logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Wykaz wniosków o wydanie decyzji (A)
Rok 2021

Formularz A
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Rakowice, gmina Kwidzyn
Więcej »
Formularz b
Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów
Więcej »
Formularz h
Formularz H
Więcej »
Formularz A
wniosek o wydanie decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Górkach, gm. Kwidzyn
Więcej »
Formularz A
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo
Więcej »
Formularz b
Rozbudowa kwatery składowej (kwatera na balast) na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne o pojemności ponad 25 tyś ton na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gilwie Małej poprzez podniesienie rzędnych składowych odpadów, realizowanego na działce 328/2, obręb Paczkowo, gmina Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Formularz b
Kontynuacja wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego- piasku ,,BRACHLEWO I
Więcej »
Formularz A
Budowie Elektrowni Słonecznej ,,Mareza
Więcej »
Formularz b
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW, wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Korzeniewo, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338