logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Obwieszczenia Wójta Gminy Kwidzyn
Rok 2016

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Została wydana przez Wójta Gminy Kwidzyn decyzja nr OŚiGW.6220.18.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Więcej »
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Została wydana przez Wójta Gminy Kwidzyn decyzja nr OŚiGW.6220.16.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Więcej »
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Została wydana przez Wójta Gminy Kwidzyn decyzja nr OŚiGW.6220.2.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Więcej »
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Została wydana przez Wójta Gminy Kwidzyn decyzja nr OŚiGW.6220.8.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Więcej »
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Została wydana przez Wójta Gminy Kwidzyn decyzja nr OŚiGW.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Zawiadamiam strony postępowania, że dnia 7 listopada 2016r. Wójt Gminy Kwidzyn wydał postanowienie znak OŚiGW.6220.16.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia odnośnie zgromadzonych materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Informuję, że Wójt Gminy Kwidzyn zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, ul. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn, pismami nr OŚiGW.6220.16.2016 z dnia 29 sierpnia 2016r. o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek PPHU
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338