logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Wykaz wydanych postanowień i decyzji (B) » Decyzje
Rok 2020

Formularz B
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
Formularz B
Sprawa OŚiGWO.I.6220.11.2019
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji
Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baldram, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie, na działkach oznaczonych numerami działek 111/34, 111/35, 111/36
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Korzeniewo, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji
Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Korzeniewo, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji
informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - Kopalnia piasku Podzamcze II, na działkach 109 i 110, w miejscowości Podzamcze, gmina Kwidzyn
Więcej »
Formularz karty B_OŚiGWO.I.6220.4.2019
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Baldram"
Więcej »
Formularz karty B_OŚiGWO.I.6220.9.2019
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Korzeniewo
Więcej »
Formularz karty B_OŚiGWO.I.6220.10.2019
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 maja 2020 r.
o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej "Kwidzyn Solar Park" o mocy do 60MW w m. Kamionka
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji
karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Korzeniewo i Obory, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji
karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu zastępczego nr 2a na ujęciu wód podziemnych Kamionka w miejscowości Kamionka, działka 146/3, obręb geodezyjny Kamionka
Więcej »
Formularz karty A
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 145 h wraz z magazynem energii oraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Kamionka
Więcej »
Karta B - wydanie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa farmy fotowoltaicznej "Kwidzyn Solar Park" o mocy do 60MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kamionka, gm. Kwidzyn, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji OŚiGW.6220.4.2020
Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 145h wraz z magazynem energii oraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Kamionka
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji OŚiGW.6220.8.2020
Budowa elektrowni słonecznej "Tychnowy I" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji OŚiGW.6220.9.2020
Budowa elektrowni słonecznej "Tychnowy II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Formularz B
budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rakowiec
Więcej »
Formularz A
budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Grabówko
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338