logo
Urząd Gminy
Oświadczenia majątkowe

Brygida Formela
Więcej »
Zbigniew Guzman
Więcej »
Norbert Cesarz
Więcej »
Maciej Manowski
Więcej »
Sokołowska Teresa
Więcej »
Wierzba Dariusz
Wójt
Więcej »
Marzena Laskowska
Dyrektor Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
Sylwia Nowak
Podinspektor ds. świadczeń socjalnych
Więcej »
Ewa Filbrandt
Podinspektor do spraw stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dodatków mieszkaniowych
Więcej »
Marcin Duda
Prezes Zarządu Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologiczny Sp. z 0.0. w Górkach
Więcej »
Leszek Grzegorz Czubała
Członek Zarządu Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego
Więcej »
Łukasz Wereda
Kierownik Referatu podatków i opłat lokalnych
Więcej »
Edyta Januszewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Olimpia Jóźwik
Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych
Więcej »
Danuta Kisiel
Podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych
Więcej »
Iwona Skrajda
Skarbnik
Więcej »
Jarosław Rosiak
Prezes Zarządu Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Górkach
Więcej »
Żaneta Czarnuch
Inspektor ds. Ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Więcej »
Zofia Szreder-Strąk
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tychnowach
Więcej »
Zdzisław Chojnacki
Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Więcej »
Robert Paziewski
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa
Więcej »
Emilia Woźniak
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa
Więcej »
Anna Mielniczek
Sekretarz Gminy Kwidzyn
Więcej »
Agata Szcześniak
Sekretarz Gminy Kwidzyn
Więcej »
Agnieszka Budakowska
Inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej
Więcej »
Grażyna Stobba
Inspektor ds. ewidencji ludności
Więcej »
Marek Szuwarowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakowcu
Więcej »
Marek Strociak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Anna Troper
Starszy pracownik socjalny
Więcej »
Agnieszka Pątkowska
Podinspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych
Więcej »
Iwona Nowogrodzka-Czabaj
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Więcej »
Jolanta Bryczkowska
Dyrektor Gimnazjum w Nowym Dworze
Więcej »
Krzysztof Michalski
Zastępca Wójta
Więcej »
Małgorzata Lasota
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Katarzyna Bednarek
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Więcej »
Ewa Nowogrodzka
Wójt
Więcej »
Małgorzata Piotrowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Więcej »
Mirosława Tarasiuk
Inspektor ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Więcej »
Halina Dubiela
Dyrektor Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
Maria Jasińska
Więcej »
Alina Urbańska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeniewie
Więcej »
Stanisława Gadomska
Dyrektor Gimnazjum w Liczu
Więcej »
Krystyna Jaranowska
Skarbnik Gminy
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337