logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Obwieszczenia Wójta Gminy Kwidzyn
Rok 2018

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. "Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów -zlokalizowanych w miejscowości Obory, na działce nr 73/223, obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn, woj. pomorskie"
Więcej »
OBWIESZCZENIE
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów -zlokalizowanych w miejscowości Obory, na działce nr 73/223, obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn, woj. pomorskie"
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
WÓJT GMINY KWIDZYN podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 grudnia 2018 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:,,Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów - zlokalizowania w miejscowości Obory, na działce nr 73/223, w obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn, woj. Pomorskie".
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338