logo
Aktualności i ogłoszenia
Gospodarka odpadami

Informacja o osiągniętym w 2021 roku poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
Informacja o osiągniętym w 2021 roku poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
Więcej »
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2021 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2021 r.
Więcej »
Zarządzenie w sprawie określenia zasad przyznawania statusu opiekuna społecznego oraz dokarmiania i opieki nad wolno żyjącymi kotami
Zarządzenie w sprawie określenia zasad przyznawania statusu opiekuna społecznego oraz dokarmiania i opieki nad wolno żyjącymi kotami
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 19.01.2022r.
o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2022
Więcej »
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2020 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2020 r.
Więcej »
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA ZWIERZĘCIA
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA ZWIERZĘCIA_DRUK DO POBRANIA
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2.02.2021
o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2021
Więcej »
Terminy odbiorów odpadów z terenu Gminy Kwidzyn w roku 2021
terminy odbiorów odpadów z terenu Gminy Kwidzyn w roku 2021
Więcej »
Informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kwidzyn
Informacja
Więcej »
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2019 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2019 r.
Więcej »
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2018 roku
Więcej »
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2017r.
Więcej »
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2016 r.
Więcej »
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2015 r.
Więcej »
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2014 r
Więcej »
Informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kwidzyn.
Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Kwidzyn udostępnia następujące informacje dotyczące:
Więcej »
WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie, na terenie gminy Kwidzyn, działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt lub prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Więcej »
Projekt programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2032
Więcej »
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn
dotycząca odbierania odpadów komunalnych po 1 stycznia 2014 roku od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Więcej »
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn
dotycząca wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Więcej »
Uchwała Nr XX/112/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Więcej »
Wniosek o udzielenie zezwolenia
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn.
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338