logo
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie

Karta usług- ewidencja ludności
EL
Więcej »
Karta usług-biuro obsługi klienta
OK
Więcej »
Karta usług-dzierżawa oraz opłata adiacencka i planistyczna
GG
Więcej »
Karta usług-gospodarka lokalowa
GL
Więcej »
Karta usług-gospodarka nieruchomościami
GN
Więcej »
Karta usług-podatki
PO
Więcej »
Karta usług-rozwiązywanie problemów społecznych
PS
Więcej »
Karta usług-sprawy komunalne
GK
Więcej »
Karta usług-sprawy obywatelskie
SO
Więcej »
Karta usług-sprawy organizacyjne i samorządowe
OS
Więcej »
Karty usług-gospodarka przestrzenna i budownictwo
GP
Więcej »
karty usług-infrastruktura drogowa i transport
DT
Więcej »
Karty usług-ochrona środowiska i gospodarki wodnej
OŚiGW
Więcej »
Karty usług-oświata
Więcej »
Karty usług-sport i turystyka
SOP
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337