logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Wykaz wniosków o wydanie decyzji (A)
Rok 2022

Formularz b
OŚiGW.6220.4.2022
Więcej »
Formularz b
OŚiGW.6220.2.2022
Więcej »
Formularz A
Eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża Górki, zlokalizowanego Górki 22 C.
Więcej »
Formularz A
Budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą techniczną na działkach na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 160/26 i 160/32 położonych w obrębie Rakowiec
Więcej »
Formularz A
Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 90 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 598/16, 598/17, 606/9, 601 obręb Rakowiec, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Formularz A
Budowa do 6 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW, zlokalizowanych w miejscowości Janowo, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą
Więcej »
Formularz A
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Trzciano i Ośno
Więcej »
Formularz b
Stacja paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią automatyczną osobową, myjnią automatyczną TIR, myjnią ręczną, stacją diagnostyczną (stacją kontroli pojazdów), innymi obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Górki, powiecie kwidzyńskim
Więcej »
Formularz A_OŚiGW.6220.3.2022
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Trzciano i Ośno
Więcej »
Formularz A_OŚiGW.6220.4.2022
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Więcej »
Formularz A
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Kwidzyn o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
OŚiGW.6220.15.2021
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 159/1 w obrębie Rakowice, gmina Kwidzyn
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338