logo
Aktualności i ogłoszenia » Ochrona środowiska » Zawiadomienia Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚiGW.6220.5.2022
Budowie do 6 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW, zlokalizowanych w miejscowości Janowo, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą
Więcej »
OŚiGW.6220.13.2021
Budowa Elektrowni Słonecznej Mareza wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach 248/2, 248/3 o mocy do 1 MW (obręb Mareza), gmina Kwidzyn
Więcej »
OŚiGW.6220.11.2021
Kontynuacji wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku BRACHLEWO I na działkach nr ew. 115/2 i 116/8 obręb Brachlewo, gmina Kwidzyn
Więcej »
OŚiGW.6220.14.2021
Stacja paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią automatyczną osobową, myjnią automatyczną TIR, myjnią ręczną, stacją diagnostyczną (stacją kontroli pojazdów), innymi obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Górki, powiecie kwidzyńskim
Więcej »
OŚiGW.6220.2.2021
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, w obrębie geodezyjnym Kamionka gmina Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
OŚiGW.6220.15.2021
Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 159/1 w obrębie Rakowice, gmina Kwidzyn
Więcej »
OŚiGW.6220.4.2021
Budowie dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo- ul. Jaśminowa, ul. Storczykowa i ul. Różana
Więcej »
OŚiGW.6220.13.2021
Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Grabówko, gmina Kwidzyn
Więcej »
OŚiGW.6220.10.2021
Budowie dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo- ul. Szafirowa, ul. Lawendowa, ul. Konwaliowa i ul. Liliowa
Więcej »
OŚiGW.6220.9.2021
Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 138/1 obręb Rakowice, gmina Kwidzyn
Więcej »
OŚiGW.6220.8.2021
Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu drogowego na Kanale Palemona w ciągu drogi powiatowej nr 3240G w Grabówku
Więcej »
OŚiGW.6220.6.2021
Przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Górkach na działce ewidencyjnej nr 23/84 obręb Górki, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński
Więcej »
OŚiGW.6220.5.2021
Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec- ul. Łowiecka, ul. Myśliwska, ul. Poziomkowa i ul. Gajowa
Więcej »
OŚiGW.6220.16.2020
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowice, gmina Kwidzyn
Więcej »
OŚiGW.6220.10.2020
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Dwór i Grabówko, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
OŚiGW.6220.1.2021
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 293 i 294, w miejscowości Tychnowy, gmina Kwidzyn
Więcej »
OŚiGW.6220.4.2020
Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 145 h wraz z magazynem energii oraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Kamionka na działkach 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, gmina Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »
OŚiGW.6220.11.2020
Rozbudowa kwatery składowej (kwatera na balast) na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne o pojemności ponad 25 Vs. ton na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Malej poprzez podniesienie rzędnych składowania odpadów, realizowanego na działce 328/2 obręb Paczkowo, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338