logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Obwieszczenia Wójta Gminy Kwidzyn
Rok 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16.12.2021r.
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW, wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Korzeniewo, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.11.2021 r.
Budowie Elektrowni Słonecznej ,,Mareza
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1.12.2021r.
Budowie Elektrowni Słonecznej ,,Mareza
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.09.2021r.
Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11.08.2021r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Grabówko, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.08.2021r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo - ul. Szafirowa, ul. Lawendowa, ul. Konwaliowa i ul. Liliowa
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.08.2021r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 138/1, obręb Rakowice, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.08.2021r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu drogowego na Kanale Palemona w ciągu drogi powiatowej nr 3240G w Grabówku
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.08.2021r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Górkach na działce ewidencyjnej nr 23/84 obręb Górki, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.08.2021r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.08.2021r.
podaje do publicznej wiadomości informację - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 293 i 294, w miejscowości Tychnowy, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2021 r.
o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz o wystąpieniu o wydanie opinii odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.06.2021r.
OŚiGW.6220.3.2021_ o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Górkach, gm. Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.06.2021r.
OŚiGW.6220.10.2021 Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo- ul. Szafirowa, ul. Lawendowa, ul. Konwaliowa i ul. Liliowa
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.05.2021r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Nowy Dwór i Grabówko, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.05.2021r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 293 i 294, w miejscowości Tychnowy, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.05.2021r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Rakowice, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.05.2021r.
Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 138/1, obręb Rakowice, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.05.2021r.
Rozbiórce istniejącego oraz budowie nowego mostu drogowego na Kanale Palemona w ciągu drogi powiatowej nr 3240G w Grabówku
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.05.2021r.
Budowa budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr. ewid. 35 w miejscowości Brokowo Tychnowieckie, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.05.2021r.
Przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Górkach na działce ewidencyjnej nr 23/84 obręb Górki, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.04.2021r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.04.2021r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5.05.2021r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 145 h wraz z magazynem energii oraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Kamionka
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.04.2021r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Górki
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.04.2021r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa kwatery składowej (kwatera na balast) na opady inne niż niebezpieczne i obojętne o pojemności ponad 25 tyś ton na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Malej poprzez podniesienie rzędnych składowych odpadów
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.04.2021r.
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowy Dwór i Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.03.2021r.
podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Gniewskie Pole
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24.03.2021r.
budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 150NM wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kamionka
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.03.2021r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Gniewskie Pole
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9.03.2021r.
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - rozbudowa kwatery składowej (kwatera na balast) na odpady inne niż niebezpieczne i objęte o pojemności ponad 25 tyś ton na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwie Małej poprzez podniesienie rzędowych składowanych odpadów
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2.03.2021r.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia -budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Grabówko, gmina Kwidzyn
Więcej »
zawiadomienie
o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz o wystąpieniu o wydanie opinii odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie -Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Grabówko, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.02.2021r.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27.01.2021 r.
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Korzeniewo, Mareza i Obory, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.01.2021 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Rakowice, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.01.2021 r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Rakowice, gmina Kwidzyn
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338