logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Wykaz wniosków o wydanie decyzji (A)
Rok 2018

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Punkt zbierania odpadów (złomu) zlokalizowany w miejscowości Górki (gm. Kwidzyn), na działce nr 23/31
Więcej »
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2018
Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów
Więcej »
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 4/2018
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowice A i Rakowice B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338