logo

Dokumenty strategiczne

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2014-2020
Uchwała Nr XVII/97/15 Rady gminy Kwidzyn z dnia 18 września 2015 r.
Więcej »
Strategia Społeczno-Gospodarcza Gminy Kwidzyn 2015 - 2020
UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 10 września 2015r
Więcej »
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020
Uchwała Nr XX/125/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 7 grudnia 2015r.
Więcej »
Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kwidzyn w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337