logo
Aktualności i ogłoszenia
REFERENDUM GMINNE

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
o odwołaniu referendum gminnego
Więcej »
Uchwała Nr 5/2015 z dnia 10 września 2015r. Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Kwidzynie
w sprawie rozwiązania obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w referendum gminnym zarządzonym na dzień 20 września 2015r.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/96/15 z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji do spraw referendum gminnego
Więcej »
Uchwała Nr 4/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Gminnej Komisji ds. Referendum w Kwidzynie
w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Kwidzyn dla przeprowadzenia głosowania w referendum gminnym zarządzonym na dzień 20 września 2015r.
Więcej »
Protokół
z przebiegu publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych Komisji ds. Referendum w Kwidzynie w referendum gminnym, zarządzonym na dzień 20 września 2015r.
Więcej »
Komunikat Gminnej Komisji ds. Referendum w Kwidzynie
o losowaniu kandydatów na członków Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr 3/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Kwidzynie
w sprawie wykonania czynności sprawdzających prawidłowość zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Kwidzyn w referendum gminnym zarządzonym na dzień 20 września 2015r.
Więcej »
Uchwała Nr 2/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Kwidzynie
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Kwidzynie
Więcej »
Uchwała Nr 1/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Kwidzynie
w sprawie wyboru przewodniczącego Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Kwidzynie
Więcej »
Prostokół
z przebiegu publicznego losowania kandydatów na członków Gminnej Komisji ds. Referendum w Kwidzynie w referendum gminnym, zarządzonym na dzień 20 września 2015r.
Więcej »
Komunikat Wójta Gminy
o losowaniu kandydatów na członków Gminnej Komisji ds. Referendum w Kwidzynie w referendum gminnym
Więcej »
Zgłoszenie- wzór
do obwodowej Komisji ds. Referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 20 września 2015 roku
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie obwodów głosowania w referendum gminnym zarządzonym na dzień 20 września 2015 r.
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 132/15
w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum gminnego zarządzonego na dzień 20 września 2015r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Uchwała Nr XIV/82/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji ds. referendum, wzorów zgłoszenia, zasad powoływania, zadań oraz regulaminów gminnej i obwodowych komisji ds. referendum
Więcej »
Uchwała Nr XIV/81/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia referendum gminnego.
Więcej »
Zgłoszenie- wzór
kandydata do Gminnej Komisji ds. Referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 20 września 2015 roku
Więcej »
Informacja Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków gminnej komisji i obwodowych komisji ds. referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 20 września 2015r.
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338