logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Wykaz wniosków o wydanie decyzji (A)
Rok 2020

Formularz karty A
Więcej »
Formularz karty A
Więcej »
Formularzkarty A - OŚiGW.6220.1.2020
Budowa budynku magazynowego, wraz z zapleczem biurowo- socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Górki, na działkach nr 249/20 i 249/39, obręb Górki, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.
Więcej »
Formularz karty A
Więcej »
Formularz karty A - OŚiGW.6220.3.2020
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Więcej »
Formularz karty A
dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rakowiec
Więcej »
Formularz karty A
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca, na działkach 96, 104/2. 104/3 w m. Baldram
Więcej »
Formularz karty A - OŚiGW.6220.8.2020
Budowa elektrowni słonecznej "Tychnowy I" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Formularz karty A - OŚiGW.6220.9.2020
Budowie elektrowni słonecznej "Tychnowy II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji OŚiGW.6220.3.2020
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Formularzkarty A - OŚiGW.6220.14.2020
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Formularzkarty A - OŚiGW.6220.13.2020
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Zawiadomienie OŚiGW.6220.4.2020
o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ w Gdańsku, PGWWP oraz o wystąpieniu o wydanie opinii odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia do PPIS w Kwidzynie - budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 145 h wraz z magazynem energii oraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Kamionka
Więcej »
Zawiadomienie OŚiGW.6220.10.2020
o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ w Gdańsku, PGWWP oraz o wystąpieniu o wydanie opinii odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia do PPIS w Kwidzynie - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Nowy Dwór i Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22.12.2020 r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Korzeniewo, Obory
Więcej »
Formularz A
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowy Dwór
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338