logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Wykaz wydanych postanowień i decyzji (B) » Postanowienia
Rok 2018

DECYZJE I POSTANOWIENIA
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Punkt zbierania odpadów (złomu) zlokalizowany w miejscowości Górki (gm. Kwidzyn), na działce nr 23/31".
Więcej »
DECYZJE I POSTANOWIENIA
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów - zlokalizowania w miejscowości Obory, na działce nr 73/223, w obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn, woj. pomorskie".
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338