logo
Prawo miejscowe
Zarządzenia Wójta 2019 - 2023

Zarządzenie Nr 161/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 listopada 2020 r.
W sprawie zatwierdzenia zmiany składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22.06.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Rakowiec
Więcej »
Uchwala Nr V/24/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 14/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 16/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustaleniu składu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania Urzędowi Gminy Kwidzyn Regulaminu organizacyjnego
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej sołectwa Janowo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 100/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 100/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na ro 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2019 r.
zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na nowotworzone stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 106/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kisiel, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
Więcej »
Zarządzenie Nr 106/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 107/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 107/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu fotograficznego pod tytułem "Moja Mała Polska"
Więcej »
Zarządzenie Nr 108/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Pani Edyty Nowak, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, z pominięciem wydawania decyzji
Więcej »
Zarządzenie Nr 108/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu plastycznego pod tytułem "100 - lecie Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach"
Więcej »
Zarządzenie Nr 109/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 109/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na nowotworzone stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej sołectwa Dubiel i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 110/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 110/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 111/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 111/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 112/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 112/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 115/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia Pani Teresy Sokołowskiej, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku Zastępcy Kierownika Referatu podatków i opłat lokalnych, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy lub organu podatkowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 115/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 116/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2019 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 116/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 117/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 117/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównej księgowej SP w Liczu i SP w Nowym Dworze w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 118/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 118/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 119/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2020r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej sołectwa Brokowo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 120/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 120/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2020 r.
W sprawie: wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 122/1/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 122/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 122/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 123/1/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 123/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 124/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 125/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na nowotworzone stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 126/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 126/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównej księgowej SP w Liczu i SP w Nowym Dworze w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 127/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 4/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 127/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
Więcej »
Zarządzenie Nr 128/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 128/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Programu upowszechniania sportu i turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2021-2023"
Więcej »
Zarządzenie Nr 129/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 129/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn. "Moja Mała Polska"
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Górki i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn" oraz "Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Kwidzyn"
Więcej »
Zarządzenie Nr 130/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia koordynatora gminnego ds. informatyki
Więcej »
Zarządzenie Nr 130/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu plastycznego na kartkę pocztową pod tytułem "100-lecie Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach
Więcej »
Zarządzenie Nr 131/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 131/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności
Więcej »
Zarządzenie Nr 132/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 września 2019 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
Więcej »
Zarządzenie Nr 132/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 133/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn"
Więcej »
Zarządzenie Nr 133/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 134/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie planu kontroli na rok 2019 w podległych gminnych jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury
Więcej »
Zarządzenie Nr 134/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 października 2020 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 135/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 135/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie wypełniania i przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 136/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi biura Rady w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 136/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. "100-lecie plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach"
Więcej »
Zarządzenie Nr 137/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 137/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 138/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 139/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2020-2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 139/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2020 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt
Więcej »
Zarządzenie Nr 140/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 140/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 141/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 141/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 142/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 142/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 143/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 144/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 144/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie upoważnienia Małgorzaty Piotrowskiej, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń
Więcej »
Zarządzenie Nr 145/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 października 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Liczu pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji Projektu w ramach Konkursu grantowego pod hasłem "Polski ZŁOTY ma sto lat!"
Więcej »
Zarządzenie Nr 146/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi biura Rady w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 146/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie udzielenia p.o. dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Liczu pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji Projektu w ramach Konkursu grantowego pod hasłem "Polski ZŁOTY ma sto lat!"
Więcej »
Zarządzenie Nr 147/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 147/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie naboru na zwalniające się samodzielne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju i promocji gminy w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 148/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 148/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020.
Więcej »
Zarządzenie Nr 149/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 149/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkól podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zasad zwrotu przez Gminę Kwidzyn kosztów zakupu pokarmu dla wolno żyjących katów
Więcej »
Zarządzenie Nr 150/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 150/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 października 2020 r.
zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Zarządzenie Nr 151/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. rozwoju i promocji gminy w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 152/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn"
Więcej »
Zarządzenie Nr 152/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie pełnomocnictwa do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora"
Więcej »
Zarządzenie Nr 153/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 153/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn ba rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 154/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i spraw gospodarczych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 154/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 155/19 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie stosowania mechanizmu podzielnej płatności (split payment)
Więcej »
Zarządzenie Nr 155/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037 oraz projektu uchwały budżetowej w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 156/19 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 30 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 156/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021"
Więcej »
Zarządzenie Nr 157/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Kwidzyn na lata 2021-2022"
Więcej »
Zarządzenie Nr 158/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie upoważnienia Pani Joanny Pomianowskiej, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 158/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dniai 18 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 159/19 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 159/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 160/19 Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Liczu pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji Projektu w ramach Konkursu grantowego pod hasłem " Polski ZŁOTY ma sto lat!"
Więcej »
Zarządzenie Nr 160/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 161/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i spraw gospodarczych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 162/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037 oraz projektu uchwały budżetowej w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 162/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 163/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie odwołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Nr 163/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 164/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Więcej »
Zarządzenie Nr 164/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 grudnia 2020 r.
zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 165/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2019 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 165/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 166/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 166/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 167/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 167/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłaniania reprezentacji pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn w celu współdziałania z pracodawcą przy wyborze instytucji finansowej, zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe
Więcej »
Zarządzenie Nr 168/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 168/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 168a/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 169/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 169/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2019 r.
W sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kowalskiej zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kwidzyn do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn ba rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 170/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 170/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2020 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 171/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 171/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 172/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach obsługiwanych
Więcej »
Zarządzenie Nr 173/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 173/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania stałej Komisji likwidacyjnej rzeczowych składników majątku ruchomego Urzędu Gminy Kwidzyn oraz ustalenia regulaminu jej działania
Więcej »
Zarządzenie Nr 174/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 174/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 175/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 175/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 176/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji Projektu
Więcej »
Zarządzenie Nr 176/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kwidzyn na lata 2021-2025
Więcej »
Zarządzenie Nr 177/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 177/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 178/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 178/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 179/1/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 179/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 179/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2019 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Janowo i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2020-2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 180/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Nr 180/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 181/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 181/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2021 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 182/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 182/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad odbywania oraz rozliczania krajowych podróży służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 183/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniająca zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędy Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 183/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 185/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetów jednostek obsługiwanych przez Urząd Gminy w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Nr 186/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej dla jednostek obsługiwanych przez Urząd Gminy w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
W sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Grabówko i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Janowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
W sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej sołectwa Nowy Dwór i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej sołectwa Ośno i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
W sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej sołectwa Bronno i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2020 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany składu zespołu do nadzoru nad realizacją powiązanych ze sobą udzielonych zamówień w ramach projektu pn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 stycznia 2019r.
W sprawie powołania komisji konkursowej, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej, wzoru oferty, karty oceny formalnej i merytorycznej oraz sprawozdania z realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 stycznia 2019 r.
W sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany składu komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2020 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kwidzyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie określenia zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami.
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2019 oraz ustalenie Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2020 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie powołania komisji spośród pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn w celu dokonania oceny stanu samochodu służbowego, stanowiącego własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku
Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi klientów Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 marca 2020 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2019/2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 kwiatnia 2020 r.
w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Kwidzyńska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.07.2020 r. do 30.06.2022r."
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie opracowania dla Urzędu Gminy Kwidzyn planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 kwietnia 2020 r.
zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15lutego 2019 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/1/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 lutego 2019 roku
w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczenie, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.07.2020 r. do 30.06.2022r."
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2019 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie ograniczenia dokonywania wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych Gminy Kwidzyn w roku 2020
Więcej »
Zarządzenie nr 55/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 marca 2019 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie nr 57/19 Wójta Gminy kwidzyn z dnia 13.03.2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020 w celu przygotowania sprawozdania za rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27.03.2019 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.03.2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Kwidzyn absolwentom szkół podstawowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie odwołania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za rok 2018
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2019 rok oraz innych informacji
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie Zespołu Zadaniowego ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia okresowej zmiany organizacji pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie nr 68/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 roku i dnia 24 grudnia 2020 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie nr 69/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 07 stycznia 2019 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
Więcej »
Zarządzenie nr 70/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie nr 71/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2018 rok oraz innych informacji
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 maja 2020 r.
o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie nr 72/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2020 r.
zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/1/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz podania wykazy tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie nr 74/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie udzielenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Bezpieczniej" w ramach programu grantowego Tesco "Decydujesz, pomagamy"
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie nr 75/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonania prac związanych z przeprowadzeniem w 2020 r. powszechnego spisu rolnego na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie upoważnienia Krzysztofa Michalskiego. Zastępcy Wójta Gminy Kwidzyn, do działania w imieniu Wójta Gminy Kwidzyn jako organu
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia koordynatora gminnego ds. informatyki
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie nr 78/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie nr 79/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 79/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie nr 80/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zewnętrznej doraźnej w podległej jednostce organizacyjnej Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie nr 81/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie nr 82/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie nr 83/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi szkoły Podstawowej w Nowym Dworze pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Na tropach symetrii" w ramach Programu grantowego "mPotęga" - VII edyja
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Górki
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Matematyczna Liga Klas" w ramach Programu grantowego "mPotęga" - VII edycja
Więcej »
Zarządzenie nr 85/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/20 ójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie nr 86/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 86/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i przedszkola w przypadku ich nieobecności
Więcej »
Zarządzenie nr 87/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/19 z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Pana Roberta Paziewskiego, zatrudnionego w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie nr 89/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach
Więcej »
Zarządzenie Nr 89/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2020 r.
o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej sołectwa Szałwinek i zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów.
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/1/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie nr 90/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie nr 91/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kisiel, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start
Więcej »
Zarządzenie nr 94/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 94/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego na projekt kartki pocztowej pod tytułem "100-lecie Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach"
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 96/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 96/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn"
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kwidzyn"
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie nr 99/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "75 lat życia Szkoły Podstawowej w Korzeniewie" w ramach konkursu grantowego "TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM" - V edycja
Więcej »
Zarządzenie Nr 99/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod tytułem "Moja Mała Polska"
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337