logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta 2019 - 2023
2022

Zarządzenie Nr 127/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 126/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 września 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 125/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 września 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 124/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 września 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022.
Więcej »
Zarządzenie Nr 123/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 września 2022 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"
Więcej »
Zarządzenie Nr 121/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 września 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 120/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 września 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 119/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 września 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 118/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 września 2022 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i spraw gospodarczych Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 117/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 września 2022 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2023 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 116/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 115/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 112/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budz
Więcej »
Zarządzenie Nr 111/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 110/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 109/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 108/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 sierpnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 107/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze
Więcej »
Zarządzenie Nr 106/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Piątkowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazania informacji o przyznaniu dodatku węglowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji o przyznaniu dodatku węglowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2022 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 100/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze
Więcej »
Zarządzenie Nr 99/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 96/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 lipca 2022 r.
zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 94/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 lipca 2022 r.
w sprawie ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 lipca 2022 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mareza Osiedle
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 lipca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 lipca 2022 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 89/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 86/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 czerwca 2022 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 80/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 czerwca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Kwidzyn"
Więcej »
Zarządzenie Nr 79/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu Cały świat w naszej szkole w ramach Programu grantowego mPotęga - IX edycja
Więcej »
Zarządzenie Nr 78/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze i Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 czerwca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 czerwca 2022 r.
zmianie Zarządzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji do dokonywania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2021 rok oraz innych informacji
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie Regulaminu realizacji Przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2021 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2022 r.
w sprawie określenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za 2021 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wymiany źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkań stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 185/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetów jednostek obsługiwanych przez Urząd Gminy w Kwidzynie
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, w tym wydawania decyzji
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kwidzynie realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2021/2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 marca 2022 r.
w sprawie nadania Urzędowi Gminy Kwidzyn Regulaminu organizacyjnego
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2022 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025"
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Pani Iwony Nowogrodzkiej-Czabaj, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, w tym także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Nowak, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, w tym także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Pątkowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kisiel, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kisiel, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 lutego 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 lutego 2022 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania statusu opiekuna społecznego oraz dokarmiania i opieki nad wolno żyjącymi kotami
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2022 r.
uchylające zarządzenie w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, ul. Sportowa 28 w postaci środków trwałych z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółki
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 stycznia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego
Więcej »licznik odwiedzin: 13865337