logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Wykaz wydanych postanowień i decyzji (B) » Postanowienia
Rok 2017

Formularz B - karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
OŚiGW.6220.22.2016
Więcej »
DECYZJE I POSTANOWIENIA
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Elektrowni Słonecznej Tychnowy I wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
DECYZJE I POSTANOWIENIA
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Elektrowni Słonecznej Tychnowy II wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Więcej »
DECYZJE I POSTANOWIENIA
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Tychnowy I wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Więcej »
DECYZJE I POSTANOWIENIA
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Tychnowy II wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338