logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Obwieszczenia Wójta Gminy Kwidzyn
Rok 2014

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do opracowywania projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2032.
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do opracowywania projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2032.
Więcej »
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji
Wójt Gminy Kwidzyn zawiadamia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji
Wójt Gminy Kwidzyn zawiadamia,przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE przed wydaniem decyzji
Wójt Gminy Kwidzyn zawiadamia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE przed wydaniem decyzji
Wójt Gminy Kwidzyn zawiadamia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 lipca 2014r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków na odcinku Gilwa Mała - Bronno",
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 lipca 2014r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 czerwca 2014r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi o długości 19 km wraz z przebudową istniejącej infrastruktury w ramach projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty".
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbiórka hali i budowa nowej hali stacji recyklingu zużytych opon wraz z zapleczem biurowym i socjalnym w miejscowości Górki, na działkach nr 23/58 i 23/69, w obrębie geodezyjnym Górki, gmina Kwidzyn".
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków na odcinku Gilwa Mała - Bronno",
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi o długości około 19 km wraz z przebudową istniejącej infrastruktury w ramach projektu pn:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338