logo
Aktualności i ogłoszenia
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Zarządzenie Nr 125/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 października 2018 r.
Zarządzenie Nr 125/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Kwidzyn w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
INFORMACJA- dowóz osób niepelnosprawnych
Więcej »
Dowóz na wybory z Brokowa - ogłoszenie dla mieszkanców
II TURA WYBORÓW
Więcej »
Dowóz na wybory z Osna - ogłoszenie dla mieszkańców
II TURA WYBORÓW
Więcej »
Dowóz na wybory z Dubiela - ogłoszenie dla mieszkańców
II TURA WYBORÓW
Więcej »
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 24 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w ponownych wyborach Wójta Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.
Więcej »
Uchwala Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 22 października 2018 r.
O przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
Więcej »
INFORMACJA
DOWÓZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO LOKALU WYBORCZEGO NA TERENIE GMINY KWIDZYN
Więcej »
Dowóz na wybory - Brokowo
Więcej »
Dowóz na wybory - Dubiel
Więcej »
Dowóz na wybory - Ośno
Więcej »
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej ws. odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata na Wójta KWW DLA DOBRA GMINY KWIDZYN
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej ws. odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata na Wójta KWW DLA DOBRA GMINY KWIDZYN
Więcej »
Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy
Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy
Więcej »
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 3 października 2018 r.o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 21 październi
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 02.10.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 02.10.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
Więcej »
Uchwała nr 9/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 02.10.2018 r.
Uchwała ws. przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
Więcej »
Protokół z publicznego losowania numerów list kandydatów na radnych
Protokół z publicznego losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
Więcej »
Komunikat Gminnej Komisiji Wyborczej w Kwidzynie o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych
Więcej »
INFORMACJA DLA WYBORCÓW
W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informuję, że został sporządzony spis wyborców. Każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.
Więcej »
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 28 września 2018 r.
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Informacja Komisarza o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych
Informacja Komisarza o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn o numerach oraz granicach obwodów głosowania
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn o numerach oraz granicach obwodów głosowania
Więcej »
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie
W sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kwidzyn i kandydatów na wójta oraz skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie
Więcej »
Komunikat Powiatowj Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 12 września 2018r.
W sprawie składu, siedziby oraz dyżurów Powiatowj Komisji Wyborczej oraz przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rad Powiatu Kwidzyńskiego.
Więcej »
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II
W sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
W sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych, ich granic i numerów, liczbie radnych wybieranych do Rady Gminy Kwidzyn w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku
Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.
W sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
KOMUNIKAT KOMISTARZA WYBORCZEGO II Z DNIA 16 SIERPNIA 2018 R.
w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018r.
W sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338