logo
Prawo miejscowe
Studium uwarunkowań

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn
UCHWAŁA NR IX/43/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn
Więcej »
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn
ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338