logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Wykaz kart informacyjnych (F)
Rok 2021

Formularz B
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Korzeniewo, Mareza i Obory, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Formularz b
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Grabówko, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13.05.2021r.
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - Rozbudowa kwatery składowej (kwatera na balast) na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne o pojemności ponad 25 tyś ton na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gilwie Małej poprzez podniesienie rzędnych składowych odpadów, realizowanego na działce 328/2, obręb Paczkowo, gmina Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1.07.2021r.
OŚiGW.6220.2.2021_Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, w obrębie geodezyjnym Kamionka gmina Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338