logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Wykaz wniosków o wydanie decyzji (A)
Rok 2015

Formularz A - karta informacyjna dla: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
OŚiGW.6220.7.2015
Więcej »
Formularz A - karta informacyjna dla: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
OŚiGW.6220.11.2015
Więcej »
Formularz A - karta informacyjna dla: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
OŚiGW.6220.6.2015
Więcej »
Formularz A - karta informacyjna dla: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
OŚiGW.6220.18.2015
Więcej »
Formularz A - karta informacyjna dla: wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.:
OŚiGW.6220.15.2015
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338