logo
Aktualności i ogłoszenia
WYBORY PREZYDENTA RP 2020

Informacja Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30.03.2020 r.
o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
KOMUNIKAT
dot. zmiany organizacji pracy Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN Z DNIA 28.02.2020 ROKU
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 10 kwietnia 2020 r.
informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Więcej »
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze
Więcej »
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Więcej »
Postanowienie Nr 31/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 20.04.2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 czerwca 2020 r. - wybory 28.06.2020 r.
informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Więcej »
Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 12 czerwca 2020 r. - wybory 28.06.2020 r.
w sprawie składania dodatkowych zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Postanowienie Nr 67/2020 Komisarza Wyborczego z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
Więcej »
DOWOZY MIESZKAŃCÓW_BROKOWO
INFORMACJA DOT. DOWOZÓW MIESZKAŃCÓW
Więcej »
DOWOZY MIESZKAŃCÓW NA WYBORY_DUBIEL
INFORMACJA DOT. DOWOZÓW MIESZKAŃCÓW NA WYBORY
Więcej »
DOWOZY MIESZKAŃCÓW NA WYBORY_OŚNO
INFORMACJA DOT. DOWOZÓW MIESZKAŃCÓW_OŚNO
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.06.2020r.
przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
KANDYDACI NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Więcej »
Postanowienie Nr 104/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Kwidzyn
Więcej »
GŁOSUJ BEZPIECZNIE
GŁOSUJ BEZPIECZNIE
Więcej »
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2020 r.
skład, siedziba i pełnienie dyżurów
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338