logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Wykaz raportów o ocenach oddziaływania
Rok 2019

Formularz H - sprawa OŚiGW.6220.2.2018 - Aneks do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy - Obory, działka nr 73/223.
Więcej »
Forlumarz H - sprawa OŚiGW.6220.2.2018 - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy - Obory, działka nr 73/223.
Więcej »
Formularz H - sprawa OŚiGW.6220.2.2019 - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Budowa farmy fotowoltaicznej "Kwidzyn Solar Park" o mocy do 60 MW - Kamionka
Więcej »
Formularz H - złożenie raportu
,,Otwarcie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu surowców wtórnych i zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które planuje się realizować na dz. ew. nr 189, obręb Paczkowo, gm, Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie".
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338