logo
Młodzieżowa Rada Gminy
Uchwały Młodzieżowej Rady

Uchwała Nr XI/65/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie uchylenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr XI/64/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozwiązania Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr I I / 5 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie dołączenia Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn do Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego
Więcej »
Uchwała Nr I / 4 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2018 r.
W sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr I / 3 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2018 r.
W sprawie Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr I / 2 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2018 r.
W sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr I / 1 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2018 r.
W sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała NrV/12/17 Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 marca 2017r
W sprawie powołania Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr V/11/17 Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 marca 2017r.
W sprawie dołączenia Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn do Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego
Więcej »
Uchwała Nr IV/10/16 Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 października 2016 roku
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego MRG Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr IV/9/16 Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 października 2016 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzeni awyboru wiceprzewodniczącego MRG Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr III/8/16 Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2016 roku
W sprawie ustanowienia regulaminu konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
UCHWAŁA NR II/7/16 MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KWIDZYN z dnia 27 kwietnia 2016r.
W sprawie powołania Komisji do spraw Sportu i Rekreacji
Więcej »
UCHWAŁA NR II/6/16 MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KWIDZYN z dnia 27 kwietnia 2016r.
W sprawie powołania Komisji do spraw Kultury i Oświaty
Więcej »
UCHWAŁA NR II/5/16 MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KWIDZYN z dnia 27 kwietnia 2016r.
W sprawie Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Uchwała Nr I/4/16 Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn z dnia l lutego 2016r.
W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr I/3/16 Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1lutego 2016r.
W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr I/2/16 Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lutego 2016r.
W sprawie wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr I/1/16 Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn z dnia l lutego 2016r.
W sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337