logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Obwieszczenia Wójta Gminy Kwidzyn
Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8.01.2020r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8.01.2020r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
zawiadomiłam, że zostało wszczęte, na wniosek Virdi Sp. zo.o., ul. Kochanowskiego 36, 82-500 Kwidzyn, reprezentowanej przez Pana Przemysława Zielińskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8.01.2020r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego .:
Więcej »
OBWIESZCZENIE o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
że zostało wszczęte, na wniosek Pana Grzegorza Świderskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.01.2020r.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Korzeniewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.01.2020r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przebudowa drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy Rakowiec na odcinku Tychnowy Brokowo od km 0+000-4+750
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.01.2020r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy Rakowiec na odcinku Tychnowy Brokowo od km 0+000-4+750
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7.02.2020r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia11.03.2020r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia odnośnie zgromadzonych materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.03.2020r.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.03.2020r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Więcej »
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - OŚiGW.6220.1.2020
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego, wraz z zapleczem biurowo- socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Górki, na działkach nr 249/20 i 249/39, obręb Górki, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
OBWIESZCZENIE o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - OŚiGW.6220.1.2020
Budowa budynku magazynowego, wraz z zapleczem biurowo- socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Górki, na działkach nr 249/20 i 249/39, obręb Górki, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie,
Więcej »
Zawiadomienie o wystąpieniu o opinię - sprawa OŚiGW.6220.1.2020
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie
Więcej »
Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu o wydanie opinii odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie
Budowa farmy fotowoltaicznej
Więcej »
Zawiadomienie o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa
Sprawa OŚiGO.I.6220.2.2019
Więcej »
Zawiadomienie
o ponownym wystąpieniu o wydanie opinii odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie -
Więcej »
Zawiadomienie
o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa - Budowa farmy fotowoltaicznej
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9.04.2020r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
Więcej »
Zawiadomienie
o wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie dla przedsięwzięcia
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 kwietnia 2020 r. - OŚiGW.6220.3.2020
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 kwietnia 2020 r. - OŚiGW.6220.3.2020
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5.05.2020r.
o wydaniu decyzji OŚiGO.I.6620.4.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Baldram..."
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5.05.2020r.
o wydaniu decyzji OŚiG0.1.6220.10.2019 -"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Korzeniewo..."
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11.05.2020r.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Korzeniewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.05.2020r.
o ponownym wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11.05.2020r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy-Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.05.2020r.
podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - "Kopalnia piasku Podzamcze II, na działkach 109 i 110, w miejscowości Podzamcze, gmina Kwidzyn".
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20.05.2020r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 145 h w raz z magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Kamionka
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20.05.2020r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającej na "Budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 145 h wraz z magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Kamionka"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.05.2020r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy -Rakowiec na odcinku Tychnowy Brokowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.05.2020r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa budynku magazynowego, wraz z zapleczem biurowo-socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Górki
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.06.2020r.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Korzeniewo i Obory, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.06.2020r.
Wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu zastępczego nr 2a na ujęciu wód podziemnych Kamionka w miejscowości Kamionka, działka 146/3, obręb geodezyjny Kamionka
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.06.2020r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej publicznej do terenów inwestycyjnych Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Górkach"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.06.2020r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Budowie drogi gminnej publicznej do terenów inwestycyjnych Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Górkach.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24.06.2020r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej "Kwidzyn Solar Park" o mocy do 60 MW, zlokalizowanej w pobliżu m. Kamionka
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7.07.2020r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7.07.2020r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14.07.2020r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14.07.2020r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca, na działkach 96, 104/2. 104/3 w m. Baldram
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14.07.2020r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca, na działkach 96, 104/2. 104/3 w m. Baldram
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22.07.2020r.
podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - przebudowa drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy-Rakowiec na odcinku Tychnowy Brokowo od km 0+000-4+750
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.08.2020r.
o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa - Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy (...) w m. Obory
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13.08.2020r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa drogi gminnej publicznej do terenów inwestycyjnych Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Górkach
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11.09.2020r.
podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.09.2020r.
podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa drogi gminnej publicznej do terenów inwestycji KPPT w Górkach
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13.10.2020r.
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej (...) w m. Obory
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14.09.2020r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,8 MW (...) w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5.11.2020r.
podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa elektrowni słonecznej "Tychnowy II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5.11.2020r.
podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa elektrowni słonecznej "Tychnowy I" wraz z infrastruktura towarzyszącą
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17.11.2020r.
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Mareza, Korzeniewo i Obory
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.11.2020 r.
podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,8 MW wraz s infrastrukturą towarzyszącą w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.11.2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.11.2020 r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30.12.2020 r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowy Dwór
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30.12.2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowy Dwór
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338