logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Obwieszczenia Wójta Gminy Kwidzyn
Rok 2017

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Została wydana przez Wójta Gminy Kwidzyn decyzja nr OŚiGW.6220.20.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowego zbiornika wraz z przyłączeniem do dystrybucji na azot, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej numerem 437/5 położonej w miejscowości Mareza , gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński".
Więcej »
OBWIESZCZENIE Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia-dotyczy postepowania z dnia 18 listopada 2016r.
Została wydana przez Wójta Gminy Kwidzyn decyzja nr OŚiGW.6220.22.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami o pojemności V=4x6400 I oraz przyłącza do suszarni ziarna w miejscowości Lipianki na działce nr 79/54, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński
Więcej »
OBWIESZCZENIE Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Zawiadomienie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Kwidzyn nr OŚiGW.6220.6.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Tychnowy I wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
OBWIESZCZENIE Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Zawiadomienie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Kwidzyn nr OŚiGW.6220.7.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Tychnowy II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Została wydana przez Wójta Gminy Kwidzyn decyzja nr OŚiGW.6220.10.2017, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338