logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Obwieszczenia Wójta Gminy Kwidzyn
Rok 2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.01.2022r.
Kontynuacja wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku BRACHLEWO I na działkach nr ew. 115/2 i 116/8 obręb Brachlewo, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16.02.2022r.
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, w obrębie geodezyjnym Kamionka gmina Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.03.2022r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej Kwidzyn o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5.04.2022r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia odnośnie zgromadzonych materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią automatyczną osobową, myjnią automatyczną TIR, myjnią ręczną, stacją diagnostyczną (stacją kontroli pojazdów), innymi obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Górki, powiecie kwidzyńskim"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13.04.2022r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13.04.2022r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.04.2022r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia odnośnie zgromadzonych materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Kontynuacja wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku BRACHLEWO I na działkach nr ew. 115/2 i 116/8 obręb Brachlewo, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.05.2022r.
Przebudowie drogi leśnej w leśnictwach Trzciano i Ośno
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.05.2022r.
o wystąpieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowie drogi leśnej w leśnictwach Trzciano i Ośno
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24.05.2022r.
Budowa do 6 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW, zlokalizowanych w miejscowości Janowo, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24.05.2022r.
Budowa do 6 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW, zlokalizowanych w miejscowości Janowo, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 06.06.2022r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Elektrowni Słonecznej Mareza wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach 248/2, 248/3 o mocy do 1 MW (obręb Mareza), gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.07.2022r.
Budowie elektrowni fotowoltaicznej Kwidzyn o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.07.2022r.
Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 90 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 598/16, 598/17, 606/9, 601 obręb Rakowiec, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.07.2022r.
Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 90 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 598/16, 598/17, 606/9, 601 obręb Rakowiec, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.07.2022r.
Budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą techniczną na działkach na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 160/26 i 160/32 położonych w obrębie Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.07.2022r.
Budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą techniczną na działkach na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 160/26 i 160/32 położonych w obrębie Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9.08.2022r.
Kontynuacja wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku BRACHLEWO I na działkach nr ew. 115/2 i 116/8 obręb Brachlewo, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9.08.2022r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy do 6 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW, zlokalizowanych w miejscowości Janowo, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.08.2022r.
Eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża Górki, zlokalizowanego Górki 22 C
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.08.2022r.
Eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża Górki, zlokalizowanego Górki 22 C.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 03.10.2022r.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana na terenie gminy Kwidzyn, na działkach 295/5, 297/3, 303/2, obręb Podzamcze
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 03.10.2022r.
Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338