logo
Aktualności i ogłoszenia
Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
Więcej »
Protokół
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.
Więcej »
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji nad projektem uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"
Więcej »
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Więcej »
Protokół
z przebiegu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/21 Wójta gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2021
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2021 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.01.2021
w sprawie zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
Więcej »
KONSULTACJE SPOŁECZNE
w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Programu upowszechniania sportu i turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2021-2023"
Więcej »
KONSULTACJE SPOŁECZNE
w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
Więcej »
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNE
Więcej »
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Więcej »
Wyniki otwartego konkursu ofert 2020
Wyniki otwartego konkursu ofert 2020
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2019
Więcej »
Wyniki otwartego konkursu ofert 2018
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
Więcej »
Oferta realizacji zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Więcej »
Ogłoszenie o konsultacjach
projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
Więcej »
Oferta realizacji zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Więcej »
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
Więcej »
Wyniki otwartego konkursu ofert 2017
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
Więcej »
Nowe wzory dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych
Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do zapoznania się i skorzystania z nowych wzorów dokumentów związanych z realizacją zadania publicznego. W załączniku znajdują się: wzór oferty realizacji zadania publicznego, wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wzór umowy na realizację zadania publicznego.
Więcej »
Oferta realizacji zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Więcej »
Oferta realizacji zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Więcej »
Ogłoszenie o konsultacjach
projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
Więcej »
Oferta realizacji zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Więcej »
Oferta realizacji zadania publicznego
w zakresie kultury
Więcej »
Wyniki otwartego konkursu ofert 2016
10 lutego 2016r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, ujętych w programie współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Wyniki znajdują się w załączniku.
Więcej »
Oferta realizacji zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku
Więcej »
Ogłoszenie o konsultacjach
projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
Więcej »
Oferta reazlizacji zadania publicznego
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Więcej »
Ogłoszenie o konsultacjach
projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338