logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Obwieszczenia Wójta Gminy Kwidzyn
Rok 2015

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia
Więcej »
Podsumowanie opiniowania i udziału społeczeństwa oraz przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn
Więcej »
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KWIDZYN NA LATA 2014- 2020
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN zawiadamia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 listopada 2015r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wydane postanowienie nadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacji punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 154 położonej w obrębie geodezyjnym Brachlewo Gmina Kwidzyn".
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, pod nr OŚiGW.6220.6.2013, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
O wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 154 położonej w obrębie geodezyjnym Brachlewo Gmina Kwidzyn".
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp na działce oznaczonej numerem 317/1, położonej w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie".
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja umarzająca jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN zawiadamia strony postępowania administracyjnego, iż do tut. organu wpłynęło odwołanie od decyzji Nr OŚiGW.6220.4.2012 z dnia 29 stycznia 2015 r. określającej warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informuję o przystąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Informuję podaje do publicznej wiadomości informacje o przyjęciu dokumentu pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu projektu dokumentu pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości informację, iż do Wójta Gminy Kwidzyn wpłynęły opinie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, stwierdzające, iż dla projektu dokumentu pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości informację, iż do Wójta Gminy Kwidzyn wpłynęła opinia Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, stwierdzająca, iż dla projektu dokumentu pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości informację, iż do Wójta Gminy Kwidzyn wpłynęły opinie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, stwierdzające, iż dla projektu dokumentu pn.:
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338