logo
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna

Biuro Obsługi Klienta
Więcej »
stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej
Więcej »
stanowisko ds. ewidencji ludności
Więcej »
Dwuosobowe stanowisko ds. kadr i płac
Więcej »
Stanowisko ds. infrastruktury drogowej i transportu
Więcej »
stanowisko ds. gospodarki lokalowej
Więcej »
Referat Gospodarki Odpadami i Spraw Gospodarczych
Więcej »
Dwuosobowe stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa
Więcej »
Dwuosobowe stanowisko ds. inwestycji
Więcej »
Dwuosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Więcej »
stanowisko ds. dzierżaw oraz opłat adiacenckich i planistycznych
Więcej »
Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz informatyzacji
Więcej »
stanowisko do spraw społecznych, koordynator ds. dotępności
Więcej »
stanowisko ds. oświaty
Więcej »
Samodzielne stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy
Więcej »
Referat podatków i opłat lokalnych
Więcej »
stanowisko ds. zamówień publicznych
Więcej »
stanowisko ds. oświaty
Więcej »
stanowisko ds. organizacyjnych i samorządowych
Więcej »
REFERAT FINANSOWY
Więcej »
stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Więcej »
Stakowisko koordynatora projektów
Więcej »
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Kwidzyn z dnia 7.03.2022r.
schemat organizacyjny Urzędu Gminy Kwidzyn z dnia 7.03.2022r.
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337