze wewn臋trznej w Dankowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/72/15 z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u ds.zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/71/15 z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y jak i w miejscu sprzeda偶y oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y i miejsc podawania napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/70/15 z dnia 26 czerwca 2015r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/69/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Miasta Kwidzyna w latach 2015-2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/68/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Tychnowy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/67/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Sza艂winek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/66/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/65/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/64/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Rakowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/63/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Podzamcze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/62/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Pawlice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/61/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Pastwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/60/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa O艣no
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/59/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Obory
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/58/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Nowy Dw贸r
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/57/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Mareza Osiedle
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/56/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Mareza
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/55/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Lipianki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/54/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Licze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/53/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Korzeniewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/52/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Kamionka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/51/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Janowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/50/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Gurcz
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/49/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Grab贸wko
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/48/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/47/15 z dnia 28 maj 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Gniewskie Pole
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/46/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Dubiel
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR IX/45/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Dankowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/44/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Bronno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/43/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Brokowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/42/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statutu So艂ectwa Brachlewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/41/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Statusu So艂ectwa Baldram
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/40/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii do projektu zmiany aglomeracji Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/39/15 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/38/15 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/37/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie nadania imienia Marii Kotlarz Szkole Podstawowej w Tychnowach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/36/15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX /35 /15 z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/34/15 z dnia 29 Kwietnia 2015 r.
w sprawie okre艣lenia zasad dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn w roku 2015 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest pochodz膮cych z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/33/15 z dnia 29 Kwietnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/32/15 z dnia 29 Kwietnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/31/15 z dnia 29 Kwietnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/30/15 z dnia 29 Kwietnia 2015 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Samorz膮du Wojew贸dztwa Pomorskiego w roku 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/29/15 z dnia 29 Kwietnia 2015 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzy艅skiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/28/15 z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Kwidzyn oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/27/15 z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018 dla Gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/26/15 z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie funduszu so艂eckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/25/15 z dnia 28 lutego 2015 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia protestu wyborczego dotycz膮cego wybor贸w so艂tysa so艂ectwa Mareza Osiedle i uniewa偶nienia wyboru so艂tysa
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/24/15 z dnia 28 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci obr臋b贸w geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/23/15 z dnia 28 lutego 2015 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na obszarze Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przyst膮pienia Gminy Kwidzyn do wsp贸lnego przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Powi艣la艅skiej Lokalnej Grupy Dzia艂ania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/20/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest dla Gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2032".
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2015 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/17/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2015 - 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/16/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 艢w. Jerzego w Tychnowach w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/15/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/14/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2015 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893477