logo
Aktualności i ogłoszenia
Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze_na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i spraw gospodarczych
ogłoszenie o naborze na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i spraw gospodarczych
Więcej »
ogłoszenie w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym UG Kwidzyn
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Ogłoszenie o naborze
WÓJT GMINY KWIDZYN PONOWNIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM DWORZE
Więcej »
Zarządzenie nr 74/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Ogłoszenie o naborze_ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Narodowy Spis Powszechny 2021
Nabór rachmistrzów
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i samorządowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 177/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 147/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie naboru na zwalniające się samodzielne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju i promocji gminy w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 121/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds.księgowości budżetowej w Referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 117/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównej księgowej SP w Liczu i SP w Nowym Dworze w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 109/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na nowotworzone stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej - FNOŚ.IV
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na nowotworzone stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej - FNOŚ.V
Więcej »
ogłoszenie na nabór na Rachmistrzów
nabór na Rachmistrzów terenowych, którzy będą przeprowadzać spis rolny w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Kwidzyn w okresie od 1 października do 30 listopada 2020 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 161/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i spraw gospodarczych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 154/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i spraw gospodarczych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 153/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 136/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi biura Rady w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Informacja komisji rekrutacyjnej
powołanej do przeprowadzenia naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds inwestycji
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
informacja
informacja komisji rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru na zwalające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 159/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 sierpnia 2018 r.
W sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w Referacie podatków lokalnych i innych opłat w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 77 / 18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2018 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI
Więcej »
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil" w Rakowcu
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Więcej »
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE KOORDYNATORA PROJEKTÓW
Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze koordynatora projektów w Urzędzie Gminy Kwidzyn.
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
Na stanowisko ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 stycznia 2018 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
INFORMACJA
Komisji rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 138/17 Wójta Gminy Kwidzynz dnia 14 grudnia 2017 r.
W sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
Na stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony zwierząt w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
INFORMACJA
Komisji rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarki odpadami i ochrony zwierząt w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
Na stanowisko ds. księgowości i egzekucji w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja
Komisji rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i egzekucji w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja
Komisji rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 124/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 listopada 2017 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami i ochrony zwierząt w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2017 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i egzekucji w Referacie Podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rektutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 119/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2017 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
na stanowisko: ds. rozwoju i promocji gminy w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
na stanowisko: ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 sierpnia 2017r
W sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze do spraw rozwoju i promocji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 sierpnia 2017r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
na stanowisko ds. infrastruktury drogowej i transportu w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
INFORMACJA
Komisji rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury drogowej i transportu w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury drogowej i transportu w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW na stanowisko: ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 maja 2017r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
INFORMACJA Komisji rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
Komisja rekrutacyjna informuje, że kolejny etap procedury naboru na wolne stanowisko określone w ogłoszeniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku, odbędzie się w dniu 12 maja 2017 roku
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
na stanowisko: ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Więcej »
INFORMACJA Komisji rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności
Komisja rekrutacyjna informuje, iż kolejny etap procedury naboru na wolne stanowisko określone w ogłoszeniu z dnia 3 kwietnia 2017 roku odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r.
W sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r.
W sprawie naboru na zwalniające sie stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
na stanowisko: ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
na stanowisko: ds. księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT w Referacie finansowym w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 marca 2017r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Informacja Komisji Rekrutacyjnej
powołanej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn - kolejny etap procedury naboru
Więcej »
Informacja Komisji Rekrutacyjnej
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2017r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
Na stanowisko: ds. podatków lokalnych i innych opłat w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 luty 2017 rok
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycje w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Informacja Komisji Rekrutacyjnej
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
Więcej »
Informacja Komisji Rekrutacyjnej
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lutego 2017r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lutego 2017r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
Na stanowisko: koordynator projektu" Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość" w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja Komisji Rekrutacyjnej
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze koordynatora projektu.
Więcej »
Zarządzenie Nr 99/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 października 2016 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
na stanowisko: ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja Komisji Rekrutacyjnej
Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
na stanowisko: ds. podatków lokalnych i innych opłat w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Informacja Komisji Rekrutacyjnej
w sprawie naboru na stanowisko ds. podatków lokalnych i innych opłat.
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2016 r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw podatków lokalnych i innych opłat w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 58/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 lipca 2016r.
W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Informacja o wyniku naboru kandydatów
Więcej »
INFORMACJA komisji rekrutacyjnej
Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 stycznia 2016r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Oświadczenie przystępującego do naboru na wolne stanowisko urzędnicze
druk
Więcej »
Informacja o wyniku naboru kandydatów
na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja
Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wole stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 161/15
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Informacja
o wyniku konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja
dotycząca ogłoszonego konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 115/15
w sprawie konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Więcej »
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
druk
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338