logo
Młodzieżowa Rada Gminy
WYBORY DO II KADENCJI

Zarządzenie Nr 116/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2017 r.
W sprawie zarządzenia wyborów do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2017 r.
W sprawie regulaminu pracy szkolnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 118/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2017 r.
W sprawie ustalenia wzorów: pieczęci szkolnej komisji wyborczej, formularzy i druków wyborczych stosowanych w wyborach do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn zarządzonych na 1 grudnia 2017 r. oraz ustalenia zasad ich stosowania.
Więcej »
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2017r.
W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o WYBORACH do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn, zarządzonych na dzień 1 grudnia 2017r
Więcej »
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 LISTOPADA 2017r.
O kręgach wyborczych
Więcej »
Zgłoszenia kandydata na radnego w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn II kadencji , zarządzonych na dzień 1 grudnia 2017r.
Więcej »
OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE
Więcej »
Zestawienie wyników głosowania w wyborach do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 1 grudnia 2017 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337