logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Wykaz wydanych postanowień i decyzji (B) » Decyzje
Rok 2019

Formularz B - karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
OŚiGW.6220.1.2018 - Dotyczy wydania decyzji - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚiGW.6220.4.2018 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowice A i Rakowice B o mocy 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia"
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338