logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Wykaz wydanych postanowień i decyzji (B) » Decyzje
Rok 2017

Formularz B - karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko-Wydanie decyzji
dotyczy postępowania z dnia 18 listopada 2016r.
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
dotyczy wydania decyzji nr OŚiGW.6220.6.2017
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
dotyczący wydania decyzji nr OŚiGW.6220.7.2017
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko- wydanie decyzji
dotyczy wydania decyzji nr OSiGW.6220.10.2017
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338