logo
Zamówienia publiczne
Przetargi

ZP.271.25.2022
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Oborach
Więcej »
ZP.271.26.2022
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)
Więcej »
ZP.271.24.2022
Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
ZP.271.23.2022
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne)"
Więcej »
ZP.271.22.2022
Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)
Więcej »
ZP.271.21.2022
Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
ZP.271.20.2022
Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)
Więcej »
ZP.271.19.2022
Świadczenie usługi w zakresie utworzenia, utrzymania i prowadzenia PSZOK dla mieszkańców gminy Kwidzyn wraz z zagospodarowaniem zebranych w Punkcie odpadów komunalnych
Więcej »
ZP.271.18.2022
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Oborach
Więcej »
ZP.271.17.2022
Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)
Więcej »
ZP.271.16.2022
Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne)
Więcej »
ZP.271.15.2022
Dowóz uczniów z terenu Gminy Kwidzyn do placówek oświatowych
Więcej »
ZP.271.13.2022
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Więcej »
ZP.271.11.2022
Budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn - Etap II
Więcej »
ZP.271.10.2022
Budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn - Etap I
Więcej »
ZP.271.9.2022
Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2023r
Więcej »
ZP.271.7.2022
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Więcej »
ZP.271.5.2022
Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
ZP.271.4.2022
Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Brachlewo
Więcej »
ZP.271.3.2022
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
ZP.271.2.2022
Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2023r
Więcej »
ZP.271.1.2022
Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory
Więcej »
ZP.271.14.2021
Modernizacja dróg gminnych w 2022 roku
Więcej »
ZP.271.13.2021
Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory
Więcej »
ZP.271.12.2021
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym
Więcej »
ZP.271.11.2021
Wykonywanie w 2022 roku remontów bieżących w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych będących własnością Gminy Kwidzyn
Więcej »
ZP.271.10.2021
Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w miejscowościach Mareza i Korzeniewo
Więcej »
ZP.271.9.2021
Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w miejscowościach Mareza i Korzeniewo
Więcej »
ZP.271.8.2021
Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn
Więcej »
ZP.271.7.2021
Dowóz uczniów z terenu Gminy Kwidzyn do placówek oświatowych
Więcej »
ZP.271.6.2021
Rozbudowa budynku oświatowo-kulturowego i OSP o garaż wraz z infrastrukturą techniczną
Więcej »
ZP.271.5.2021
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny - Nowy Dwór - etap II
Więcej »
ZP.271.4.2021
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem docieplenia połaci dachowych na budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Rakowcu
Więcej »
ZP.271.3.2021
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie
Więcej »
ZP.271.2.2021
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Pawlickiej w Rakowcu
Więcej »
ZP.271.1.2021
Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych
Więcej »
ZP.271.24.2020
Budowa miejsc postojowych oraz oznakowania szlaku rowerowego w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn"
Więcej »
ZP.271.22.2020
Budowa trasy rowerowej na terenie gminy Miłoradz
Więcej »
ZP.271.17.2020
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Korzeniewo - Janowo
Więcej »
ZP.271.16.2020
Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Brachlewie - etap III
Więcej »
ZP.271.15.2020
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach - Etap Ic
Więcej »
ZP.271.12.2020
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Nowy Dwór - Grabówko
Więcej »
ZP.271.4.2020
Kwidzyńska grupa zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.06.2022
Więcej »
ZP.271.16.2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn"
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338